Válečnický kozel mírotvorným zahradníkem

14.03.2022 17:42 | Komentář

Tak jsme se celkem nenápadně (z jednoho výstupu v ČT) dověděli, že existuje cosi, co nese název Pražské centrum pro výzkum míru (Peace Research Center Prague, PRCP). Sídlí na Fakultě sociálních věd UK Praha a má 27 interních pracovníků a 9 stážistů. 19 z těch všech se zabývá mimo jiné vytvářením souboru studií pod souhrnným názvem The Frozen Conflict Dataset (FCD). Česky by to znělo asi takto: Databáze zamrzlých konfliktů.

Válečnický kozel mírotvorným zahradníkem
Foto: Hana Brožková
Popisek: Veřejné shromáždění za mír pro Ukrajinu

PRSP pořádá školení pro studenty. Provozuje „výzkumné“ projekty s celkem výmluvnými názvy, například "Promoting Democracy Abroad: the U.S. and the EU in Third Countries" (Podpora – dříve se též říkalo po pravdě „vývoz“ - demokracie do zahraničí: Spojené státy a Evropská unie ve třetích zemích), „Conspiratorial thinking and foreign policy views: evidence from Central Europe“  (Konspirativní myšlení a zahraničněpolitické názory: důkazy ze střední Evropy), „Military Interventions in Civil Wars: Protecting Foreign Direct Investments and the Defence Industry!“ (Vojenské intervence v občanských válkách: Ochrana přímých zahraničních investic a obranný průmysl), „On Perspectives on Disinformation“ (O perspektivách dezinformací), „Trump’s Folly and the Call to Europe“ (Trumpova pošetilost a volání do Evropy) a mnoho podobných.
 

Anketa

Prožije Evropa letní prázdniny už v míru?

32%
61%
hlasovalo: 41655 lidí
To jediné, co se odnikud nedozvíme, je, co celá tato „vědecká“ aktivita stojí a kdo všechno to financuje. Při četbě výročních zpráv PRCP dojdeme k závěru, že jde o cosi, co by se dalo nazvat publikačním incestem. Mnohá práce vyprodukovaná lidmi z PRSP, je uváděná v několika různých škatulkách (porůznu monografie, příspěvky do domácích a zahraničních tiskovin, kurzy a školení atd.), takže to působí dojmem překotné a velmi produktivní činnosti. Při dosti opulentním počtu „pracovníků“ (namnoze působících i v jiných segmentech Fakulty sociálních věd UK) to však spíše vypadá jako docela pěkná zašívána, kde se nepředřete, jste slušně placeni a ještě si děláte sbírku impaktovaných zářezů pro budoucí tzv. vědeckou kariéru. Kdo by to nechtěl…
 
Pídíme-li se po zdrojích této aktivity, dojdeme mj. k Univerzitním výzkumným centrům (UNCE). Zde dostalo slušné peníze mnoho projektů právě z lůna UNCE. Vedle samotného Pražského centra pro výzkum míru též například Výzkumné centrum pro lidská práva. Vedle toho však Univerzita Karlova poskytuje další nemalé prostředky v rámci programu Primus. Zde byly financovány např.íklad projekty s názvy typu „Digitální občanská participace dětí a dospívajících v globalizovaném světě“, „Globální toky politických informací“ či „Hybridní revoluční aktéři v globální politice“. Jediné číslo, které se z veřejných zdrojů dovíte, je to, že celá Univerzita Karlova dává na podporu vědy ze svých programů cca 1,4 miliardy korun (z výroční zprávy za rok 2020). Z této výročky se dovíte mnoho pěkného o UK, třeba také, kolik žen pracuje na jednotlivých fakultách. Což je jistě to podstatné a hlavní hledisko kvality výsledků vědecké a pedagogické práce. Ale to jen na okraj. Něco jako „celková zpráva o hospodaření“ s příslušnou strukturací zde chybí.
 
 
Leč zpátky k našemu Pražskému centru pro výzkum míru. Jak z výše řečeného plyne, jde z velké části o další z indoktrinačních institucí, majících za cíl propagovat hlavní proud tzv. liberálně-demokratického myšlení, rozuměj propagandy západních ekonomických a politických zájmů. Když si vzpomenete na slavná Overtonova okna možností, víte, že v první fázi vývoje pohledu společnosti na nějakou spornou věc (zde třeba hybridní válku) jde o pomalé překonávání spontánní nedůvěry, posílené poté masivní mediální podporou, posléze přenesení problému na vědeckou a akademickou půdu, která poskytne zdánlivou odbornou verifikaci a následně nezpochybnitelnou nastolené cesty. Přesně v tomto okamžiku spolu s PRCP jsme. Dáme zkoumanému (a prosazovanému) názoru vědeckou relevanci, a tím jej posuneme z množiny diskutovaných do množiny nediskutovatelných. A v závěru legislativně zakotvených a tedy povinných a vynucovaných.
 
 
Když se podíváme kolem sebe, neslyšíme z veřejných úst téměř nic jiného, než „jsme ve válce“ (to říkal premiér Fiala, ministr Síkela a mnozí další). Ministerstvo obrany a vnitra, Poslanecká sněmovna i Senát chřestí šavličkami a pomalu už si připíná epolety a metály za domnělá budoucí vítězství, která budou přece tak důvěryhodně podepřena vědeckými verdikty. Přitom si hrajeme na mírotvorce, zkoumáme mír, chválíme ho, ale to je tak všechno, co pro něj děláme. Proto slova z titulku nejsou ani trochu nadnesená.
 
To je důvod k smutku i obavám. O to víc, že se na podpoře těchto partikulárních politických zájmů podílí i akademická půda, od níž by přece jen člověk čekal víc nadhledu a méně politického slouhovství.
 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Karel Výborný

Andrej Babiš byl položen dotaz

Dotaz

Pane Babiši, chci se zaptat proč jste podpořil se svojí stranou ANO výcvik Ukrajinců na našem území? Nejdříve jste všude mluvil o tom, že naše vláda je vládou Ukajiny a že do ní sype peníze a že podporuje svým chováním válku. Výcvik bude stát miliardu a zároveň je to také podpora války. Byla jsem vá...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Hasí, hasí, ale „Harrachov“ dál hoří. Pekarová a Ukrajinky

10:21 Hasí, hasí, ale „Harrachov“ dál hoří. Pekarová a Ukrajinky

Není to pravda, ukrajinské ženy se přestěhují, až v okolí Harrachova najdou ubytování, hasí reportáž…