Politické neziskovky devastují vzdělání. Podrobnosti o utajené revoluci v českých osnovách. Cílem je poslušný Evropan, zní z Trikolóry

12.3.2021 9:54 dop.

ROZHOVOR „Ohmův zákon děti umět nemají, ale hvězdičky na vlajce Evropské unie si spočítat budou muset,“ popsala s nadsázkou Natálie Vachatová z hnutí Trikolóra plánovanou budoucnost českého školství. Poděkovat můžeme například neziskovým organizacím Otevřená společnost a Genderová expertní komora, které prosadily změny Rámcových vzdělávacích programů.

Politické neziskovky devastují vzdělání. Podrobnosti o utajené revoluci v českých osnovách. Cílem je poslušný Evropan, zní z Trikolóry
Foto: repro Facebook
Popisek: Členka Trikolóry Natálie Vachatová

Anketa

Je Miloš Zeman dobrým prezidentem? (Ptáme se od 10.3.2021)

79%
21%
hlasovalo: 39273 lidí

Pandemie vedla k omezení řady občanských svobod, kterých jsou lidé dočasně ochotni se vzdát. Nemáte ale obavu, že mocným to zachutná?

Tato obava je na místě. Bez kontroly Parlamentu, která se ještě oslabila schválením pandemického zákona, se vládne snadněji. Vláda se už nemusí „zdržovat“ výběrem dodavatelů dle zákona o zadávání veřejných zakázek a navíc může omezovat celou řadu práv a svobod občanů a ještě se u toho tvářit, že lidem pomáhá. Toho se bude chtít vzdát jen těžko, obzvlášť když se taková „příležitost“ nemusí znovu opakovat.

Řada lidí rýsuje „dezinformační“ linku mezi odpůrci pandemických opatření, odpůrci zelené ekonomiky a dokonce odpůrci migrace, že prý jsou to všechno iliberální proruští trollové, kteří chtějí zasít pochybnosti do Evropské unie. Není to ale spíše z druhé strany důkaz, že tito lidé chtějí omezovat jiným svobodu, jen se dle potřeby dovolávají životního prostředí, multikulturního obohacení nebo veřejného zdraví?

Na to, abyste neměl důvěru v pandemická opatření, nemusíte být nutně ruský troll, stačí mít zdravý rozum. Je paradoxní, že nálepku konspirátor a dezinformátor nejčastěji slyšíme z úst toho, komu nejvíce překážejí demokratické postupy, a solidaritou se zpravidla ohání ten, kdo nejvíce rozděluje společnost svou netolerancí vůči opačným názorům.

Ve skutečnosti si kritiky a odpůrce pandemických opatření vláda vypěstovala sama. Opatření byla hned od počátku nastavena natolik rozsáhle, složitě, chaoticky a zčásti nelogicky, že postupně klesala důvěra v ně, až se u mnoha lidí zcela vytratila. Přičemž ta opatření, která měla doporučující charakter, „zazdili“ sami její představitele tím, když je sami vzápětí porušili.

Minulý týden jsme dokonce v České televizi v Událostech slyšeli, že název vakcíny „Sputnik“ je záměrný odkaz k ruskému soupeření se Západem za studené války. Co dodat k takovému pohledu, kde i vakcína, která má ukončit pandemii, je vykládána jako „hybridní zbraň“?

Pochybuji, že by Rusko nechalo své vlastní obyvatele očkovat „hybridní zbraní“. Kdyby politikům šlo opravdu o zdraví lidí, nehráli by tyto geopolitické hry. Neměli jsme se spoléhat na Evropskou unii, která opět fatálně selhala, ale jít cestou, kterou se vydalo Maďarsko, Srbsko nebo Rakousko a snažit se obstarat si pro své obyvatele vakcíny nad rámec společných evropských nákupů sami. Pokud jde o vakcinaci, jsem zastáncem svobody. Kdo se chce nechat očkovat, ať se očkuje, kdo nechce, ať to odmítne. Úkolem státu však je zajistit pro ty obyvatele, kteří se chtějí nechat očkovat, dostatek vakcín.

V čem je podle vás svoboda ohrožena nejvíce?

Lidé jsou z celé situace již vyčerpaní, frustrovaní a zoufalí. Ve stavu rezignace je mnoho lidí ochotných přistoupit téměř na cokoli, jen aby se svět vrátil do normálu. Nezapomínejme, že každá diktatura a nesvoboda povstala pod praporem dobra, které to údajně mělo přinést. A zatím to pokaždé dopadlo špatně. Na pozadí zdravotní krize se odehrávají mnohé negativní trendy, které nám nyní mohou unikat, ale doběhnou nás později. Covidová krize tu jednou nebude, problémy po ní však zůstanou. Je tu visící Damoklův meč nelegální migrace a nucené přijímání migrantů, obrovský evropský dluh, školství v naprostém rozkladu a hrubé potlačování svobod jedince. Tomu všemu je lepší včas předcházet, než s tím potom těžce desetiletí s nejistým výsledkem bojovat.

Doba pandemie vede též k posílení socialismu v ekonomice. Ministryně Maláčová prosadila stoprocentní náhradu příjmu pro zaměstnance v karanténě nebo izolaci, o různých socialistických experimentech už mluví dokonce i zástupci pravice, třeba předseda Senátu Miloš Vystrčil přišel s nápadem, že by lidé, kteří o žádné příjmy nepřišli, měli přispívat těm s uzavřenou provozovnou částí svého platu. Co na toto říci?

Z úst ministryně Maláčové mě takové výroky nepřekvapují, ačkoli i jí musí být jasné, že 100% náhrada příjmů by byla ekonomickou sebevraždou. Zarážející je, že tyto nápady přicházejí i od významných členů kdysi pravicové ODS. Hloupý nápad Miloše Vystrčila vzít lidem na home office až 30 % platu není žádná náhoda.

Přesně taková je dnešní ODS, naprosto odtržená od reality a svých voličů a po spojení s TOP 09 ukotvená v hlavním bruselsko-levicovém proudu. Mimochodem, Senát nás stojí 650 milionů korun ročně. Chce-li být Miloš Vystrčil solidární, ať zruší v prvé řadě Senát, než se rozhodne sáhnout lidem na jejich platy.

Pandemie ohromně posílila roli státu. Co podle vás ukázala o jeho schopnostech pomáhat lidem?

Krize především ukázala, že ani vláda, ale ani opozice není schopna přijít se smysluplnou strategií. K čemu nám je, že zavřou okresy, když krajská hygiena je schopna doporučit jet s příznaky covidu do odběrného místa městskou hromadnou dopravou? Jak to, že nemáme zřízeny mobilní týmy, které by za těmito lidmi, kteří se nemohou dopravit vlastním prostředkem, dojely? Mnoho lidí přišlo o možnost svobodně podnikat, cestovat, vzdělávat své děti, sportovat a vůbec svobodně žít.

K čemu to všechno, když to nevedlo a nevede k žádnému zlepšení? Vláda se rozhodla bojovat jen restrikcemi. Existuje ale i cesta potenciální léčby a prevence, o kterých se téměř nemáme šanci v záplavě apokalyptických zpráv dozvědět. Cesta z této krize ven nemusí vést přes ztrátu svobody, je-li dobře nastavena strategie. Mnohé státy to dnes a denně dokazují.

Co podle vás ukázala pandemie o současné české politické reprezentaci?

Já především vnímám to, že se z řad vlády ani tzv. demobloku nenašla žádná dostatečně silná osobnost, která by byla ochotna převzít odpovědnost a nastavit jasný směr založený na rozumných, jednoduchých, jasných a funkčních opatřeních. Přitom opozice měla příležitost vzít věci do svých rukou. Když došlo na lámání chleba, namísto převzetí odpovědnosti a vyslovení nedůvěry vládě jim dala bianco šek k neomezenému vládnutí v podobě pandemického zákona.

To jen ukazuje, nakolik se smazaly ideologické rozdíly mezi jednotlivými stranami. Na naší politické scéně tak Trikolóra nyní zůstala jedinou autenticky pravicovou silou, která je připravena bránit činorodé lidi a zdravý rozum.

Pandemie také zavřela české školy, nejdéle z celého světa. V čem to podle vás poznamená žáky, kteří už rok (s výjimkou pár dní v září) nechodí do školy?

Naše děti byly obětovány boji proti pandemii. Je jim znemožněno vzdělávání ve škole, jsou izolovány od svých vrstevníků, nemohou sportovat a věnovat se svým koníčkům. Přikovali jsme je k monitorům a odtrhli od reálného života. Ve vážné situaci jsou také studenti odborných, uměleckých škol a učilišť. Došlo k obrovskému propadu ve vzdělávání, který bude jen velmi složité napravovat. Připravíme-li žáky a studenty o další studijní rok, poneseme devastující následky. Měli bychom udělat vše pro to, aby se děti mohly vrátit do škol.

V časech pandemie také ministr školství Robert Plaga prosadil nové Rámcové vzdělávací plány, které výrazně redukují látku v některých oborech (fyzika, chemie, ale i dějepis), ale více posilují „informatické myšlení“ a rovněž „výchovnou“ agendu v oblasti liberálního pohledu na svět („život v multikulturní společnosti“, „zohlednění potřeb minoritních skupin a otázku lidských práv“). Jaké to zakládá vyhlídky pro budoucnost národa?

Lidská práva jsou samozřejmostí, ale inteligenci našich dětí zvýší schopnost číst chemické rovnice, znalost Newtonových a Ohmova zákona, dějin, zeměpisu a přírodopisu. Nebudou-li mít děti základní znalosti přírodních zákonů, výrazně snížíme jejich schopnost analyzovat a klást si otázky. Dokonce i tato covidová doba nám ukazuje, jak důležité jsou oblasti jako IT technologie, výroba léčiv, matematické modelování. Nechceme-li se stát levnou montovnou a velkoskladem nadnárodních korporací, je potřeba naopak technické obory rozvíjet, nikoli v nich škrtat.

Před pár týdny jste zmínila také pozoruhodný text, nabádající učitele k prosazování genderové rovnosti ve škole. Nemáte obavy, že mnoho takových lidí bude zneužívat současné situace k tomu, aby mimo zájem veřejnosti prosadili svou agendu?

Už nyní se tak děje. Vidíme to na příkladu zmíněných škrtů rámcových vzdělávacích programů pro základní školy, z nichž zmizely například zmiňované Newtonovy zákony. Spolupracoval na nich například Tomáš Pavlas z politických neziskovek Otevřená společnost a Genderová expertní komora. Není tedy divu, že v osvojení evropského občana nebo multikulturní výchově se neškrtalo, ve fyzice ano, že Ohmův zákon děti umět nemají, ale hvězdičky na vlajce Evropské unie si spočítat budou muset.

Pokud bychom stejné úsilí, jako dnes věnujeme otázkám multikulturním či genderovým, věnovali do oblasti didaktiky fyziky, chemie a matematiky, za pár let bychom viděli výsledky v podobě budoucích techniků, chemiků a přírodovědců, kteří by tvořili hodnoty, na kterých by mohly stavět další generace. To ale cílem není. Cílem je vychovat si poslušného evropského občana. Politické neziskovky devastují náš stát a já si kladu za cíl jejich úsilí zastavit!

Tato budoucnost je v dohledném čase příštího volebního období spojena s Ivanem Bartošem jako premiérem a Piráty/STAN jako nejsilnější vládní stranou. Co myslíte, že nám taková vláda, pokud toto seskupení ve volbách uspěje, přinese?

Kdyby ve volbách uspěli Piráti/STAN, nepřinesou žádnou změnu v postoji k řešení stávající situace. Budou se zabývat zejména vyšetřováním a kriminalizováním svých předchůdců a podle všeho i pronásledováním těch, kteří nemají podle nich ideologicky správný názor. Přimknou se k bruselskému establishmentu, což přinese hrozbu přenesení problémů spojených s ilegální migrací na naše území. V našem školství se bude klást ještě větší apel na indoktrinaci a politizaci. Přibude kádrování.

Stále více lidí tuto hrozbu vnímá a já věřím, že se Piráti a STAN nejsilnější vládní stranou nestanou.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jakub Vosáhlo

Mgr. Bc. Vít Rakušan byl položen dotaz

Podle čeho jste do dosazoval do funkcí lidi?

Vypadá to, že jste mimálně neměl šťastnou ruku. Nebo to není náhoda, že jsou vámi jmenovaní lidé zapojení bůh ví do čeho?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Rakušan už jenom zoufale vykřikuje a lže.“ Okamura vzal ministra od podlahy. Nejen jednoho

20:00 „Rakušan už jenom zoufale vykřikuje a lže.“ Okamura vzal ministra od podlahy. Nejen jednoho

Pane Stanjuro, pro válečnou daň musíme být ve válce, což nejsme, i když vaše vláda dělá vše, aby nás…