Halík je sežrán zlobou. Přáli mi i z ODS. Moravec či Wollner? Můj postup je tento. Radní ČT Matocha se představuje

30.06.2020 6:23

ROZHOVOR Napomoci tomu, aby Česká televize byla lepší televizí, než je dnes, ať už se to týká objektivity a veřejnoprávního charakteru jí vysílaných pořadů nebo jejího hospodaření. S takovým cílem kandidoval a byl zvolen do Rady ČT Pavel Matocha, jeden z trojice nových radních, jejichž volba vyvolala zlobu opozičních politiků a s nimi spřízněných médií. Publicista a šachista považuje za dlouhodobě neudržitelné, jak Česká televize hospodaří, kdy má každý rok výdaje o stovky milionů vyšší, než jsou její příjmy daného roku, a tento deficit kryje z přebytků z časů předchozího generálního ředitele. Nesdílí ani přesvědčení, že čím víc peněz na účtu Petra Dvořáka, tím víc demokracie a nezávislosti České televize.

Halík je sežrán zlobou. Přáli mi i z ODS. Moravec či Wollner? Můj postup je tento. Radní ČT Matocha se představuje
Foto: Archiv PM
Popisek: Pavel Matocha v šachové partii s legendárním mistrem světa Garrim Kasparovem
reklama

Už měsíc jste členem a od minulého týdne dokonce místopředsedou Rady ČT. Jak jste se cítil, když jste se bezprostředně po zvolení ocitl na pranýři opozičních politiků a s nimi spřízněných médií vedle ekonomky Hany Lipovské a moderátora Luboše Xavera Veselého, kteří jsou líčeni jako nepřátelé České televize?

Anketa

Chtěli byste, aby se EU změnila ve federaci států?

5%
95%
hlasovalo: 13060 lidí

Potěšilo mě, že společně se mnou byli do Rady ČT ve druhém kole zvoleni právě Hana Lipovská a Luboš Xaver, stejně jako mě potěšilo zvolení Pavla Kysilky a Romana Bradáče v kole prvním. Jsem přesvědčen, že společně s nimi a také ve spolupráci s některými už dříve zvolenými členy rady můžeme pomoci k lepšímu fungování České televize.

Překvapil vás ten výbuch zloby, které jste byli vystaveni?

Hysterická vystoupení některých politiků – Kalouska, Gazdíka či Němcové nebo Milionu chvilek pro demokracii – prakticky ihned po našem zvolení byla ještě hloupější, než jsem očekával. Nejenže u tajné volby si nikdo nemůže být jist tím, kdo koho volí, přičemž já jsem měl přislíbenou podporu i od některých poslanců ODS a ČSSD a od některých z nich jsem po volbě dostal i blahopřejné SMS s dovětkem, že volba dopadla nejlépe, jak mohla. Ale především o kvalitě a nezávislosti kandidátů nevypovídá, kdo je volí. Stejně jako není možné posuzovat politické strany po parlamentních volbách či prezidentské kandidáty po prezidentských volbách podle jejich domnělých voličských skupin, tak nelze takto posuzovat ani zvolené kandidáty do Rady ČT.

Oheň a síru dštil i kněz Tomáš Halík, který to zhodnotil jako skandální volbu odborně nekompetentních a politicky zaujatých kandidátů z určitého okraje politického spektra, která je nebezpečným útokem na jeden ze základních pilířů demokracie – svobodu a stranicko-politickou nezávislost veřejnoprávních médií. Co říkáte na charakteristiku, kterou vás tři teolog obdařil?

Kněz Tomáš Halík kdysi býval inspirativním teologem, dnes je, bohužel, sežrán zlobou. Není to jediný příklad, kdy jsem zaznamenal, že se neumí smířit s tím, když nevyhraje jím preferovaný kandidát či postup. Vzpomeňme jeho vystoupení k prezidentům Klausovi a Zemanovi, k brexitu či ke kardinálu Dukovi. Pokud jde o nás tři, posledně zvolené členy Rady ČT, tak kdyby nebyl zaslepen nenávistí, tak by přece musel vidět, že Matocha, Lipovská i Xaver Veselý jsou zcela zjevně odborně mnohem kompetentnější pro práci v Radě ČT a zároveň politicky nezávislejší než mnozí dříve zvolení členové Rady ČT, proti nimž neprotestoval.

Za sebe mohu uvést déle než čtvrtstoletí práce v médiích, vysokoškolské sociologické vzdělání a zkušenosti z vedení spolku i obchodní společnosti. Srovnejte to s některými jinými členy Rady ČT, současnými i minulými, jejichž „kvalifikací“ byla olympijská medaile a mediální známost a proti nimž Halík neprotestoval a neprotestuje. Stejně tak pokud jde o politickou nezávislost. Já jsem nikdy nebyl členem žádné politické strany, natož že bych byl za nějakou stranu poslancem jako nyní Jiří Šlégr či ředitelem kabinetu předsedy vlády jako nyní Zdeněk Šarapatka.

Všichni tři jste dostali fůru nálepek, které vás údajně mají pro novou funkci diskvalifikovat. Vám byla nejčastěji přisouzena nálepka „Babišův člověk“ kvůli práci v médiích spadajících do skupiny MAFRA, kterou nynější premiér koupil v roce 2013. Máte tedy v radě působit jako zástupce zájmů hnutí ANO a jeho předsedy?

I to je absurdní a fakta to vyvracejí. Za prvé jsem nikdy nebyl Babišův zaměstnanec ani zaměstnanec skupiny MAFRA. Do Lidových novin přispívám jako externista stejně jako desítky či možná stovky dalších autorů. Důvodem, proč jsem si vybral Lidové noviny, je nejen úctyhodná historie těchto novin, ale i osoba jejich současného šéfredaktora Istvána Léka, kterého si vážím. Spoluzakládal jsem s ním v roce 1998 týdeník Euro, čelili jsme společně i složitým a nebezpečným situacím. Tehdy jsem zjistil, že mu mohu věřit. A já nejsem člověk, který opouští kamarády, když se dostanou do nemilosti veřejnosti.

A druhým faktem, který ukazuje na nesmyslnost tvrzení, že já, Hanka Lipovská a Luboš Xaver Veselý jsme byli zvolení jako favoriti hnutí ANO, je proslulý „kádrovací seznam“ poslance Berkovce. Každý se sám může přesvědčit, že je lež, co někteří včetně Milionu chvilek pro demokracii tvrdí, a sice že jsme byli Berkovcem doporučeni, a proto i zvoleni. Ten Berkovcův elaborát je veřejně dostupný na internetu a každý se může podívat, že mezi pěti kandidáty jím doporučenými ke zvolení do Rady ČT není ani Matocha, ani Lipovská, ani Xaver Veselý. O mně tam Berkovec píše: „Není zřejmé, čí zájmy by v Radě ČT zastupoval.“

V úvodu jsem zmínil, že jste nejen měsíc radním, ale od minulého týdne dokonce i místopředsedou Rady ČT. To vaše kritiky Miroslava Kalouska, Tomáše Halíka, Miroslavu Němcovou, Milion chvilek, Piráty a další určitě nepotěšilo. Berete vaše zvolení i jako určitý vzkaz těmto lidem?

Když jsem byl minulý měsíc společně s Hankou Lipovskou a Lubošem Xaverem Veselým zvolen, tak vámi zmínění politici a aktivisti mimo jiné křičeli, že jsme nekompetentní pro práci v radě. Mé zvolení místopředsedou Rady ČT nyní ukazuje, že kolegové radní, z nichž většina je těch déle sloužících a podle kritiků „dobrých“, toto mé napadání z nekompetence zjevně nesdílejí. Těší mě i jasný výsledek té volby. Ve druhém kole místopředsednické volby jsem dostal devět hlasů, můj protikandidát Martin Doktor čtyři hlasy a dva kolegové se formou odevzdání neplatných lístků hlasování zdrželi.

Zatímco ekonomka Hana Lipovská se netají úmyslem podívat se na zoubek tomu, jak se na Kavčích horách hospodaří, Xaver Veselý zaujal tím, jak se vzepřel manipulaci ze strany tvůrců pořadu Newsroom ČT24, a navíc upozornil, že Česká televize bere jako relevantní zdroj jakýsi Ústav nezávislé žurnalistiky se sídlem v zahrádkářské kolonii a jedním zaměstnancem. S jakými úmysly či představami jste se funkce radního ujal vy?

Chci napomoci tomu, aby Česká televize byla lepší televizí, než je tomu dnes. A to ať už se týká objektivity a veřejnoprávního charakteru jí vysílaných pořadů, připomeňme třeba, že podle Kodexu ČT mají její redaktoři vystupovat tak, aby divák nepoznal, jaký mají názor na věc, o níž referují, či jejího hospodaření. Právě to jsme detailně probírali na posledním zasedání rady. Není dlouhodobě udržitelné, jak Česká televize hospodaří v posledních letech, kdy má každý rok výdaje o stovky milionů vyšší, než jsou její příjmy daného roku, a tento deficit kryje z přebytků z časů minulého generálního ředitele.

Už jste naznačil, že z některých redaktorů doslova tryská, v jakých barvách a za jaké názory na Kavčích horách kopou. Jaký je tedy váš názor na zpravodajství a publicistiku České televize a co vám řekla o fungování veřejnoprávní televize vaše dvouletá externí zkušenost, kdy jste pracoval pro pořad Černé ovce?

Částečně jsem na to odpověděl v minulé otázce. Konkrétní pořady a konkrétní stížnosti koncesionářů chci řešit primárně při jednání Rady ČT, nikoliv nastřelovat některé redaktory či pořady v médiích. Všechno má svůj čas.

Pokud jde o moji osobní zkušenost s prací pro pořad Černé ovce, tak jedním z hlavních poznatků byla nehospodárnost České televize. Na natáčení jezdil personálně nesmyslně předimenzovaný štáb, ve kterém bylo dvakrát tolik lidí než při stejném natáčení soukromou produkcí, kterou si ČT někdy najala, nebo než při natáčení komerčních televizí. Nehospodárné bylo i využívání televizní techniky či času zaměstnanců.

Na druhou stranu jsou oblasti, kde v zájmu lepší služby koncesionářům bych rozpočet zvýšil, třeba u zahraničního zpravodajství. To by mělo mít větší prostor a ČT více zahraničních zpravodajů a její redaktoři zahraničního zpravodajství častěji vyjíždět do zahraničí.

Co si myslíte o často zmiňované objektivitě, nestrannosti a nezávislosti České televize? Vzpomínám, že ti, co nejvíce volají po jejich zachování, udělali vše pro to, aby nebyla zveřejněna analýza, kterou vypracovalo Centrum mediálních studií FSV UK pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a v níž je poukázáno na zvýhodnění TOP 09 ve vysílání České televize. Lze objektivitu a nezávislost vůbec nějak posuzovat?

Jak je vidět na vámi zmíněné analýze a problémech s jejím zveřejňováním, tak za prvé objektivitu a nestrannost televizního vysílání posuzovat lze a za druhé ti zvýhodnění se budou snažit, aby stav jejich privilegizování vydržel co možná nejdéle.

Nejviditelnější tváře, Václav Moravec, Marek Wollner a Nora Fridrichová, ve svých pořadech drží jednoznačně protizemanovský a protibabišovský kurz. Nechybějí ve vysílání ČT obdobné pořady s jinými moderátory, kteří by se naopak zaměřili v zájmu vyváženosti na politiky, které tento trojlístek z Kavčích hor adoruje?

Jak jsem již říkal dříve, konkrétní pořady a jejich moderátory i konkrétní stížnosti koncesionářů na ně chci řešit primárně při jednání Rady ČT, nikoliv je nastřeloval v médiích. Všechno má svůj čas.

Jaké máte vysvětlení pro to, že se volbou do Rady ČT bude zabývat výbor Evropského parlamentu pro kulturu a vzdělávání, k němuž podal podnět pirátský europoslanec Marcel Kolaja za přizvukování Michaely Šojdrové? Co to s vámi dělá, že vás tři budou „řešit“ až v Bruselu?

Každá doba a každá společnost má své Biľaky.

Z posledního jednání Rady ČT vzbudil největší ohlas střet ohledně bonusu pro generálního ředitele ČT za loňský rok. Generální ředitel Dvořák poprvé v historii nedostal bonus ve stoprocentní výši, rada mu ho o třetinu ponížila. Jak byste zareagoval na interpretaci v některých médiích, že jde o jasný důkaz tlaku, se kterým přicházejí noví radní?

Ano a všichni k tomu jako „důkaz“ uvádějí, že nová radní Lipovská prosazovala nulový bonus, a tedy že těch 66,6 procenta je kompromis mezi dobrými a hodnými dosavadními radními a zlými a proradnými novými radními. Tato interpretace ale zamlčuje a ignoruje jeden podstatný fakt – nikdo z radních letos nenavrhoval vyplatit generálnímu řediteli stoprocentní bonus. Nikdo! Takže zjevně i déle sloužící kolegové nejsou s prací generálního ředitele Dvořáka tak úplně spokojeni.

Ing. Miloš Zeman

  • BPP
  • První přímo zvolený prezident ČR
  • prezident České republiky

Co konkrétně vás vedlo k tomu, že jste podporoval návrh na nulový bonus, tedy aby tentokrát Petr Dvořák odešel s prázdnou?

Kritéria pro udělení bonusu, která má generální ředitel ve své manažerské smlouvě, nejsou dobře nastavená, když umožňují takový názorový rozptyl v hodnocení jeho práce – na pracovním jednání padly celkem čtyři návrhy na výši bonusu – 0, 20, 66 a 85 procent. Argumentoval jsem, že zejména v takovém případě bychom měli zohlednit i celkový hospodářský kontext. Když jsme nyní v bezprecedentní hospodářské krizi, když napříč ekonomikou se propouští a snižují se i základní mzdy a toto snižování mezd a honorářů je nyní realitou i v mnoha soukromých médiích, tak se mi nezdá morální a správné vyplatit řediteli veřejnoprávní televize bonus přes milion a půl korun.

Uvědomoval jste si přitom, že jste si generálního ředitele Petra Dvořáka, jeho zastánce v Radě ČT Zdeňka Šarapatku a jejich falangu v některých médiích velmi rozhněval?

Co se dá dělat. Prostě nesdílím jejich přesvědčení, že čím víc peněz na účtu Petra Dvořáka, tím víc demokracie a nezávislosti České televize. Hlasoval jsem pro návrh, který jsem považoval za správný.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Jiří Hroník
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Prymula bez roušky a v „zavřené“ restauraci. Psychiatr Zvěřina odhaduje, co to udělá s morálkou národa

12:40 Prymula bez roušky a v „zavřené“ restauraci. Psychiatr Zvěřina odhaduje, co to udělá s morálkou národa

ROZHOVOR „Já tomu, upřímně řečeno, vůbec nerozumím. Protože, je-li ten pan ministr bývalý důstojník …