Jiří Baťa: Demagogičtí úchylové, nebo úchylní demagogové?

30.03.2014 10:16

Reportáž, za kterou je považován expresivně nazvaný článek „Tratoliště krve, hromady mrtvol. Kníže a Štětina, v souvislosti s událostmi na Ukrajině debatovali (ovšem velkou oklikou), jak podle nich dopadne Evropa pod silným Ruskem“, jsem pojal jako pokus o totální vymývání mozků lidem, kteří se v Ostravě zúčastnili besedy se špičkami TOP 09, resp. STAN a kteří jsou snad i schopni věřit zhovadilostem, které ze svých nevymáchaných úst tito politici.

Jiří Baťa: Demagogičtí úchylové, nebo úchylní demagogové?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Karel Schwarzenberg
reklama

Mohu do jisté míry pochopit větší nebo menší sympatie pro někoho nebo pro  něco, dokonce mohu pochopit i virtuální nenávist, ovšem zavání-li to  nebezpečným extrémem nacionalismu, fanatizmu, demagogie, zkreslování či deformování reality, případně varování před verbálním nebezpečím do té míry, že výsledkem může být pocit právě sdělené poplašné zprávy, pak mám nejen vážné obavy o psychickém zdraví těchto lidí, ale dokonce bych uvažoval o trestním oznámení a o jejich izolaci. K tomuto závěru jsem došel po přečtení výše zmíněné „reportáže“, alias přehlídky naivních otázek a ještě hloupějších, jednostranných, demagogických a nebezpečně úchylných odpovědí svérázných glosátorů lží, nepravd a polopravd,  zapálených obdivovatelů a nadšenců západu (rozuměj USA, Bildeberg, NWO)  a těžkých kritiků Ruska (zvláště prezidenta Putina) pánů Schwarzenberga (TOP09), Štětiny (STAN) a Niedermayera (TOP09).

Exministr Schwarzenberg, věrný sloganu „Kníže nám k lidu blíže“ je znám tím, že si libuje v pronášení silných (o to méně srozumitelných) slov, vyslovených však o mnoho  dříve, než mu k tomu dal mozek pokyn. Připomeňme třeba jeho prohlášení o Benešových dekretech, které jsou už prý vyčpělé či vyhořelé, jeho slova o vlastenectví, ke kterému se on kníže, hrdě hlásí a za co je podle jeho slov potřeba bojovat. Rovněž se rád holedbá dobročinnými akcemi a zakládání spolků a nadací (Becherovka, Tesla Blatná, Nadace Bohemiae apod.), o jejichž neslavných koncích však nikdy nehovoří. Nemálo tomu, když za nejvěrnější spojence pro ochranu demokracie, vlasti a národa považuje spojenectví s predátory USA a se svými soukmenovci a  přáteli ze SL v SRN.

V souvislosti s událostmi na ose Ukrajina-Krym-Rusko si myslí, resp. tvrdí, že nastala nová éra ve smyslu, že jistota a bezpečnost v Evropě je pryč? Pokud  je tomu tak, je si vědom, že na této realitě má (jako bývalý ministr zahraničních věcí ČR) také svůj lví podíl? Je až neskutečně drzé jeho  tvrzení, že cituji: „ Během posledních 25 let jsme mohli v Evropě žít v relativním bezpečí a jistotě, protože  při vzniklých mezinárodních konfliktech již před tím probíhají většinou dlouhé mnohostranné jednání. To se prý v případě Ukrajiny nestalo. Tentokrát žádné jednání neproběhlo, na Krym prostě vtrhla ruská vojska, pouze bez odznáčků na uniformách. Tvrdili, že je to domobrana, ale je to blbost. Novináři, kteří tam byli  tvrdili, že to byli čistokrevní Rusové“!

Tak toto má být vyjádření bývalého šéfa diplomacie ČR! Zcela irelevantní, jednostranné, ničím nedoložené, nediplomatické! Především: pan Schwarzenberg  zcela záměrně nezmiňuje důvody a příčiny vzniku samotných konfliktních událostí na Ukrajině, jako původ  všeho dalšího dění a událostí na Ukrajině, Krymu, v Evropě, resp. EU a v USA, ale přímo napadá RF.  Rusové neanektovali  Krym bez toho, že by k tomu neměli pádné důvody. To za prvé.  Za druhé, kníže používá vágní argumenty např.  jako novináři, kteří tam byli tvrdili… ale už nezmínil, které novináře má na mysli, zda české, či jiné, neboť jak je známo, čeští novináři mají v popisu práce bagatelizovat a zlehčovat význam událostí, probíhajících na Ukrajině, konkrétně nepsat o fašistickém podhoubí v  novém vedení státních orgánů  apod. (Jiné tvrzení, zda doložené důkazy je otázka, má údajně další expert na Ukrajinu a Rusko, pan senátor Štětina, viz níže). Notabene, „tito“ novináři, podle Schwarzenberga, měli tvrdit, že ti bez těch odznáčků  byli „čistokrevní Rusové“!

To jsou od pana Schwarzenberga skutečně ohromující „věrohodné“ fakta a argumenty, něco na způsob „Radia Jerevan“, nebo agentury „JPP“ (jedna paní povídala). Je už jen otázka, nakolik si přítomní posluchači (občané ostravska) uvědomovali, jaké zhovadilosti , lidově řečeno jaké šrouby jim  páni Schwarzenberg, Štětina a Neiedermayer rvali do hlavy. Pokud by totiž měla být jeho slova a tvrzení věrohodná očekával bych, že  „novináři, kteří tam byli“ pořídí mj.  i nějakou autentickou foto či video dokumentaci, kterou by bylo možné doložit jeho tvrzení. U renomovaných zahraničních novinářů to tak zpravidla bývá, že řadu věcí a událostí zadokumentují zmíněnou technikou. Že by novináři od Schwarzenberga nebyli touto technikou a povinnostmi vybaveni? Další nevěrohodnost tkví v tvrzení novinářů, že to „byli čistokrevní Rusové“. Jaké že mají (měli) tito novináři  schopnosti, aby rozpoznali čistokrevného a nečistokrevného Rusa, resp. ruského občany od občanů jiné  národnosti? Jaké k tomu mají předpoklady, čím jsou vybaveni, nebo snad jsou pro tento účel speciálně vycvičeni? 

Shrneme-li tato fakta, tedy to, že na tvrzení pana Schwarzenberga neexistuje  žádná věrohodná dokumentace, přičemž na  druhé straně měli tito mimořádně talentovaní novináři bez jakýchkoliv pochybností  identifikovali muže v uniformách bez odznáčků jako „čistokrevné Rusy“, nelze než použít emotivní výrazivo samotného Schwarzenberga a sice, že to všechno je blábol a totální „blbost“! Nic víc!

Je-li řeč o věrohodnosti, pravdivosti a opodstatněnosti slov pana Schwarzenberga není od věci také zmínit jeho pozoruhodné sdělení, že cituji:  „Poprvé po dlouhých desetiletích tu máme jasné přepadení státu a odebrání jeho teritoria. To je nehorázné porušení mezinárodního práva, které jsme desetiletí neviděli“, lká nad událostmi na Krymu zhrzený demokrat a bojovník za lidská práva Schwarzenberg. (Poznámka na okraj: Kosovo se podle Schwarzenberga zřejmě událo před půl stoletím!). Přesto prý dříve než došlo k nějakému konfliktu, události měly vždycky nějakou předehru (zda v opeře či na jevišti, nezmiňuje). Nicméně tentokrát se to obešlo bez “předehry” a ne pouze vinou Ruska, ale důvod je třeba hledat v samotných ukrajinských událostech. Což ovšem panu Schwarzenbergovi nepřijde jako potřebné a ani důležité, pro něj  je důležitý jediný fakt: Rusové si vzali zpět Krym a  protože on, coby zapřisáhlý  propagátor  a bojovník  za demokracii, spravedlnost a lidské práva, nemůže než konstatovat, že Rusové se dopustili svévolné anexe cizího území, které si přivlastnili. Dokonce mu to připomíná stejný osud, jaký potkal nás v r. 1938. Jen lituji pana knížete, že nemůže také tvrdit, že území Krymu bylo zabráno proti vůli jeho obytel (z velké části občané RF), že tam nebyly násilnosti, že se tam nestřílelo, event. neprolévala krev, jak tomu bylo na Majdanu v Kyjevě (případně u nás v r. 1938!) . To muselo pana knížete Schwarzenberga hodně, ale opravdu hodně rozladit. Ale jedno mu zcela jistě nikdo nevezme a sice, že Rusko přepadlo jiný stát a uzmulo část jeho teritoria. No, aspoň něco mu zůstalo!

To ovšem není zdaleka všechno, co “velemoudrého” K. Schwarzenberg sdělil  ostravským občanům. Mimo jiné předložil akademickou otázku, kam až může president Putin zajít? Aby dodal svým slovům vážnost, opět uvolnil své vilné představy a obavy o tom, že mu situace připomíná rok 1938 ( mj. rok jeho narození). Popustil uzdu fantazii aby sdělil, že vzhledem k tomu, že se mu (Putinovi ) podařilo snadno a rychle získat Krym  a s jídlem prý roste chuť,  není tedy vyloučeno, že když se mu podařil Krym, Abcházie a Jižní Osetie, proč by to prý nemohla být příště třeba Gruzie. Západ a celý svět prý musí jasně Putinovi  říct, že si nemůže dělat co chce jen proto, že má jaderné zbraně! Chuligán jeden!

Pan Schwarzenberg si však zřejmě neuvědomuje (nebo spíše si to nepřipouští),  že totéž, ale v mnohem větším rozsahu, dlouhodobě a s nevyčíslitelnými následky pro řadu států, činí USA v celém světě, kde uplatňují své hegemonní postavení a vojenskou  převahu?  Zde jednozančně platí, že když dva dělají totéž, zdaleka to není totéž. Zatímco USA se snaží dostat co nejblíže k hranicím RF, Rusko  proti této možnosti  impulsivně vytváří obranu svého území. Je snad větší zlo, když ruská armáda cvičí na svém území blízko ukrajinských hranic, než když armády NATO, včetně armády USA cvičí ve stejně vzdálené dislokaci kolem Ukrajiny (Polsko, Černé moře)? Závěrem pan Schwarzenberg sdělil potřebu tvrdých sankcí vůči Rusku, které jak jinak, poškodí i naši ekonomiku. „Promiňte, ale za svobodu a demokracii se musí bojovat vždy. Vždycky to něco stálo. Dokud to ale stojí jenom peníze a ne krev, tak buďme za to vděční,“ sypal si popel na hlavu a omlouval své rozhořčení pan kníže. Jak na to reagovali občané, reportáž nezmiňuje. (Že je ovšem rozdíl, jestli ty dopady v penězích dopadnou na Schwarzenbergovu šrajtofli, nebo prázdnou peněženku milionů např. sociálně slabých, nezaměstnaných nebo důchodců, pana knížete nevzrušuje).

V ničem pozadu nezůstal ani senátor Jaromír Štětina, známý antikomunista a falešný přítel ruského lidu, jinak rovněž účastník zmíněné besedy ostravských občanů s představiteli TOP 09 a STAN. I pan Štětina je pověstný svými fundovanými postřehy, posudky, názory a předpověďmi zvlášťě, jedná-li se o záležitost, v níž svou roli hraje Rusko a jeho prezident Putin. Ovšem u Štětiny je na rozdíl od  K. Schwarzenberga přece jen něco výjimečného. On tam totiž byl a všechno viděl na vlastní oči. Otázkou je, jak dobré oči má, resp, jakou optikou se na události na Ukrajině divá. Z jeho sdělení lze usoudit, že sice možná vidí dobře, jen to jinak, k obrazu svému, popisuje. Cituji pana  Štětinu:

Na příkladu bych chtěl ukázat, jaké nebezpečí může vyplývat z toho, když budeme ruským státním orgánům věřit. Já jsem byl naposledy na Majdanu v únoru. Byl jsem tam náhodou 20. února, kdy začalo to veliké krveprolití. Vím přesně, kdy ta velká provokace nastala. Bylo to v 8 hodin a 3 minuty ráno 20. února. Podíval jsem se na hodinky, když jsem začal vidět padat první mrtvé, které jsem viděl ze vzdálenosti asi 50 metrů z hotelu. Komando, které tam bylo, zlikvidovalo během půl hodiny víc než 25 lidí a shodou okolností ze spodní části našeho hotelu se stalo obvaziště, kam vozili raněné a mrtvé. Dělal jsem léta válečného zpravodaje, ale nikdy jsem neviděl to, čemu se česky říká tratoliště krve,“ uvedl Štětina.

Pokusím se analyzovat, co tím pan Štětina chtěl říct. Především, že to co prohlašují ruské státní orgány (včetně Putina) je lež a nelze tomu věřit. Na druhé straně, co říká on, Schwarzenberg, čeští politici a  novináři, dolaroví řiťolezci vč. představitelů EU a v neposlední řadě Obama a USA,  je čistá pravda a nic jiného než pravda.  Dále pan Štětina prezentuje a dokladuje  svou účast tím, že “přesně ví”, kdy ta majdanská provokace nastala. Představte si, že se zrovna podíval na hodinky, které ukazovaly 8 hodin 3 minuty ráno 20. února 2014 . Tedy, řeknu vám, to je výkon, s takovou přesností určit, kdy provokace nastala. Má to však jeden háček. Pan Štětina nám nesdělil, kdo je kdo, resp. kdo že se v řadách zmíněných  provokatérů nacházel. Škoda, že tam nebyli Schwarzenbergem zmínění novináři, ti by zcela jistě, na sto procent, byli schopni indentifikovat, kdo (jaká svoloč) se mezi provokatéry nacházel! Jak sděluje pan Štětina, komando zlikvidovalo během půl hodiny víc než 25 lidí.

Co tato informace či sdělení pana Štětin vypovídá? Víme, z  koho se skládalo ono komando? Kdo se stal obětí, které komando “zlikvidovalo”? Zlikvidovat znamená  podle pana Štětiny co? Mrtví, zranění, zajatí? Jak může s jistotou tvrdit, na 50 metrů vzdálený a ještě z budovy hotelu, o viditelnosti nemluvě, protože při střelbě vznikal  dým (viz video), že ti postřelení byli evidentně mrtví? A  i kdyby tomu tak  bylo, kdo byli ti mrtví, kdo je tedy vlastně postřílel, koho považuje pan Štětina za “padouchy a vrahy? Jaký je podle něj rozdíl mezi provokatéry a komandem?

Pan Štětina nás má zřejmě všechny za pitomce a myslí si, že  neumíme vytušit či vydedukovat, koho má na mysli. Ano, nemýlíte se, podle Štětiny to bylo zmíněné komando, to jsou přece  pohrobci KGB, dnes sdruženi v jednotce Alfa (vytvořená Janukovyčem a Stranou regionů), působící jako protiteroristická jednotka! Byli to právě oni, kteří byli najati k tomu, aby destabilizovali situaci v zemi a aby byla ta potřebná krev a hromada mrtvol, aby se mohla spustit celá záležitost, která zahájila okupaci Krymu,“ s hrdostí sobě vlastní sdělil Štětina. Takže žádní Benderovci, provokatéři, fotbaloví  hooligans, najatí (importovaní) žoldáci, členové nacistického Pravého sektoru či strany Svobody! Už je jasné, kdo za událostmi na Majdanu stojí nebo stál! To si ovšem myslí pan Štětina a jemu podobní, a protože nemá nic, čím by své názory a stanoviska doložil, jsou jeho informace vice než pochybné.

Ostatně, nejen pan senator Štětina je schopen podávat “očividné”, bohužel ničím nepodložené  svědectví. Např. z tohoto video dokumentu lze jasně rozpoznat, kde u pana Štětiny začíná lež a končí pravda, kde jde o relevantní sdělení nebo o pouhé bla, bla, bla, zde: (http://www.czechfreepress.cz/uvadime-videa/majdan-jak-ho-neukazou-ve-zpravach.html), nebo zde: (http://www.czechfreepress.cz/vlastimil-suchy/pravda-vzdy-vyjde-najevo.html). Ovšem když to říká tak ostřílený světoběžník pan senátor Štětina, bývalý vojenský zpravodaj, tak bychom tomu asi měli věřit, že? Ostatně jako všemu, co lidem na besedě v Ostravě spolu s pány s TOP 09 Schwarzenbergem a Niedermayerem, nabulíkovali. Nebo ne? Co vy na to?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Názory, ParlamentniListy.cz

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jan Campbell: Nesmrtelný covid-19

21:37 Jan Campbell: Nesmrtelný covid-19

Smrtelný premiér Babiš, možná úspěšnější jako manažer procesů ve své firmě než manažer vývoje české …