Josef Zbořil: Naprostá změna všeho, co znáte. Takto může vypadat Česká republika za pár let

09.03.2017 15:05

Stabilní znění a klidné fungování ústavy a zákonů beze změn má velkou hodnotu, ale když už se uvážlivě provádí jejich změny, tak musí zohledňovat jejich uživatelskou příjemnost a lehkou použitelnost pro běžného občana a musí být psány tak, aby byly krátké a srozumitelné, s jasným vyobrazením politických institucí a výkonných orgánů se zdůrazněním nákladů, struktur a rolí, které pro občany hrají.

Josef Zbořil: Naprostá změna všeho, co znáte. Takto může vypadat Česká republika za pár let
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jednání Senátu
reklama

Při ideální struktuře státní správy se stát stává servisním centrem, které občanům slouží a předává co nejvíce činností do regionů a komerční sféry, přičemž to optimální minimum nezbytného, co vykonává, provádí efektivně a průhledně s pomocí auditů, kontrol a ratifikačních referend.

O moc usilující aparáty politických stran podléhají železnému zákonu oligarchie a časem se začínají více zajímat o uchování svých nabytých mocí než o původní cíle svých organizací. Svojí činností vyva­zují občany z konkrétní osobní odpovědnosti a mnohé z jimi deklarovaných svobod je jen iluzorních. Tato chronická ne­schopnost nedokáže čelit a předcházet vzniku násilí a totalit. Avšak díky moderním technologiím a přístupům dokáží občané stále snadněji sami sobě, i bez aparátů politických stran, zaručit důstojné a svéprávné postavení.

Co člověk, to jedinečný pohled na svět s cenným zdrojem informací pro poznávání pravdy a zjišťování zda nedochází k úpadku do totality či vzdalování se od ekonomické svobody. Při prosazování optimálního stavu společnosti jsou dobří i zlí lidé na pravici i levici. Levice klade důraz na sociální stát, vyrovnávání sociálních rozdílů, zájmy zaměstnanců, kontrolu cen, veřejné služby, prosazování míru, omezování zbrojení a snižování nezaměstnanosti. Pravice klade důraz na svobodu, osobní zodpovědnost, absolutně nevyhnutelné státní intervence, zájmy zaměstnavatelů, volné podnikání, neregulované ekonomické pobídky, silnou národní obranu a snižování inflace.

Pokud chceme společnost, kde všichni mohou žít, všechny názory, náboženství a rasy pohromadě jdoucí dopředu jako jeden, tak se každý musí snažit a stát se tou nejlepší individualitou jen co to jde a poukazovat na nesmyslné cesty jiných a podněcovat změnu ve společnosti inteligentní debatou. Včetně radikálů, protože čím extrémnější póly společnost na všechny strany má, tím je vyrovnanější a pevněji ukotvena ke svému středu. Demokracie je vláda všech nad všemi, kde si každý musí moci říci, že je stát také.

V rámci politiky švýcarizace bude hlavou státu parlamentem volená 7 členná vláda, která si každý rok zvolí ze svého středu předsedu, jako prvního mezi rovnými, pro reprezentativní povinnosti plynoucí ze zrušeného úřadu prezidenta, čímž bude ročně dosaženo úspor 0,5 miliardy Kč. Nahrazením 13 krajských správ 2 zemskými s 200 zemskými zastupiteli místo 675 krajskými zastupiteli a jejich administrativ, lze nejen ročně dosáhnout úspor 3 miliard Kč, ale také začít používat anglický překlad Česka ne Czechia, ale Czechlands. Při zavedení jednokomorového parlamentu, skrze zrušení jeho dolní komory - 200 členné sněmovny, by její funkce převzala horní komora - 81 členný senát, což by kromě úspor 1 miliardy Kč ročně pomohlo k větší stabilitě vlády, výběru kvalitnějších osobností bez potřeby stranických celorepublikových aparátů a jejich lepšímu dohledu občany.

V rámci politiky švýcarizace bude vláda přerozdělovat jen 20 až 25% HDP na republikové úrovni a bude ji tvořit Ministerstvo vnitřních věcí, Ministerstvo financí, Ministerstvo ekonomických věcí, vzdělávání a výzkumu, Ministerstvo životního prostředí, dopravy, energetiky a komunikací, Ministerstvo obrany, civilní obrany a sportu, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo spravedlnosti a policie, přičemž stejně jako vláda Spojených Arabských Emirátů bude zpracovávat v dokumentech, na úrovni Thompson Reuters, aktuální stav a výhledy kam směřovat a čeho do kdy dosáhnout.

V politických stranách je v roce 2017 organizováno řádově jen 150 tisíc členů, z nichž je přibližně 50 tisíc v KSČM, a jejich nahrazením nekariérními politiky mimo aparáty politických stran dojde k roční úspoře vyplácených dotací a příspěvků pro politické strany 0,5 miliardy Kč.

V rámci politiky euro-skepticismu bude na mezinárodní závazky pohlíženo dle ekonomických zákonitostí a ne dle politického megalomanství, s racionálním pohledem na hrozby euro-populismu a euro-nacionalismu. V rámci plnění závazků a konzistentnosti bude k výročí 25 letého členství v kolektivní obranné bezpečnosti NATO v roce 2024 splněn průměrný roční 2% HDP závazek, navýšením v letech 2018 až 2023 na 4% HDP.

Prosazovaná proti-džihádistická politika Rafida, znamenající odmítání legitimity islámské autority a vedení, bude v domácí i zahraniční politice odmítat systém náboženského a genderového šaría-apartheidu islámu s jeho více-generační snahou islamizace světa, ve svých charakteristických fázích, skrze svoji populační sílu a z toho plynoucí bolševické praktiky.

Islám představuje odlišnou civilizaci a není exotickou částí západní či celosvětové mozaiky s několika trapnými kulturními výstřednosti - je to zcela odlišný způsob pohledu na svět, který odmítá základní principy západního liberalismu, včetně pravomoci lidí, řídit svůj vlastní osud a vytvářet si své vlastní zákony v rozporu s právem šaría. Odmítá individuální svobodu a rovnost. Nesnese oddělování mezi duchovním životem a občanskou společnosti. Schvaluje násilný džihád pro zavádění a šíření práva šaría. Tato pravda se však často vzpírá a vzdoruje naší západní samolibosti. Islamismus, jako politický islám, nepředstavuje pouze malou či okrajovou část z 1,4 miliardy muslimů na světě. Muslim znamená oddaný bohu a islamisté mezi nimi tvoří většinu či jádrovou zásadní menšinu. Islamismus přesto není terorismus, i když jej může zahrnovat.

Přestaneme být úmyslně slepí a přestaneme bláznivě hledat a pokoušet se definovat pravý islám, v marné naději, zdiskreditovat teroristy, jako nositele nepravého islámu. Neodstranitelným faktem je, že nemusí existovat žádný pravý islám. Islám má za sebou bohatou a rozmanitou historii a existují jeho různé výklady, přičemž všechny soupeří o plášť pravého islámu a vzájemně popírají jeden druhého. Nesčetné frakce muslimů o tom spolu diskutovaly a často mezi sebou násilně bojovaly, po čtrnáct staletí. Neshodly se na odpovědi na otázku: "Co je pravý islám?" My na to odpověď nenalezneme také.

Z pohledu naší bezpečnosti ale není podstatné, zda jde o pravý islám. Podstatné je, že existuje šaría-apartheidová konstrukce islámu, ke kterému tíhnou stovky milionů muslimů po celá staletí. A jsou podporováni staletými učeními a svatými texty. Nepřesvědčíme je, že se mýlí. Přesto země islámského světa mohou být našimi partnery, stejně jako jsou partnery nejen nemuslimského Singapuru v ASEAN.

Prosazovaná politika singapurizace, vedle SMART přístupu při správě veřejných služeb, zahrnuje nerozšiřování islámské proselytizace, skrze přísnou neimigrační politiku pro muslimy, přísný právní zákaz mezi-náboženských manželství mezi muslimskými muži a ne-muslimskými ženami, zákazu polygamie a z důvodu, že islám je výlučně exklusivní zřízení 3 institucí pod Ministerstvem ekonomických věcí, vzdělávání a výzkumu: náboženskou islámskou radu, soud šaría a registr muslimských manželství – znamenající udržování dvou oddělených registrů manželství pro muslimy a pro ne-muslimy. Směšovat manželství muslimského ženicha na ne-muslimské nevěsty není povoleno, pokud žena není ochotna konvertovat k islámu, s roční lhůtou studia, co toto konvertování k islámu pro její budoucnost do důsledku znamená.

V rámci politiky izraelizace, budou rozeznávány a diskutovány 3 přístupy při zajišťování občanských a veřejných služeb. ROSH KATAN (malá hlava) lpící na obdrženém konkrétním úkolu nebo směrnici, i když situace vyžaduje iniciativu a pružnost. Rosh katan se příliš nevyptává ani nemyslí; ROSH GADOL (velká hlava) znamenající, že hlava je schopna vidět celkový obraz, přebírá odpovědnost a iniciativu, demonstruje vedení a jde nad rámec popisu práce nebo povinnosti a BITZUIST – přístup pragmatické osoby s kvalitním aktivismem a dělající to, co je třeba udělat, přičemž Bitzua znamená udělat věci zdárně hotové.

V rámci politiky meritokracie, jako systému, ve kterém jsou talentovaní vybíráni na základě svých úspěchů, kde je výběr vůdců na základě intelektuálního kritéria a systém odměňuje na základě talentu a tvrdé práce a nedochází k odsuzování podle vnějších znaků, bude příjem, moc a prestiž jednotlivce odrazem pouze jeho schopností a snahy - ne vlivem pohlaví, rodinného nebo třídního původu.

Bude uznána Arménská genocida v roce 1915, kdy s pomocí osmanských úřadů byla Turky a Kurdy masakrována arménská populace, kdy k nejhorším a nejkrutějším způsobům zabíjení patřila střelba do břicha těhotných žen nebo pohřbívání dětí zaživa. Docházelo k oddělování dětí od vyháněných skupin, pro jejich roznesení pod kopyty koňů, uvazování jejich vlasů za koně pro uvláčení k smrti nebo roztržení. Znalost a uvědomění si minulých genocid předchází případným genocidám budoucím.

Bude uznán Jeruzalém, hlavním městem Izraele skrze přesunutí ambasády z Tel Avivu a přestane být uznávána Palestina, jako stát uměle vytvořeného lidu a identity, jako nového nástroje pro pokračování arabského boje proti Izraeli, se solidárním přerušením diplomatických styků se státy, které Izrael neuznávají a vidí jej jako dočasnou teroristickou entitu, která má být zahnána do moře, včetně Islámské republiky Afghánistán, kde místo naší vojenské podpory pro vybranou islamistickou frakci, dle geopolitických šachů mocností, se budeme orientovat na schopnosti plnit okamžitě spojenecké závazky v našem nejbližším okolí a pokud budeme vysílat expediční síly mimo státy NATO, tak ne dál než na hranice evropského, západního světa - jako např. do křesťanské Arménie nebo židovského Izraele, které jsou dnes a denně pod tlakem negativních projevů islámu a islamistické politiky jejich sousedních států. V této době si musíme všichni říct, jsem Židem. Jejich diskriminace je naše diskriminace. Jejich oběti, jsou naše oběti. Cokoli se dnes stane s Izraelem, tak se zítra stane i s Evropou.

Josef Zbořil

Vyšlo na eportal.parlamentnilisty.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vladimír Pelc: Armáda ČR jako vyžírka

20:01 Vladimír Pelc: Armáda ČR jako vyžírka

Armáda se jeví jako mocenská a politická organizace, která bezdůvodně spotřebovává mimořádně vysoké …