Zeman musí z hradu: Jiří Ovčáček skutečně podepsal petici proti Zemanovi

05.12.2014 9:17

Hrad zjevně naše snahy nepodceňuje, petici převzal a bedlivě sleduje naše kroky. Není ale přípustné, že se naše konání snaží zdiskreditovat, což je vzhledem k prezidentově dosavadnímu jednání zřejmě jeho nejoblíbenější zbraní.

Zeman musí z hradu: Jiří Ovčáček skutečně podepsal petici proti Zemanovi
Foto: Hans Štembera
Popisek: Prezident Miloš Zeman

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom vám za organizátory protestního pochodu Z Václaváku na Hrad konaného v pondělí 1. prosince poděkovat za vaši hojnou účast, která byla v mrazivém dešti, v tomto stresujícím předvánočním shonu i vzhledem k velmi krátké propagaci zkouškou ryzího charakteru. V jejím rámci jsme oficiálně předali 100 tisíc podpisů pod Manifestační peticí za odstoupení z úřadu prezidenta republiky zástupci prezidentské kanceláři Radku Augustinovi. Spolu s námi svou petici s 13 tisíci podpisy odevzdal i Michal Kocáb za hnutí distancujemese.cz.

Jsme rádi, že se Senát České republiky bude příští týden zabývat znepokojivými výroky a postoji prezidenta Miloše Zemana proti demokratickému zřízení a svrchovanosti v kontextu Ústavy. Doufáme, že se toho senátoři zhostí se ctí a s důrazem na spravedlnost a demokratické principy, z čehož vyvodí důsledky. 

Hrad zjevně naše snahy nepodceňuje, petici převzal a bedlivě sleduje naše kroky. Není ale přípustné, že se naše konání snaží zdiskreditovat, což je vzhledem k prezidentově dosavadnímu jednání zřejmě jeho nejoblíbenější zbraní. Prezident republiky ústy svého mluvčího pana Ovčáčka opakovaně bagatelizuje a snižuje vážnost snahy občanů, kteří se Zemanovými kroky, které jsou spíše jen nehoráznými přešlapy na hranici slušnosti a lidských práv. Znevažováním podpisů na této petici znevažuje a osobně uráží každého z těch, kteří jí podepsali, ve snaze užít standardního komunikačního nástroje pro vyjádření svých potřeb. Místo toho, aby se zamyslel nad svými kroky a přemýšlel nad tím, zda znepokojení občané nemají alespoň v něčem pravdu, jejich snahy jen napadl a odvrátil pozornost. K tomu využil prohlášení, že byl podle Hradu pod peticí podepsán sám jeho mluvčí, a nemůže ji proto brát vážně. Po této nehorázné ukázce arogance se nám ale ozval sám jmenovec mluvčího pana prezidenta s tím, že petici podepsal on. Ačkoliv se pan Jiří Ovčáček, občan Prahy, nechce medializovat, může si Hrad nejen skrze nás jeho totožnost ověřit, než se opět bude snažit celou záležitost pošpinit. To měl ostatně udělat už před svým úterním prohlášením, Jiří Ovčáček není tak neobvyklým jménem, aby se jím mohl pyšnit jen mluvčí Hradu.

Dále bychom se rádi vyjádřili k několika lživým obviněním a konspiračním teoriím, které se v poslední době vyrojily ohledně demonstrací proti Miloši Zemanovi.

Původně jsme mysleli, že média zvládnou sama rozlišovat pravdivost některých tvrzení, případně si informace dohledat sama. Bohužel se tak nestalo, proto vám nyní zasíláme následující informace a doufáme, že bude vše uvedeno na pravou míru.

1. Odkud se vzaly Červené karty?

Původní plán organizátora Martina Přikryla neměl přesnou formu, jak vyjádřit nesouhlas s kroky prezidenta. Jeho akce vznikla z počátku pouze pro kamarády, se kterými si chtěl udělat malou demonstraci. Akce nebyla nijak marketingově podpořena.

V momentě, kdy se o akci začínalo dozvídat stále více lidí, bylo třeba dát této demonstraci určitou formu. Martin proto dne 3. 11. 2014 požádal příznivce akce o návrh formy protestu – viz. https://www.facebook.com/events/983009621725546/permalink/983270938366081/

V komentářích padalo mnoho variant. Poprvé Červenou kartu vymyslel Aleš Brhel. Nakonec z několika desítek návrhů Martin Přikryl společně s dalšími vybrali právě červenou kartu. To příznivcům demonstrace oznámil v tomto příspěvku: https://www.facebook.com/events/983009621725546/permalink/983944108298764/#, kde také popsal, proč zvítězil právě nápad Červená karta, a proč se nevybraly jiné návrhy.

Hlavní důvody ve zkratce:

• Výrobní cena karty cca 1Kč - snadná dostupnost

• Vizuální atraktivita + jasné sdělení – fotbal je nejpopulárnější sport planety, všichni ví, co ve fotbale znamená, když hráč dostane červenou kartu.

• Jelikož pro nás byla od počátku hlavním problém právě zahraniční politika Miloše Zemana, samozřejmě jsme chtěli, aby toto gesto bylo srozumitelné jak pro vnitrostátní média, tak pro média zahraniční.

2. Dezinformace 1: Prý jsme financování americkou ambasádou:

Hlavním důkazem má být tento výpis:

Abychom předem vyvrátili případné podezření z manipulace s obrázkem, zasíláme také zdroj, ze kterého byl obrázek stažen, a kde byla poprvé uvedena tato informace: http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/12887-mame-zasadni-dukaz-poradatele-protestu-proti-milose-zemanovi-byli-placeni-americkymvelvyslanectvim.aspx?fb_action_ids=10201865713604583&fb_action_types=og.comments

• Pokud se podíváte na příkazový řádek nebo pod výpis, uvidíte název obecně prospěšné společnosti OPONA – tato organizace neměla a nemá žádné vazby na organizátory demonstrací proti Miloši Zemanovi.

• Dále se jedná o výroční zprávu za rok 2012 – tedy období, kdy Miloš Zeman ještě nebyl ani prezidentem a tedy logicky nemohla být ani tato akce v dané době plánována.

3. Dezinformace 2: Kauza fotografie s krabicí s červenými kartami, kde údajně měl být název Americké ambasády jako odesílatele.

Opět, abychom nebyli osočeni z manipulací s fotografií, zasíláme odkaz, z portálu Aeronet – který tuto lživou informaci poprvé zveřejnil: http://aeronet.cz/news/vime-kdo-organizoval-rozdavani-cervenych-karet-protizemanovi- dukaz-o-bezprecedentnim-vmesovani-se-americkeho-velvyslanectvi-do-vnitrnich-zalezitostirepubliky-americane-organizuji-demonstrace-skrz/

• Fotografie byla pořízena v Brně, nikoliv v Praze.

• Příjemcem ani odesílatelem není Americká ambasáda.

• Příjemce této zásilky je Miloš Zeman, jak ostatně dokládá obrázek níže. Na karty mohli lidé napsat svůj vzkaz Miloši Zemanovi, vložit jej do této krabice, a ta byla následně prezidentovi zaslána. Vše bylo děláno jen kvůli tomu, aby lidé nemuseli každý zvlášť na poštu a platit za známky.

Dne 1. 12. 2014 dal proto Jakub Pitron v události Červená karta do oken! prostor všem odpůrcům:

Viz: https://www.facebook.com/events/1527539500828418/permalink/1532450663670635/?pnref=story

„Vyzývám všechny odpůrce těchto akcí: Předneste mi jediný relevantní a neoddiskutovatelný důkaz, ze kterého bude patrné, že tyto akce jsou na zakázku… Pokud takovýto důkaz budete mít, tuto stránku smažu a nebudu se již dále angažovat.“

Do dnešního dne takovýto důkaz předložen nebyl. Stejně tak vyzýváme jakéhokoli novináře, pokud tento důkaz bude mít, aby jej veřejně předložil.

Pokud média mohla převzít tyto informace a pošpinit tak naši pověst tím, že své čtenáře a diváky nalákala na určitou „senzaci“, doufáme, že v rámci korektnosti média uvedou věci na pravou míru na základě výše uvedených faktů. Už v zájmu svých čtenářů, potažmo diváků by měly sdělovací prostředky uvádět pravdivé a ověřené informace, zvláště v atmosféře opakovaných útoků ze strany Hradu, kterým je dopřávána velká pozornost. Děkujeme za pochopení.

Miloš Zeman ve svém prezidentském slibu prohlásil, že chce zemi sjednocovat. Odmítáním kultivovaných výzev občanů zcela jasně prokazuje, že není schopen tento slib naplnit. Jeho trvalé odmítání standardního dialogu i diskusí v médiích vede k tomu, že občané volí demonstrace, jako další krok dialogu. Prezident tímto dále vyvolává napětí mezi občany a tedy ani slib sjednocování země neplní. Naše snahy jsou plně kultivované, nepatříme mezi emočně vypjaté jedince, kteří se uchylují k vulgarismům či házení vajec. Nemůžeme jen nečinně sedět a přihlížet tomu, jak prezident Zeman stírá hranici mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a lží. Doufáme tedy, že média prohlédnou snahu Hradu bagatelizovat vážné věci a odvádět pozornost od jeho vážných prohřešků. A doufáme také, že již nadále nebudou informačním šumem zakrývat naše skutečné aktivity a dají prostor tématům, která jsou pro tuto zemi důležitá.

I nadále si stojíme za těmito názory:

Jsme přesvědčeni, že Miloš Zeman nevykonává svou funkci v zájmu všeho lidu, jak mu ukládá slib prezidenta republiky, který zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí.“

Jsme přesvědčeni, že zahraničněpolitické kroky pana Miloše Zemana z posledního období jsou v rozporu s Programovým prohlášením vlády České republiky ze dne 12. února 2014 a v přímém rozporu se zahraniční politikou Evropské unie, jejíž jsme součástí.

Jsme přesvědčeni, že není přípustné určovat jiným státům, aby se zřekly své suverenity, jak se domnívá Miloš Zeman v případě Ukrajiny. A že současná Čína není tím státem, od kterého by se měl prezident České republiky učit, jak stabilizovat společnost.

Jsme přesvědčeni, že v této vyhrocené době Miloš Zeman jakožto vrchní velitel ozbrojených sil v České republice nesmí svými vystoupeními a činy podrážet jednotu, ať už ve vztahu k EU nebo NATO. Zároveň nemáme jako občané této země vzhledem k jeho dosavadním krokům jistotu, že se v případě možného mezinárodního konfliktu funkce vrchního velitele ozbrojených sil zhostí zodpovědně.

Spoluorganizátory jsou všichni hlavní organizátoři dosavadních, ale i budoucích protestních akcí namířených proti Miloši Zemanovi, kteří veškeré tyto aktivity podnikají ve svém volném čase:

Červená karta proti Zemanovi – Martin Přikryl
Červená karta do oken – Jakub Pitron
Červená karta pro Zemana a Putina – Nikol Klevcovová
Distancujemese.cz – Michael Kocáb, Martin Bursík a Jan Urban
Manifestační petice za odstoupení prezidenta Miloše Zemana – Jan Němec
Miloši, my tu ještě jsme – Jakub Šrámek
Miloši Zemanovi sebereflexi jeho jednání s natočením zdravice – Tomáš Bořil, Tadeáš Kalvoda
Listopad ještě neskončil – Petr Suda
Prezidente, odejděte! – Michal Majzner

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Názory, ParlamentniListy.cz

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Karel Sýs: Sbohem, náš krásný plameni…

14:55 Karel Sýs: Sbohem, náš krásný plameni…

Když Zdeněk Mahler v roce 2011 přebíral Cenu Unie českých spisovatelů za celoživotní dílo, nebylo je…