Mám jedno skromné přání, svěřila se starostka Frýdlantu nad Ostravicí

19. 7. 2019 15:18

Během turistické sezóny se počet obyvatel města až trojnásobí. Čím je Frýdlant nad Ostravicí unikátní? Kdy bude dokončen projekt Brána Beskyd? Nejen o tom jsme si povídali s dlouholetou starostkou Helenou Pešatovou (BPP). Radnice má před sebou několik finančně nákladných projektů. V jaké fázi je jejich realizace a jak ovlivní hospodaření města? Řeč přišla i na dopady schválení zákona o vyrovnání s církvemi. Proč jej vítá?

Mám jedno skromné přání, svěřila se starostka Frýdlantu nad Ostravicí
Foto: Archiv HP
Popisek: Starostka Frýdlantu nad Ostravicí RNDr.Helena Pešatová (BPP)
reklama

Mandát starostky jste obhájila již potřetí. Navíc hnutí Pro Frýdlant posílilo a získalo 16 mandátů z 21.  Co pro vás tento závazek znamená? Čeho byste ráda dosáhla? Přeci máte tak dostatek času nasměrovat město i určitým směrem.

Za volebním výsledkem, kterého jsme dosáhli, je náročná a zodpovědná práce pod neustálým drobnohledem veřejnosti. V první řadě musím zopakovat vaše slova, že to je závazek vůči voličům. Je to naše druhé období a rádi bychom obhájili všechna dobrá rozhodnutí a pokračovali v již započaté práci. Díváme se s voliči na město stejně a jejich očekávání a potřeby se odzrcadlily i v našem volebním programu. Již na konci minulého volebního období jsme věnovali desítky hodin diskuzím ohledně potřeb města a dalších možných rozvojových aktivit. Vytipovali jsme několik prioritních oblastí a na ně se zaměřili. Mezi ty nejdůležitější patří hospodaření bez dluhů, udržení bezpečnosti ve městě, podpora ekologie, podpora bydlení, zajištění dalších prostor pro volnočasové aktivity a spolkovou činnost, uchování kulturních tradic a rozvoj střediska sociálních služeb, o udržení a rozvoji infrastruktury nemluvě. Díky tomu očekáváme, že během tohoto období město dostane moderní dopravní uzel, nové byty, relaxační zónu, posílíme kamerový systém, opravíme další komunikace nebo rekonstrukcí projde další část střediska sociálních služeb.

Jak se do rozhodování snažíte zapojit nejen zbývajících pět zastupitelů, ale i občany?

Tento stav vyžaduje mnohem větší zapojení a aktivitu nás všech, nejen vedení a radních města. Umíme přijímat kritiku a jsme vděční za tu konstruktivní. Na pracovních zastupitelstvech seznamujeme všechny s dílčími úkoly. A nejedná se pouze o dalších pět lidí. Jelikož nejsme žádnou globální politickou stranou, je náš program velmi konkrétní a doslova ušitý na naše krásné město. Všichni, kdo se objevili na kandidátce, nebo ti, kteří nám fandí, jsou aktivně zapojeni do dění. Přinášejí nápady, podněty a přebírají zodpovědnost za realizaci změn.

Jaké problémy vám, potažmo občanům Frýdlantu nad Ostravicí, dělají aktuálně největší vrásky a jak je budete chtít vyřešit?

Máme před sebou finančně nákladné projekty, jako je stavba relaxační oddychové zóny Brány Beskyd a dopravního terminálu. Náročná technicky i finančně bude výstavba chodníku přes Lubno, kde řešíme výkupy pozemků, propustky, odvodnění natékající vody z polí, částečné odtěžení svahu s výstavbou nové opěrné zdi. Realizace první etapy by měla být zahájena již v příštím roce. Připravujeme i výstavbu dalších chodníků na ul. Pstružovská a v Nové Vsi. Přejeme si, aby v našem městě zůstávali zejména mladí lidé.  Zaměřujeme se tedy na rozvoj bydlení a posílení infrastruktury. Nadále je prioritou bezpečnost a ekologie, další rozšiřování vodovodních a kanalizačních řadů. Velkou výzvou je samozřejmě i hospodaření. Daří se nám úspěšně zapojovat do dotačních programů a tím šetřit náš rozpočet.

Nejen ve Frýdlantu nad Ostravicí jste schválení zákona o církevních restitucích vítali. Město totiž kvůli nejasným vlastnickým vztahům už přes dvacet let nemohlo nakládat s některými pozemky. Co se tak konkrétně změnilo a jak vy sama dění vnímáte?

Frýdlant nad Ostravicí patří mezi ta města, která se dlouhodobě potýkají s problémy pramenícími z nevypořádaných vztahů mezi městem a státem a mezi městem a církvemi či náboženskými organizacemi. Na takovýchto „zablokovaných“ pozemcích není možno cokoliv stavět, opravovat či jinak do nich zasahovat. Dotační programy, které byly a jsou vyhlašovány, se vztahují jen k úpravě objektu či realizaci stavby na vlastním pozemku. Po dlouhých a náročných jednáních se v rámci opakovaných požadavků datovaných již od r. 2006 podařilo dosáhnout dílčích úspěchů především v rozhodnutích týkajících se pozemků Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání schválilo uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod pozemků v areálu koupaliště do vlastnictví města. Velkým úspěchem je uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků užívaných Střediskem sociálních služeb města Frýdlantu n. O. Jde převážně o plochy zeleně a chodníky v blízkosti objektů ležících v jeho těsném sousedství. Plochy přilehlého sadu zatím nejsou dořešeny. Tam probíhá jednání mezi městem a jeho majitelkami, kterými je Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Kromě toho byly uzavřeny darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemků pod některými místními komunikacemi.

Změna vlastnictví, z důvodu veřejného zájmu v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, podléhá předchozímu schválení příslušnému ministerstvu. Věříme, že se nám uvedené záležitosti podaří do konce tohoto roku zlegalizovat. V jednání však stále zůstává množství nedořešených problémů se státním pozemkovým úřadem, církvemi, biskupstvím a ÚZSVM.

Díky své poloze bývá Frýdlant nad Ostravicí nazýván vstupní branou do Moravskoslezských Beskyd. Jak významnou roli má cestovní ruch pro rozvoj města?

Označení města Bránou Beskyd není jen pouhá metafora. Jsme výchozí trasou do dalších oblastí a do hor, ale především vyhledávanou lokalitou pro příjemné bydlení, která nabízí školská zařízení, lékařské služby, nákupní centra. Místní, turisté, ale i množství návštěvníků, kteří na katastru našeho regionu na úpatí Lysé hory mají své chaty, využívají možnosti kulturního i společenského vyžití, jako jsou výstavy, kina, koncerty, kulturní akce i zábavy, folklórní vystoupení, letní kino. Jistě oceňují poskytované zázemí pro mnohé sportovní aktivity. Obzvláště široká je nabídka volejbalových, tenisových a fotbalových hřišť, dále je zde squash, workout, lehkoatletický stadion, letiště s možností vyhlídkových letů i sportovním létáním či nedaleká golfová hřiště. Zázemí jim poskytuje centrum pro relaxaci i koupaliště s vyhřívanou vodou.

Jaké jsou největší problémy cestovního ruchu ve městě?

Během turistické sezóny se počet obyvatel města až trojnásobí a toto vše klade nemalé nároky na dopravu, zásobování i úklid včetně svozu odpadu aj. Přesto všechno je Frýdlant nad Ostravicí příjemným a bezpečným městem, které určitě stojí za návštěvu.

Co se vy osobně snažíte dělat pro jeho podporu?

V tomto směru jdeme pragmatickou cestou. Rádi podpoříme stávající aktivity a projekty všech, kdo chtějí v cestovním ruchu podnikat nebo se realizovat. Oceňujeme snahy jednotlivých restauračních a ubytovacích zařízení vedoucích k výstavbě nových dětských hřišť a společenských zázemí s kulturním programem, výstavbu naučných stezek, nových turistických tras za účelem školních i rodinných výletů. Snad jeden projekt za všechny – Brána Beskyd nabídne relaxaci a zábavu všem, především rodinám s dětmi. Mým skromným přáním je pomoci obnovení zašlé slávy kempinku u řeky Ostravice.

Kam byste vzala návštěvu, která by z města a okolí chtěla vidět to nejzajímavější?

Frýdlant je městem železa. V minulém roce jsme oslavili čtyřsté výročí založení frýdlantských železáren. Jsme hrdi na tuto tradici, kterou zde stále udržují firmy a podniky zabývající se zpracováním výrobků ze železa. V našem kulturním centru je stálá výstava výrobků z litiny a dále expozice smaltovaných obrazů, které naši umělci za podpory spol. Beskyd s. r. o., vytvářejí. V průběhu roku pak působí spolek výtvarníků tzv. Dílna uměleckého smaltu, kteří v prostorách dílen bývalého kláštera mají své zázemí, tvoří svá díla, nabízejí školám i veřejnosti účast na workshopech a oživují tak tuto téměř zapomenutou tradici smaltérství. Při procházce městem se pak na několika místech můžete setkat s jejich pracemi, a to ať již ve formě obrazů či uměleckých svítidel. Toto nás řadí exkluzivně mezi pár měst v Evropě, kde toto řemeslo v umělecké podobě přetrvává.

V jaké fázi je aktuálně výstavba relaxační zóny s názvem Brána Beskyd?

Brána Beskyd je jedním z nejvýznamnějších projektů aktuálního období. Od prvního návrhu projektu se jeho podoba několikrát výrazně změnila a dnes víme, že je to dobře. Žádná z předchozích variant nevyužila maximálně potenciál daného území. Výstavbu relaxační oddychové zóny, na kterou se jistě těší především mladé rodiny s dětmi, jsme v dané lokalitě spojili s výstavbou bytového domu. V současnosti připravujeme ve spolupráci s renomovanou právní společností vyhlášení a administraci veřejné zakázky na stavbu samotnou. Osobně bych si přála, abychom „do země kopli“ nejpozději na jaře příštího roku.

A jak to vypadá s vaším záměrem vybudovat dopravní terminál u nádraží ve Frýdlantu? Kdy bude dokončen?

Dopravní terminál společně s Branou Beskyd patří k těm stěžejním, které hodláme vybudovat a obě do značné míry změní vzhled i funkčnost daného území v centru města. Po dlouhých sedmi letech komplikovaných jednání se nám podařilo od Českých drah odkoupit pozemky, které původně sloužily jako skladiště pražců a stavebního materiálu, a dohodami se Správou železniční a dopravní cesty jsme tak získali prostor pro moderní autobusové nádraží včetně parkovacích ploch, zázemí pro dopravu, oddychové zóny a zeleně.  Na tuto akci jsme požádali v rámci dotačních titulů o přidělení financí a věříme, že budeme podpořeni. Se stavbou by se mělo začít rovněž v příštím roce. Naši občané si lepší komfort dopravy i novou oddychovou zónu určitě zaslouží!

Vždyť Frýdlant nad Ostravicí je malebné městečko s úžasnými lidmi! Přijďte se sami přesvědčit! Jste vítáni!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Kateřina Synková
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zplundrují státní kasu dárečky pro bohaté a pak rozehrají generační nenávist k seniorům. Odporné, odplivla si Ilona Švihlíková

18:41 Zplundrují státní kasu dárečky pro bohaté a pak rozehrají generační nenávist k seniorům. Odporné, odplivla si Ilona Švihlíková

ROZHOVOR „Problémem EU jsou dlouhodobě velkohubá prohlášení a nesmyslné cíle,“ říká ekonomka Ilona Š…