Nemůžeme se spolehnout na vládu, jen na sebe. Komunálník z SPD o Rakušanovi i ukrajinském obilí

05.05.2023 22:02 | Rozhovor

Jiří Novotný je zastupitelem SPD v Příbrami. Díky křížkování tam doplnil svou manželku, což je na úrovni takto velkého města v jednom zastupitelském klubu unikát. Věnuje se tématu bezpečnosti, takže má z první ruky působení Víta Rakušana. A díky manželce ví také ledacos o tom, jak je dnes řízeno české zemědělství. „V této naší zemi se na vládu určitě spolehnout nemůžeme, můžeme spoléhat pouze na sebe a na své blízké,“ říká komunální politik.

Nemůžeme se spolehnout na vládu, jen na sebe. Komunálník z SPD o Rakušanovi i ukrajinském obilí
Foto: Hans Štembera
Popisek: Hnutí SPD představilo kandidáty i program pro nadcházející senátní volby

Jak se vám se značkou SPD v zádech daří v komunální politice prosazovat vaše návrhy, případně nějak systematičtěji spolupracovat s ostatními stranami a hnutími? Třeba na parlamentní úrovni je to, jak známo, trochu problém…

Již před komunálními volbami se některé politické subjekty vyjádřily, že s SPD v žádném případě spolupracovat nebudou, aniž by nás osobně znaly. Pouze dva poltické subjekty s námi neměly problém. V současné době se nacházíme v opozici, přičemž město Příbram má 25 zastupitelů a poměr koalice versus opozice je 13:12. Ale my jsme již před volbami říkali, že si nebudeme jen hrát na koalici či opozici, ale že budeme pracovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, abychom byli přínosem pro příbramské občany a firmy. Proto nás také lidi volili.

Jak se na vaše politické působení v dresu SPD dívá vaše okolí, třeba sousedé, obyčejní lidé? Zažíváte, že vám vyčítají, že sedíte v zastupitelstvu za „ty extremisty“?

Kdybychom byli extremisté, tak by nás Nejvyšší správní soud dávno zrušil. Tuto nálepku nám daly ze strachu ostatní strany. Pamatuji rok 2015, kdy SPD měla preference pouze 2 %, a plno lidí se nám smálo. Během pár měsíců jsme byli na 5 %, protože naši představitelé byli vidět mezi lidmi a debatovali s nimi, vysvětlovali náš program. My, začínající členové SPD, jsme jezdili s nimi a učili se od nich, abychom mohli program SPD šířit dál.

V roce 2017 po volbách do Poslanecké sněmovny jsme měli již 22 poslanců, a již jsme byli označeni za extremisty, protože jsme nesouhlasili s politickým děním u nás. Co se týká našich sousedů a spoluobčanů v Příbrami – máme vesměs pozitivní ohlasy. To nám naši voliči ukázali v roce 2022 při komunálních volbách, kde jsme se umístili na třetím místě a získali jsme dvě křesla zastupitelů.

Vás konkrétně na kandidátce SPD „vykřížkovali“ a díky tomu jste v zastupitelstvu i se svou manželkou, což je v takto velkém městě celkem unikát. Jaký je podle vás recept na „budování popularity“ a politického renomé na komunální úrovni?

To máte pravdu, že v tomto směru jsme unikát. Neslyšel jsem, že by ve městě nad 30 000 obyvatel seděli v zastupitelstvu manželé za jednu politickou stranu či hnutí. Manželka Petra byla lídryně a já jsem figuroval až na pátém místě. Už od roku 2015 „jedu“ v Příbrami neustálou kontaktní kampaň, 365 dní v roce. S každým ochotně rád vedu dialog, a pokud má dotyčný zájem, vysvětlím program a můžeme podebatovat na různá témata. Ničemu se nebráním.

V roce 2018 jsem byl lídr do komunálních voleb já osobně, v roce 2019 jsem byl lídr Středočeského kraje do Evropského parlamentu, v roce 2020 jsem zde kandidoval do Senátu. Za ty roky je můj obličej spojen s SPD a Příbramí. Působím zde současně jako předseda oblastního klubu. Jde o to, neustále pracovat, vzdělávat se a vést osobní kampaň celý rok. Udělat kampaň 3 měsíce před volbami je nedostačující. Teď, když sedíme v zastupitelstvu, máme připraveny dva projekty, se kterými širokou veřejnost brzy seznámíme.

Toto téma mi připomíná celkem ožehavou komunální otázku „uvolňování“ a odměňování radních, někde dokonce i zastupitelů. V některých obcích tento počet placených funkcionářů značně narostl. Jak je to u vás v Příbrami?

Jak jsem uvedl, v Příbrami máme 25 zastupitelů, přičemž pouze 3 zastupitelé jsou uvolnění, 22 nikoliv. Jedná se o pozice starosty a dvou místostarostů. Jako neuvolnění zastupitelé jsme placeni dle standartních tabulek, přičemž v roce 2023 došlo k navýšení o 10 %. Toto navýšení jsme jako celé zastupitelstvo odmítli s tím, že jsme se všichni zastupitelé bez ohledu na stranickou příslušnost domluvili, aby toto navýšení bylo rozděleno mezi členy komisí a výborů, kteří nejsou zastupitelé. Taková malá náhrada za jejich čas a dopravu.

SPD znamená „Svoboda a přímá demokracie“. Je podle vás v komunální politice dostatek prostoru pro „přímou demokracii“, tedy že lidé mohou dát účinně najevo svůj postoj i během volebního období?

Přímá demokracie znamená i to, že občané si své zastupitele nebo poslance volí přímo, přímou volbou. To jsme právě mohli vidět u mě, když mě lidé tzv. vykřížkovali. Jinak, abych vám odpověděl na vaši otázku, zda lidé mohou dát účinně najevo svůj postoj i během volebního období, odpovídám, že mohou. V současné době máme jako SPD v ČR 492 zastupitelů v obcích, kde se každý snaží prosadit svůj program, a podle toho také jedná a vystupuje na veřejnosti. Bez problému se vyjádří ke svému volebnímu programu, se kterým kandidoval.

Jedním z hlavních bodů programu SPD je usilování o vystoupení z EU a z NATO. Jak se na tento nápad dívají vaši voliči ve městě?

Za poslední rok od spoluobčanů slyšíme, že to zase není až tak špatný nápad. Vláda pro obyčejné lidi, jako jsme my, toho moc nedělá. Tato vláda má nejmenší důvěru za posledních 30 let. Řekl bych, že společnost se začíná trošku radikalizovat, což znamená, že nesouhlasí se současným systém, ale vše v mezích zákona (demonstrace, petice apod.).

Téma bezpečnosti je pro vás důležité, v zastupitelstvu se jím zabýváte. Jaké možnosti má vůbec v této oblasti komunální politika? Lidé žijí v představě, že v oblasti bezpečnosti se vše rozhoduje v „kachlíkárně“ na vnitru…

Samozřejmě, že bezpečnost se rozhoduje v „kachlíkárně“. Jsou to zákony, kterými se lidé musí řídit. Jejich dodržování kontroluje Policie ČR a před vnějším nepřítelem máme k dispozici Armádu ČR. Ale i město má možnost, jak zlepšit svou bezpečnost. Může zřídit Městskou policii, na různé akce, které pořádá, si může najmout bezpečnostní agenturu apod. Má k dispozici lidi zabývající se prevencí kriminality a komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality. Městská policie spolupracuje s Policií ČR, město může pořádat různé kurzy sebeobrany pro ženy, kurzy bezpečného chování pro širokou veřejnost apod. Možností je spousty, ale vše jen na základě zákona. Hlavně musí být vůle, a pak to jde.

Změnilo se něco v oblasti bezpečnosti s příchodem nové vlády a s nástupem ministra Rakušana?

Ano, změnilo. V zemi máme lidi, o kterých občas moc nevíme. Kolikrát nevíme, o koho se jedná, zda ve své zemi nebyl trestán např. za násilnou či mravnostní trestnou činnost apod. Nevím, zda existuje evidence trestných činů, kterých se na našem území dopustili cizinci, z jakých zemí byli a jakého druhu trestné činnosti se dopustili. Teď ještě nastává rušení poboček pošt na území ČR.

Ministr Rakušan je současně znám tažením proti dezinformacím a snahou o jejich kriminalizaci. Jak se na to dívají obyčejní lidé v regionu, považují to za správné?

Více než polovina, skoro tři čtvrtiny mých známých tohoto ministra nepovažuje za muže na svém místě. Nastoupil na ministerstvo, o kterém nic neví, nikdy v uniformě nesloužil a o každém nepohodlném občanovi, který jde proti jeho názorům, říká, že je dezinformátor a proruský šváb. Tak to cítí spoluobčané v našem okolí.

Je třeba se podle vás obávat v této zemi o svobodu slova?

Pomalu ano. Ale neměl by každý veřejně říkat, co ho napadne, pokud daný „fakt“ nemá ověřený, popř. to sám nezažil. Šíření nepravdivé či neověřené informace, která je mezi lidi vypuštěna úmyslně, aby v lidech vzbudila strach a obavy, je špatné. Ale na druhou stranu říct svůj názor, hypotézu, a být za to popotahován, je zcela v rozporu s demokratickými principy. Jsme dospělí, svéprávní občané a měli bychom podle toho jednat. Hlavně bychom měli jednat tak, aby toto jednání bylo v zájmu našich občanů, a ne v zájmu cizích států a jiných mocností.

Vaše manželka se věnuje oblasti zemědělství. O něm se v posledních měsících hodně hovoří v souvislosti s cenami potravin. Jak se s pohledem obeznámeného člověka díváte na ten spor mezi výrobci a supermarkety, kdo může za extrémní zdražování některých položek?

Za zdražováním stojí v menší míře samozřejmě výrobní proces, související se zdražováním energií. Ale zejména několikanásobné marže obchodních řetězců se na zdražování podílejí nejvyšší měrou.

SPD šla do minulých parlamentních voleb v oblasti zemědělství s programem úsilí o maximální potravinovou soběstačnost. Do jaké míry je to podle vás reálné?

Z opozice se těžko něco prosazuje. Bohužel, na opatření této vlády doplatí i malí zemědělci, zejména co se týká aktuálního mediálně propíraného tématu „nekvalitní obilí z Ukrajiny“. To je upřednostňováno před nezávadným obilím českých zemědělců. Přitom okolní státy přijaly opatření, aby se toto ukrajinské obilí u nich nepoužívalo a nekonzumovalo.

V posledních dnech se také hodně mluví o kontaminovaném obilí z Ukrajiny, které sousední země přestaly odebírat, ale ČR tak stále činí a ministr zemědělství ujišťuje, že není třeba mít obavy o zdraví a že kontroly potravinářů i hygieniků nic problematického neobjevily. Mohou se spotřebitelé spolehnout, že kontrola v této zemi funguje a není možné, že některé výrobky přes ni na základě politického zadání projdou, i když by neměly?

Samozřejmě, že ministr musí mluvit tak, jak je mu nakázáno. Okolní státy vědí, proč tyto komodity přestaly odebírat. A jestli se spotřebitelé mohou spolehnout na kontrolu? Je třeba si uvědomit, kdo je jejich nadřízený orgán a kdo koho poslouchá. Řekl bych, že v této naší zemi se na vládu určitě spolehnout nemůžeme, můžeme spoléhat pouze na sebe a na své blízké. Obavy bychom mít měli, protože se jedná o totéž obilí, které bylo podrobeno testům v okolních státech, a tam kontroly našly rezidua pesticidů, které se u nás a potažmo ani v EU nesmí používat.

Zajímavé je, že u nás se nic nenašlo. Není to určitě pravda. Spíše to budí dojem, že se najít nic nechtělo nebo nesmělo.

Na kterého z ministrů aktuálně slyšíte od lidí nejvíce stížností? A co jim na něm vadí?

Nelze jmenovat pouze jednoho ministra. Je to skoro celá vláda, ale nejvíce v tom vynikají tito ministři: Jurečka, Válek, Bartoš, Rakušan, Síkela, Nekula, Stanjura a samozřejmě premiér Fiala.

A co lidem nejvíc vadí? Jejich neschopnost, mnohdy až neznalost a nečinnost, málo se starají o náš lid, vysoká inflace, kterou pořád na někoho svádějí. A snad nejvíc, že pořád vyprávějí, jak se máme uskromnit, ale sami jsou toho pravým opakem a ze státního rozpočtu, a to i na dluh, rozhazují za cizí přistěhovalce.

A co se svou znalostí komunální politiky nejvíce vyčítáte Fialovu kabinetu vy?

Vláda chystá zvýšení daní. Tato opatření povedou ke zdražování a dostanou další domácnosti do chudoby a existenční tísně. Vláda chce prosadit korespondenční volbu, která popírá tajnost a rovnost volby a nahrává volebním podvodům a manipulacím. Fialova vláda schválila smlouvu o vojenské přítomnosti USA v České republice, která umožňuje armádě USA používání vojenských prostor a budov.

Hnutí SPD podporuje zákaz dovozu zdraví škodlivých ukrajinských zemědělských produktů do České republiky a ochranu zdraví českých občanů a zájmů českých zemědělců. Rušení poboček České pošty poškodí všechny občany, zejména seniory. Zvýšení hranice věku pro odchod do starobního důchodu nad 65 let, což Fialova vláda plánuje. Vládní pětikoalice rozvrací veřejné finance a vede naši zemi k bankrotu.

Opatření Fialovy vlády vedla ke zvýšení ceny elektřiny a k růstu zadlužení. Ministr financí Stanjura ohlásil zrušení třetiny územních pracovišť finančních úřadů. Poškodí tím české občany. – Mám pokračovat...?

reklama

autor: Jakub Vosáhlo

nová totalita

Četl jsem zde váš článek i článek o tom, co Strach říkal a je to svatá pravda. Tato vláda se opravdu snaží umlčet a potlačit jakékoliv jiné názory, lidi, kteří je mají často dost nevybíravě nálepkuje. Kam myslíte, že to povede dál? Nastane nová totalita jak tvrdí Babiš? Myslíte, že tento rozjetý vla...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Babiš, Šmarda, Piráti. ,,Osobnosti jsou na hřbitovech.” Psal dějiny ČSSD, už se na to nemůže dívat

11:17 Babiš, Šmarda, Piráti. ,,Osobnosti jsou na hřbitovech.” Psal dějiny ČSSD, už se na to nemůže dívat

„Nulita personální politiky a monokultura sebestřednosti vedou k logicky dosažitelným výsledkům. V t…