Koronavirovou krizi nelze řešit na úkor měst a obcí, burcuje starosta Orlové

25.06.2020 10:21

Karvinsko se řadí mezi nejpostiženější regiony pandemií koronaviru. Jak vypadá situace v Orlové ležící nedaleko Darkova? Co vytýká kraji a proč kritizuje vládní pomoc samosprávám? Se starostou města Miroslavem Chlubnou (Koalice politických hnutí NEZÁVISLÍ a Změna pro lidi) jsme hovořili i o plánech radnice, prozradil nám, proč kandiduje do Senátu a nejen to.

Koronavirovou krizi nelze řešit na úkor měst a obcí, burcuje starosta Orlové
Foto: archiv starosty
Popisek: starosta Orlové Mgr. Miroslav Chlubna (Koalice politických hnutí NEZÁVISLÍ a Změna pro lidi)

Komunální volby přinesly ve vedení radnice velkou obměnu. Co se ale za uplynulé bezmála dva roky změnilo v Orlové?

Kde jen začít? Určitě se nám povedl advent. Jsme za něj chváleni a moc děkuji všem, co se na něm podílí.

Pracovalo se na věcech kolem náměstí, které jsou již v realizaci. Udělala se studie ke koupališti a dnes se již projektuje. Koupilo se hasičské auto pro jednotku SDH, promítačka do letního kina, umělá lední plocha. Zateplují se školy, školky. Staví se nové hřiště pro děti. V Lesoparku budeme mít veřejný záchod pro návštěvníky. Opravují se cesty a chodníky, a protože je to jedna z věcí, která občany města trápí nejvíce, budeme chtít dát na opravy v nejbližších létech více peněz.

Dobře se nám rozjel participativní rozpočet, kdy z jedenácti navrhovaných akcí od občanů v prvním roce, máme většinu už v nějaké fázi přípravy, nebo již zhotovenou.

Podařilo se vám rozbít letité vazby na radnici, což byla jedna z vašich priorit?

To nevím, nešli jsme na radnici udělat revoluci. Na počátku jsme si sedli s vedoucími odborů a řekli naše vize. Přijali je a pracují na nich. Co však platí, že není dopředu preferován uchazeč v konkurzních řízeních. Prostě ať to vyhraje ten nejlepší. Jinak, každý ze zaměstnanců města si musí své místo obhájit svou prací. Zatím se jim to většinově daří.

V jaké fázi je rekonstrukce náměstí? Bude dokončena ještě v tomto volebním období? Přeci jen, původně měla být hotová již loni.

Stavba náměstí se nám rozjela 1. června a na stavbě už je docela živo. Dokonce se nám, díky této stavbě, objevila nová dočasná dominanta, a to velký jeřáb. Stavba by měla být dokončena na přelomu roku 2021/22. Rád bych poděkoval všem lidem, co se na přípravě podíleli, hlavně zaměstnanci našeho odboru rozvoje a investic, lidem z ministerstev. Přeji staviteli, ať jim počasí přeje a nejsou žádné nenadálé události.

Již osm let je letní koupaliště ve městě mimo provoz. Má město prostředky na jeho zprovoznění nebo to je podle vás v dohledné době nereálné?

Město má část peněz na stavbu koupaliště. V této chvíli nevíme přesně kolik to je. Zatím se nám povedlo udělat studii na nové koupaliště, kde se nám podařilo snížit cenu oproti minulému projektu asi o polovinu. Teď je v realizaci projektová dokumentace a ta nám potvrdí cenu ze studie. Již dnes se snažíme jednat o případném spolufinancování jinými subjekty. Odhadovaná cena podle studie je 120 milionů bez DPH a město má odložených sedmdesát milionů z úvěru. Moc děkuji panu radnímu Stuchlíkovi, že nás přesvědčil jít jinou cestou, co se týče koupaliště.

Od záměru převést nemocnici pod správu města jste nakonec z personálních důvodů ustoupili. Do nemocnic v Karviné-Ráji a Havířově jste ale chtěli vyjednat lepší dopravní spojení. Podařilo se vám to?

Převod nemocnice se nekonal jen z personálních důvodů. Těch důvodů bylo několik. Kraj měl již rok předtím podepsanou dohodu o nefinancování lůžkové části Orlovské nemocnice se třemi nejvýznamnějšími zdravotními pojišťovnami v kraji, a to bylo rozhodující. Pan hejtman nám dal tři podmínky pro případné převzetí a tou hlavní byla dohoda se zdravotními pojišťovnami. Dodnes to neberu jako fér ze strany kraje, kdy vám dá podmínku a vlastně ví, že ji nemůžete splnit. Kdyby nám to jedna z pojišťoven neřekla, tak to ani nevíme.

Zajímavé bylo vyjádření současného ředitele nemocnice Karviná na zastupitelstvu města, kdy řekl, že optimalizace Karviné nepomohla a Orlové ublížila.

Autobusy jezdí, připomínky předáváme na kraj a ten je řeší, pokud to lze.

Teď nově jsme kraj požádali o spolufinancování senior taxi. V současné době máme auto pro senior taxi společně s Karvinou. Jenže auto je díky optimalizaci více vytížené a jezdí dál, do nemocnic v Karviné a Havířově. Díky tomu nám obslouží méně klientů.

Město Orlová podalo žádost o Taxík Maxík a letos jej dostaneme. Jenže tím se nám zvýší náklady více než trojnásobně. Doufejme, že nám v tomto kraj vyjde vstříc, když situaci částečně zavinil.

Jak byste celkově hodnotil komunikaci s krajem?

Je dobrá, tedy kromě nemocnice, tady si zatím nebudeme rozumět.

Spolupracujeme s krajem prakticky na všech projektech, ať už je to ITI (Integrované územní investice), LIFE (Projekty v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu), POHO (Pohornická krajina). Dokonce se díky nám, hlavně naší paní místostarostce Kubalové, povedlo domluvit spolupráci v oblasti sociálních služeb s polským Katovickým krajem.

Kraj dobře fungoval v nouzovém stavu.

Doufám, že do budoucna to bude už jen lepší, že to nebude jen o optimalizaci státních, krajských zařízení na území města, ale že to bude hlavně o rozvoji našeho města a celého Karvinska, které je dlouhodobě zkoušeným regionem. Bez pomoci státu a kraje se to tady nezlepší a hlavně stát na to moc neslyší.

Vy sám o kandidatuře do zastupitelstva neuvažujete? Proč? Přeci jen máte bohaté zkušenosti z komunální politiky, kde působte již desátým rokem.

Neuvažuji, podporuji jiné kandidáty na kandidátce STAN, ZELENÍ, NEZÁVISLÍ. Věřím jim a budu je volit.

Sám využiji nabídku NEZÁVISLÝCH kandidaturou do senátu v obvodě 75 Karviná. Z mého pohledu je jen funkce senátora slučitelná s jinou uvolněnou volenou funkcí. Pořád je mou prioritou město Orlová a v případě úspěšné kandidatury do Senátu mohu hodně udělat pro celý region. Mou výhodou je, že nemusím hlasovat jako straník a mohu říkat, jak věci vidím.

Orlová leží nedaleko dolu Darkov, kde se nachází jedno z ohnisek nákazy koronaviru. Panují tak nějaká zvýšená bezpečnostní opatření i ve městě?

Samozřejmě že panují, vyhlašuje je Krajská hygienická stanice. Jako město můžeme jen některé věci doporučit. Nařídit bezpečnostní opatření můžeme jen ve stavu nouze, nebo ohrožení, a to vyhlášeno není.

Do jaké míry vlastně město a jeho obyvatele zasáhla koronavirová krize, a to nejen po stránce zdravotní, ale i ekonomické?

Po stránce ekonomické to teprve uvidíme. Zatím jsou jen odhady a na ty se chystáme.

Co se týče zdravotní, netestovalo se u nás na covid, možná to bylo tím, že nemáme nemocnici. Vlastně i při rozhodnutí pana hejtmana, kdy dostal nařízeno, že má zajistit školy a školky pro děti zaměstnanců v první linii, na orlovské hasiče, lékaře, sestry, policisty atd. se zapomnělo. Školy a školky nařídil otevřít v krajském městě a ve městech, kde má kraj nemocnice. To však byla drobnost a tu jsme si vyřešili sami.

Jinak kraj fungoval moc dobře. Děkuji jim za to.

Vlnu kritiky si vysloužil vládní návrh, aby se obce a kraje podílely na vyplácení kompenzačního bonusu pro podnikatele ze svého. Vnímáte tento požadavek jako selhání vlády? Nebo jak jej hodnotíte?

Naprosto špatně. Obce, města a kraje nezavinily tuto situaci a už je nemálo stálo pořídit ochranné pomůcky, dezinfekce a jiné s tím spojené náklady. Vláda sice přislíbila řešení, že navýší dotační programy, ale to znamená být na to připraven. Tedy mít projekt, což jsou nemalé peníze a pořád nemáte zajištěno, že ty peníze nakonec dostanete. Na dotaci není právní nárok.

Uvedu malý příklad. Pro tři postižené uhelné kraje (Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký) je vyhlášen dotační program na Brownfieldy. V celém našem kraji bylo podáno přes dvacet žádostí na tyto budovy, které máte registrované jako Brownfield na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Musely splnit podmínky pro Brownfield. Následně městu došla odpověď z Ministerstva místního rozvoje, že jsme nesplnili podmínky pro udělení dotace. V celém kraji byl podpořen jeden, možná dva projekty.

Jsem moc rád, že to nakonec vláda řeší přímou dotací do pokladen měst a obcí, ale pořád to nepokryje celý výpadek příjmů, tedy obce budou muset uvažovat co realizovat, co opravit.

Důležité je, jak to bude příští rok. Tato krize bude nejvíce vidět v rozpočtech měst a obcí v příštím roce.

Rád bych upozornil na to, že všude se těm postiženým pomáhá napřímo. Karvinsko je jedním z nejpostiženějších regionů v Česku. Místo přímé dotace do rozpočtů měst a obcí, pořád žádáme o účelové dotace.

Považujete státní příspěvek 1200 na obyvatele, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou, za dostatečný? Mimo to také vláda slibuje mezi obce rozdělit dotace ve výši 9,7 miliardy. Co vy na to?

Rozhodně nepovažuji. Je vůbec špatně, že někdo jinde rozhodne, že to, co máte dostat, nedostanete. Chápu, že je mimořádná situace, ale to nelze řešit na úkor měst a obcí.

Bylo by dobré, přijmout takové zákony, že bude jednoznačně dané, co která obec, město, kraj dostane do svého rozpočtu v následujících třech, čtyřech a více létech.

Proč obce dělají výhled na následující roky? Proč si dělají investiční plány?

Když dnes někdo šetřil na větší investici, tak díky této situaci ji možná nebude moci realizovat. Následně ho to může stát víc, ať už ve vyšších nákladech, nebo třeba v případné aktualizaci projektové dokumentaci apod.

O dotacích jsem psal výše. Pokud dotace nebudou závazně přiděleny do každé obce a města, tak to může pomoci jen těm připraveným a možná ani jim ne. Jen připomínám, že na dotace není právní nárok.

Máte na závěr nějaký vzkaz pro občany?

Rád bych poděkoval Orlovákům za to, jak se chovali v době koronakrize. Byli úžasní.

Musím také poděkovat oběma místostarostům, panu tajemníkovi, radním, zastupitelům, úředníkům. Bylo to famózní. 

Nesmím zapomenout na všechny ty, kteří pro nás pracovali, ať už v první linii, nebo tím, že šili roušky, či jinak pomáhali. Děkuji, děkuji a tleskám.

reklama

koronavirus

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: Kateřina Synková

Ing. Jana Bačíková, MBA byl položen dotaz

Proč vaše vláda postupuje tak nespravedlivě?

Proč, když se navyšují nějaké příspěvky – ať už na péči nebo třeba rodičovská, tak ne pro všechny, kterých se týká? Ještě ke všemu je navyšujete dost málo. A proč se nenavyšuje příspěvek i pro ty, co o potřebné pečují? A co platy v sociálních službách? Kdy ty budou adekvátní práci, kterou sociální p...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Známý podnikatel, hlasitý za covidu, nyní vše řekl: Nechtějí další odpor, takže...

5:00 Známý podnikatel, hlasitý za covidu, nyní vše řekl: Nechtějí další odpor, takže...

„Fiala je diletant tak, jako celá česká vláda. Vládu by měli převzít lidé, kteří mají praxi v řízení…