Muslimové mohou ve volbách převzít moc a zavést totalitu, varuje senátor ČSSD. Nesmíme bezhlavě přejímat postoje Německa či USA. Zakázali jsme lidem, aby se bránili. A Dienstbier...

15.01.2016 16:59

ROZHOVOR Senátor ČSSD Miloš Malý říká, že pokud ve státě žije početná etnická či náboženská menšina, přináší to problémy. Muslimové mohou časem demokratickým procesem zvítězit ve volbách a pak demokracii zrušit a nastolit totalitu. Česká vláda by podle něj neměla kopírovat bezhlavě cizí postoje, ale hájit naše zájmy. Voliči by měli jít k volbám, aby dali najevo, s jakými politiky jsou spokojení a s jakými ne.

Muslimové mohou ve volbách převzít moc a zavést totalitu, varuje senátor ČSSD. Nesmíme bezhlavě přejímat postoje Německa či USA. Zakázali jsme lidem, aby se bránili. A Dienstbier...
Foto: Hans Štembera
Popisek: Modlitba k Alláhovi

Publicista Jan Petránek řekl, že sexuální útoky na ženy v Kolíně nad Rýnem vycházejí z mentality imigrantů a že hodnoty uprchlíků nejsou slučitelné s našimi. Co si o tom myslíte?

V této věci se slovy Jana Petránka souhlasím. Mentalita lidí vyznávajících islám je jiná ve vztahu k ženám než v Evropě, kde jsou ženy emancipované a oblékají se podle nejposlednější módy, zatímco muslimské ženy mají jasné předpisy, jak se mají oblékat a jak se mají chovat, a je tam nemyslitelné, aby žena vyšla na procházku sama bez doprovodu. Toto pro lidi, kteří se nepohybovali v evropské kultuře a pohybovali se jen v kultuře islámské, jsou výzvy, aby se pokusili tu ženu získat, protože u nich by se nikdy nemohlo stát, aby žena vyšla sama.

Kdyby naše turistka například ve Spojených arabských emirátech vyšla ven v krátké sukni a s odhalenými rameny, okamžitě ji zatknou. My se tam musíme přizpůsobit místní kultuře. Způsob myšlení imigrantů je jiný než lidí v Evropě. My jsme si tím v Evropě také prošli, že ženy byly nuceny se oblékat tak, jak to vyžadoval bonton v daném období. Dnes je to daleko jinde. Ženy mají právo oblékat se, jak uznají za vhodné, a to by měl respektovat každý, kdo se do Evropy dostane.

Takže souhlasíte s tím, že hodnoty uprchlíků jsou rozdílné? A ne tedy jen co se týče oblékání žen...

Samozřejmě. Ty kultury jsou nesouměřitelné a zvyky v arabských státech jsou diametrálně odlišné od našich.

Co říkáte myšlence, že islám je problematický jako takový? Že je to politická ideologie, která nezná oddělení státní moci od moci náboženské. Že od počátku to byla expanzivní ideologie, kterou Mohamed šířil ohněm a mečem. Že povinností muslima je prosazovat právo šaría...

Na to je pro mě velmi těžká odpověď, protože se přiznám, že nejsem odborníkem na islám. To náboženství znám povrchně a tato věc musí být rozebrána odborníky. Vycházejme z toho, že každá kultura, i křesťanská, v podstatě sloužila určitým cílům. Podívejme se do historie, kdy křesťanství sloužilo k dobývání území takzvaných barbarů. Zde to můžeme vidět jako obraz v zrcadle, kdy obdobné náboženství vytváří v podstatě předpoklad k expanzi. Je to taková pomocná berlička, která odůvodňuje to, jak se lidé chovají – protože jim to předepisuje náboženství. To náboženství může být třeba mírumilovné, ale jeho výklad – protože nikdo z nás v České republice nezná doslova ten správný výklad muslimského náboženství – umožňuje široké použití.

Lze polemizovat s tím, že Ježíš Kristus hlásal nenásilné metody šíření víry, což je i v Novém zákoně, zatímco prorok Mohamed prosazoval násilnou expanzi, která je prosazována v Koránu a Sunně. Takže náboženství lze zneužít, ale je otázkou, zda nějaké náboženství svými texty, principy a praxí tomu samo nenahrává...

Navázal bych na to, že opravdu jde o praxi a de facto extenzivní a militantní výklad. Obzvlášť když lidé nejsou příliš vzděláni a jsou na tom ekonomicky špatně. Bohužel islám a právo šaría mají zakódované středověké praktiky, které říkají, že když člověk poruší zákon, například spáchá cizoložství, je ukamenován. Tyto věci se bohužel praktikují i teď. Zákon i náboženství mohou mít dobré kořeny, ale ten, kdo je vykládá, je může zneužít a také vidíme, že jsou zneužívány.

Ve všech muslimských zemích více či méně, většinou spíše více, právo šaría přece platí. I v těch nejtolerantnějších zemích mají křesťané menší práva a mají zákaz propagovat křesťanství. Známe vůbec nějaký příklad země, kde se muslimové chovají podle nějakého tolerantního výkladu islámu?

Nemám takový poznatek, že by v některých muslimských zemích byla umožněna výstavba nových kostelů. V Evropě vidíme požadavek na mešity. Já říkám, že musí platit reciprocita: „Kolik umožníte postavit kostelů pro křesťany v muslimských zemích, tolik vás necháme postavit mešit v Evropě.“ Vidíme, že většinou v rámci syrského problému jsou napadány menšiny jako jezídové a křesťané jenom proto, že jsou jinověrci a protože odmítají konvertovat k islámu. Výklad, který říká, že pokud někdo nechce konvertovat k určitému náboženství, se má trestat smrtí, je v podstatě špatný.

Slovenský premiér Robert Fico řekl, že Slovensko odmítne přijímat uprchlíky i na dobrovolné bázi a že nechce, aby na Slovensku vznikla ucelená muslimská komunita. Ať už islám je, či není jako takový nebezpečný, můžeme se podívat, jak to dopadlo na Západě v ucelených muslimských komunitách a jejich ghettech... Není problém v tom, jak se muslimská komunita v praxi chová?

Premiér Fico si uvědomuje, že určité množství, já tomu říkám nadkritické množství, lidí jiného náboženství či etnika může konkrétnímu hostitelskému státu způsobit značné problémy. Slovensko mělo historicky napjaté vztahy s entitou maďarských Slováků či slovenských Maďarů, podle toho, jak to vezmeme. Bylo velmi těžké vybalancovat práva a povinnosti této menšiny. A přitom to byli lidé, kteří víceméně vyznávali stejné hodnoty jako Slováci. Ale teď si představme, že by se na Slovensku objevila třeba třetina občanů jiného vyznání, jiných kulturních hodnot a tito lidé by samozřejmě využili daných demokratických pravidel a postupně by v rámci demokratických procedur mohli převzít moc.

A pak se může stát, že po převzetí moci bude zrušena demokracie. Takže demokratickou cestou se dostaneme do diktatury. A ta demokracie bohužel nemá obranu. Demokracii musejí bránit lidé. Těm jsme ale zakázali, aby se sami bránili. Hodnoty a náš vlastní život jsme podřadili pod formálně demokratický proces. Když se podíváte do ústavy, tak se píše, že každý má právo na spravedlivý soudní proces, ale nikde se nepíše, že má právo na spravedlivý rozsudek. Tady je to stejné. My jsme přijali, že demokracie rovná se proces: že budeme volit a hlasovat, ale vůbec jsme si neuvědomili, že by tam měl být i demokratický výsledek. I demokracie může vést k totalitě a tady by to mohlo nastat.

Unikly e-maily premiéra Sobotky. Z nich vyplývá, že okolo něj je poměrně silná skupina lidí prosazujících přijímání uprchlíků a kvót. Například pan poradce Novotný prosazuje přijímání uprchlíků, stejně pan tajemník pro evropské záležitosti Prouza. Jeho činnost naznačuje vazalský vztah České republiky vůči Německu. Potom tam je komunikace spolupracovníka a přítele premiéra Sobotky Radka Pokorného se Šimonem Pánkem, šéfem organizace Člověk v tísni, která též podporuje přijímání uprchlíků. Nepoškozuje to ČSSD?

Premiér má právo mít poradce, protože nemůže znát všechny oblasti. Měl by ale také zpětně vyhodnocovat, jak rady poradců působí ve společnosti. A vycházejme z toho, že předseda vlády a vláda nemohou jít proti vlastnímu lidu. To prostě nejde. Pokud poradci radí něco trochu jinak, měli by být schopni to společnosti vysvětlit. Ale jestliže se budeme dostávat do situace, že budeme jenom bezhlavě přebírat názory tu Němců a tu Američanů, nemáme šanci na vlastní politiku a nemáme šanci rozhodovat o vlastní zemi. To vidím jako kritickou věc, kdy nejsme schopni mít vlastní názor a za ním stát. Karel Kryl zpíval, že zaujímáme postoje místo toho, abychom pevně stáli. A to je to, co zde vidím. Zaujmeme postoj k něčímu názoru – buď se proti němu postavíme, či ho podpoříme, ale vůbec si neuvědomujeme, že bychom měli mít v naší vlastní zemi vlastní názory a hlavně schopnost tuto zemi řídit.

Ale zpět k těm e-mailům. Hackeři zatím zveřejnili určitou část materiálů a já se spíš bojím toho, co ještě neuveřejnili a co z toho mohou vyfabulovat. Jsou schopni to dále manipulovat. Dříve fungovalo listovní tajemství. Dnes se dostáváme do situace, kdy každý válčí s každým, snaží se ho nachytat a poškodit ho, ale nepodařilo se nám vytvořit platformu, která by byla schopná v zájmu tohoto státu a jeho obyvatel posunout nás dál. Jednou za čtyři roky se změní vláda a vyrazí se zleva doprava či naopak, ale nejde se rovně. Neexistují zde nějaký konsenzus a shoda na strategickém směřování. Ztrácíme čas, ztrácíme kapacity i podporu obyvatel. Lidé by rádi věděli na delší dobu dopředu, jak budou žít, co zde bude a jaká budou platit pravidla. My v tom pravidelně děláme chaos. Každá vláda, která přijde, vydá nová nařízení, nové vyhlášky a nové zákony, aby upevnila svou moc, jak to teď vidíme třeba v Polsku. Lidé ztrácejí přehled, co vlastně platí. Přiznám se, že ač jsem studovaný právník, nedal bych ruku do ohně za to, že se v tom vyznám.

V ČSSD jsou lidé, kteří podporují přijímání uprchlíků, jako ministr Dienstbier, ministryně Marksová či Valachová. Prospívá to té straně, když veřejnost a voliči ČSSD jsou radikálně proti?

Odpovím na to jednoduše. Nemůžeme v rámci ČSSD, která má zhruba 25 tisíc členů, mít všichni stoprocentně jednotný názor. Nemám nic proti tomu, když si ministr Dienstbier prosazuje to, co považuje za dobré, že chce, aby sem lidé přicházeli. Musí ale pochopit, že já to nechci, a jestli nás je víc, prostě ho přehlasujeme. V tom je demokracie. To je jediná obrana občanů, aby když se jim něco nelíbí, to dali zřetelně najevo. Politici nemají jinou zpětnou vazbu než občany, a díky tomu, že na podzim proběhnou volby do krajů a části Senátu, lidé mohou reagovat na to, co jednotlivé politické strany k tomuto problému hlásají, a mohou jemně pootočit kormidlem, aby politici dostali směr, který si občané přejí. Lidé si to nesmějí nechat utéct. Pokud lidé nechodí k senátním volbám, pak rezignují na vlastní bezpečnost, na vlastní cíle. Politik byl zvolen s nějakým programem, a jestliže ho nenaplňuje a dělá něco, co se lidem nelíbí, lidé mají šanci ho odvolat.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jan Schneider vyjasňuje fámy o „Rusech na hranicích“: Američané zmatkují. A zmatený výklad od Bidena to dorazil

8:37 Jan Schneider vyjasňuje fámy o „Rusech na hranicích“: Američané zmatkují. A zmatený výklad od Bidena to dorazil

Joe Biden by byl se svými výstupy k Ukrajině k smíchu, kdyby přitom neharašil zbraněmi, obává se bez…