Proč se Fialova vláda „vrhla“ zrovna na důchodce? Zlé podezření. Profesor a vědec tuší

27.02.2023 16:40 | Rozhovor

Profesor Jaroslav Šesták chce věřit, že zvolený prezident Petr Pavel, jenž prohlašuje, že bude naslouchat a případně i řešit problémy všech občanů bez ohledu na jejich smýšlení, bude brát splnění svého slibu jako věc důstojnické cti, osobní slušnosti a životního prozření. Emeritní vědec Akademie věd ČR se naopak ostře vymezuje vůči těm českým europoslancům, kteří hlasovali pro zákaz spalovacích motorů. Podlehli tak šílenosti socialistického pseudoplánování, když elektroauta už měla možnost technologicky zvítězit oproti spalovacím, což se ale vývojově nestalo.

Proč se Fialova vláda „vrhla“ zrovna na důchodce? Zlé podezření. Profesor a vědec tuší
Foto: Archiv JŠ
Popisek: Prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc, dr.h.c., fyzikální chemik, emeritní vědec Akademie věd ČR

Na přelomu roků jste předeslal svůj úmysl nevolit, jak to nakonec dopadlo? A co si myslíte o názoru pravé ruky nově zvoleného prezidenta Petra Koláře, že stávající volbou jsme se konečně vyrovnali s minulostí, když oba kandidáti měli za sebou komunistickou angažovanost?

Nakonec jsem volil menší zlo a větší důstojnost, i když ani pragmatičnost poraženého oponenta nelze podceňovat. S tím vyrovnáním s minulostí je to složitější. Během okupace v osmašedesátém se lid i komunistická vláda semkly do společného nesouhlasu, který až po roce zmařil rozporný pendrekový zákon téže vlády už bojující o sebezachování, který uvalil tresty na všechny, kdo s okupací nesouhlasili. Naproti tomu v devětaosmdesátém došlo k překabátění komunistické vrchnosti vlastně ze dne na den, a to v tendenci zachování její beztrestnosti a bez odezvy občanské pomstychtivosti za způsobené krutosti. Tomuto smířlivému přesmyku z nelítostné komunistické ideologie do demokracie zkapitalizovaného byznysu se poskytlo třicet let společenské tolerance. A tak to vlastně může být deklarováno i za jakýsi nedokonalý předěl vyrovnávající se – bohužel – i s nevyrovnanou minulostí. Ale jak by se na to dívali ti postižení, u kterých zůstali jenom jejich jména na pomnících vypovídajících o tehdejší zločinnosti, to nevíme.

Zvolená osobnost může být zpochybňována vzhledem ke své vojenské minulosti, kdy hodnostní povyšování je spojeno se servilitou s těmi, kdo o tom rozhodují. Co vy na to?

V jistém smyslu je to pravda. Když si vzpomínám na svoji vojenskou službu, kdy jsem rozporoval nesmyslná nařízení s výsledkem několikanásobné degradace, zatímco ti, kteří je s nadšením naplňovali, hodnostně povyšovali. Na druhé straně tento ustálený postup s sebou přináší i schopnost sebe-pochopení, a tak vytvoření statutu individuality, k čemuž přispívá i prodělání řady zlomových okamžiků životní evoluce. Chci věřit, že osobnost, která prohlašuje a zdá se, že tak i uskutečňuje svou dispozicí naslouchat a případně i řešit problémy všech občanů bez ohledu na jejich smýšlení, je věc důstojnické cti, osobní slušnosti a životního prozření a nikoliv servility a frázovitosti s názory mocných, ke kterým se úředně přičleňuje. Doufejme a nechme se překvapit!

O prezidentovi se říká, že je hlavně kladeč věnců. Kam byste chtěl, aby je vedle tradičních míst ještě položil?

Je v tom i kus historie a zdvořilosti k našim významným předkům. Myslím si ale, že vedle tradičního věnce položeného u sochy Masaryka na Hradčanech by bylo věcí kultivovanosti a úcty vzdát stejný hold mrtvým a postiženým u sousoší Obětem komunismu na pražském Újezdě vynikajícím způsobem zachycených sochařem Olbramem Zoubkem jako sedm korodujících mužských postav znázorňujících fyzické a psychické utrpení tisíců politických vězňů komunistického režimu.

Co jako penzista říkáte červnovému růstu starobních důchodů jen o 750 korun, když popřením dosud platného zákona přijde každý důchodce v průměru tento rok o cca sedm tisíc korun?

Ve světě ceny potravin klesají, ale u nás stoupají a naše zodpovědná vláda se vrhla na ty nejzranitelnější a upravuje valorizační mechanismus tak, aby se zamezilo růstu státního dluhu o 34 miliard, tj. o sumu, kterou zhruba vynakládá na pomoc Ukrajině. Porušuje tím vědomě zákon, ale – pozor – v případě růstu vlastních platů se tehdy zákon porušit nesměl. Je to jakási odplata těm, kteří podle statistik vládu nevolili a kteří ani nemohou stávkovat a zároveň je to podbízení se zvýšenému počtu náměstků a úředníků spojených se vznikem této vlády. Ještě v listopadu tvrdil v Blesku premiér Fiala, že na důchody se nesáhne a že jeho současná změna názoru nezasáhne výplaty, jen posune hranice odchodu, když třeba lékaři – po dlouhém studiu – stejně dělají přes čas, zatímco manuálové ne, tak proč je nepotrestat. Tak bychom mohli ve výčtu vytáček pokračovat a čekat, z čeho se zase vylžou a dokonce na úkor svých mladých voličů, které to ale za jejich preference jednou tvrdě zasáhne.

Nesouvisí to i s rozšiřováním blbé nálady zmiňované už i v nedaleké minulosti a spojené s novými zvyky stravování a nakládání s volným časem?

Vliv inflace zhoršuje kvalitu stravování velké části české populace, což bude mít zdravotní důsledky a už za deset let může znamenat výrazně vyšší náklady zdravotního systému. Inflace a následující zvyšování chudoby má podstatný vliv i na způsob trávení volného času a jaksi nutí obecný lid prožívat stále více času u internetu a hlavně u televize, z velké části řízené vládnoucími kruhy, čímž se nastoluje i jisté zbídačování ducha. Pamatuji se na bolševickou krutovládu, kdy jsme se učili číst pravdomluvnost mezi řádky a stáli frontu na nové knihy velikánů třeba Remarqua, Faulknera, Kafky, a to za dostupné korunové ceny. Zatímco dnes přetékají knižní regály, a to i v obchodech levných knih za ceny, které si obyčejný daňový poplatník nemůže dovolit. Obdoba platí pro divadla, koncerty, zájmové kroužky dětí a v analogii i pro dospělé, kterým chybí obvyklá debata třeba v hospodě u piva, takže kulturní úroveň, která je duší národa, finanční nouzí trpí a bude strádat. Nicméně zatím se máme ještě relativně luxusně, ale…

Takže budoucnost našich běžných výdajů a daňových závazků ani trochu růžově nevidíte?

Už jenom plánované rozšíření plateb emisních povolenek nastolované od roku 2027 přinese zdražování třeba u benzínu a nafty kolem 15 procent, u domácnosti, co používají na topení plyn, si připlatí až 20 procent, a ti chudáci závislí na uhlí až 70 procent. A to nezapočítávám následnou inflaci všeho. Ale buďme k našemu premiérovi spravedliví, když se na tomto rozšíření systému povolenek dohodli papaláši v Bruselu a on jenom vykonal a odkýval to, co se mu řeklo, za což byl nakonec od vrchnosti pochválen. Emisní povolenky jsou jakýmsi derivátem církevních odpustků, ale jsou hanebnější, protože tehdy neexistovala povinnost kupovat odpustky, které tak vášnivě kritizoval Mistr Jan Hus. V současnosti jsme ale přímo nuceni je kupovat, takže jde vlastně o sofistikované vydírání, neboli placení jakéhosi výpalného, což se zdá tak spřízněné s organizovanou zločinností. Kam to až povede? V daleké, či dokonce i blízké budoucnosti nás možná neminou odpustky pro odebírání vody, čistého vzduchu a patrně i pro povolení porodnosti – kdo ví – zdá se, že se svět dočista zbláznil.

Nepříznivý vývoj ovlivní zcela jistě i prodlužující se válka na Ukrajině. Lze čekat v dohledné době nějaké přijatelné východisko?

Anketa

Kvitujete postup vlády Petra Fialy ve věci války na Ukrajině?

2%
96%
hlasovalo: 48201 lidí
Zbídačování světa se zdá neřešitelné a, bohužel, je i pod vlivem Ruska, kterému selhala snaha o bleskovou okupaci, kdy se přestali snažit vydávat válku za mírové východisko. Čím výraznější neúspěchy utrpí, tím více se Rusové mohou semknout k Putinovi a k jeho mocenským ambicím velmocenského sebevnímání, a přitom zapomínat na jeho miliardové paláce a i na to, jak zbytečně a hloupě válku začal. Stalin byl mnohem nenáviděnější než Putin, přesto to u něj zafungovalo, a tak podobně to může v náboženském nadšení pokračovat i v tomto (ne)pořádku na úkor obyčejných lidí ve smyslu „nás mnogo“. Vzpomeňme na Černobyl, kdy se bezhlavě posílali lidé na smrt do zamořeného území, stejně tak zbytečně umírají nezkušení vojáci na Ukrajině. Putinova diktatura se přesouvá na válečný režim, čímž získává časovou výhodu nad demokratickým Západem nemajíc žádné omezující politické limity. Její čas je zřetelně levnější, méně závisející na zbídačování a také neomezující se únavou veřejného mínění jako na Západě. Její vítězství by povzbudilo k útoku další mocnosti, třeba Čínu, zatímco prohra by vedla k rozpadu impéria a roztříštění nukleárních vlastníků – žádná dobrá vize!

Zbídačení širokých vrstev v Evropské unii ale může prohloubit i zelené šílenství různě vnucovaných forem Green Dealu. zeleného údělu. Co to může přinést?

Mnohým může přijít až provokativní, že boj za snížení emisí CO2 nahrazováním fosilních paliv a jaderné energie alternativními zdroji se stává vlastně zpolitizovanou záminkou pro politiku zisku, neboli jak snadno zbohatnout na až náboženské poblázněnosti lidí. Možná, že nejde ani tak o klima jako o zvýšení zisků miliardářů, jinými slovy, přesun peněz z kapes daňových poplatníků do kapes miliardářů. Občané sami dnes poznávají, co a kdo jim vnucuje Green Deal a jaký bude mít dopad třeba v ekonomice. Připomeňme si, že stačí, aby v Německu nefoukal vítr a výkon větrných elektráren se stal zanedbatelný, bylo zamračeno a v Anglii málo pršelo a fotovoltaiky a hydroelektrárny přestaly podávat potřebný výkon. Ve Francii nastala odstávka jaderných elektráren a zrodila se energetická krize prokazující, že alternativní zdroje nikdy nemohou plně nahradit klasické zdroje a řešení lze vidět jen v technologickém pokroku a jaderné energii.

Bc. Markéta Gregorová

  • Piráti
  • Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.
  • europoslankyně

Kdyby bylo pravdou, že existuje přímá souvislost mezi emisemi CO2 ze spalování a změnou klimatu, pak je to Čína, která jasně vede pomyslný žebříček ničitelů, jmenovitě vykazuje téměř třetinu emisí, zatímco Indie nebo EU jen necelých 10 procent celkové produkce. Čína staví více uhelných elektráren než celý zbytek světa dohromady, čímž zcela podrývá plány snižování světových emisí, z čehož vyplývá, že i odstávky uhelných elektráren v EU nemají z globálního pohledu velký význam, ani nepředstavují žádnou kýženou záchranu klimatu, ani nepřinášejí potřebný příklad pro ostatní, možná jsou jenom zdrojem jejich výsměchu. Tendence takovéhoto sebezmrzačení povede k ochromení průmyslu, ochuzování obyvatelstva a vzniku jakéhosi zeleného skanzenu EU v neúprosném světě soutěžení kdo s koho, na kterém někdo vydělává, ale většina občanů skončí v bídě.

Výkonný místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který má v gesci Zelenou dohodu pro Evropu, prohlásil, že svým rozhodnutím přináší EU novou průmyslovou revoluci, ať se nám to líbí, nebo ne! Co říkáte takovému přístupu?

Tato slova můžeme považovat za výsměch významu slova pokrok, protože tzv. průmyslová revoluce vznikla progresívním vynálezem a aplikací parního stroje, a nikoliv tehdy vydaným politickým rozhodnutím. Takže se musíme připravit na omezení pohybu, které vynález parního stroje započal, i když třeba tolerované lodní kontejnery způsobují znečištění daleko přesahující celosvětový vliv aut. Takže vlastnictví auta se stane luxusem pro bohaté, ale alespoň to snad napomůže procesu jejich sdílení. Nicméně půjde o závažný zásah do sociálního smíru, který si nedovolili ani komunisté. Čeští europoslanci, a zejména tři Piráti Peksa, Gregorová, Kolaja, kteří pro zákaz spalovacích motorů hlasovali, se zaštiťují prohlášením, že už teď nejezdíme parními lokomotivami a že se ani nesmíme omezovat nějakými archaickými předsudky.

Bohužel, podlehli tak šílenosti jakéhosi socialistického pseudoplánování, když elektroauta už měla možnost technologicky zvítězit oproti spalovacím, což se vývojově nestalo, protože na elektroautech se moc zlepšovat nedá, když právě nejdražší a nejkomplikovanější jsou baterie tvořící polovinu jejich ceny. Snad jedině znovuzrozená spojitá výměna na stanicích to usnadní jako kdysi přepřahání u koněspřežných drah. Takto vnucená politika znemožní dlouhodobý vývoj motorů a převodovek, které by jistě našly nová a perspektivní řešení. Výsledné zamezení perspektivy vývoje konkurenceschopnosti, což jediné by zaručilo hledané inovace, je také skutkové potlačení nezávislosti, a to historicky Piráti díky svému emblému dělali. A ještě jeden závěr z toho plyne, a to pro svobodu slova. Bude-li takto realizované střetnutí o pokrok spojováno s bojem s dezinformacemi, tj. potírání názorů, které nesouzní s oficiální politikou, zavládne období temna a cenzury a všichni dobře víme, kam to až dospělo v nechvalně známém bolševickém zotročení.

Závěrem trochu osobně. Za svůj přínos badatelskému pokroku jste získal nejen nejvyšší české ocenění Akademie nebo státní vyznamenání, ale i mezinárodní ceny od USA, Izraele až po Rusko a Japonsko. Čeho si nejvíce ceníte?

Nejvíce si vážím sošky, kterou vymodeloval podle mě můj zesnulý přítel-sochař Jarda Jurčák ve formě poutníka-světoběžníka, který zkoumá směr a má svoji vizi, ale pro kterého i samotná cesta může být cíl. Je to obdobné předmluvě v mé knize „Provídek“, kterou předeslal tehdejší rektor ZČU, cituji: „Jaroslav nikdy nebyl úzce zaměřeným vědcem, který celý život zasvěcuje své vědní disciplíně termodynamice. Vždy jej lákal svět v celé své kráse, pestrosti, složitosti, rozmanitosti a i rozporuplnosti. Jaroslav miluje život a ten nelze vtěsnat do logických schémat vědních oborů. A tak se mimo práci v laboratoři a psaní vědeckých publikací věnoval řadě jiných činností. Lezl po horách, s velkým zápalem fotografoval a neustále zažíval rozmanitá nevšední dobrodružství. Stal se tak tváří nejrůznějších povolání hledajících svoji cestu badatele.“

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Jiří Hroník

Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

osobnosti ANO

Dobrý den, paní Dostálová, překvapil mě průzkum, podle kterého vás řada lidí nezná. Je pravdou, že já se o politiku dost zajímám a díky PL vás i znám. Ale napadá mě jedna věc, není chybou, že za ANO vystupují stále ti stejní? Babiš-Schillerová-Havlíček, občas vy nebo pan Nacher? Není potřeba, aby ge...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Vzkaz premiéra ČR starým lidem a důchodcům: TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseprozíravýobčan , 27.02.2023 16:57:28

|  10 |  0

Další články z rubriky

Jednou nohou v kriminále. „Fialův hnůj“ už dohnal zemědělce

4:44 Jednou nohou v kriminále. „Fialův hnůj“ už dohnal zemědělce

VIDLÁKŮV TÝDEN Všichni jsme jednou nohou v kriminále a úřady si už došláply na ty zemědělce, kteří v…