Lživé. Dávno zakázané. Stát to ví. Advokát: Očkování. Vláda má problém

29.06.2021 11:15 | Rozhovor

To, co v souvislosti s očkováním probíhá v televizi a dalších médiích, není informační kampaň. Reklamní spoty neposkytují žádné informace, pouze útočí na emoce, jako je strach, a na vedlejší prospěch, jako je možnost navštěvovat koncerty. Podle advokáta Tomáše Nielsena, předsedy Institutu práva a občanských svobod, je způsob, jakým stát tlačí na očkování v rozporu se zákonem. „Kombinace strachu, příslibů výhod nesouvisejících se zdravím – to je něco, co zákony celého vyspělého světa zakázaly už před desítkami let,“ soudí spoluzakladatel platformy Zdravé fórum. „Reklama tak jednostranná, že by každá farmaceutická firma, která by něco takového zkusila, okamžitě čelila správnímu řízení,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Nielsen.

Lživé. Dávno zakázané. Stát to ví. Advokát: Očkování. Vláda má problém
Foto: Archiv TN
Popisek: JUDr. Tomáš Nielsen, právník roku 2018

Co je špatného na informační kampani o očkování proti onemocnění covid-19, kterou rozjelo Ministerstvo zdravotnictví, že jste se jako právníci Zdravého fóra rozhodli podat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podnět na zahájení státního dozoru nad touto reklamní kampaní?

Anketa

Máte důvěru v profesora Jaroslava Flegra?

5%
91%
hlasovalo: 8857 lidí

V tomto případě jde o propagaci určitého léčivého přípravku – vakcíny. Ve vztahu k lidem do 18 let jde dokonce o propagaci konkrétního produktu konkrétního výrobce, protože na trhu je jen jediná očkovací látka od konsorcia Pfizer/BioNTech. To, co probíhá v televizi, není informační kampaň. Reklamní spoty neposkytují žádné informace, pouze útočí na emoce, jako je strach, a na vedlejší prospěch, jako je možnost navštěvovat koncerty. Podobné kampaně mají jasně stanovená pravidla i pro soukromé firmy. Natož pak pro stát. Jsem přesvědčen, že to, jak stát tlačí na očkování, je v rozporu se zákonem. A právě o to jsme opřeli náš podnět (Celý text zde). Lživost kampaně spočívá i v tom, že vytváří pocit, že dvě dávky očkování proti covidu-19 nás ochrání navěky. Přitom Ministerstvo zdravotnictví i další státní instituce, jako je Státní ústav pro kontrolu léčiv či Státní zdravotní ústav mají k dispozici informace o tom, že toto očkování bude účinné maximálně několik měsíců.

Celá ta akce se přesto jmenuje Národní informační kampaň o očkování. Jak se tedy vyrovnáte s předpokládanou námitkou, že nejde o propagační, ale informační kampaň?

S takovou námitkou bych se rád setkal v praxi. Položil bych jedinou otázku – jakou informaci nám kampaň poskytuje? To, co vidíme v televizi, slyšíme v rozhlase nebo vidíme na billboardech, a to nejen ze strany státu, ale i řady měst a krajů, je prostě z hlediska obsahu reklama. Navíc reklama tak jednostranná, že by každá farmaceutická firma, která by něco takového zkusila, okamžitě čelila správnímu řízení. Stát by se přitom měl chovat mnohem poctivěji, než můžeme očekávat od soukromých subjektů. Uvažujeme i o tom, že napadneme jednotlivá média, která tuto formu reklamy šíří. Protože její nezákonnost je tak zjevná, že si jí musí být vědomi i provozovatelé vysílání. Řešil jsem v minulosti mnoho sporů v oblasti porušení pravidel reklamy. Ale s něčím takto flagrantním jsem se opravdu dosud nesetkal. Kombinace strachu, příslibů výhod nesouvisejících se zdravím – to je něco, co zákony celého vyspělého světa zakázaly už před desítkami let.

Srovnejme to s podobnou záležitostí před 18 lety. Tehdy stát, zastoupený vládou Vladimíra Špidly, začal přesvědčovat veřejnost, že má v referendu hlasovat pro vstup Česka do EU. Tehdejší ministr zahraničí Cyril Svoboda přiznal, že vládní kampaň se nemůže tvářit neutrálně. Uváděly se tak jen výhody vstupu do EU, stejně jako teď pouze výhody očkování, rizika a nevýhody byly a jsou i nyní zamlčovány. Nešlo i v tehdejším případě o nekalou reklamu a zneužívání strachu lidí, což spatřujete u propagace očkování?

Tohle opravdu nelze srovnávat. Tady nejde o politiku, ale o zdraví a právo každého, svobodně a informovaně se rozhodnout o svém zdraví i o zdraví svých dětí. Lidé zcela oprávněně očekávají, že je stát bude informovat pravdivě. Právě v tom vidím hlavní problém – stát neinformuje o možných nežádoucích účincích, o tom, že i očkovaný člověk může nakazit lidi kolem sebe nebo dokonce sám na covid-19 zemřít. Bez nadsázky jsem přesvědčen o tom, že každý očkovaný člověk, který zemře například proto, že u něj očkování nezafungovalo, je obětí celé probíhající očkovací strategie.

Vím, že v klidu vás nenechává kromě té zmíněné informační kampaně ani očkování nezletilých bez souhlasu rodičů. K očkování se nyní mohou registrovat už i šestnáctiletí, očkování ve věkové skupině 12 až 16 let by mohlo začít na konci července. Co se chystáte v této věci podniknout?

Tohle je úplně jiné téma. Informace o tom, že lidé do 18 let se mohou očkovat bez souhlasu zákonných zástupců, je absolutní dezinformace. Každý lékař, který naočkuje nezletilého bez písemného souhlasu rodičů, může čelit trestním oznámením i žalobám rodičů i dětí samotných. A pokud stát tvrdí, že takové žaloby nemají šanci na úspěch, jednoznačně lže. Zejména v případě, kdy se objeví jakékoliv vážnější nežádoucí účinky. Vedeme informační kampaň o tom, co zákony o souhlasu rodičů říkají. O tom, že názor Ministerstva zdravotnictví nemá z hlediska práva žádnou váhu, je to jen zcela bezvýznamné stanovisko, na které lékaři, kteří děti očkují, nemohou spoléhat. To je u soudu neochrání. Snažíme se působit na média, aby nesmyslný výklad práva ze strany státu minimálně podrobila kritice. A nabídneme právní pomoc rodičům, jejichž dítě do 18 let někdo naočkoval bez jejich souhlasu, a tedy porušil jejich právo na výkon tzv. rodičovské odpovědnosti. Pevně věřím, že u lékařů zvítězí rozum v tom, že odmítnout očkovat mladého 17letého člověka, dokud nepředloží písemný souhlas rodičů, pro ně znamená mnohem menší riziko než následně vyplácet milionové odškodné poškozeným rodinám. A předpokládám, že pokud se taková žaloba objeví, Ministerstvo zdravotnictví se, jako vždy, zcela alibisticky vyjádří tak, že jeho názory mají jen informativní charakter.

Před očkováním nezletilých osob proti onemocnění covidem-19 je sice nezbytné vždy individuálně posoudit jejich rozumovou a volní vyspělost, ale Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo veřejnoprávnímu Českému rozhlasu, že lékaři nebudou od nezletilých požadovat souhlas zákonného zástupce. Copak postup v souladu s vedením rezortu by mohl lékařům přivodit potíže včetně trestního stíhání a o co byste právní pomoc těchto rodičů opírali?

Znovu opakuji – očkování lidí do 18 let proti onemocnění covid-19 vyžaduje písemný souhlas zákonných zástupců. O tom jsem přesvědčen. Moc prosím, aby média nepřebírala nesmyslný, nezávazný a nepodložený názor Ministerstva zdravotnictví. V této věci jsme dokonce zveřejnili otevřenou výzvu, kde naši argumentaci upřesňujeme s podporou i řady právníků mimo naši skupinu. Každý lékař, který naočkuje dítě bez písemného souhlasu rodičů, bude riskovat osobní odpovědnost. Stejně tak, jako takovou odpovědnost riskuje i organizace, u níž k takovému očkování dojde. Pokud vás zajímá, o co svou argumentaci opíráme, pak je to souběh ustanovení §§ 95, 96 odst. 2, § 100 odst. 2 občanského zákoníku ve spojení s § 52 odst. 6 zákona o léčivech a § 35 odst. 1 zákona o zdravotních službách. Výklad Ministerstva zdravotnictví se opírá o účelově zkreslenou interpretaci dvou ze shora uvedených pěti paragrafů. My ale vycházíme z celkového komplexu právní úpravy. A spolupracujeme se spoustou odborníků – mikrobiologů, virologů, praktických lékařů a dalších, kteří naši argumentaci potvrzují a potvrdí ji i u soudu.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch si znovu nechává radit od MeSES, Mezioborové skupiny pro epidemické situace. Ta nyní přišla se čtyřmi možnými scénáři, jak se bude epidemie v létě a dalších měsících vyvíjet. Kromě jednoho optimistického můžeme prý dle druhého čekat, že bez dosažení kolektivní imunity očkováním převládne varianta viru delta, dříve indická, podle třetího přijde s nakažlivější mutací pátá vlna epidemie a podle čtvrtého se objeví taková varianta viru, proti které nebude fungovat očkování ani protilátky po nákaze a která bude vést k vážnějším průběhům nemoci a dalšímu naplnění nemocnic. I v případě naplnění některého z těchto černých scénářů by odpovědnost za řešení měla být přenechána zejména lidem samotným, nikoli státní moci, jak požaduje občanská platforma Zdravé fórum?

Pokud se necháme strašit novými možnými mutacemi, můžeme zapomenout na svobodu a na demokracii. Tohle je scéna jak vyšitá z filmu Minority Report. Mám k dispozici oficiální informace od většiny krajských hygienických stanic v České republice. Ty potvrzují to samé – epidemie je stav, kdy je překročen určitý počet nemocných na sto tisíc obyvatel. Tento počet je, samozřejmě jiný u chřipky nebo u spalniček. Vždy jde ale o poměr opravdu nemocných, tedy těch, kdo kvůli svým příznakům navštívili zdravotnické zařízení a díky tomu byli do statistiky započteni, na počet obyvatel. Teprve dosáhneme-li takového odborně stanoveného poměru, má stát právo uvažovat o zavedení určitých protiepidemických opatření. Nyní to dělá nikoliv na základě počtu nemocných nebo nakažených, ale poprvé v historii na základě nic neříkajících výsledků testů rt-PCR. To samo o sobě je naprosto v rozporu s právem, medicínou i selským rozumem. Pokud státu dovolíme uplatňovat protiepidemická opatření jen proto, že existuje riziko mutace viru, pak zapomeňme na demokracii.

Už podruhé vyjadřujete obavy o demokracii. Ale co když ve společnosti převládnou obavy z mutací, a tedy o vlastní zdraví či život?

Každý virus může mutovat a taky mutuje. Už dávno se ví, že tzv. delta mutace je mnohem méně nebezpečná než mutace britská. Navíc nelze srovnávat situaci ve Velké Británii či Indii se situací u nás. Ale to hlavní je, že za zdraví jsme odpovědní my sami. Je třeba vrátit se k původnímu významu pojmu „veřejné zdraví“, který byl v posledním roce neskutečným způsobem zneužit. Podporou veřejného zdraví se rozumí činnost státu, která pomáhá jednotlivcům zachovat a zvyšovat vlastní zdraví. To nakonec říká i ustanovení § 2 odstavec 3 zákona o ochraně veřejného zdraví. Chráníme sebe a lidi ve svém blízkém okolí. A stát je tu pro to, aby organizoval zdravotnictví, aby organizoval státní aparát, aby v případě vážných situací pomohl těm, kdo si nezvládnou pomoci sami. Ale nesmí nám brát rozhodovací pravomoci ani naše svobody. Ani jako lidem, ani jako rodičům.

Zmíněná Mezioborová skupina pro epidemické situace, jejíž vliv znovu roste, netají obavy z toho, že politici před nadcházejícími volbami do Sněmovny nebudou ochotní přijmout tvrdší protiepidemická opatření v případě, že se situace kolem covidu bude v zemi zhoršovat. Nedá se naopak tohle vnímat jako tlak na vládu, aby s vědomím toho, co se dělo na konci loňského léta, přitvrdila s opatřeními při sebemenším růstu šíření nákazy?

Členové skupiny MeSES žijí ve světě, v němž já žít nechci. Ve světě, kde za můj život a moje zdraví, za život, zdraví a vzdělání mých dětí odpovídá stát. V demokracii to tak ale nefunguje. Stát je nástroj, který by měl sloužit každému z nás. To se už dlouho neděje. Podívejte se navíc, kdo stojí v čele Ministerstva zdravotnictví, kdo stojí v čele vlády. To je vrchol nekompetence. Naprosto chápu, že se tito lidé opřou o názory slyšitelné skupiny, která se prezentuje jakousi odborností a odkazuje na stanoviska Světové zdravotnické organizace, ECDC nebo CDC. Smutné je, že i my spolupracujeme s obrovskou skupinou odborníků, s lidmi z praxe, měsíce oponujeme podle mě někdy až hloupým a nevědeckým názorům skupiny MeSES, a také argumentujeme studiemi Světové zdravotnické organizace, ECDC a CDC, jakož i studiemi a názory dalších významných institucí. Vláda ale jede svou linii a jakoukoliv odbornou diskusi odmítá. U skupiny MeSES rozumím tomu, že dialog odmítá, protože její argumenty nemohou v opravdu odborné diskusi obstát. A abych nezůstal jen u obecných prohlášení, uvedu jeden jednoduchý argument – nikdy v minulosti nikdo nezpochybnil základ medicíny, že přirozená imunita chrání člověka stejně či lépe než očkování. Provládním odborníkům se povedlo tento vlastně jednoduchý zákon přírody mediálně popřít. Při současné konstelaci vlády a jejích poradců bych nebyl překvapen, kdybychom začali zpochybňovat evoluční teorii nebo to, že země není placatá.

Jak se vyrovnává občanská platforma Zdravé fórum s tím, že jeho členové nedostávají slovo v mainstreamových médiích a že názory, o nichž jste přesvědčeni, že jsou správné, se nedostanou k širší veřejnosti?

Vlastně nejde ani tak o to, zda jsou naše názory správné, nebo ne. Ale o odbornou diskusi. Média díky internetu ztratila zájem o hledání pravdy a o objektivitu. Pouze nadšeně rychle přebírají bombastické špatné zprávy. Samozřejmě že nás mrzí, že za každou zprávou opřenou o názor odborníka stojí ti samí lidé – členové skupiny MeSES nebo Iniciativy Sníh. Že se zcela vytratila pluralita názorů. Je skoro až komické, že jsme nedávno vypracovali odborné stanovisko, které jde zcela proti tomu, co říká MeSES ve svém posledním dokumentu. Naše stanovisko podporují desítky odborníků – členové naší skupiny pro právo, sedm profesorů medicíny a dalších přírodních věd, imunologové, epidemiologové, mikrobiologové, virologové a jiní odborníci z oblasti lékařské etiky, biostatistiky a tak dále. S touto odbornou silou chápu, že nás oponenti nálepkují jako dezinformátory, jakési „antivaxery“ a podobně. Je to jednodušší než odborná konfrontace.

V mainstreamových médiích prostor k vyjádření na rozdíl od zmíněných skupin nedostáváte, do odborné konfrontace s vámi se nikomu nechce, navíc schytáváte nálepku dezinformátorů. Jak dlouho vám ta snaha o změnu nastolené linie může vydržet?

Od našeho úsilí se rozhodně nenecháme odradit, protože je nutné otevřít širokou diskusi. Té se vláda a její odborný tým ze skupiny MeSES a Iniciativy Sníh brání. Brání ji dokonce i některé portály, které už blokují přístup na naše stránky. A i když by nám radikální vyjádření proti očkování nebo testování jistě přinesla více prostoru v mainstreamových médiích, tak jako ho přinášejí demagogům z druhé strany, nehodláme sklouznout na tuto úroveň. Z hlediska ochrany práv a občanských svobod budeme i nadále držet odbornou linii a budeme věřit tomu, že víc a víc lidí pochopí, že polarizace společnosti, nálepkování, vnucování vlastního výkladu světa druhým, udávání a propagace strachu nejsou správnými nástroji budování demokracie, budování země, ve které chceme vychovávat naše děti.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jiří Hroník

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Už žádné utahování šroubů. Poslanec SPD a lékař dělá jasno, jak je to s „nemocnými“

20:20 Už žádné utahování šroubů. Poslanec SPD a lékař dělá jasno, jak je to s „nemocnými“

Už žádné utahování šroubů, vzkazuje vládě poslanec SPD a lékař Jaroslav Dvořák. Přes společnost se v…