Karol Hrádela: Nejdůležitějším právem je právo na život a tomu musí vše ostatní ustoupit

29. 10. 2020 16:06

Komentář na facebookovém profilu k odpírání nošení roušek

Karol Hrádela: Nejdůležitějším právem je právo na život a tomu musí vše ostatní ustoupit
Foto: Facebook Karola Hrádely
Popisek: Karol Hrádela
reklama

V souvislosti s odpíráním nošení roušek a nárůstem onemocnění a dokonce i smrtí lidí a snad i nestíháním osob, které roušky bez závažného důvodu nenosí, mne napadají některá ustanovení zákonů. Nejde přitom jen o nenosiče, ale možná více o ty, co to tolerují a nestíhají osoby ohrožující jiné. Každý má právo na život. Lidé mají i další práva, ale nejdůležitějším právem je právo na život a tomu musí vše ostatní ustoupit. Imperativ ochrany lidského zdraví a životů i jiných nás všechny zavazuje a omezuje jakékoliv naše jiné právo.

a) § 152 Šíření nakažlivé lidské nemoci

Šíření nakažlivé lidské nemoci

(1) Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření  nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců  až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu,  za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví  lidí, veřejný pořádek nebo majetek,

c) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho  zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle  zákona, nebo

d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně  dvou osob nebo smrt.

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob.

(5) Příprava je trestná.

b) § 153Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti - trestní zákoník

(1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření  nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok,  zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za  válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující  život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,b) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho  zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle  zákona, neboc) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebob) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,  spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 proto, že hrubě porušil zákony na  ochranu veřejného zdraví.

(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob proto, že  hrubě porušil předpisy na ochranu veřejného zdraví.

c)  § 2 trestního řádu

Základní zásady trestního řízení

(...)

(3) Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se  dozví, pokud zákon, přímo použitelný předpis Evropské unie nebo  vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,  nestanoví jinak.

(4) Jestliže tento zákon nestanoví něco jiného, postupují orgány činné v  trestním řízení z úřední povinnosti. Trestní věci musí projednávat  urychleně bez zbytečných průtahů; s největším urychlením projednávají  zejména vazební věci a věci, ve kterých byl zajištěn majetek, je-li to  zapotřebí vzhledem k hodnotě a povaze zajištěného majetku. Trestní věci  projednávají s plným šetřením práv a svobod zaručených Listinou  základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech a  základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána; při provádění  úkonů trestního řízení lze do těchto práv osob, jichž se takové úkony  dotýkají, zasahovat jen v odůvodněných případech na základě zákona a v  nezbytné míře pro zajištění účelu trestního řízení. K obsahu petic  zasahujících do plnění těchto povinností orgány činné v trestním řízení  nepřihlížejí.

(...)

d) § 330 trestního zákoníku

Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti

(1) Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo  podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude potrestána odnětím  svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 vážnou poruchu v činnosti orgánu  státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné  moci,

b) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem,

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

d) zajistí-li takovým činem jinému značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo

b) zajistí-li takovým činem jinému prospěch velkého rozsahu.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jan Urbach: Putin - Cílem je oslabení Ruska a jeho ovládnutí

21:37 Jan Urbach: Putin - Cílem je oslabení Ruska a jeho ovládnutí

V uplynulém roce zabránila ruská kontrarozvědka činnosti 72 pracovníků zahraničních tajných služeb …