Abych naštval Halíka... Kdyby se křesťané v historii chovali jako on, Evropa by už byla muslimská. Zvěrstva a zlo. Exmuslim otevřeně promlouvá

05.02.2016 4:49

ROZHOVOR Lukáš Lhoťan patřil mezi nejznámější české muslimy, ale před lety se z něj stal křesťan. Napsal mimo jiné knihu Ježíš Kristus a islám. Nyní říká, že islám byl pro křesťany vždy ideologií zla vytvořenou ďáblem, aby svedla křesťany od Ježíše a jeho učení k uctívání Mohameda a jeho božstva, které je více podobné satanovi než pravému Bohu. Jediný, kdo nad islámem vyhrává, jsou podle něj evangeliu věrní křesťané.

Abych naštval Halíka... Kdyby se křesťané v historii chovali jako on, Evropa by už byla muslimská. Zvěrstva a zlo. Exmuslim otevřeně promlouvá
Foto: Jan Štěpán
Popisek: Lukáš Lhoťan

Anketa

Co bude na konci roku 2018 dělat Miloš Zeman?

hlasovalo: 24109 lidí

Vydal jste knihu Marek z Aviana – patron a štít Evropy Životopis duchovního obránce Středoevropanů před islamizací o katolickém knězi Markovi z Aviana, který sehrál důležitou roli v porážce muslimů u Vídně 1683. Proč?

Abych naštval Halíka, Vymětala a další stoupence křesťanoislámu (smích). Podívejte se na to logicky. Kdyby se Marek z Aviana choval jako tito pánové, pak by byla Vídeň již od roku 1683 opravdu multikulturním islámským městem. Protože, jak říká šéf Ústředí muslimských obcí v České republice pan Alrawi, multikulturalismus je součástí islámu.

Vydal jsem ten životopis blahoslaveného Marka, abych dodal odvahu našim křesťanům. Abych jim ukázal, že i malí lidé dokážou velké činy. Že obětování se – ano, Marek se při mši za obleženou Vídeň nabídl Bohu jako oběť po vzoru oběti Ježíše Krista – pro druhé, pro naši křesťanskou komunitu, pro naše domovy je možné a přinese dobré plody. Že pravá víra i ďábla dokáže zastavit.

Jak se v historii křesťanští představitelé, papežové, světci, církev stavěli k islámu? Můžete některé zmínit a citovat?

Naprostá většina papežů, světců i církví se stavěla k islámu tak jako první křesťané, kteří se s islámem setkali. Islám byl pro ně ideologií zla vytvořenou ďáblem, aby svedla křesťany od Ježíše a jeho učení k uctívání Mohameda a jeho božstva, které je více podobné satanovi než pravému Bohu. Podrobně se o tom zmiňuji ve své knize Ježíš Kristus a islám.

Ovšem ve 20. století se vše radikálně změnilo. Do církví pronikala a proniká původně ateistická, snad marxistická myšlenka o takzvaných abrahámovských náboženstvích. Dnešní papež společně s liberály typu Halíka hlásá, že božstvo muslimů je stejné jako Bůh křesťanů. Podobné názory se šíří i mezi evangelíky, protestanty a podobně. Z toho, co jsem se dozvěděl o názorech a postojích prvních křesťanů, kteří se setkali s islámem, ti jakékoliv souznění nebo uznávání božstva islámu za stejné jako pravý křesťanský Bůh považovali za herezi a nebezpečnou teologickou úchylku. Pro ně byl Mohamed přinejmenším podvodník, lhář a antikrist.

Je islám jako náboženství mírumilovné?

Ano je, ale pouze tehdy, pokud se nepraktikuje celé učení islámu. Je to jako s nacismem a komunismem. Jestliže nepraktikujete vše z jejich učení, ale jen část, jste sice trochu komunista či nacista, ale nemusíte být nutně násilník a vrah.

Proč vy jste se stal katolíkem?

Protože jím byl můj děda (smích). Samozřejmě že ne. Když jsem poznal svůj omyl v islámu, že to není víra v Boha, ale že mě to naopak vede od Boha, přijal jsem Krista do své mysli a srdce, ale až pak jsem začal hledat více informací k tradici apoštolů. K cestě, která přes čas vede až k naší době. Katolická církev by měla být nositelkou učení apoštolů v každé době a každém místě. Je to více než církevní společenství s nějakým dogmatem. Je to dědictví nás všech, dědictví prvních křesťanů a strom, z něhož vyrůstají jako větve postupně další a další církve. Pokud chci jít ke kořenům křesťanství, měl bych jít přes kmen stromu…

Ovšem to neznamená, že se někteří představitelé této církve nemohou mýlit nebo nepodlehnout bludu. Podívejme se dnes na mnohé kardinály, biskupy, kněze a věřící. Dnes to již není o míře páchání hříchu, dnes to je o tom, že mnozí lidé s heretickými názory či liberálním postojem úmyslně usilují o ovládnutí absolutně celé církve a vymýcení všech, kdo nesdílejí jejich liberální či heretické názory. V jistém smyslu to dokonce vypadá na naplnění biblických proroctví o velkých odpadnutích od víry v Ježíše mezi křesťany před koncem světa.

Neoslabuje vstřícné chování některých katolických představitelů k islámu vaši důvěru v církev? Nelitujete své konverze?

Církev je více než tito lidé. Více než já nebo vy. My žijeme krátce, církev tu je již víc než 2 000 let a přežila mnoho hrozných dob, herezí, pronásledování. Církev možná v Evropě zanikne, ale již dnes máte více katolíků a křesťanů vůbec, v Americe, Africe, Asii. Já jsem poznal Boha. Neuvěřil, poznal. Jak by mě mohli nějací lidé a jejich názory či chování uvést do deprese, ztráty důvěry a podobně? Poznal jsem Boha, a ne že bych uvěřil nějakým lidem. To jsem kdysi udělal u islámu, uvěřil jsem muslimům a pak poznal islám, a tak poznal i Boha a pochopil, že islám je cesta pryč od pravého Boha.

Nemohou někteří nevěřící obránci západní civilizace považovat katolíky za zrádce? A nemůže vstřícné chování k islámu odradit některé lidi od konverze ke křesťanství?

Mnohem méně lidí z řad katolíků kolaboruje s islamizací, s multikulturalismem než z řad nevěřících. Odsoudit křesťany, katolíky či církev kvůli pár kolaborantům s islámem? To bych pak mohl odsoudit celou nevěřící Evropu… Bohužel spíše si tito nevěřící obránci před islámem mnohdy neuvědomují, že islám přichází do Evropy a vítězí právě kvůli jejich přesvědčení, jejich nekřesťanskému učení a politice. A hlavně mnozí takzvaní nevěřící obránci Evropy před islámem jsou ještě horší než islám. Mají ještě horší názory, filozofii a představy.

Co by podle vás měli udělat obyčejní křesťané pro budoucnost svých dětí a pro porážku islámu?

Měli by věřit, že církev opět porazí síly temna a zla. Protože církev, to nejsou jenom nějací kněží, biskupové či papež. Církev jsou všichni věřící – všichni věřící jsou odpovědní nejen sami za sebe, ale i za svou církev. Pokud někde v církvi zvítězí strana zla, strana islamofilní, pak někde církev zanikne a věřící se budou za to zodpovídat. Přesně to se stalo církvi v Arábii. Jejich islamofilní přátelství s Mohamedovými následovníky vedlo k jejich porobení a poté po vlnách perzekucí ze strany muslimů k zániku těchto křesťanských církví.

Křesťané by se neměli bát veřejně svědčit pro svou víru a hájit křesťanské pravdy i za cenu, že je budou mnozí nevěřící nenávidět možná více, než nenávidí islám. To, co řeknu, se mnohým lidem možná nebude líbit, ale ateistické a podobné pohanské skupiny bojující proti islamizaci České republiky a Evropy jsou z dlouhodobého hlediska odsouzeny k porážce, nebo se naopak budou muset začít chovat ještě brutálněji a zločinněji, než se chovají vyznavači islámu.

Jak to?

Jak říká egyptský křesťanský kněz Zakaria Botros, střet s islámem je v první řadě střet ideálů a víry. Ne střet politický či společenský. Co mohou naši ateističtí bojovníci proti islámu nabídnout muslimům lepšího než islám? Viděl jsem na Stream.cz rozhovor šéfa Bloku proti islámu Martina Konvičky a on tam říká, že muslimové se musejí vzdát víry v Boha, tak jako se této víry vzdali Evropané, aby je akceptovali on a jeho hnutí. Jen tím, že se muslimové vzdají víry v Boha, se stanou mírumilovní – tak to vyznává poselství kolegy Martina Konvičky, a je to blbost.

Protože právě vzdání se víry v Boha vede k ještě větším zvěrstvům a zlu. Za více než 18 století, kdy v Evropě převažovali křesťané, nebylo napácháno tolik zla a ukrutností jako za poslední dvě století, kdy v Evropě vládnou ateisté ve spojenectví s pseudokřesťanskými liberály.

Například?

Nacismus, komunismus, teror francouzské revoluce a podobně, to vše je výsledek vzdání se Boha. Muslimové si to podvědomě uvědomují, a proto se většina z nich nikdy nevzdá víry v Boha a nepřijme ateismus a libertariánství. Oni cítí morální převahu nad touto bezbožnou verzí Evropy.

Ale muslimové se zároveň bojí pravých věřících křesťanů. Oni cítí, že morální učení křesťanství je nadřazené jejich nelidskému a morálně velmi slabému islámu. Proč vůdcové muslimů doslovně následují příkaz Mohameda a brání muslimům v seznámení se s křesťanským učením a zakazují pod trestem smrti křesťanům hlásat evangelium v muslimských společnostech? Protože si uvědomují skrytou sílu evangelia. Proto jediný způsob, jak zastavit islamizaci České republiky, Evropy a celého světa, je šíření evangelia a návrat společnosti ke křesťanským kořenům. Cokoliv jiného dosahuje jen krátkodobých výsledků anebo se mění v diktaturu horší než islám.

S islámem ve výkladu tradice Mohameda se totiž nedá nekřesťanskými způsoby remizovat. Dá se buď prohrát, nebo být ještě horší než islám, a tedy také prohrát. Jediný, kdo nad islámem vyhrává, jsou evangeliu věrní křesťané.

 

Lukáš Lhoťan je bývalý muslim a autor knih Islám a islamismus v České republice, Ježíš Kristus a islám či Arménský holocaust – Sto let od plánované genocidy arménského národa 1915–2015. Vydal také knihu Marek z Aviana – patron a štít Evropy Životopis duchovního obránce Středoevropanů před islamizací. Dříve redaktor košer finančního webu Shekel.cz. Nyní analytik Da Vinci Prague Institute, o. s. Od roku 1998 do roku 2010 byl spolupracovníkem předsedy českých muslimů Muneeba Hasana Alrawiho, do roku 2012 člen Muslimské obce v Brně, absolvent vzdělávacích kurzů o islámu saúdskoarabské World Assembly of Muslim Youth, absolvent studijního pobytu v USA The International Visitor Leadership Program (2010).

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Proč elitáři nenávidí maso a auta? Drtivý rozbor Green Dealu od docenta Konvičky. Západ bude makat na chytré Číňany

16:35 Proč elitáři nenávidí maso a auta? Drtivý rozbor Green Dealu od docenta Konvičky. Západ bude makat na chytré Číňany

„Potřebujeme pestrou krajinu, velkou diverzitu plodin, zvířat a postupů, krajinu živou, s úrodnými p…