36 úřadů, které by šly rovnou zrušit. Vláda tvoří kočkopsy. Totální selhání, ozval se místopředseda Svobodných

4.1.2021 8:04 odp.

ROK S COVIDEM A TEN PŘÍŠTÍ „Do světa ‚jak jsme ho znali‘, se již nevrátíme. Kovidová pandemie a neschopnost elit tento problém efektivně řešit zanechá nesmazatelné následky. Mění se chování lidí, mění se struktura zaměstnanosti, jsou porušována ústavní práva, lidé ztrácejí důvěru ve stát a jeho nařízení,“ konstatuje místopředseda Svobodných Jan Dočekal, podle kterého selhala jak vláda, tak i opozice. „A to tak, že totálně. Vládní v tom, že tvoří jakési nekoncepční kočkopsy, kterým nikdo nerozumí, a opoziční v tom, že nedokázala nabídnout jasnou alternativu a vizi, jak z toho průšvihu ven,“ domnívá se. A EU? „Ve vedení EU je nulový kontakt s realitou. EU cíleně ignoruje skutečnost, že sdružené státy ztrácejí konkurenceschopnost a řežou si pod sebou v zájmu ‚New Green Deal‘ energetickou větev.“

36 úřadů, které by šly rovnou zrušit. Vláda tvoří kočkopsy. Totální selhání, ozval se místopředseda Svobodných
Foto: archiv J. Dočekal
Popisek: Jan Dočekal

Anketa

Vadí vám tempo očkování v ČR?

hlasovalo: 13414 lidí

V roce 2020 se celý svět dostal do područí covidu-19. Bude rok 2021 bližší tomu „normálnímu“ roku 2019 nebo na to můžeme zatím zapomenout? Aneb do jaké míry a jak dlouho se nás bude covid-19 držet i v příštím roce?

Do světa „jak jsme ho znali“, se již nevrátíme. Kovidová pandemie a neschopnost elit tento problém efektivně řešit zanechá nesmazatelné následky. Mění se chování lidí, mění se struktura zaměstnanosti, jsou porušována ústavní práva, lidé ztrácejí důvěru ve stát a jeho nařízení, začínají se objevovat projevy občanské neposlušnosti atd. Vládní nařízení jsou zmatená, nekoncepční a kdyby se nejednalo o vážný problém, tak bych řekl, že jsou kolikrát až trapně směšná. Vzpomeňme na zmatky s otevírací dobou vyhrazenou pro důchodce, která se měnila ob týden, otevřená divadla, do kterých nesmí diváci, zákazy piva do PETek s sebou – je toho hodně.

V příštím roce se navíc zásadně zvedne počet úmrtí na covid. Nejen o lidi, kteří díky kovidové panice a vytíženosti zdravotnických zařízení zanedbali pravidelnou péči a odkládali operace. Bude totiž nutné připočítat všechny majitele horských zařízení, kteří umrzli, a hostinských, trenérů z fitek, servírek a umělců, kteří umřeli hlady.

Ano, vynoří se nějaké vakcíny, ale lidé už prostě nevěří vedení tohoto státu a jeho představitelům. Korunu tomu nasazují články, že v první vlně republiku zachránil jakýsi expert z pojišťovny, který vtrhnul za Babišem s excelovskou tabulkou v ruce. Fajn, takže tady máme virovou epidemii a vláda se řídí názory pojišťováka a zubaře. Zdá se mi to nebo ne? Obávám se, že ochota nechat do sebe cpát něco neověřeného bude ze strany obyvatel minimální. A možná je to škoda. Kdyby vláda nepůsobila navenek jako banda komiků a diletantů a nepodryla zásadním způsobem důvěru obyvatel, tak bychom díky vakcinaci možná dříve obnovili relativně normální stav.

Zároveň ale dodávám, že jedna (či dvě, pět) vakcína současné problémy společnosti ani zdaleka nevyřeší. Je úplně zbytečné vést o očkování vášnivou debatu, která skutečné problémy spíše překrývá. V každém případě prioritně uznávám právo každého občana rozhodovat o svém těle. S tím úzce souvisí skutečnost, že na základě svého rozhodnutí očkovat/neočkovat se by neměl být nikdo nijak diskriminovaný a stát by o tom neměl vést žádné seznamy. Nechci najednou zjistit, že jakýsi očkovací průkaz mi zajistí větší míru svobody a práv než klasická „občanka“ a že začneme rozlišovat různé kategorie lidí.

Jak se česká veřejnost vyrovná s faktem, že patrně mnozí lidé nebudou moci dále vykonávat práci, kterou byli zvyklí vykonávat? Ať už v pohostinství a jiných službách, v příštím roce i v jiných sektorech, které možná smete ekonomická krize. Může nastat celonárodní společenská deprese?

V první řadě je třeba říct, že je smetla nařízení vlády. Třeba ve Švédsku to můžeme připisovat ekonomické krizi, která souvisí s přirozenou obavou lidí utrácet peníze. U nás naprosto nekoncepčně zmrazila část ekonomiky vláda, která si připisovala v první vlně zásluhy, zatímco teď už se tím tolik nechlubí. Říkám si, jak je snadné dělat ze sebe hrdinu, když účet platí jiní. Respektive nebudou jej platit pouze postižené skupiny obyvatel, ale prostřednictvím daní my, naše děti a vnoučata.

Každopádně celonárodní společenská deprese je zajímavý termín. Kdysi zmiňovaná „blbá nálada“ je proti současnosti čajíček. Ale otázka je zavádějící. Široké veřejnosti to bude úplně jedno, protože většinou to nevidí v souvislostech. Ztráta uplatnění se bude týkat výhradně postižených profesí a právě ty budou v depresi. Obávám se, že různým odborářům a poslancům za ANO se skutečně povede nahnat část živnostníků do fabrik a udělat z nich poslušné zaměstnance. Nicméně jsem optimista. Sám jsem se v životě několikrát přeškoloval na úplně jiný obor a začínal od nuly.

Mnohé nejspíše čeká  propad příjmů a s tím související tlak na změnu životního stylu. Někteří analytici tvrdí, že až příští rok covid odezní, lidé budou mít méně peněz na cestování – místo k moři budou jezdit k nejbližšímu rybníku. Lidé ve městech, kteří si „nabalili“ hypotéky a leasingy, budou otřeseni, naopak venkov s komunitnějším, solidárnějším a skromnějším způsobem života přežije rok 2021 lépe. Lze s tím souhlasit?

Každý pohyb ve společnosti má své vítěze i poražené. To je prostě realita. Je v podstatě jedno, co ten pohyb způsobilo. Zda covid, technologický pokrok, přírodní katastrofa, změna legislativy atd. Vždy někdo vydělá a jezdí k moři a na někoho zbude ten rybník. Vždy si někdo postaví palác a jiný se z paláce stěhuje do 1+1. Abych uvedl pár příkladů: Historicky prohráli třeba majitelé a zaměstnanci fotolabů, obchodníci s CD a VHS, výrobci telefonních budek, žárovek, horníci ze zavřených dolů a mnozí další.

A naopak třeba současné změny svědčí IT specialistům, dovážkovým a kurýrním službám, internetovým prodejcům. Abych odpověď shrnul: Propad příjmů určitě u části lidí bude, naopak jsou segmenty, kde bude naopak nárůst. A tlak na změnu životního stylu probíhá neustále, jen teď jsou ty tlaky poněkud větší, než jak jsme byli zvyklí. Pořád ale to vše je jen slabý odvar toho, jak prudké změny probíhaly třeba po roce 1989.

Živnostníci si stěžují, že nejsou dostatečně kompenzováni. Jak jim ale nejlépe pomoci?

Nediktovat jim co, kdy, kde mají zavírat. Nechť se rozhodnou sami. A stejně tak zákazníci – nechť si sami rozhodnou, zda půjdou do přeplněné prodejny, vyberou si prodejnu, kde majitel zvolil rozestupy a jiná opatření nebo si vše objednají přes internet a nevychází vůbec ven. Nehrát si na pánaboha. Nechat živnostníky žít a nestrkat jim do jejich podnikání nos. Maximálně jim zjednodušit administrativu, daně a nepřistupovat k nim z pozice, že každý je potencionální zločinec, bezmála vrah a určitě neplatí daně.

Stát má být rád, že zde má lidi, kteří se o sebe dokážou sami postarat a děkovat jim za to, místo toho, aby jim házel klacky pod nohy. Týká se to kontrolních hlášení, EET, stovek příkazů a nařízení (namátkou: provozní řády zahrádek, povinné datové schránky, zákazy zabijaček, kouření, profesní řidičáky, GDPR a stovky dalších). Jsem přesvědčen, že když ve společnosti zavládne pocit, že stát plní zodpovědně svoji funkci, nerozhazuje za zbytečnosti a nebuzeruje, tak každý ty daně bude platit rád. I proto, že k vyplnění formuláře nebude potřebovat 5 daňových poradců.

Pokud ale stát de facto násilím donutí živnostníka (a nejen jeho – týká se to i umělců, firem a mnoha dalších) přerušit činnost, pak nechť je státní pomoc maximálně rychlá, jednoduchá, bez podmínek a v dostatečné výši. Ne jako nyní, kdy například na podporu z anticovidového programu nemá nárok firma, která zaplatila odvody a sociální pojištění za zaměstnance o den později. To totiž není jejich chyba. Právě vláda svojí nekompetentností dostala spoustu lidí do platební neschopnosti, kdy např. zmíněné odvody nemají z čeho platit. Tento přístup považuji za zcela šokující a neobhajitelný. Teda on je obhajitelný. Ale pouze v myslích lidí, kteří nikdy sami nic nevytvořili, jsou živi ze státního rozpočtu, sami nepřišli o jedinou měsíční mzdu, mají své „jisté“ a na podnikatele, živnostníky a firmy pohlížejí jako na potenciální zloděje.

Osobně se domnívám, že za tím bude určitá závist a frustrace – spiknutí neschopných proti schopným. Aktuálně tedy je nutné, aby podmínka splacení odvodů zmizela. Vláda by měla okamžitě doplatit všem, které poškodila, částku, na kterou by měli mít nárok, a to bez jakýchkoliv zpřísňujících podmínek a byrokratických omezení. Odvody ať od toho klidně rovnou odečtou, ale hlavně ať už ty lidi a jejich rodiny dál nenechávají o hladu.

Kritizujete zadlužování našeho státu, zadlužují se však i jiné země. Je v této situaci jiná cesta?

Pochopitelně je. Ta cesta se jmenuje snižování nákladů. Svobodní už třeba léta mají vytipováno 36 různých úřadů na zrušení. Je nutné maximálně zjednodušit, zeštíhlit a zefektivnit státní správu, a to včetně daňového systému. Je potřeba provést zásadní revizi všech dotačních programů a vše, co nutně nemusíme, prostě nedotovat. Nač třeba mít desítky různých dávek, podpor a příspěvků? Je v tom akorát zmatek, ve kterém se nikdo nevyzná mimo příslušných (zbytečných) úředníků. Jedna jednotná dávka v nouzi by stačila. Proč třeba vůbec existuje výsluhový systém pro policisty a vojáky? Taková práce chovatele jedovatých hadů v ZOO je možná nebezpečnější. Fajn, nechť mají vyšší plat, ale tím ať to končí. Proč nomenklaturní kádry KSČ (zločinecké organizace) nemají základní důchod, ale vypočítává se jim z příjmů v době, kdy ničili tuto zem? Proč stavíme nesmyslné cyklostezky, vyhazují se peníze za „Konsensuální konference o bezdomovectví v ČR“, proč musíme dotovat fotovoltaiku a biopaliva, proč přispíváme desítkám nesmyslných mezinárodních organizací (včetně WHO, která se ukázala úplně k ničemu), proč dáváme ze státních peněz 100 mil. PENAMu? Proč nabíráme nové úředníky jen proto, aby pokutovali lidi (parkovací zóny apod.).

Pochopitelně by tyto úsporné kroky vedly k výraznému nárůstu nezaměstnanosti (úředníci se ocitají na ulici). Takže je třeba říci i B. Současně by mělo dojít k uvolnění a zjednodušení všech procesů v ekonomice. Zní to strašně, ale pro představu co tím myslím: jednotná DPH, rychlé zakládání i likvidace firem, odbourání většiny výjimek = daňové přiznání na 1 stránku, zjednodušení a zrychlení veškerých úkonů státní správy (typicky stavební povolení), zpřehlednění právního prostředí (máme přes 45 tisíc platných právních norem – v tom se nedá vyznat!) atd. Ruku v ruce s tím by mělo dojít k razantnímu osekání Zákoníku práce tak, aby všichni zúčastnění (zaměstnanci i zaměstnavatelé) měli volné ruce při uzavírání smluvních vztahů. Jinými slovy, aby bylo jednoduché zaměstnance přijmout i propustit, a aby se podpořila mobilita pracovní síly.

A nejsou to jen slova. Na webu Svobodných jsme nedávno zveřejnili detailní seznam úspor. 140 miliard na příští rok, 180 miliard na léta další. Rušením úřadů a odstátněním prodělečných firem a neziskových organizací bychom navíc každý další rok ušetřili nové desítky miliard. Stát třeba naprosto zbytečně vlastní (dotuje) spoustu firem typu Česká pošta, České dráhy apod. Jednak tím deformuje tržní prostředí a navíc je to docela drahá legrace.

Jak se projevil covid na evropské úrovni? Změnil nějak nastoupené trendy nebo je ještě utvrdil?

Utvrdil. Ve vedení EU je nulový kontakt s realitou. O komisaři EU pro krizové záležitosti Janezovi Lenarčičovi v životě nikdy nikdo neslyšel (a co jiného je koronakrize než krizová záležitost?). Ten pán se místo toho raději stará o humanitární pomoc pro Súdán a schází se s etiopským ministrem míru Muferiatem Kamilem (viz jeho projev z 2. 12. 2020). Kašpar jeden! EU cíleně ignoruje skutečnost, že sdružené státy ztrácejí konkurenceschopnost a řežou si pod sebou v zájmu „New Green Deal“ energetickou větev.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová jako vrchol své covidové aktivity zveřejnila stupidní video, jak si správně mýt ruce. Bez ní bych to neuměl. Nyní jako jediná aktivita finišuje pod taktovkou EU nákup vakcín pro členské země, což ale opět není ideální stav. Argument je, že EU má silnou vyjednávací pozici – nevěřím tomu. Pokud by každá země nakupovala sama za sebe, tak bychom měli možnost srovnání nákupních cen. A věřte, že státy jako Německo či Francie jsou velikými zákazníky i pro farmaceutické giganty. Ale pokud se vakcíny nakoupí hromadně pro celou EU, tak toto srovnání prostě chybí. Ideální stav pro korupci.

Vtipná je i historka, kterak belgická státní tajemnice pro rozpočet Eva De Bleekerová omylem zveřejnila nákupní ceny vakcín na twitteru, aby ten post pak okamžitě smazala a napsala, že se jednalo o „chybu komunikačního týmu“. To by tak hrálo, abychom si ty ceny mohli porovnat! Covid je možná pro někoho kšeft života, ale jinak v agendě EU naprosto zanedbatelná veličina – krachy firem, živnostníků apod. naprosto nikoho nezajímají a jedeme si dále svoje neomarxistické zelené šílenství.

V čem v této době obstála a selhala česká politická reprezentace? Jak vládní, tak opoziční?

Selhaly obě reprezentace, a to tak, že totálně. Vládní v tom, že tvoří jakési nekoncepční kočkopsy, kterým nikdo nerozumí a opoziční v tom, že nedokázala nabídnout jasnou alternativu a vizi, jak z toho průšvihu ven. Alternativa opozice se totiž liší jen v detailech. Roušky by lidem nandali o 14 dní dříve. Zavřeli by hobbymarkety a květinářství, protože majitelé mají vazby na Agrofert, nebo by stavěli vakcinační haly za peníze daňových poplatníků.

Nikdo si netroufne říct, že jediní, kteří zachovali klidnou hlavu byli Švédové. Ono je hezké chtít se zalíbit vystrašeným lidem zavřením hospod, slíbením vakcíny zdarma, postavením prázdné nemocnice a zakázáním oslav silvestra. Je to ale alibismus. Reálně za vás nikdo z vlády COVID neodstoná. A ten se šíří i přes veškerá opatření. Vláda vytváří v lidech iluzi bezpečí před virem, a o to více je pak frustrující, když vám odejde někdo blízký. Reálně vám ale vláda nijak nepomůže. Je chyba, že kdy začala tvrdit něco jiného.

Vaše zdraví je hlavně vaše starost a vaše zodpovědnost. To není nic sobeckého, to je čistá pravda. Pravda, která na první pohled zní krutě, ale je lepší se s ní smířit dřív, než vás o ní přesvědčí nějaká bolestivá skutečnost z vašeho okolí. To, že zavřeme polovinu Česka doma, nikomu věčný život nezajistí. Všichni jsme smrtelní, a proto se nenechme chlácholit televizními sliby politiků. Dávejme pozor na sebe a své nejbližší.

Projeví se to nějak v parlamentních volbách v roce 2021? A jak?

Myslím, že ano. Lidé politikům stále méně věří, mají stále menší snahu jim dávat svoje peníze s vidinou toho, že se o ně někdo postará. Nakonec totiž vidí, že když jde do tuhého, musí se o sebe nakonec stejně postarat sami. Svobodní to říkají dlouhou dobu. Nechceme slibovat lidem, že je bezpečně odvedeme za ruku od kolébky až do hrobu. Naopak. Chceme lidem dodávat kuráž a odvahu, aby si věřili, že se o sebe dokážou postarat sami lépe, než se o ně mohou postarat politici.

Žádnému politikovi totiž nezáleží na vašem osudu a osudu vaší rodiny tak, jako vám samotným. Všechna ta prázdná slova o tom, jak se o vás stát postará, jsou falešná, stejně jako sliby paní Maláčové o důstojných důchodech pro dnešní třicátníky. Mnoho lidí už to prokouklo, cítí, že se je politici snaží strašit a dělat z nich více neschopné, než jsou. Aby jim na nich vytvořili závislost a mohli je lépe ovládat.
My chceme žít v zemi, kde si lidé plní své vlastní sny, ne kde se plní sny vlády o poslušném obyvatelstvu, které jí přispívá na vládní blahobyt. Lidem to dochází a možná čím dál více by si chtěli vybrat tu první variantu, proto volby dopadnou docela jinak než v roce 2017.

Často – a v roce 2020 ještě častěji – se objevuje tvrzení, že západní společnost je slabá, nesoudržná a její ekonomická základna je křehká. Je to tak pesimistické? Lze dokonce mluvit o budoucím zhroucení Západu?

Pokud se nestane zázrak, pak ano. A já na zázraky moc nevěřím. Státy EU včetně ČR se zadlužují do nesplatitelných extrémů, dopustily transfery technologií na východ, jejich obranné systémy jsou těžce podfinancované, máme přeregulovanou ekonomiku množstvím zákazů, příkazů, nařízení a směrnic, naprosto nesmyslně se přerozdělují dotační peníze a řežeme si pod sebou větev ekologickým šílenstvím (viz třeba emisní povolenky, emisní normy pro autoprůmysl, zelená energie atd.), které likviduje ekonomiku a konkurenceschopnost Evropy ve světovém měřítku.

Nechci být špatným prorokem, ale z Evropy se v horizontu pár set let stane v lepším případě turistický skanzen a v horším případě chalífát.
Nicméně jsem životní optimista a mám takové tušení, že v Evropě po několika letech vlády levicových šílenců (Zelení, Piráti atd.) zavládne zase zdravý rozum. Lidé nejsou blbí, aby se nepoučili a když vidím preference v Itálii, Španělsku, Británii, Francii, tak myslím, že léta dvacátá mohou být léty, kdy neomarxismus odpudí i jeho současné zastánce. Tuším světlo na konci tunelu.

A na závěr bych vás chtěl všechny pozvat 10. ledna ve 14.00 hod. na Staroměstské náměstí na demonstraci s názvem: „My nejsme ovce! Demonstrace za svobodu a odpovědnost“, kde promluví zástupci většiny poškozených oborů jako gastronomie, lékaři, umělci atd.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Oldřich Szaban

Chcete být prezidentem

Zajímalo by mě, jak hodnotíte stávající vládu?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ivan Vyskočil: Fiala? Děkuje Putinovi a Babišovi. Co by si bez nich počal?

5:00 Ivan Vyskočil: Fiala? Děkuje Putinovi a Babišovi. Co by si bez nich počal?

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Mám pocit, že premiér signalista rozesílá dvakrát do měsíce dárečk…