Oddlužovací akce Milostivé léto. Je to boj. Profesorka Adámková ví, o čem mluví

26.10.2021 13:36

Problém pro dlužníky u VZP, pojišťovna jim nechce odpustit penále. To si přečetla profesorka a lékařka Věra Adámková ve virtuálních médiích. Je předsedkyní správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), takže jí to dost naštvalo. A my máme její první reakci.

Oddlužovací akce Milostivé léto. Je to boj. Profesorka Adámková ví, o čem mluví
Foto: Hans Štembera
Popisek: Profesorka Věra Adámková

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), kde jste předsedkyní správní rady, chce hodit přes palubu téměř čtvrt milionu lidí, myšleno dlužníků. Tak to alespoň napsal na svém twitterovém účtu bývalý předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Je to pravda?

To vyjádření je absolutní nesmysl. Již na zářijovém jednání mluvila správní rada VZP o realizaci novely zákona. Tedy o takzvaném „Milostivém létu", které má pomoci dlužníkům, kteří jsou již v exekučním řízení, a to jedincům, nikoli firmám.

Správní rada přijala jasné usnesení, že se vždy řídíme zákony a že VZP bude dále postupovat podle zákona. Ukázalo se, že autoři novely „Milostivé léto“ zapomněli, že platí další zákony, kterými se musí zdravotní pojišťovny řídit a neošetřili tyto právně nejasné, či dokonce sporné body. Upozornili jsme pana Výborného a další, že právním problémem je výklad penále, které je dle platných zákonů pro zdravotní pojišťovny součástí jistiny, ale že hledáme právně čistou cestu, jak postupovat dále.Vedení VZP se dotázalo Ministerstva spravedlnosti na jednání správní rady. Pětadvacátého října byli členové informováni, že dosud VZP nemá odpověď. Nikdo z členů správní rady nemůže nejenom měnit zákon, ale ani si přisvojovat výklad zákona. Jinak klienti VZP, kteří mají vůči zdravotní pojišťovně dluh, mohou i nyní, v rámci takzvaného měkkého vymáhání pohledávek, kterému dáváme zcela přednost před represemi, individuálně projednávat všechny aspekty splacení dluhu a daří se takto splácet skutečně nemalé částky.

Prý jste ve správní radě odmítli projednat usnesení o tom, že penále na dluhu u VZP logicky není jistinou a platí pro něj akce Milostivé léto, která umožňuje tisícům lidí zbavit se exekucí vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům. Proč?

Opakuji, že správní rada VZP nemůže ohýbat zákon, ani přijímat usnesení, které by bylo v rozporu s platnými zákony, což by se v tomto případě, dle mínění právníků, stalo. Přijali jsme usnesení, včetně zástupce KDU-ČSL, ve kterém ukládáme vedení VZP nás neprodleně informovat o vyjádření Ministerstva spravedlnosti a dále, že podle toho přijmeme další kroky v souladu se zákony, aby byli klienti VZP schopni účastnit se i v Milostivém létu.Upozornila jsem kolegy, že tomuto přikládám velikou důležitost, a že se může stát, že v případě potřeby bude buď svoláno mimořádné jednání správní rady nebo, jestliže bude třeba, budeme jednat i vzdáleně, eventuálně hlasovat per rollam, tedy oběžníkem, tak, abychom neztráceli čas pro profit klientů VZP.

Největší zdravotní pojišťovna v zemi nechce, aby se dlužníci - čeští občané - jak to napsali na Seznam Zprávy - zbavili penále z dluhů?

Nevím, s kým se autoři těchto sdělení bavili, všichni členové správní rady VZP přijali zmíněná usnesení a byli seznámeni s právním problémem, který se řeší. Věřím, že ministerstvo spravedlnosti podá vyjádření, které bude v souladu s platnými zákony a při tom umožní zdravotním pojišťovnám použít i nástroj Milostivé léto. Nevěřím tomu, že překročení zákona by vedlo k profitu osob, kterým chceme pomoci.

Jaký to byl podklad, co vám Výborný s vaším kolegou z ANO Patrikem Nacherem připravili?

Pan Výborný poslal návrh usnesení, které jsme poslali všem členům správní rady ještě před jednáním, aby jej mohli prodiskutovat, ale právě tento návrh není v souladu s platnými zákony, třeba v tom, že chtěl, aby členové správní rady určili, co je zákonnou jistinou a že jí není penále, což správní radě vůbec nepřísluší. Správní rada nemůže vykládat zákon, ani přijímat právně nejasná usnesení. Na tomto se shodli i všichni přítomní právníci. Problém je tedy v tom, že Milostivé léto neprovázalo současně platné zákony tak, aby nenastal stav právní nejistoty.  Podle Výborného si v tomto ohledu s nimi nyní hrajete na schovávanou...

Vůbec nevím, co tím myslíte. Jestliže má pan Výborný nějaký problém, jistě není problém zvednout telefon. Skutečně nevím.

Co si myslíte o oddlužovací akci Milostivé léto?

Musím říci, že jsem ji jako poslanec vítala, protože jsme přesvědčena, že mnoho lidí se do dluhů dostalo nejenom vlastní vinou a že roztočená spirála, dluh-penále-exekutor je již pro ně neřešitelná. Takže, dle mého názoru, je dobře, že mnoho lidí dostane možnost, jak se z tohoto bludného kruhu dostat. Takže myšlenku jasně podporuji. Jsem přesvědčena, že mnoho dlužníků v okamžiku, kdy budou moci splatit „jenom" dlužnou částku, této možnosti využije a že jim pomůže i do dalšího života.

Byla jste sama dlužníkem? A jak jste se chovala?

Byla jsem vychována v tom, že „dluh ujídá z talíře", takže své závazky úzkostlivě plním. Nyní již dluh nemám, ale leta jsem měla hypotéku, takže znám velmi dobře systém obálek a placení uhlí z obálky školka.

reklama

autor: Jan Rychetský

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

nálepkování

Čemu pozitivnímu podle vás přispívá to věčné nálepkování? Vaše vláda a Vy nevyjímaje, dost často nálepkuje demostranty. Proč? Co tím získáváte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Patří snad děti státu? Republikánka táhne do boje proti přepsané historii. A horším věcem

8:00 Patří snad děti státu? Republikánka táhne do boje proti přepsané historii. A horším věcem

Julie Pickrenová je členkou Statní rady pro vzdělávání ve státě Texas. A snaží se jít proti tomu, co…