EU zničila naše zemědělství, nejsme potravinově soběstační. Poslanec Rozvoral z SPD má řešení. Drobní zemědělci, čtěte

24.06.2021 21:45 | Rozhovor

„Chceme všem obyvatelům venkova a zejména zemědělcům vrátit prestiž živitelů národa,“ vysvětluje poslanec SPD Radek Rozvoral, proč se jeho strana rozhodla jako téma své kampaně vybrat potravinovou soběstačnost. Upozorňuje na podíl EU na dramaticky rostoucích cenách potravin a hovoří též o nekalých praktikách nadnárodních řetězců, které užívají cenový dumping.

EU zničila naše zemědělství, nejsme potravinově soběstační. Poslanec Rozvoral z SPD má řešení. Drobní zemědělci, čtěte
Foto: Archiv Radka Rozvorala
Popisek: Radek Rozvoral

Premiér Andrej Babiš mluvil o tom, že Piráti zde po případném volebním vítězství chtějí vybudovat „multikulturní Pirátostán“; Piráti mu odpověděli, že nejvíce migrantů sem vozí „jeho“ Agrofert do svých továren. Co říkáte na toto překřikování, kdo je více pro migranty? A jak se díváte na postoj Pirátů a na postoj Andreje Babiše k migraci?

Jediný politický subjekt ze současných stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně, který od začátku nesouhlasí s imigrační politikou prosazovanou z EU, je naše hnutí SPD. Zcela jasně odmítáme imigranty v naší republice. EU tento problém, jako celou řadu dalších, nezvládá, což si uvědomili občané i z jiných unijních zemí a snaží se to dát politikům ve svých zemích najevo. Na to zareagovaly ostatní politické subjekty a snaží se před veřejností ukázat, jak tento problém řešit, aby získaly občany (voliče) na svou stranu.

Hnutí ANO zastoupené premiérem Andrejem Babišem si s Piráty nemá co vyčítat, neboť oni nikdy nebyli proti přijímání imigrantů do České republiky, a spíše tento proces různými formami a na různých úrovních podporovali. Piráti imigraci podporují, což dokladuje i to, že jejich lídr Ivan Bartoš se zúčastňuje veřejných akcí na podporu vstupu imigrantů do ČR (viz jeho fotografie před transparentem „Uprchlíci vítejte“), nebo jeho veřejné prohlášení, ve kterém řekl: „Přál bych si, aby byl svět skutečně bez hranic. Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i v Německu, má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém.“

Hnutí ANO je též pro přijímání imigrantů, jelikož jeho europoslanci hlasují v Evropském parlamentu aktivně pro přijímání imigrantů z Afriky. Premiér Andrej Babiš a jeho vláda financuje neziskovky podporující imigraci. Například Organizace pro pomoc uprchlíkům v ČR, kterou vede Martin Rozumek, dostává ročně téměř 32 milionů korun – z toho spotřebovala více než 25 milionů na mzdové náklady. V České republice působí desítky proimigračních neziskovek, které dostávají celkem stamiliony ze státní kasy, kam směřují i daně našich občanů. Hnutí SPD požaduje na vládě, aby přestala tyto neziskovky financovat.

Mimochodem, téma „hostujících pracovníků“ v montovnách, jak se šetrně nazývají zahraniční dělníci, se ukázalo jako celkem akutní zejména během pandemie, kdy bylo v jejich ubytovnách složité vymáhat protiepidemická opatření a při uzavření fabrik dělali nepořádek (třeba v Mladé Boleslavi). Jak velké bezpečnostní riziko představují tyto skupiny?

Hnutí SPD má v tomto jednoznačný názor, spočívající v tom, že nechce ze státní kasy podporovat laciné montovny, což dělá současná vláda, ale chce podporovat investice do záměrů s vyšší přidanou hodnotou za vyšší mzdy, kde by našli kvalitní práci občané ČR. Prioritně jsme pro zaměstnávání našich občanů. A zajisté je z čeho čerpat, neboť je u nás více než 230 tisíc občanů bez práce. Vláda ale spíše podporuje zaměstnávání cizinců, a to na úkor našich občanů.

Nadnárodní korporace vnímají Českou republiku jako laciné montovny zaměřené na dovoz levné pracovní síly z ciziny, čímž se automaticky snižuje i výše mezd českých občanů. Naše země dosahuje 85 procent úrovně HDP západních států EU, ale úroveň mezd v porovnání se západními zeměmi EU je u nás pouze 40procentní. My jsme pro zaměstnávání našich občanů, kteří jsou pro nás na prvním místě a za svoji práci si zaslouží odpovídající finanční odměnu.

Naše hnutí zároveň apeluje na vládu, aby se podstatně snížily počty příchozích pracovníků z Bulharska, Rumunska a Ukrajiny, kteří kvůli benevolentním zákonům a zločineckému chování pracovních agentur často zůstávají bez prostředků v ulicích našich měst, kde rozšiřují řady bezdomovců, a místní občané se pak zákonitě obávají o svou bezpečnost, jak se to děje například v Mladé Boleslavi. Zároveň se zvyšuje kriminalita cizinců v lokalitách jejich ubytoven, což potvrzují policejní statistiky.

V pátek Poslanecká sněmovna schválila novelu Listiny základních práv a svobod, garantující právo na sebeobranu i se zbraní. Proč bylo nezbytné tuto novelu přijímat, když někteří právníci zastávali názor, že toto právo již je garantováno?

Naše hnutí SPD velmi přivítalo, že byla v Poslanecké sněmovně schválena ve třetím čtení novela ústavního zákona zaručující občanům v případě ohrožení života právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní, což je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon. Novela ústavního zákona symbolicky do ústavního pořádku převádí morální zásadu, že zlu, což je i útok na život a zdraví člověka, se nemá ustupovat, ale naopak se vůči němu aktivně bránit.

Tím bude v ústavním zákoně ukotveno posílení práva občanů na sebeobranu, čímž budou splněny podmínky pro přijetí námi navrhovaného zákona (novela trestního zákoníku – sněmovní tisk 591) posilujícího obranu práva obětí násilných činů, vycházející z principu „můj dům, můj hrad“. Novelou trestního zákoníku chceme posílit institut tzv. nutné obrany, jelikož dnes je stav takový, že napadený člověk je ještě odsouzen za to, že se bránil. Je skandální, že jsou často trestně stíháni lidé, kteří bránili svůj život, svoji rodinu či svůj majetek, a závadové osoby se jim často vysmívají. Tím plníme jeden z bodů našeho programu, kdy chceme chránit naše občany, rodiny, děti, jejich domovy a majetek.

SPD se rozhodla udělat hlavní téma předvolební kampaně z předražených zahraničních potravin v supermarketech a z alternativy v podobě levnějšího zboží od českých sedláků. Je to skutečně to, co občany pálí nejvíce?

V hnutí SPD jsme velmi rádi, že se nám podařilo prosadit zákon o českých potravinách, který zamezuje dvojí kvalitě potravin pod pokutou až 50 milionů korun, podle závažnosti provinění. Přijde-li inspekce na to, že obchodní řetězec podvádí a že nabízí českým spotřebitelům u stejné značky horší kvalitu potravin než v zahraničí (třeba v Německu), může udělit vysoké pokuty.

Musím ale konstatovat, že nás velmi mrzí, že se nepodařilo prosadit nástroj na zahraniční hypermarkety, aby preferovaly také produkty českých zemědělců a aby dodržovaly navrhované kvóty prodávaných českých potravin. Sami si všichni dobře vzpomínáme, jak proti tomu bojovali např. senátoři a jaká běžela kampaň v České televizi proti námi navrhovaným kvótám poměru zastoupených českých potravin ve velkých prodejnách.

My chceme všem obyvatelům venkova a zejména zemědělcům vrátit prestiž živitelů národa – proto budeme podporovat všechny domácí pěstitele, chovatele, ovocnáře, zahrádkáře, myslivce, včelaře, rybáře i lesní hospodáře. Všichni zemědělci musejí mít příležitost uplatnit svoji produkci na domácím trhu. Náš venkov a zemědělství jsou devastovány hrubě nerovnými podmínkami ve srovnání se západoevropskou konkurencí. Čeští spotřebitelé dávají přednost českým potravinám, které jsou vytlačovány z trhu. S tím my nesouhlasíme a uděláme vše pro to, abychom tento stav změnili a v budoucnu abychom byli potravinově soběstační.

Co říkáte na vývoj cen potravin v posledních měsících?

Navážu zde na předchozí odpověď. Velká část zpracovatelského průmyslu a nejvýznamnější obchodní řetězce jsou v rukou zahraničních korporací, které dávají přednost zpracování a prodeji druhořadých, vysoce dotovaných zahraničních surovin a výrobků před kvalitní domácí produkcí. Užívají cenový dumping, který je obecně pokládán za nepřijatelnou obchodní praktiku, ale zároveň tyto potraviny stále zdražují. To pociťuje náš občan (zákazník), a to především u ovoce, zeleniny a masa.

Na tomto stavu se negativně podepsala EU, která zničila naše zemědělství (naši zemědělci dostávají o hodně menší dotace než zemědělci ve „starých“ zemích EU a nejsou schopni konkurovat) a kvůli níž již nejsme potravinově soběstační. Proto prosazujeme obnovení potravinové soběstačnosti naší země, abychom nebyli závislí na drahém dovozu z ciziny. Ceny potravin neustále stoupají, příjmy občanů nikoliv. Velký vliv v tomto negativním trendu mají převážně vlastníci velkých supermarketů, kteří tak činí s vidinou vyšších zisků. S tím zásadně nesouhlasíme a prosazujeme, aby např. drobní zemědělci prodávali své zboží v rámci farmářských trhů, čímž by se odstranil mezičlánek, který ceny potravin navyšuje.

Pokud byste se v příštím volebním období dostali do vlády a měli byste možnost své vize prosazovat, s největší pravděpodobností by to bylo ve spolupráci s hnutím ANO pod vedením Andreje Babiše. Jak, podle vás, jeho podnikání poznamenalo české potravinářství? Na letácích vašeho jarmarku se pracuje například s negativním vymezením vůči drahému „chlebu od oligarchy“... tak jak se na to tedy díváte?

Hnutí SPD prosazuje politiku vycházející z programu, který cílí na slušné lidi. Každý občan se může s naším programem blíže seznámit na webových stránkách www.spd.cz. My své sliby dané našim voličům plníme, o čemž svědčí i to, že jsme v Poslanecké sněmovně předložili v tomto volebním období více než sto novel zákonů a pozměňovacích návrhů, které byly vedeny s cílem zlepšit životní podmínky našim slušným občanům – rodinám, seniorům, zdravotně postiženým a dětem. Nejsme ale ve vládě, takže prosazování našich priorit je obtížné.

V příštím volebním období budeme jednat a spolupracovat s těmi politickými subjekty, které by nám umožnily prosazovat náš program, a rozhodně máme ambice být v budoucí vládě. Ohledně českého potravinářství jsem se vyjádřil v předchozích otázkách.

Evropa se chce v následující dekádě vehementně vrhnout na „Green Deal“, zelený úděl. Ten má „dekarbonizovat“ ekonomiku, zbavit ji uhlíkových emisí, do roku 2030 o 55 %. Hodně se mluví o dopadu tohoto plánu na průmysl, ale jak poznamená zemědělství?

Hnutí SPD zásadně odmítá tzv. „zelený úděl“ EU, prosazující uhlíkovou ideologii a nesmyslný boj proti CO2, který silně likviduje naši ekonomiku. Evropská komise chce na tzv. Plán obnovy hospodářství EU v rámci víceletého rozpočtového rámce pro léta 2021 až 2027 zdvojnásobit množství peněz v rozpočtu EU, což znamená, že by členské státy měly platit do Bruselu dvojnásobné odvody ze státních rozpočtů.

Kromě toho však chce Evropská komise v rámci Zelené dohody pro Evropu na občany a firmy uvalit další daně, jejichž výnos by byl placen rovnou do pokladny EU. Z těchto nových daní, které by měly např. zdražit motorová paliva, elektřinu a teplo, by EK chtěla financovat tzv. „klimatická opatření“. Jenže jen výnos nových daní, které chce EK zavést, by na provedení předraženého „zeleného údělu“ nestačil. Komise si to dobře uvědomuje, a proto v novém návrhu Víceletého fiskálního rámce pro léta 2021 až 2027 navrhuje snížit dotace zemědělcům o 34 miliard eur.

My v hnutí SPD nesouhlasíme se „zeleným údělem“ a nechceme, aby byl financován z nových daní, protože by to poškodilo naše zemědělce zdražením potřeb pro pěstování rostlin a pro chov zvířat – a tím i potravin pro spotřebitele.

Co očekáváte od návrhu státního rozpočtu na příští rok?

Současná vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM dále extrémně zadlužuje naše občany. V rámci uvolňování peněz ze státní kasy v době nouzového stavu se chovala zcela nehospodárně, což potvrzují i výsledky auditů provedených Nejvyšším kontrolním úřadem. Státní dluh by měl letos překonat hranici 2,5 bilionu korun a v roce 2023 by měl být ještě o půl bilionu vyšší. Během let 2021 až 2023 by tak měl narůst zhruba o jeden bilion korun. V poměru k HDP by tak měl dluh stoupnout z loňských 36,5 % na 47,5 % v roce 2023. Ministryně financí Alena Schillerová se nedávno vyjádřila, že příští rok bude schodek státního rozpočtu nad 300 miliardami korun. To je pro naše hnutí zásadně nepřijatelné.

Poslanecký klub SPD při projednávání státního rozpočtu vždy navrhl desítky pozměňovacích návrhů pro přesuny v jednotlivých kapitolách rozpočtu v celkové výši několika desítek miliard korun s cílem přesunout peníze k slušným a potřebným lidem. Také podporujeme valorizaci důchodů. Odmítáme zadlužování dalších generací. Musíme hledat všechny možné úspory, kdy například navrhujeme snížení zbytných výdajů státu a byrokracie na všech úrovních, zdanění dividend nadnárodních koncernů, zrušení plateb politickým neziskovkám, zrušení inkluze ve školství, ukončení předražených zahraničních armádních nákupů a ukončení systému výplat neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým.

Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) přichází před volbami s dalšími návrhy na podporu sociálně nejslabších skupin. Mimo jiné navrhuje zvýšení minimální mzdy a zvýšení důchodů o 300 korun nad zákonnou valorizaci. Jak se na tyto návrhy díváte z pohledu rozpočtu?

Působnost ČSSD ve vládě zadělala na mnoho problémů tím, že ČSSD dlouhodobě zanedbala systematickou práci na poli resortu práce a sociálních věcí řízeného Janou Maláčovou, tedy nutnou práci s cílem zabezpečit našim občanům plnohodnotný život. Zcela selhala snaha o nastavení a zavedení tolik potřebné důchodové reformy. Ministryně Maláčová se též dostatečně nevěnovala zajištění ochrany ohrožených skupin občanů a vůbec nestanovila účinné nástroje, pomocí kterých by zrušila výplatu neadresných sociálních dávek těm, kteří systém výplaty sociálních dávek záměrně zneužívají.

Vámi zmíněné návrhy jsou jen předvolebním tahem ČSSD, pomocí nichž si chtějí udělat pozitivní obrázek u občanů. Naši občané ale nejsou hloupí a budou hodnotit politiky za jejich práci za celé funkční období. V něm ČSSD na poli sociální práce zcela propadla, neboť pracuje nesystematicky, a navíc některé tyto aktivity a procesy prověřuje Policie ČR z důvodu protiprávního jednání, viz například IT zakázky na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Hnutí SPD v Poslanecké sněmovně podpoří zvýšení minimální mzdy, jelikož pracovat se musí vyplatit. Senioři, kteří vybudovali tuto zemi, si zvýšení důchodů také zcela jistě zaslouží, takže i návrh na zvýšení důchodů o 300 korun nad zákonnou valorizaci podpoříme. Jen nás mrzí, že nebyl projednán náš návrh zákona na zaručený minimální důchod v částce 15.000 korun, který by našim nízkopříjmovým seniorům velice pomohl.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jakub Vosáhlo

Ing. Jan Zahradil byl položen dotaz

Proč končíte?

Politiků jako jste vy je naopak třeba v politice více. Jstei jeden z mála, co fakt hájí priority, které měla ODS od počátku. S příchodem nových politiků se toho dost mění. Už ani nehájí živnostníky.Nepřijde mi, žejste tak starý, abyste šel do důchodu. Co tak vlastně budete dělat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Rusko si zaslouží hořet.“ „Tupé škrty hned! Důchodci? No a co.“ To nejtvrdší z ODS. I překvapivé

8:44 „Rusko si zaslouží hořet.“ „Tupé škrty hned! Důchodci? No a co.“ To nejtvrdší z ODS. I překvapivé

Tupé škrty je třeba udělat ještě letos. Že se dotknou důchodců? Ti volili Zemana a Babiše, kteří za …