Z kamionů vyskakují individua, která tu nemají co dělat. Kandidát SPD na hejtmana ‚kraje u dálnice‘ plánuje nulovou toleranci

18. 9. 2020 19:07

ROZHOVOR „Naše hnutí SPD dlouhodobě jako jediné zastává nulovou toleranci nelegální migrace. Chceme mít bezpečné ulice a města,“ řekl mimo jiné v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Karel Fink, lídr hnutí SPD na hejtmana kraje Vysočina.

Z kamionů vyskakují individua, která tu nemají co dělat. Kandidát SPD na hejtmana ‚kraje u dálnice‘ plánuje nulovou toleranci
Foto: archiv red
Popisek: Karel Fink, lídr SPD na hejtmana kraje Vysočina
reklama

Co nejvíce trápí Vysočinu a v čem by právě SPD byla schopna tomu pomoci?

Anketa

Mělo by Česko přijmout uprchlíky ze shořelého tábora v Řecku?

3%
97%
hlasovalo: 20876 lidí
Vysočinu nejvíce trápí nedostatek zubních lékařů a pediatrických pohotovostí. Závažným problémem je také kůrovcová kalamita a nedostatek vody. Musíme v současné době také podpořit slušné, pracující lidi, mladé rodiny a v neposlední řadě i seniory a postižené. SPD dlouhodobě potvrzuje, že je pevná ve svých programových bodech a spoluobčané se proto mohou spolehnout, že naše programové body budeme prosazovat i v krajském zastupitelstvu.

Práce v kraji Vysočina je hodně, ale jsme odhodláni zajistit slušným lidem dostatek podpory, aby mohli vychovávat své děti a v klidu žít v kraji s krásným životním prostředím, tady u nás na Vysočině!

Působíte jako jednatel společnosti, v programu máte podporu živnostníků a malých firem. Z vaší zkušenosti – co firmy potřebují nejvíce, a jak jim v tom může pomoci kraj?

Díky pandemii covid-19 a následným opatřením, se cítí řada firem a živnostníků ohrožena. Zmatečnými vládními nařízeními, které se často měnily, byly firmy v nejistotě. Ani nyní není jasný plán, co se bude dít, jaký bude případný postup nebo podpora. V tomto vládní koalice postupuje velmi chaoticky. Chceme podpořit hlavně místní podnikatele, výrobce a pěstitele. Může to být například formou propagace jednotlivých firem v kraji i mimo kraj nebo podporou lokálních trhů. Kraj by měl být daleko aktivnější a sám vytvářet možnosti pro podporu. Nové vedení kraje Vysočina by proto mělo být daleko aktivnější.

„Místo řepky a plodin pěstovaných pro výrobu zelené energie, vrátíme brambory na Vysočinu,“ říkáte. Takže podporujete myšlenku potravinové soběstačnosti, kterou vaše hnutí razí…

Jednoznačně občané chtějí potravinovou soběstačnost. Chtějí si kupovat kvalitní a dostupné potraviny z naší vlastní produkce. Je naprosto absurdní si kupovat na Vysočině například brambory z Egypta nebo maso z Polska. Samozřejmě že to souvisí se změnou dotační politiky, místo podpory řepky nebo kukuřice do bioplynek je potřeba začít opět podporovat živočišnou produkci a třeba ty brambory, kterých je na polích o dvě třetiny méně než tomu bylo před dvaceti lety. Není také možné, aby stál květák například 70 Kč/ks. Místo zvedání dávek a přídavků je nutné udělat základní potraviny dostupné a kvalitní.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • místopředseda PS PČR

Co je podle vás hlavní příčinou rostoucí ceny potravin, kterou sledujeme? Souvisí to s krizí našeho zemědělství v důsledku nařízených množstevních kvót po vstupu do EU?

Po vstupu do EU jsme vlastně prodali vlastní venkov. Politici nebyli schopni ochránit naše kvalitní a z velké čsáti soběstačné zemědělství. Dnes je například jen jedna čtvrtina množství prasat, než tomu bylo před třiceti lety a mohl bych pokračovat dále. Díky dotační politice EU máme nyní čtyřikrát více řepky na polích než bylo dříve a vylidnil se nám z části i venkov.

Se zemědělstvím souvisí i zadržování vody v krajině, což je další téma SPD pro komunální volby. Na co by při plnění tohoto cíle měl být kladen důraz na Vysočině?

Anketa

Mělo by Česko stavět další bloky jaderných elektráren?

88%
12%
hlasovalo: 8484 lidí
Nejen dostatek, ale i kvalita podzemní vody jsou a budou velkým problémem. Sto let se vysušovaly mokřady, narovnávaly řeky a odvodňovala krajina. Nyní je potřeba dát zpětný chod. Je potřeba vytvářet krajinotvorné prvky jako například remízky. Musíme také opět zalesnit planiny, které vznikly po kůrovcové kalamitě, a to pomůže výrazně se zadržováním vody v přírodě také. Bylo by dobré přehodnotit i dotační politiku a místo řepky vrátit na pole třeba brambory. Řepka je velkým znečišťovatelem podzemních vody díky nutnosti chemických postřiků a hnojení.

Už jsme zmínili, že působíte jako jednatel společnosti. Guru českých podnikatelů Jan Baťa říkal, že páteří republiky je dálnice. No, tak to bychom teď měli tu naší páteř D1 notně polámanou a právě váš kraj to pociťuje velmi bolestně…

Nejen dálnice, ale i doprava na Vysočině, je velký problém. Neustálé uzavírky, opravování opraveného nebo i nových silnic. Kraj by měl dohlédnout na kvalitu odváděné práce a také smysluplněji plánovat a koordinovat opravu silnic, aby se řidiči nedostávali do mnohaminutových pastí v kolonách. Toto téma je ale také na ministerstvo dopravy. Kvalita silnic, ale také dostatečné množství spojů z malých vesnic do práce nebo školy je pro náš kraj zásadní. Vysočina je složena z malých vesniček a lidé musí mít dobré dopravní spojení a občanskou vybavenost, právě proto, aby se nevylidňovaly vesnice ještě více.

Co jsou kromě neustále opravované a neustále stojící dálnice další věci, které trápí dopravu na Vysočině?

Jak jsem psal v předchozí otázce nekoncepčnost oprav, dokola opravované úseky myslím již nahněvaly každého řidiče. Je také třeba dotáhnout integrovaný dopravní systém, pod krajem Vysočina, který bude plynule navazovat. Veřejná Doprava Vysočina by měl být jeden z hlavních úkolů na následující volební období.

V oblasti bezpečnosti, kterou SPD velmi zdůrazňuje, jste zmínil prevenci kriminality v oblastech se zvýšeným počtem zahraničních agenturních pracovníků z východní Evropy. To je i případ Vysočiny?

Naše hnutí SPD dlouhodobě jako jediné zastává nulovou toleranci nelegální migrace. Chceme mít bezpečné ulice a města. Příliš často nám tu vyskakují z kamionů různá individua, která zde nemají co dělat. Naše rodiny si zaslouží bezpečí, to je třeba zdůraznit. Ve větších městech, kde jsou velké zahraniční fabriky, bývá někdy problém s tím, že agenturní zahraniční pracovníci často narušují v nočních hodinách klidný život ve městech, a proto je pro nás toto téma důležité, protože ne jednou se již tito lidé dostali do konfliktu se zákonem.

Jak by tedy tato prevence kriminality měla vypadat, co jsou nejdůležitější opatření?

Důležité je mít dostatečný počet lidí v bezpečnostních složkách a také předcházet rizikovým situacím, jako například častějšími kontrolami v problémových lokalitách nebo lepším kamerovým systémem. Lepší je vždy problémům předcházet.

Chcete také podpořit rozvoj sportovních aktivit mládeže a navázat na tradici sportovních klubů na Vysočině. Máte pocit, že dnes děti sportují méně než dříve?

Dnešní doba přináší velké množství aktivit pro děti.

A co tedy může kraj Vysočina v oblasti podpory sportu nabídnout?

Anketa

Je Adam Vojtěch dobrý ministr zdravotnictví? (Ptáme se od 25. 8. 2020)

66%
34%
hlasovalo: 13333 lidí
Kraj by měl podpořit výstavbu multifunkční arény, která může pomoci s osvětou sportovních aktivit pro mládež. Osobně si myslím, že by bylo dobré, aby krajské město mělo i účastníky v nejvyšších soutěžích, ať už se jedná o hokej nebo fotbal.

Děti potřebují mít své idoly, aby chtěly být opět hokejisty nebo fotbalisty a ne jen youtubery nebo superstar. Všechny sporty by měly být také dostupné pro všechny děti, ne jen pro bohaté.

Podporovat tréniková střediska talentované mládeže a společně s jednotlivými svazy se snažit o vytváření členských širokých základen, protože jen tak se můžeme vrátit na výsluní nejen v seniorských, ale i juniorských kategoriích a udělat sport opět atraktivní pro mládež.

Poměrně diskutovaným tématem v oblasti ekonomiky jsou dnes „montovny“, neboli podniky vyrábějící výrobky pro zahraniční investory, kteří si zisky odčerpávají do svých domovin. O zaměstnancích v těchto montovnách se hovoří jako o novodobých otrocích, nebo, vzhledem k výši jejich výdělků, jako o „pracující chudobě“. Jak se díváte na tento problém?

Tento problém souvisí také s vylidňováním malých obcí. „Díky“ dotační politice zemědělců za posledních 20 let ubylo lidí v zemědělství a lidé se začali za prací stěhovat do měst. Vládní koalice nepodporovaly malé živnostníky a malé místní firmy, ale velké montovny investičními pobídkami. Proto nyní nemáme například dostatek řemeslníků.

Je potřeba osvěta a podpora učňovských oborů a také změna dotační politiky zemědělců zpět k živočišné výrobě, protože jak víme, živočišná výroba potřebuje daleko větší počet pracujících než výroba rostlinná. Musíme také podpořit občanskou vybavenost malých obcí, a to hlavně  malé vesnické obchůdky, poštovní služby nebo dostupnou lékařskou péči. Kraj by se také mohl podílet na vytváření stavebních parcel nebo dostupného bydlení pro mladé, samozřejmě v úzké spolupráci s obcemi.

Je potřeba, aby u nás vznikaly produkty s přidanou hodnotou nebo finální produkty – nejen pouze výroba dílů a součástek.

Kraj by podle vás měl využít svého legislativního práva k prosazení zákonů, které by omezovaly diktát Evropské unie. Sdílíte také názor, v SPD zaznívající poměrně silně, že by se z EU, pokud nám bude škodit, mělo vystoupit?

Naše hnutí SPD prosazuje referendum o vystoupení z Evropské unie. Tlak na neustálé omezování rozhodovací svobody jednotlivých států EU sílí. Setkáváme se s tím na každém kroku. Žárovky, pomazánkové máslo a další absurdity jsou všeobecně známé. Prosazujeme úzkou spolupráci suverénních států!

Pokud by vám bylo umožněno ovlivňovat vývoj kraje Vysočina, kde vidíte jeho budoucnost řekněme za deset let?

Kraj Vysočina by měl být nejen krásným, ale i atraktivním místem pro život všech věkových kategorií. Mladé rodiny by měly mít dostupné bydlení, perspektivní zaměstnání, dostatek volnočasových aktivit pro své děti. Kraj by měl mít daleko větší potravinovou soběstačnost, a tím pádem by občané měli mít větší možnost zakoupit si kvalitní lokální potraviny, kterými byla Vysočina vždy pověstná. Dostupná by měla být také kvalitní zdravotní péče. Časté dopravní spoje by měly dopravovat děti do školy, rodiče do práce a samozřejmě po kvalitních silnicích. Rozvoj kultury a sportu bude spojený se stavbou multifunkční arény, která zvýší díky kulturním a sportovním akcím povědomí o kraji. Stejně tak oživením a podporou tradičních značek, vážících se k Vysočině, jako například Dukla Jihlava nebo vývoj Třešť, stejně tak i krásných historických míst. Spoluobčané by měli být hrdí na to, že žijí právě na Vysočině.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jakub Vosáhlo

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Levná d*vka, naše vláda.“ Vrbětice: Slavný vědec odkryl důvody

10:18 „Levná d*vka, naše vláda.“ Vrbětice: Slavný vědec odkryl důvody

Podle fyzika Luboše Motla je načasování skandálu ohledně výbuchu ve Vrběticích více než výmluvné a s…