Hejtman Kuba přispěje důchodcům a chudým. A už se ozývá: Proč to nedělá stát?

10.08.2022 21:31 | Rozhovor

Jihočeský kraj plánuje přispět nízkopříjmovým rodinám a seniorům až čtyřmi tisíci. Tato speciální dávka z krajské kasy má podle hejtmana Martina Kuby (ODS) pomoci například v tom, aby rodiny na podzim kvůli inflaci a vysokým cenám energií nemusely omezovat své děti. ParlamentníListy.cz se v anketě politiků – mimo jiné i dalších hejtmanů – ptaly, zda by se ostatní kraje měly k této iniciativě připojit, či to dělat nemají.

Hejtman Kuba přispěje důchodcům a chudým. A už se ozývá: Proč to nedělá stát?
Foto: Screen ČT24
Popisek: Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Anketa

Mají Babišovi odpůrci právo narušovat pokřiky či silnější formou jeho mítinky?

6%
92%
hlasovalo: 36954 lidí
Na příspěvek budou mít nárok rodiny s dětmi, jejichž čistý měsíční příjem nepřesáhne 13 tisíc korun. Kraj za ně zaplatí školní a mimoškolní aktivity až do výše čtyř tisíc korun. Nárok na tuto sumu budou mít i osaměle žijící senioři, jejichž měsíční příjem nepřesahuje hranici 16 tisíc korun. Pokud senior žije ve vícečlenné domácnosti, nesmí příjem rodiny na jednoho člena přesahovat hranici 12 tisíc korun, v takovém případě od kraje dostane tři tisíce korun. 

„Kraje byly zřízeny k jiným účelům. Všechny nástroje, jak problém s energiemi vyřešit, má vláda. Pokud to neumí, má řešit pořádně sociální dávky. Má k tomu všechny kompetence a nástroje, na rozdíl od krajů. Jinak jasný direkt vládě od Martina Kuby,“ uvedl Radim Holiš (ANO), hejtman Zlínského kraje. 

„Sociální příspěvek není primární rolí samosprávy, nemá na to dimenzován rozpočet, ale státu. Rádi bychom v této věci postupovali koordinovaně s dalšími kraji a vládou, nikoliv se pouštěli do individuálního řešení. To pak může způsobit odlišné podmínky v různých regionech včetně možné rivality. Máme však jednání vedení kraje k možnému zřízení ‚nouzového fondu‘, který by mohl řešit individuální případy, kdy se na kraj obrátí někdo v krizové finanční situaci v důsledku ‚energetické chudoby‘,“ vysvětlil Petr Kulhánek (KOA), hejtman Karlovarského kraje.

„Ne, neměly. Podobná opatření jsou systémově rolí státu, nikoliv krajů, měst a obcí,“ objasnil Josef Suchánek (STAN), hejtman Olomouckého kraje. 

„Pomoci lidem v energetické a inflační krizi musí stát. Je to jednoznačně úloha sociálního systému, úřadů práce a Ministerstva práce a sociálních věcí. Vzhledem k mimořádnému a skokovému navýšení cen energií považuji za rozumnou i plošnou podporu, takzvaný úsporný tarif, připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu. V balíčku ještě chybí podpora firem, pro které znamená nárůst cen existenční ohrožení. Kraje ani obce by neměly do systému zasahovat, není to naše úloha a úkol. Musíme i přes nárůst cen energií a pohonných hmot zachovat fungující veřejné služby, nemocnice, domovy pro seniory a školy a také veřejnou dopravu. Pro Liberecký kraj to bude v roce 2023 znamenat o 450 milionů korun větší zatížení rozpočtu než letos. Navíc jednorázový příspěvek 4 000 korun pro jednu a malou část obyvatel není reálná pomoc. Je to spíš symbol, opravdová pomoc potřebným je mimo rozpočtové možnosti kraje,“ okomentoval Martin Půta (SLK), hejtman Libereckého kraje.

„Obdobný krok jako Jihočeský kraj rozhodně neplánujeme, jelikož taková opatření podle našeho názoru nejsou úlohou kraje jako samosprávy, ale státu. Navíc si neumím ani představit, že bych takový krok neprojednala s obcemi, které mají platit v případě seniorů 50 % oné dotace, a ještě ji administrovat, a postavila bych je před hotovou věc. Úkolem kraje je kvalitní a efektivní správa všech krajských institucí, tak aby sloužily lidem k jejich spokojenosti a poskytovaly jim skvělé služby. Máme pět krajských nemocnic v šesti městech, nejrozsáhlejší síť středních škol a domovů seniorů a sociálních služeb. Je to celkem 270 příspěvkových organizací a náklady na energie budou stát kraj o miliardu víc než dosud. Máme také absolutně nejrozsáhlejší síť veřejné dopravy a jen náklady na zvýšení sazeb za trakční energii ve vlacích a náklady na naftu v autobusech vyžadují další stamiliony. Finanční podporu sociálně slabším občanům má vyplácet stát. Nikoliv kraj. Preferujeme, aby pomoc byla nastavena centrálně ze strany státu a netříštily se tak jakékoliv podpůrné programy napříč kraji,“ upozornila Petra Pecková (STAN), hejtmanka Středočeského kraje.

„Moravskoslezský kraj aktuálně ve svém rozpočtu s příspěvkem pro nízkopříjmové domácnosti nepočítá. Inflace a energetická krize vyžadují systémové řešení. Navíc by jakékoliv opatření, které by mělo v tomto náročném období lidem pomoci, mělo být zavedeno na národní úrovni, kraje by rozhodně roli státu suplovat neměly. Úkolem krajských samospráv je zabývat se dostupností a kvalitou školství, zdravotnictví, dopravy nebo sociálních služeb. Právě tyto oblasti inflace a růst energií zasáhly nejvíce. Podle odhadů zaplatí Moravskoslezský kraj za energie v rámci celé korporace o miliardu více než v minulém roce. Moravskoslezský kraj se zaměří na trvalé energetické úspory a výstavbu fotovoltaiky na krajských budovách. Tím kraj sníží náklady na provoz, a zabrání tak růstu poplatků, které občané hradí. Je to smysluplné opatření, které sníží výdaje obyvatel na mnoho let dopředu,“ zaslala ParlamentnímListům.cz své vyjádření Rada Moravskoslezského kraje

„Mám dojem, že tímto krokem se sociální řešení jen znepřehlední. Může to navíc vyvolat velké nerovnosti mezi kraji. Byl bych velmi obezřetný. Neznám však všechny detaily navrhovaného řešení,“ konstatoval Jiří Běhounek (ČSSD), v letech 2008 až 2020 hejtman Kraje Vysočina. 

„Ano, zákon jim to umožňuje a situace je vážná,“ zareagoval Vladimír Špidla (ČSSD), čtvrtý předseda vlády ČR a poté eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. 

„Proč ne. Každá pomoc potřebným je dobrá. Z Kuby by si měla vzít příklad hlavně vláda. Ta zatím pro občany mnoho praktického neudělala,“ domníval se Jiří Paroubek (ČSSD), šestý předseda vlády ČR.

„Povinností každého politika je snažit se pomoci lidem ve chvíli, kdy jsou v nouzi. Brutální zdražování bohužel ohrožuje většinu českých domácností. Zima se blíží a pro řadu lidí budou složenky za energie a teplo šokem. V takové situaci by měla reagovat především vláda. Sociální demokracie už od března navrhuje řešení, která by krizi zmírnila. Jsou obsažena v našem Záchranném kruhu proti chudobě. Pokud však sněmovní politici a vláda pomoc odmítají, musejí to alespoň částečně nahradit kraje a radnice. Nebude to stačit, ale lepší než se dívat na to, jak lidé upadají do beznaděje, a nedělat nic,“ myslel si Michal Šmarda, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě.  

„V době krize je jakákoliv pomoc postiženým domácnostem dobrá. Je však na jednotlivých krajích, aby se samy rozhodly. Jaké mají priority, jak mají rozdělané investice, například do nemocnic, škol či silnic, jak jsou na tom s financemi a podobně,“ uvedl Libor Rouček (ČSSD), bývalý místopředseda Evropského parlamentu.

„Překvapuje mě, že právě hejtman vládní strany přichází s nápadem, aby kraje přebíraly odpovědnost státu. Je to nesystémový nesmysl a právě pan Kuba by měl oslovit flegmatického premiéra a asociálního ministra financí, aby lidem konečně skutečně pomohli, a nejenom v jednom kraji. Situace je vážná, ovšem členům vlády, kteří se mezi lidi bojí jít, aby konečně zanalyzovali, jak se našim občanům skutečně žije, nezbývá nejspíš nic jiného než naslouchat kolegům z nižších pater, jenže ani to jim příliš nejde. A právě apel a tlak na vládní spolustraníky bych od pana Kuby očekával. Našim občanům je skutečně potřeba konečně pomoci, jelikož ty největší finanční rány teprve přijdou. Rozpočty krajů však nejsou schopny pokrýt tzv. Kubovy sociální dávky. Například Kubův ‚příspěvek na kroužky‘ kraje již dnes nemalou měrou podporují kulturu a sport, tak aby spolky byly schopny realizovat činnost bez zvyšování příspěvků od rodičů, nedokážou si však představit, že by tyto příspěvky za rodiče platily. Musely by k tomu zřídit další aparát s dalšími náklady. Naopak stát k tomu nástroje i aparát má. Jsem rozhodně proti takovému experimentu a přebírání odpovědnosti státu na kraje,“ okomentoval Marek Novák (ANO), poslanec za Zlínský kraj, člen hospodářského výboru PS.

„Především by měl konat stát. I iniciativa Martina Kuby je alespoň nějaká pomoc, jen se obávám, aby pak peníze nechyběly jinde,“ obával se Roman Kubíček (ANO), poslanec za Jihočeský kraj, místopředseda kontrolního výboru PS.

„Kraje, popřípadě města, by tu suplovaly stát. Takže je to na zdrojích a na odvaze upřednostnit v rozpočtu kraje tento účel před jiným. V regionech, kde je větší koncentrace chudoby, i tohle předvolební gesto v řádu stomilionů ohrožené skupiny ocení,“ konstatoval Jiří Dolejš, poslanec KSČM v letech 2002 až 2021. 

„Vím o tom, že jihočeské hejtmanství přišlo s podporou nejchudších. Není to zrovna systémové, ale jde aspoň o nějakou pomoc pro ty, kteří jsou na tom nejhůře. Výrazně by se snížily ceny zboží i inflace, pokud by došlo k nějakému řešení v oblasti energií. Vláda má možnosti, jak ceny energií ovlivnit. Především tím, aby ČEZ neobchodoval na lipské burze, cena byla tvořena pouze z nákladů, které ČEZ při výrobě má. Případně vláda mohla koupit úložné prostory, které byly k prodeji, a vláda toho nevyužila. To jsou všechno chyby, které vedou ke zdražování energií, a tím k výrazné inflaci,“ uvedl Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením.

„No, nevím. Že jedněm něco seberu, abych to mohl druhým rozdat, to vždycky bývala politika úplně jiné strany. Ale pokrok nezastavíš, takže ani modří ptáci už nejsou, co kdysi bývali. Ale u ODS už mě nepřekvapí vůbec nic,“ sdělil Petr Štěpánek, první místopředseda Trikolory. 

„Pokud žijeme v politickém systému založeném na socialistických představách, pak nelze na jednu stranu uznat právo státu peníze jedněm sebrat a druhým milostivě rozdat, a upřít toto právo krajům nebo třeba obcím. Já odmítám kompletně celý koncept sociálního státu. Protože ve skutečnosti žádný sociální příspěvek nikdy nikomu nepomůže. Příspěvek je to, co je vidět. Ale není vidět, o kolik peněz lidé přišli kvůli všemožným regulacím a státním zásahům, kvůli vysokému zdanění a kvůli špatným politickým rozhodnutím. Ostatně, byly to naše vlády, kdo energetickou krizi z velké části způsobil. Rozdat teď nemnoha lidem peníze jako příspěvek na energie, přičemž tyto peníze byly sebrány druhým lidem, a tvářit se, že kraj nebo stát někoho zachraňuje, je pokrytecké a falešné,“ domníval se Luboš Zálom, místopředseda Svobodných.

„Inspirace hejtmanem Kubou není samospasitelná, ale aspoň zachraňuje značku ODS, která se na vládě podílí, a její neschopnost právě vyvažuje svými řešeními hejtman Kuba, a to dlouhodobě, již z doby covidu,“ upozornil Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné. 

„Myslím si, že je to minimálně na inspirativní zamyšlení. Pokud má kraj finanční prostředky, které je schopen na tuto pomoc vyčlenit a nebudou chybět jinde, lidem, kteří tuto pomoc potřebují, to v současné situaci pomůže. Je důležité, že se jedná o adresnou pomoc, a je důležitá specifikace, kdo tuto pomoc dostane. Aby to byli lidé, kteří to opravdu potřebují. Ale myslím, že je to dobrý krok,“ myslel si Marek Černoch, člen ODS, bývalý předseda poslaneckého klubu Úsvitu. 

„Pan Kuba z ODS by měl místo suplování státu krajem přimět vlastní stranu a pana premiéra, aby pomohli z centrální úrovně. Kraje nemají zdroje na to, aby déle než jednorázově financovaly systematickou pomoc lidem, která není jen pofoukáním bolístky,“ upozornil Matěj Stropnický, bývalý předseda Strany zelených.

„V rozpočtu kraje na tento typ podpory nejsou prostředky. Inspirovat by se měla spíš vláda,“ uvedl Ivo Vašíček, jihomoravský krajský zastupitel, kandidát na senátora, bývalý místopředseda Pirátské strany.    

„Nejde o žádné systémové řešení. Spíše bych očekával, že tak významný funkcionář ODS zatlačí na  své spolustraníky ve vládě, aby něco konečně dělali. Ale jinak pro řešení tíživé situace mnoha rodin proti tomu nic nenamítám,“ vysvětlil Vojtěch Filip, bývalý předseda KSČM a exmístopředseda poslanecké sněmovny.

„Kraj by neměl zajišťovat příspěvky, které jsou vpodstatě sociální dávkou. Tato duplicita může u některých lidí zmařit například získání příspěvku na bydlení, což je dávka dlouhodobá a občas i vyšší, než je krajský příspěvek, jelikož se bude započítávat do příjmu,“ domníval se Lukáš Černohorský, bývalý předseda Pirátské strany, poslanec v období 2017 až 2021. 

 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Oldřich Szaban

Andrej Babiš byl položen dotaz

VY

Je dobré, že jste si uvědomil, že nemáte na to, být prezident, ale prý zas chcete být premiér. A co takhle skončit? Proč nechcete z politiky odejít, byť jak sám říkáte, Vaše žena a rodina by to ocenili? A určitě ne jen oni.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Pane Fialo, takto to nefunguje. Proč se televizní výzva k šetření mine účinkem?

17:13 Pane Fialo, takto to nefunguje. Proč se televizní výzva k šetření mine účinkem?

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Premiér Petr Fiala by měl vzít 50 miliard korun. Tuto sumu na podporu t…