Otřesné. Podplácení, vyhrožování, ponižování. Bude se tím zabývat česká policie. Uprchlíci z Iráku vyprávějí o pozadí kauzy příjezdu a útěku křesťanských uprchlíků...

25.10.2016 4:40

ROZHOVOR Salman Hasan je uprchlík z Iráku. Pochází z muslimské šíitské rodiny, ale opustil islám a stal se křesťanem. Muslimové ho za to chtěli zabít, sám byl zajatcem Islámského státu. Pracoval a pomáhal v uprchlických táborech, a sice skutečným uprchlíkům. Pomáhal nadaci Generace 21 s křesťanskými uprchlíky z Iráku. Nyní ale upozorňuje na údajné nestandardní až nelegální praktiky této nadace. Hasan je šéfem International Christian Outreach Ministry, která s pomocí křesťanským uprchlíkům v Iráku začala. Ke svému případu se vyjádřil i Saad Al-Ghanim, který byl jako uprchlík se svou dcerou podle svých slov neoprávněně zbaven víza do ČR.

Otřesné. Podplácení, vyhrožování, ponižování. Bude se tím zabývat česká policie. Uprchlíci z Iráku vyprávějí o pozadí kauzy příjezdu a útěku křesťanských uprchlíků...
Foto: Hans Štembera
Popisek: Salman Hasan
reklama

Pane Hasane, naposledy, když jsme spolu hovořili, jste řekl, že někteří křesťanští uprchlíci, kteří se měli dostat do České republiky, byli vyškrtnuti ze seznamu, hovořil jste o podezření z korupce a naznačil jste, že někteří lidé, kteří nebyli tak potřební, si zaplatili za to, aby se sem dostali, ale sirotci a vdovy se sem nedostali... Můžete říci více? Jak se to vyvíjelo dál. Jaké máte důkazy pro svá obvinění a tak dále…
 
Hasan: Původní seznam, který mám k dispozici (a Generace 21 nevěděla, že ho mám), jsme dali lidem, aby na něj napsali ručně svá jména. Z tohoto seznamu jsme vybrali některé lidi a udělali seznam. Tento seznam byl změněn, pak byl předán české vládě a byl schválen. Potom se ale něco stalo. Zjistili jsme, že náš bývalý koordinátor Firas, který je uprchlík a je dnes koordinátorem pro Generaci 21, nás zrazoval a pracoval za našimi zády a říkal lži. Můžeme to prokázat. S jeho pomocí vymazali mnoho jmen lidí včetně mého bratra a tvrdili o nich, že nejsou křesťany. To ale není pravda. Jsou křesťany. Máme jejich křestní listy. O Saadovi Al-Ghanim řekli, že si na poslední chvíli rozmyslel odlet do České republiky a že se rozhodl zůstat v Iráku – o tom máme video. Máte tady Saada před sebou a sám vám pak řekne pravdu, že mu zrušili víza, i jeho dceři (jíž při porodu zemřela matka) proti jeho vůli.
 
A pokud jde o ty peníze?
 
Hasan: Neřekl jsem, že Generace 21 brala peníze. Řekl jsem, že někteří lidé, jejichž jméno je na seznamu, mě kontaktovali a kontaktovali i irácké úřady, křesťanské autority i policii a řekli jim, že Firaz jim slíbil, že se sem dostanou, když zaplatí peníze. Ti lidé mi to napsali i na mobil esemeskami. A pak jsme se ptali lidí, co se stalo, a řekli, že je vyškrtli ze seznamu a pak šli na český konzulát, kde jim řekli, že jejich jméno bylo na seznamu, ale bylo škrtnuto. Takže já mám původní seznam uchazečů, pak seznam, který jsem společně vypracoval s Generací 21, a pak seznam, který schválila česká vláda. Na tom seznamu scháleném českou vládou vidíme, že více než polovina jmen byla vyškrtnuta.
 
A některá jména pak byla naopak dodána?
 
Hasan: Máme tato jména a víme o těchto rodinách, které jsou již v České republice. Jedna z nich například je sestra manželky našeho bývalého koordinátora Firase. Ale ta žena není ze zasažené oblasti, není opravdovým uprchlíkem, žili ve velmi bezpečné oblasti, kde mají dům. Ale dostala status uprchlíka. Pak tu máme další rodinu, kteří jsou také z absolutně bezpečné oblasti a nyní jsou zde v České republice. Na druhou stranu mnoho lidí, kteří jsou opravdovými uprchlíky a zasloužili by si ochranu, bylo vyškrtnuto…


 
Hovořil jste s českými úřady? Informoval jste ministerstvo vnitra, které bylo v kontaktu s Generací 21 a které ty uprchlíky prověřovalo?
 
Hasan: O těchto věcech jsem hovořil s lidmi na českém konzulátu v Erbílu. Chtěli jsme čekat, než budeme mít solidní průkazné informace v rukou – data a fakta. Nyní je máme. Informovali jsme lidi, kteří s námi spolupracovali. Informovali jsme o tom i česká média. Čili jsme úřady informovali nepřímo touto cestou. Ale zdálo se, že to nikoho nezajímá a že je zde snaha to přikrýt. To nás trápí. Protože proč opravdoví uprchlíci mají trpět a jsou tu v České republice naopak někteří lidé, kteří nejsou uprchlíky? Ty věci musejí být prověřeny. Firas není opravdový uprchlík. Tvrdil médiím, že islamisté ho chtějí zabít a že uprchl z Erbílu. Ale to není pravda. Máme video, že před odletem do České republiky měl ve svém domě v Iráku párty, na níž oslavoval a pozval tam některé lidi a tito lidé nám o tom řekli, a také jsme nahráli video, ve kterém tuto skutečnost z ničeho nic zmínili, aniž jsme se na to ptali.
 
Co uděláte teď?
 
Hasan: Půjdu na policii a řeknu jim, co se doopravdy stalo.      
 
Na českou policii, či iráckou?
 
Hasan: Budu informovat českou policii, protože irácká policie to již vyšetřuje. Řada uprchlíků, kteří byli na seznamu, ale byli nespravedlivě vyškrtnuti, šla informovat iráckou policii. Takže policie vyšetřuje Firase (Faeq Kamil) i Generaci 21. Jedna odpovědná osoba z jednoho z největších uprchlických táborů v Erbílu mi řekla, že považuje Generaci 21 za teroristickou organizaci, protože terorizuje lidi a udělala lidem mnoho zlého. Jeho dcera byla uprchlíkem zde v ČR se svým manželem a dětmi, ale vrátili se zpět do Iráku. A řekli mi, že se vrátili, protože jim Generace 21 způsobila mnoho zla. To řekl. Takže já mám k dispozici svědectví.

Bývalý člen Generace 21 nám prozradil, že jeden člověk z Generace 21 byl ochoten podplácet, konkrétně deseti tisíci dolary, aby ten projekt prosadili. Ale na webu napsali, že odešel z jiného důvodu. Jeho výpověď máme nahranou.

Kdo měl být ten člověk, který říkal, že má připravených deset tisíc na podplácení?

Hasan: Jan Talafant. A ostatní souhlasili.

Takže nyní program na přemísťování uprchlíků z Iráku do ČR je zastaven…
 
Hasan: Ano. Úřady to nejprve pozastavily a pak to zastavily. Pro nás je to zlá zpráva. Naším záměrem nebylo pomoci deseti nebo dvaceti lidem. Máme tam tisíce a tisíce doopravdy trpících lidí. Ale naší nadějí je, že s nimi budeme spolupracovat přímo – necháme je, aby kontaktovali lidi napřímo, aby mohli zjistit, kdo je opravdový uprchlík, kterému je třeba pomoci, a kdo uprchlíkem není.
 
A myslíte si, že by zde uprchlíci měli zůstat jen dočasně pouze po dobu války a potom se vrátit zpět, až nastane mír? Jaká je vaše představa?
 
Hasan: Náš záměr byl nejprve pomoci nejtěžším případům, to znamená vdovám a sirotkům, starým lidem, nemocným lidem potřebujícím pomoc a lidem, kteří přímo trpěli ze strany Islámského státu a dalších islamistů. Poté jsme sem chtěli vzít další křesťany ohrožené muslimy. A mysleli jsme, že to může být i přínos pro Českou republiku, protože křesťané normálně nezpůsobují problémy. Proto jsme byli šokováni, že se někteří křesťanští uprchlíci vrátili do Iráku. Muselo se jim tedy ze strany Generace 21 stát něco strašného, že se vrátili zpět do Iráku. To jim nezpůsobila česká vláda ani čeští občané, ale někdo jiný.
 
Takže naše naděje byla v tom, že sem křesťané přijdou, integrují se a budou sloužit této zemi. Pro křesťany není jednoduchý život v Iráku. To byla první alternativa. Druhá alternativa byla, že zde budou pouze kvůli ochraně a zůstanou zde, dokud se situace neuklidní, a pak se vrátí zpět do své země. Někteří z opravdových uprchlíků řekli, že by rádi sloužili této zemi jako výraz vděčnosti za pomoc a zůstali zde. Takže měli vůli naučit se český jazyk a usadit se tu. Někteří jsou vysoce vzdělaní. Ale situace je nyní taková, že je zde 80 lidí a polovina sem ani nepatří, protože polovina z nich vůbec neměla být na seznamu.
 
A co si myslíte o té aféře a reportáži TV Prima, že někteří z těch uprchlíků zde byli nespokojeni s podmínkami, které zde dostali. Takže to pak pro české obyvatele vypadalo tak, že jsou nevděční, že si stěžují na ubytování, na jídlo… A pak několik z nich jelo do Německa… To bylo asi značně zničující pro vaši iniciativu? Víte, čeští lidé se obávají takzvaných uprchlíků, islámských imigrantů a pak jsou naštváni, když ukázali dobrou vůli, přijali křesťanské uprchlíky, ale pak se stalo, co se stalo… Myslíte si, že je šance obnovit důvěru v projekt, který by pomáhal skutečným křesťanským uprchlíkům?
 
Hasan: Pro mě byl šok, když jsem viděl, že někteří křesťanští uprchlíci se rozhodli navrátit do Iráku. Když se vrátíme zpět a podíváme na fakta, víme, že vyjadřovali vděčnost české vládě a českým lidem za pomoc, kterou jim poskytli. Mnoho z nich z počátku dávalo dobré zprávy, že vše vypadá dobře. Ale pak se začaly dít nějaké věci v pozadí. Problém je, že veřejnost, vláda, mnoho církví a mnoho ogranizací nevědělo, co se dělo v pozadí. Mám dopisy, vid, nahrávky a svědectví mnoha lidí. Zjistili jsme, že lidé, kteří byli umístěni u Jihlavy, byli umístěni na místě, které nemohli opustit. Musel tam být vždy někdo, kdo by je transportoval. Když něco potřebovali, přišli za osobou, která je měla někam převézt. Ale ta osoba se k nim nechovala slušně a nebyla kooperativní. Choval se k nim jako pán k otrokům, kteří musejí poslouchat jeho rozkazy.

Ano, jsou to uprchlíci, ale pořád s nimi musíme zacházet důstojně jako s lidmi. Když jsme o tom informovali Generaci 21, nedostali jsme dobrou odpověď. Například dva dny neměli vodu. Generace 21 mi řekla, že vyplácali všechnu vodu, je to více než 60 tisíc litrů. To je nesmysl, že by přes noc vyplácali takové množství vody. Žádali potom Jana Talafanta o vodu, ale nezajistil jim ji. Proto žádali toho člověka, který zajišťoval transport, že by si pro vodu dojeli a koupili by si ji. Ale odmítl jim pomoci, i když řekli, že ji nechtějí pro sebe, ale pro děti. To je jen jeden případ. Máme mnoho dalších.

Takže ti lidé říkali, předejte nás pod autoritu vlády, ne pod kontrolu Generace 21, a my zde zůstaneme. Říkali, že Jan Talafant na ně řval a vyhrožoval jim, že pojedou zpátky do Iráku. Mně to samé udělal v Erbílu v mé vlastní zemi. Později jsem od něho obdržel e-mail, kde se mi omlouval za to, že mi vyhrožoval a křičel na mě. Ale on se takto prostě chová a chová se tak k jiným lidem. Mám svědky, mám i nahrané video. Takže ti lidé by rádi zůstali. Ale jen pokud je nechá Generace 21 žít v klidu a míru. Ale oni je bezdůvodně terorizují. Jedné ženě zase dali jen matraci, my jsme jí pak zajišťovali věci, které potřebovala. To jsou věci v pozadí. Takže naši uprchlíci jsou vděční českým lidem, jen jsou nespokojení s otřesným chováním Generace 21.


 
A proč si myslíte, že se Generace 21 takto chovala a chová? Chtějí podle vás zneužít peníze? Nebo jaký by měli důvod?
 
Hasan: Nevím. Vím, že peníze byly zneužity. To je velmi jasné. Protože nepotřebujete umístit uprchlíky do pětihvězdičkového hotelu, když zde jsou církve, které jim nabízejí ubytování zdarma. Když jsem jim dříve pomáhal a koordinoval jsem to, neviděl jsem za to od Generace 21 ani halíř, i když jsme si hradili všechny cestovní a další výdaje sami a oni slíbili, že to zaplatí, ale až dodneška se tak nestalo. Nechci je z ničeho obviňovat. Ale lidé mi říkali, že je Jan Talafant urážel, mlátil do stolu a vyhrožoval jim. Já mohu říci, že on se tak choval i ke mně. Takže si dokážu představit, že to dělal i jim. Proč by ti lidé lhali? Další lidé říkali, že v Brně byli umístěni v hostelu v centru, kde bylo disco a kde byl hluk, a to přestože řada lidí z církví zadarmo nabízela těmto lidem ubytování. Ale Generace 21 to odmítla. Takže mají velký účet, který udělali na uprchlících. Je něco špatně na tom, jak manažují tento projekt.
 
Objevovaly se zprávy, že vy jste povzbuzoval uprchlíky, aby odjeli do Německa…
 
Hasan: Ano, Generace 21 tvrdila, že jsem to byl já, kdo ty lidi k tomu přesvědčil. Slyšeli jsme z České televize ten samý nesmysl a noviny to taky psaly. Ví se, a noviny to později také napsaly, že je přesvědčil nějaký zpěvák, ale do dnešního dne se mi Generace 21, Česká televize ani ostatní média neomluvily. Generace 21 se neomluvila Saadovi, že tvrdila, že změnil názor a nechtěl do ČR. Ale on chtěl.
 
Ale ještě zajímavější je, že Generace 21 vše věděla již předtím, než tím autobusem odjeli…
 
... Generace 21 věděla, že chtějí opustit Českou republiku do Německa?
 
Hasan: Ano. Všechno věděli. Pastor Radim Fiedler z Jihlavy je informoval. Ten den, kdy byli spolu, seděli spolu, jedli a oslavovali a pastor Fiedler informoval policii, tisk i Generaci 21, jak mi to řekl Gorgees Batto. Policie a tisk následovaly tuto rodinu na hranice. Ale Generace 21 pořád tvrdila, že Salman byl tím, kdo je povzbuzoval, aby odešli. Ale všichni jim říkali, že to tak nebylo, a řekl jim to i ten zpěvák. My jsme naopak všechny povzbuzovali, aby v Česku zůstali. Kontaktovali jsme různé charity a církve, aby mohli zůstat i v případě, že by již nebyli pod kontrolou Generace 21. Proč se Generace 21 neomluví, že udělala chybu? To svědčí o její aroganci. Úmyslně o mně tvrdí lži a o dalších lidech jako o Saadu A., ale nebojí se potrestání.

Video prohlášení ZDE.

 

Pane Saade Al-Ghanime, můžete říct stručně svůj příběh, co se stalo?

Al-Ghanim: Moje jméno bylo na seznamu uprchlíků, kteří měli přicestovat do České republiky, a ten seznam schválila česká vláda. Po skončení bezpečnostního prověřování a pohovorů a dokončení všech nutných úředních procedur a po obdržení víza pro mne a mou osiřelou dceru jsem informoval úředníka z českého konzulátu v Erbílu, že má malá dcera je nemocná a že je v nemocnici, a ptal jsem se ho, co mám tedy dělat. Ten úředník mi řekl, že to vízum, které mi bylo vydáno, je platné po 90 dní a že mohu přicestovat do České republiky kdykoli v rámci tohoto limitu.

Byl jsem překvapen, když jsem obdržel svůj pas od takzvaného koordinátora mezi námi a Generací 21 a šokoval mě tím, že mi řekl, že naše jména byla ze seznamu vyškrtnuta a naše víza byla zrušena. Na svém pasu jsem viděl, že vízum bylo přeškrtnuto. Nikdo mě předtím neinformoval, nikdo mě nekontaktoval, ani mi do této chvíle neuvedli důvod, proč to udělali.

Jaký je váš příběh v Iráku jako uprchlíka? Proč jste chtěl do České republiky?

Původně jsem byl sunnitským muslimem. Ale když jsem sem přijel, byl jsem pokřtěn a stal jsem se křesťanem díky tomu, že Salman mně vyprávěl o Ježíši Kristu po čtyři roky a obrátil mě nakonec ke křesťanství a já jsem přijal Pána Ježíše Krista. A také po mé první návštěvě do ČR, kdy jsem přijel podat informace o situaci v Iráku a o uprchlících, tak láska lidí v církvi a modlitba kazatele Zdeňka se dotkla mého srdce a konečně jsem porozuměl tomu, o čem mi Salman vyprávěl. Má konverze mi způsobila nebezpečí v tom, abych dál žil v Iráku. Protože v Iráku konverze od islámu ke křesťanství znamená smrt. Potom Generace 21 od nás obdržela fotografie a fakta a souhlasila, abych jel do České republiky.

Je tedy pravda, že jste změnil názor a nechtěl do České republiky, jak prý tvrdí Generace 21?

Ne, názor jsem nikdy nezměnil. To, co řekl Martin Frýdl 20. března 2016, jak můžete vidět a slyšet v odkaze, nebyla pravda a až doteď přemýšlím, proč to udělali. Mohlo mě to stát život. A je to také velkým utrpením pro moji osiřelou dceru. 

Videoprohlášení ZDE a ZDE.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Lukáš Petřík
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Trestat za názor na covid? Takto ne. Doktor Rozehnal a řádky, které zaujmou Flegra, Šmuclera, Pirka a další

20:00 Trestat za názor na covid? Takto ne. Doktor Rozehnal a řádky, které zaujmou Flegra, Šmuclera, Pirka a další

ROZHOVOR Co dělat v čase vládních koronavirových omezení, abyste se nedostali do potíží? Zkušený adv…