„Budou mít covid pas, ale nebudou moci létat!“ Farmaceutka si důkladně pročetla informace pro zdravotníky k vakcínam. Je z toho v hrůze

08.06.2021 19:10 | Rozhovor

„Nošení respirátorů ve vnitřních prostorech a k tomu potvrzení, aby lidé mohli navštívit restaurace, bazény či další služby, je z mého pohledu šikana. A největší hrůza je to, že děti jsou celé dny v rouškách a odvážní ředitelé, kteří chápou, jak jsou roušky a respirátory nevhodné pro naše děti, jsou vyhazováni ze svých zaměstnání,“ myslí si farmaceutka Pynelopi Cimprichová. „Samozřejmě, že lidé po prodělaném onemocnění mají nejlepší imunitu, opravdu nechápu dnešní posedlost očkováním i po prodělaném onemocnění. Nedomnívám se, že by se měli očkovat mladí lidé a už vůbec ne děti,“ dodává.

„Budou mít covid pas, ale nebudou moci létat!“ Farmaceutka si důkladně pročetla informace pro zdravotníky k vakcínam. Je z toho v hrůze
Foto: archiv P. Cimprichová
Popisek: Farmaceutka Pynelopi Cimprichová

Od minulého pondělka se Česko rozvolnilo. Předpokládám, že s tím souhlasíte a nepovažujete tento krok v podstatě urychlený výrokem soudu za předčasný?

Rozvolnění opravdu vítám, protože jsem s lockdownem kromě prvního měsíce po celou dobu nesouhlasila a stále nesouhlasím. Lockdown se vyhlásil na základě testování zdravých lidí, což je opravdu neetické, protože pokud budete chtít, pozitivitu najdete vždy. PCR testy určené pro laboratorní účely se používaly na zdůvodnění veškerého možného omezení včetně poškození zdraví nošením roušek. Při stěrech totiž nenaleznete nic validního, takže musíte nález množit tzv. cykly. A u nás se dělalo tolik cyklů, aby pozitivita z PCR testu prostě byla. Virů je totiž kolem nás tolik, takže když budete chtít, pozitivitu si vytvoříte na cokoliv. Dále se zemřelí pacienti nepitvali, takže se neví, na co zemřeli. Mohlo to být cokoliv.

Rozvolnění přichází velmi pozdě a stále ještě není rozvolnění úplné. Uskutečněný lockdown považuji za likvidaci našich živnostníků, zdraví lidí a další dopady ještě uvidíme. Zatímco v nadnárodních supermarketech se proháněli zákazníci ve velkém, v malých obchodech našich lidí, kde se zcela jednoduše dala dodržovat veškerá opatření, bylo povinně zavřeno. A když z Holešovické tržnice, kde prodávají naši lidé zejména své výpěstky, požádali o výjimku z uzavření provozovny, protože mohou pouštět do budovy jednotlivce, bylo jim otevření zamítnuto. A jsou zde opravdu hodně vysoké stropy, jak už jsme jednou slyšeli z úst hygieničky, že premiér nemusel kvůli blízkosti jiného člověka s covidem do karantény, protože na předmětném místě byly vysoké stropy. Takže pravidla platí podle toho, koho se týkají.

Nejvyšší správní soud se celou dobu snažil a rušil jedno opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví za druhým. Naposledy se jednalo o zrušení zákazu služeb v provozovnách, protože tito podnikatelé by nemohli podnikat. Jak také provozovat restauraci, když v ní nemůžete mít zákazníky. Předtím 11. 5. 2021 zrušil mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nařizující zaměstnavatelům povinné testování jejich zaměstnanců. Zajímavé je odůvodnění zrušujícího rozsudku, cituji: „Nicméně uvedené opomenutí ilustruje určitou ledabylost odpůrce při vydávání a odůvodňování mimořádných opatření. Místo toho, aby odpůrce svoje kroky postupem času lépe a precizněji zdůvodňoval, učinil v posuzovaném případě pravý opak a už tak neuspokojivé odůvodnění ještě více zkrátil. Uložená povinnost k vedení evidence dle napadeného opatření č. 27 tak není odůvodněna vůbec, není vymezen ani účel, pro který má být tato evidence vedena. Takový přístup Nejvyšší správní soud považuje za hrubé porušení zákonných požadavků na kvalitu odůvodnění a musí jej odpůrci důrazně vytknout.“

Hodně by mě zajímalo, jaký by byl postup vůči občanovi, kdyby stejně ignoroval soudní rozhodnutí jako naše nejvyšší instituce.

Naše instituce asi neznají ani Rezoluci Rady Evropy 2361 z tohoto roku, dle které mají vlády zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování NENÍ povinné, a aby na nikoho nebyl vyvíjen politický, společenský ani jiný nátlak na to, aby se nechal očkovat, pokud si to sám nepřeje, aby zabránily diskriminaci za to, že není očkovaný kvůli možným zdravotním rizikům nebo proto, že nechtěl být očkován, a transparentně oznamovaly obsah smluv s výrobci vakcín a zveřejňovaly je k podrobnému přezkoumání Parlamentem i veřejností.

Jindy se nabízí z české strany ještě striktnější řešení. Nyní, když se má dodržovat alespoň trochu smysluplná rezoluce z EU, naše instituce nepokrytě podporují opak. Ten neskutečný tlak v zaměstnáních, v médiích na očkování podmíněně zaregistrovaných vakcín bez znalostí dlouhodobých dopadů je opravdu bezprecedentní.

Jak se díváte na restrikce, jako je nošení respirátorů ve vnitřních prostorech či nutnost různých potvrzení k tomu, aby lidé mohli navštívit restaurace, bazény či další služby?

Nošení respirátorů ve vnitřních prostorech a k tomu potvrzení, aby lidé mohli navštívit restaurace, bazény či další služby, je z mého pohledu šikana. Lituji všechny, kteří musí nosit roušky nebo respirátory a snižují si tak potřebný příjem kyslíku do organismu a zároveň si intenzivně pěstují v roušce mikroorganismy, které v ní vesele bují. Dochází tím ke zvýšené únavě, stresu i nemocnosti. Vlastně si nemoc v roušce vyrábějí, a když roušku sundají, vyhodí toxicky zmnožený obsah do okolí.

Nevím, kdo vymyslel, že toto je ta správná cesta, když viry prochází rouškami i respirátory. Pokud je tedy tak nebezpečné „prskání“ při mluvení, proč nemohly být roušky a respirátory alespoň pod nosem? Nosem se opravdu prskat nedá. A největší hrůza je to, že děti jsou celé dny v rouškách a odvážní ředitelé, kteří chápou, jak jsou roušky a respirátory nevhodné pro naše děti, jsou vyhazováni ze svých zaměstnání. Měli by být stavěni na piedestal. Vždyť děti jsou ve vývoji a dostatek kyslíku a zdravý životní styl v tomto období potřebují ze všeho nejvíce.

Viděla jsem před koronou prezentaci od jednoho slovenského lékaře, kde ukazoval, jak se z počítačů dětem zhoršují parametry mozku. Raději ani nedomýšlím, jaký vliv bude mít na naše děti, a nejen je, omezené dýchání a dušení v přímém přenosu. Nositel Nobelovy ceny MUDr. Otto Heinrich Warburg řekl: „Odeberete-li zdravé buňce 35 % jejího kyslíku, dokážete z ní udělat rakovinovou buňku za pouhé dva dny“. Asi nestačí, že každý třetí občan se setká ve svém životě s tímto nálezem, půjdeme mu ještě naproti? Možná je to účel roušek, zvýšit onkologická onemocnění, protože jinak jejich účel opravdu nechápu a není to tak dávno, kdy tvrdil i dr. Prymula, že nemají smysl. Dost by mě zajímalo, proč změnil názor.

Doporučila bych našim představitelům, aby přestali být papežštější než papež a obrátili své zraky na Švédsko, kde se se situací s koronavirem vypořádali s podstatně lepšími výsledky, a přitom zavedli spíše doporučení a žádná drastická omezení jako u nás. Lockdown se prostě neosvědčil, takže je třeba jej zrušit.

Co si myslíte o covid pasech?

Jak je možné, že chce někdo vytvořit covid pasy na očkovací látky, které mají jen podmínečnou registraci!!! Covid pasy a jejich uplatňování považuji za segregaci lidí. Vzhledem k tomu, že jsem lékárnice, poctivě jsem si prošla informace pro zdravotníky u nových vakcín na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv a opravdu nemohu říct, že by mě údaje zde uvedené přesvědčily, že se postupuje v klinické praxi správně. Naopak se obávám dopadů na lidský organismus a hodně mě překvapuje, že upozornění na možné budoucí potíže jsou v médiích zlehčovány. Co se týče zvýšení krevních sraženin u některých vakcín, tito lidé sice budou mít covid pasy, ale jak dopadnou při letu, kde se riziko krevních sraženin zvyšuje bez toho, že by prodělali očkování? Možná nebudou moci vůbec létat.

Jak pohlížíte na očkování u lidí, kteří covid prodělali a patrně mají imunitu?

Samozřejmě, že lidé po prodělaném onemocnění mají nejlepší imunitu. To ví přece každý zdravotník nebo by to alespoň vědět měl, takže opravdu nechápu dnešní posedlost očkováním i po prodělaném onemocnění. Pokud se posílají lidé na očkování po prodělaném onemocnění, je to hazard s jejich zdravím. Já sama jsem měla z bližšího okolí u kamarádky opravdu velikou reakci po očkování, které bylo provedeno týden po ukončení onemocnění. Přece ji měl vakcinující odmítnout. Pořád se u léčiva Isoprinosine straší cytokinovou bouří, což je přehnaná imunitní reakce, ale spíše ji předpokládám kvůli očkování po prodělaném onemocnění.

Nemělo by se před očkováním zjišťovat, zda člověk má na covid protilátky a teprve pak k němu případně přistoupit?

Ano, protilátky a buněčná imunita by se před očkováním měly povinně zjišťovat. Protilátky a buněčnou imunitu může mít člověk i po bezpříznakovém onemocnění. Profesor Pirk v nějakém rozhovoru sdělil, že i rok po onemocnění covidem má vysoké protilátky. Očkováním v těchto případech může dojít až k patologickým hodnotám protilátek a může tak vzniknout předpoklad podstatného navýšení autoimunit. Dále je otázka, jestli jsou v organismu protilátky 2–3 měsíce po očkování nebo i později. To je údaj, který by se měl hodnotit, ale asi se tak nekoná.

Vakcíny proti covidu byly vyvinuté v rekordně rychlém čase. Jsou dostatečně prověřené?

Studie nových léčiv trvají 5–10 let a i déle. Jenom tak lze zjistit následné dopady na lidský organismus. Určitě nemá smysl očkovat celou populaci vakcínami s podmínečnou registrací po 3měsíčním testování a zejména mladé lidi, kteří jsou téměř bezrizikoví, ale zato hůře snášejí vakcinaci. Poměr rizika a benefitu, který se u léčiv vždy musí porovnávat, se u mladé populace mění.

Jasně se v podkladech pro zdravotníky uvádí, že studie na kancerogenitu nebyly provedeny. Takže se máme obávat zvýšeného množství onkologických onemocnění? Jak to dopadne s plodností, když testování probíhalo jen pár dnů na samicích potkanů? To opravdu není relevantní informace pro budoucí matky a otce.

Jak to je s možnou změnou genetické informace, když se zde například uvádí, že výsledky naznačují velmi nízký potenciál genotoxicity pro člověka? Mluvíme tady o změně genetické informace, co se naznačuje v krátké době, nestačí, je třeba mít jistotu, a to i z dlouhodobé perspektivy. Je opravdu třeba ponechat doběhnout a seriózně vyhodnotit studie.

Zrychlený proces schválení, byť podmínečného, je opravdu rizikový.

Na školách se učí o odstrašujícím případu přípravku Contergan, účinná látka thalidomid. Používal se v SRN jako uklidňující přípravek a na spaní pro těhotné ženy. Až později se zjistilo, že způsoboval malformace plodu. Narodila se spousta dětí bez končetin nebo uší. Byl to velký skandál. V USA naštěstí moudrá žena, lékařka Frances Kelsey, zakázala schválení přípravku, dokud se neprokáže jeho bezpečnost. Stala se národní hrdinkou, protože lékaři stihli v USA použít bohužel pro některé děti jen rozdané vzorky. Upozorňuji, že při testování nebylo zjištěno, že by thalidomid v pokusech na zvířatech i v rámci klinických studií na 300 dobrovolnících měl nějaké negativní vedlejší účinky. V klinické praxi však používání přípravku dopadlo katastrofálně.

Měly by se očkovat děti či hodně mladí lidé?

Anketa

Je potřeba, aby lidé, kteří jsou očkovaní a vracejí se ze zahraničí, podstupovali testy na covid-19?

70%
23%
hlasovalo: 5598 lidí
Nedomnívám se, že by se měli očkovat mladí lidé a už vůbec ne děti a dospívající, kteří onemocnění téměř nedostanou, ale zato měly ve studii uveřejněné na stránkách FDA (americký úřad pro schvalování léčiv) 78,6 % nežádoucích účinků, a z toho některé i závažné. To několik dětí z tisíce, což je opravdu hodně. Čili téměř všechny děti měly nežádoucí účinky po vakcinaci, dokonce ve velkém měřítku a také závažné nežádoucí účinky, a to k onemocnění, které jim nepřináší téměř žádné potíže, a které vlastně ani nemají, jak ukázalo testování na školách. Vzhledem k tomu, že se musí při léčbě posuzovat risk versus benefit, zde mi vychází jazýček na vahách při očkování na velmi velkém riziku pro děti. Spíše to na mě působí, že se usiluje o zničení jejich zdraví.

Z toho důvodu zcela mě vyděsilo prohlášení v médiích od vakcinologické a gynekologické společnosti, že by se měly očkovat těhotné a kojící ženy. Mohou mi tito „lékaři“ vysvětlit, proč vůbec uvažují o očkování u těchto skupin, když je onemocnění téměř neohrožuje? Jedná se o vakcíny s podmínečnou registrací, nejsou dlouhodobé studie, nelze odhadnout ani změnu genetické informace, možnost onkologického onemocnění atp. Takové látky se přece nesmí dávat vyvíjejícímu se plodu nebo novorozeněti, ale ani větším dětem. Není doložen vliv na plod, protože testování vakcín se týkalo samic potkanů po krátkou dobu, což opravdu není relevantní informace – viz odstrašující případ výše.

V informaci pro zdravotníky se u vakcín uvádí, cituji „Nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky spojené s vakcinací na plodnost samic, březost, vývoj embrya a plodu nebo postnatální vývoj. Údaje o placentárním přenosu nebo vylučování do mateřského mléka nejsou pro vakcínu k dispozici.“ Podle mého názoru na základě této oficiální informace je vakcinace pro těhotné a kojící matky velmi nebezpečná, protože vlastně o přenosu přes placentu a do mléka nic nevíme. A vždy se zejména u těhotných a kojících matek uplatňuje zásada předběžné opatrnosti. Proto si zodpovědné těhotné (a i kojící) maminky ani nebarví vlasy, pokud možno neužívají žádné léky a snaží se žít zdravým způsobem života. Podmínečně schválená vakcína by do jejich života patřit neměla.

Komu ještě očkování nedoporučujete? Co naopak doporučujete?

Myslím, že už je naočkována riziková populace a víc než ta, a to by bohatě stačilo, protože pořád se jedná o vakcíny s podmínečnou registrací. Nejsou známy dlouhodobé dopady. Na podmínečné schválení stačily jen 3 měsíce testů na lidech, což je opravdu kapka v moři. Je třeba vyhodnocovat průběžně po nějakou dobu vakcinaci, a to u všech vakcinovaných lidí, u kterých by se měl hodnotit zdravotní stav před a po vakcinaci v určitých časových odstupech. Bohužel mám pocit, že se tak neděje.

Určitě by se neměli očkovat lidé, kteří si přejí mít děti, protože v informaci pro zdravotníky se uvádí, cituji: „Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na reprodukční toxicitu.“ To není relevantní informace pro doložení toho, že na plodnost vakcíny nemají vliv. Už jsme si vysvětlili výše, že výsledky na zvířatech nic neznamenají. Zvířata na některé látky reagují zcela jinak než člověk a tyto výsledky se projeví v klinické praxi, jak se to stalo s výše uvedeným nechvalně známým přípravkem Contergan.

Doporučuji a vždy doporučovat budu zdravý životní styl. To je nejlepší léčba. Hodně důležité je se zaměřit na všechny aspekty, které mohou podpořit imunitu:

– Pohyb. Pohybem se vylučují škodlivé látky z organismu a posiluje jej ve všech aspektech.

– Pobyt venku na sluníčku v rozumné době pro příjem vitamínu D. Vitamín D je vynikající antivirotikum.

– Strava. Zaměřit se na zeleninu, která snižuje překyselení organismu a dodává tak potřebný vitamín C a spoustu jiných živin. Omezit překyselující látky, což je zejména maso a sladkosti. Končit s jídlem okolo 18 hod. a nepřejídat se. Jídlo pořádně a nejlépe v klidu rozkousat, než se polkne.

– Voda. Říká se, že žaludek má rád teplo a vlhko. Každé ráno začít vypitím jedné sklenice teplé vody a průběžně přes den vodu popíjet, a tím odplavovat škodliviny z těla. Zrušit sladké nápoje.

– Chodit nejlépe déle před půlnoci spát a brzy vstávat. Za nás se říkalo, že hodina spánku před půlnoci má stejný efekt jako 2 hodiny spánku po půlnoci.

– Nastavit si vnitřní spokojenost a pohodu a rozhodnout se, že jsme vítězi v našem životě. Je třeba se pořádně ráno vytáhnout a srovnat a s úsměvem začít den a být za všechno vděčni. Smích léčí.

– Uvědomit si, že za naše zdraví odpovídáme jen my sami a často cítíme to, co si lékař ani nemá šanci uvědomit, protože není v naší kůži. Lékař je důležitý pomocník, my jsme však hlavní vykonavatelé našeho zdraví. Když si kupujeme nějakou dražší věc, prostudujeme si spoustu údajů, než si ji koupíme. V případě vakcinace, kdy se nedá vpich vrátit zpátky, to platí stonásob.

Působila jste nějaký čas na Ministerstvu zdravotnictví a už tehdy se ministři střídali jako na orloji. Teď se však toto tempo výměn ještě zrychlilo. Co tomu říkáte?

Nastoupila jsem na Ministerstvo zdravotnictví v době, kdy zde byla ministryní Marie Součková. Za necelé čtyři roky, které jsem zde strávila, prošlo Ministerstvem zdravotnictví 6 ministrů. Ministři, a pravděpodobně nejen zdravotnictví, to mají asi těžké, protože musí dodržovat stranickou disciplínu. Alespoň tenkrát jsem toto působení pociťovala. Bylo by krásné, kdyby se každý mohl chovat zcela podle odborných zásad, ale obávám se i dalších vlivů. A naši lékaři jsou opravdu hodně vzdělaní a na úrovni. Pracovala jsem v komisi cen a úhrad léčiv a měla jsem tento proces na starosti. Ve všech oborech zde působili top lékaři, kteří dávali různá hodnocení a doporučení. Byla jsem nadšená z této studnice informací. Ale jak vše uplatnit i v praxi? Dnes jsou zdravotníci tlačeni do nedůstojných rozhodnutí kvůli několikanásobně zvýšeným platbám na covid pacienty v nemocnicích. Bývalý ministr zdravotnictví v přímém přenosu řekl, že porušuje zákon, místo aby šel příkladem. Je mi z toho opravdu smutno. Moje ideály, jak je skvělé zdravotnictví, se bortí.

Bohužel se potírají nejen názory, ale i příznivé efekty léčby, pokud nejsou v souladu s oficiální politikou. Podívejme se na profesora Berana, nejlepšího českého imunologa s mezinárodním dopadem, který propagoval přípravek Isoprinosine s účinnou látkou inosin pranobex a stal se díky tomu oficiálně na stránkách Ministerstva zdravotnictví dezinformátorem. Údajně přípravek Isoprinosine vyvolává cytokinovou bouři. Podívala jsem se na účinnou látkou inosin pranobex ještě v prosinci loňského roku na 2 roky předtím. V České republice se spotřebovalo v obou letech průměrně sto tisíc denních dávek, při 10denní spotřebě se jedná o 10 tisíc pacientů ročně. V roce 2019 nebyl nalezen žádný nežádoucí účinek, v roce 2020 jich byly 4, z toho 3 závažné, a to při kombinovaném užívání s warfarinem, což je lék na snížení srážlivosti krve. Obdobná situace byla i v EU, kde bylo průměrně 30 nežádoucích účinků ročně a opět závažné při kombinaci warfarinem. Žádnou cytokinovou bouři jsem zde nenalezla, takže nevím, kde vznikla tato informace.

Přípravek Isoprinosine je antivirotikum a dle profesora Berana umožnil hladký průběh nemoci při brzkém podání a měl výborné výsledky také na prevenci. Je tedy lepší než vakcinace, když po vyléčení z covidu by měla být navíc podstatně lepší imunita? Řešil to vůbec někdo? Přípravek Ivermectin se užívá ve velkém v Indii a i v EU a také má slibné léčebné dopady. A tady vidím směr, kterým by se měla medicína ubírat, a který mi v dnešní době z oficiálních míst chybí – bezpečné léky na léčbu a prevenci a zejména podpora zdravého životního stylu.


Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Oldřich Szaban

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Málo platné.“ Ztratil Bartoš svůj náboj? Sociolog Hartl nejen o problémech Pirátů

20:01 „Málo platné.“ Ztratil Bartoš svůj náboj? Sociolog Hartl nejen o problémech Pirátů

Čeští politici se nepolepšili, musí se naučit vysvětlovat. K předvolebnímu boji, rozdělení české spo…