Český soud osvobodil vydavatele knihy hlásající islámskou nenávist. Politici radši podpoří volné pole pro muslimské extremisty, než aby podpořili něco navržené Okamurou. Znalec islámu varuje

17.05.2018 14:39

ROZHOVOR „Naše zákony jsou nedokonalé a nedokáží adekvátně reagovat na rizika spojená s rozrůstáním muslimské komunity u nás. Jediná politická strana, Okamurova SPD, se pokusila s tím něco udělat, ale byla odmítnuta všemi ostatními politickými stranami, které odmítají učině pomoci čelit problému islámského extremismu, protože by to přece mohlo přihrát hlasy Okamurovi. Takže ty politické strany raději nepřímo podpoří volné pole působnosti pro muslimské extremisty, hlavně nepodpořit něco navržené Okamurou,“ říká exmuslim a autor knihy „Islám a islamismus v České republice“ Lukáš Lhoťan, který má více než dvanáctileté zkušenosti z jádra islamistů v ČR, z jejich vztahů k českým bezpečnostním složkám a úřadům.

Český soud osvobodil vydavatele knihy hlásající islámskou nenávist. Politici radši podpoří volné pole pro muslimské extremisty, než aby podpořili něco navržené Okamurou. Znalec islámu varuje
Foto: David Daniel
Popisek: Lukáš Lhoťan

Anketa

Měla by ČR posílat víc vojáků na zahraniční mise?

8%
92%
hlasovalo: 17817 lidí

Bývalý předseda pražské muslimské obce Vladimír Sáňka se prý vydáním knihy Základy tavhídu nedopustil žádného trestného činu. V pátek to potvrdil odvolací senát pražského městského soudu, když zamítl odvolání státního zastupitelství, a únorový verdikt Obvodního soudu pro Prahu 1 tak potvrdil. „Obvodní soud dospěl ke správnému zprošťujícímu výroku,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Richard Petrásek. Co říkáte tomu rozsudku?

Očekával jsem ho. Bohužel v České republice je právo spíše otázkou svobodné vůle soudce, takže soudce si může relativně dělat co chce. Také naše zákony jsou zastaralé a neberou v potaz možnost, že zde šíří islamisté nenávist a radikální myšlenky. V této zemi je vlastně trestné pouze zastávat neonacistické názory, jinak můžete být stoupenec komunistického teroru, stoupenec Islámského státu a jste prakticky beztrestný.

Paragraf 356 trestního zákoníka ale říká, že „kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“ Paragraf 403 trestního zákoníka praví, že „kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.“ Ta kniha nehlásá nenávist ke skupině obyvatel? Sáňka šířením a vydáním té knihy nepodněcuje k omezení svobod nemuslimů?

Ne dnes. Ta kniha hovoří o tom, co mají muslimové nastolit, až budou mít v určité oblasti větší zastoupení mezi obyvateli. Ta kniha neříká, že muslimové musí nastolit dnes v České republice islámské právo a islámskou vládu. Zjednodušeně ta kniha říká, že muslimové musí nejprve islamizovat Českou republiku a pak nastolit vládu islámu. Proto i obhajoba uspěla. Nejde o přímou výzvu ke konání dnes, ale až v době, kdy budou mít muslimové převahu.

„Podle odvolacího soudu je meritum věci v tom, zda salafismus je hnutí ve smyslu paragrafu 403 trestního zákoníku (Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka – pozn. red.), nebo není. Pokud si negativně odpovíme na tuto otázku, jakékoli další dokazování je již bezpředmětné,“ dodal soudce s odkazem na odborné znalecké posudky a odvolání státního zastupitelství zamítl s tím, že odvolání ani předchozí hlavní líčení není soudem nad salafismem. I kdybychom přijali tuto argumentaci, co ten paragraf 356? Hitler se také chopil moci legálně…

Jak jsem uvedl, naše zákony jsou nedokonalé a nedokáží adekvátně reagovat na rizika spojená s rozrůstáním muslimské komunity u nás. Jediná politická strana, Okamurova SPD, se pokusila s tím něco udělat, ale byla odmítnuta všemi ostatními politickými stranami, které odmítají učině pomoci čelit problému islámského extremismu, protože by to přece mohlo přihrát hlasy Okamurovi. Takže ty politické strany raději nepřímo podpoří volné pole působnosti pro muslimské extremisty, hlavně nepodpořit něco navržené Okamurou. 

V kontextu toho je také vidět zastaralost našeho práva. Salafismus je neorganizovaná živelná myšlenka. Má různé podoby, ale není centrálně řízena a proto ani nemůže být, dle platných zákonů, trestné být salafistou. Naše právo očekává, že protizákoná činnost bude organizována, řízena z jednoho centra, což prostě u muslimů funguje úplně jinak ....

Co říkáte názoru soudu, že ta kniha nepropaguje salafistické hnutí? Takže je u nás legální propagace ideologie rasismu, salafismu, ale je nelegální podporovat takové hnutí?

Jak jsem řekl výše, salafismus je myšlenka, životní postoj, není to hnutí. Hnutím je například Islámský stát, který vychází z myšlenek salafismu. Kniha opravdu nepropaguje hnutí, ale propaguje myšlenku/životní postoj a proto i správně u prvního soudu řekl odborník z Ústavu Blízkého východu a Afriky Pavel Ťupek, že tato kniha vychází ze stejných kořenů, jako teroristická organizace Islámský stát.

Co ta kniha konkrétně obsahuje?

Kniha je teologickým pojednáním o tom, co je správný islám a co je špatný/deformovaný islám. Kniha se vymezuje jak vůči křesťanům, židům, demokracií, komunismu, ale také vůči muslimům, které označuje za heretiky a inovátory původního islámu. V tomto směru je vysoce netolerantní a vysloveně například vyzývá ty, jenž v ni uvěří, aby ničili například místa na niž jiní muslimové uctívají zbožné muslimské světce. Je to dílo teologické, ale velice radikální a netolerantní. Například nařizuje muslimům, aby zničili náhrobní kameny na muslimských hřbitovech a to na straně 130.  Kdy se prosím tedy vydá pan Sáňka ničit náhrobní kamen na hrobě prvního předsedy Ústředí muslimských obcí v ČR pana Šilhavého, když podle pana Sáňky v té knize není nic závadného? Celá kniha zde. Dobré články o ní napsal Josef Zbořil a Ctirad Pospíšil.

Kdo je vlastně Vladimír Sáňka? Hlásal on podle vás nenávist k nevěřícím či věci v rozporu s naším ústavním pořádkem či zákony?

Vladimír Sáňka je člověk, jenž má několik tváří. Jinou tvář ukazuje na setkáních mezináboženského dialogu, jinou tvář ukazuje běžným muslimům, další podobu tváře má pro zaměstnance státních bezpečnostních složek a jinou tvář ukazuje radikálním muslimům. Z osobní zkušenosti vím, že už ani všichni tito lidé neví, která z jeho tváří je pravá a která je jen přetvářka. Pravdou je, že pan Sáňka nejen je užitečným člověkem pro naše bezpečnostní složky, svou činností perfektně rozvrací muslimskou komunitu a zabraňuje tomu, aby se do čela muslimské komunity postavil schopný umírněný muslim. Tak pan Sáňka je i zodpovědný za to, že se v českých mešitách šíří ortodoxní dosti netolerantní podoba islámu. Myslím si, že čeští antiislamisté by měli panu Saňkovi poděkovat, protože hodně práce za ně odvedl on.

„Kniha je ryze teologická,“ odmítl v minulosti Sáňka tvrzení obžaloby, že kniha propaguje salafistický směr islámu, který se drží doslovného výkladu koránu, a že kniha požaduje nastolení legislativy šaría. Podle Sáňky je kniha příspěvkem do debaty o různých směrech v rámci islámu. „Rázně odmítám praktiky fanatiků z takzvaného Islámského státu,“ uvedl v únoru ve své závěrečné řeči Sáňka…

Ano, pan Sáňka má pravdu, kniha je teologická. Tak jako i vrazi z Islámského státu si své vraždění, znásilňování a podobně ospravedlňovali teologicky v praxi proroka Mohameda a jeho následovníků. Ale je třeba uznat, že pan Sáňka asi říká pravdu, když odmítá Islámský stát, protože ten je extrémem i na klasické islamisty z al Kajdy, Muslimského bratrstva, Hamasu a podobně. Ti všichni ho také odmítají ...  

Pokud bychom přijali argumentaci soudu, že nejde o hnutí, ale ideologii, nebyla by na místě změna trestního zákoníku?

Jak jsem řekl výše. Je to potřeba, ale nevěřím, že se to teď prosadí. Protože většina politiků nechce uznat, že Okamura měl se svým návrhem pravdu. Ovšem původně se i dva posudky dovolávaly toho, že tato kniha šíři nenávist. Bohužel soud k nim nepřihlédl. A například v Anglií je kniha považována za velice radikálni a zdroj radikalizace ve věznicích.

Dovolím si citovat z mého článku pro časopis Reflex: „V souvislosti s touto knihou se ovšem objevila kauza ve Velké Británii, která podporuje názor Pavla Ťupka. V půlce loňského roku vyšel na webu britské veřejné zpravodajské služby BBC článek s názvem ‚Extremistické knihy jsou i přes varování stále ve věznicích‘, jenž informuje o tom, že i několik měsíců po zveřejněném varování vězeňské služby Anglie a Walesu před pěti radikálními knihami, jsou tyto knihy dostupné ve vězeňských knihovnách. Jednou z těchto radikálních knih je i anglická verze Základy tauhídu - Islámský koncept boha. 

Když se obecně podíváme na ty paragrafy trestního zákoníku, nemělo by to tam být omezeno pouze na propagaci násilí a omezování svobod lidí určité rasy, náboženství, třídního původu a podobně? Nenávist je přece subjektivní pocit. Tím, že upozorním na chyby ČSSD, můžu vyvolat nenávist lidí vůči skupině osob definovaných členstvím v ČSSD… Kdo kritizuje zahraniční politiku Ruska nebo Ameriky, může vyvolat zášť vůči Rusům či Američanům. Kdo kritizuje komunismus, může podnítit nenávist vůči komunistům…

Ano máte pravdu. Já s vámi souhlasím. Termín nenávist je jen nástroj k umlčení nepohodlných lidí a názorů. Podle mne bychom neměli trestat šíření islámu, ale naopak měli mít veřejnou debatu o islámu a ukazovat v čem je u něj problém. Stejně tak u neonacismu, komunismu a podobně. Bohužel tady se pod vlivem EU prosadilo trestání nenávisti jako nástroje k umlčení kritiků současného multikulturního režimu. Ale dá se to použit i proti němu. Proč se zde například vyvolává nenávist k neonacismu a tím k neonacistům? Vždyť nenávist je špatná! Tak proč se financují projekty vyvolávající nenávist k neonacismu?  Myslím to sarkasticky. Když lidé nemají mít právo nenávidět islám, proč mají mít právo nenávidět neonacismus?

Lukáš Lhoťan je bývalý muslim a autor knih Islám a islamismus v České republice, Ježíš Kristus a islám či Arménský holocaust – Sto let od plánované genocidy arménského národa 1915–2015. Vydal také knihu Marek z Aviana – patron a štít Evropy, životopis duchovního obránce Středoevropanů před islamizací. Dříve redaktor košer finančního webu Shekel.cz. Nyní analytik Da Vinci Prague Institute, o. s. Od roku 1998 do roku 2010 byl spolupracovníkem předsedy českých muslimů Muneeba Hasana Alrawiho, do roku 2012 členem Muslimské obce v Brně, absolventem vzdělávacích kurzů o islámu saúdskoarabské World Assembly of Muslim Youth, absolventem studijního pobytu v USA The International Visitor Leadership Program (2010).

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zásah Člověka v tísni do voleb. A co já viděl... Generál Blaško už nemůže mlčet

13:51 Zásah Člověka v tísni do voleb. A co já viděl... Generál Blaško už nemůže mlčet

Europoslanec SPD Hynek Blaško si s bruselským Green Dealem a ekologickými omezeními servítky nebere.…