Profesor Beran, padouch covidistů, ničeho nelituje: Za svobodu se musíte postavit vždy. „Ústřední výbor odborníků“ tu řídil vše

21.03.2022 21:41 | Rozhovor

„Do dnešního dne nebyla nikde zveřejněna statistika, která by ukázala, kolik ze zemřelých v loňském roce mohlo využít monoklonální protilátky,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz profesor Jiří Beran. A právě z ní by se přitom daly vyčíst některé důležité údaje ohledně budoucích kroků proti pandemii.

Profesor Beran, padouch covidistů, ničeho nelituje: Za svobodu se musíte postavit vždy. „Ústřední výbor odborníků“ tu řídil vše
Foto: Hans Štembera
Popisek: Epidemiolog prof. Jiří Beran

Anketa

Vážíte si Jaromíra Nohavici?

94%
3%
hlasovalo: 42026 lidí

Izraelské ministerstvo zdravotnictví teprve nedávno uvolnilo výsledky své studie týkající se nežádoucích účinků po třetí dávce vakcíny Pfizer, ačkoli data byla sbírána už v září a říjnu 2021. Dá se na jejím základě soudit, zda je vakcína bezpečná, což znamená, že nežádoucí efekty závažnějšího charakteru se vyskytují pouze v jednotkách na 100 tisíc očkovaných, nebo její výsledky tato častá tvrzení vyvracejí?

To, zda je vakcína Comirnaty nebo jiná mRNA vakcína bezpečná, nebo není, nelze vyvozovat z jedné studie, kde bylo zpětně dotazováno kolem 2 000 osob. Takové studie, kde se na zdravotní stav díváme zpětně, označujeme jako retrospektivní a jejich výsledky ve formě signálů by měly sloužit k tzv. prospektivnímu sledování zdravotních problémů, na něž signály poukázaly.

Je potřebné také výsledky ze studie přepočítat na 100 tisíc očkovaných a poté je nějak srovnávat. Pro mě jsou výsledky signálem, že se mohou významně objevovat neurologické poruchy, kde by obrna lícního nervu mohla dosahovat hodnot až 500 na 100 tisíc očkovaných třetí dávkou a zhoršení autoimunitních onemocnění. Hodnoty zjištěné z takových studií musíme ale vždy porovnat s hodnotou výskytu poruch po onemocnění, proti kterému očkujeme, a teprve rozdíl ukáže, zda je vakcína bezpečná, nebo zda přináší další zdravotní problémy. Je to tedy významný signál a je nutné se tomu věnovat.

K jakým oficiálním informacím v souvislosti s očkováním proti covidu se můžeme dostat v Česku?

U nás jsou velmi podobným signálem data publikovaná na webu Ministerstva zdravotnictví jako například zde. V první položce „Data reinfekcí“ při jejich jednoduché analýze vidíme, že reinfekcí covidem-19 je více u očkovaných osob – až jedenáct procent – bez ohledu na to, zda mají dvě nebo tři dávky vakcíny oproti neočkovaným osobám s reinfekcemi – šest procent. I zde je potřeba provést analýzu, proč to tak je, kterých věkových kohort se to týká apod. Je to důležitý signál a Ministerstvo zdravotnictví a ÚZIS by měly provést další analýzy, popřípadě navrhnout prospektivní sledování.

Pravidelná analýza dat zdravotního stavu po očkování novými vakcínami je opravdu nezbytná a díky za všechna data včetně těch izraelských.

V Česku se už jen minimálně očkuje, o nové vakcíny firmy Novavax je minimální zájem, denní počty pozitivně testovaných se pohybují mezi osmi a deseti tisíci. Pro mnohé jako by byl covid už jen minulostí. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek ale v rozhovoru pro MF Dnes upozornil, že na podzim bude zapotřebí proočkovat několik milionů obyvatel a že se jeho resort připravuje i na možnost, že podzimní vlna bude způsobena horší mutací. Jak pravděpodobný scénář to podle vás je?

O vakcínu Novavax by byl zájem, pokud by se mohla aplikovat jako třetí dávka. To ale v tuto chvíli nejde, musela by se měnit registrace vakcíny nebo by se muselo Ministerstvo zdravotnictví daleko více zasadit o takovou změnu.

Popravdě nechce se mi vůbec reagovat na rozhovor pana ministra, ačkoliv jsem si ho přečetl celý. V jednom ale musím říci, že má pravdu. Z cca 24 tisíc zemřelých za loňský rok bylo cca 22 tisíc neočkovaných osob. Když jsem si dělal analýzu zemřelých, zjistil jsem, že 93,5 procenta všech zemřelých v roce 2021 jsou osoby starší 60 let s průměrným věkem podle měsíce úmrtí od 74 do 79 let. Právě pro tyto lidi se nakoupily monoklonální protilátky a také molnupiravir, aby na onemocnění covid-19 nezemřeli. Do dnešního dne nebyla nikde zveřejněna statistika, která by ukázala, kolik ze zemřelých v loňském roce mohlo využít monoklonální protilátky nebo molnupiravir. Zjistit tato čísla je otázkou několika hodin, ale přesto nejsou známa. Pokud by se ukázalo, že je dostali všichni a zemřeli, pak by nemělo smysl je za miliardy kupovat. Pokud je zemřelí nedostali, pak je nutné něco změnit, aby se k lidem, kteří mohou na covid zemřít, takové léky dostaly. Ta cesta musí být asi snazší, než je doposud. Já to považuji za jedno z cílených opatření a nechápu, proč si nikdo při takových nákladech na obě skupiny léků nevyhodnotí, zda byly aplikovány účelně a právě u zemřelých na covid-19.

Pokud se bude očkovat na podzim, pak je nutné, aby to byla nová vakcína, jež bude lépe pokrývat nové antigenní varianty. Chci být optimista a přát si, aby další antigenní varianta byla podobná v klinických příznacích omikronu anebo ještě mírnější.

Co vám vadí na doporučení České vakcinologické společnosti ohledně očkování ukrajinských uprchlíků, že jste se podepsal pod otevřený dopis jejímu předsedovi Romanu Chlíbkovi, v němž je toto doporučení kategoricky odmítnuto?

Ty důvody jsou z mé strany dva. První je to, že se pro očkování uprchlíků doporučují všechny dostupné vakcíny pro různé věkové skupiny. Myslím si, že by se u uprchlíků – například dětí – měla zkontrolovat platnost jen těch očkování, jež je u nás povinné (proti 6 + 3 nemocem). Tato kontrola by měla být umožněna i čestným prohlášením, nebo tím, že dítě již docházelo do kolektivního zařízení. Na Ukrajině pro vstup do předškolních a školních zařízení platila stejná pravidla jako u nás, tedy že dítě bez platného očkování do kolektivu nesmělo.

Zdál se mi velmi šikanózní a určitě odborně nesprávný postup, aby pokud rodiče nedoloží platný očkovací průkaz, bylo jejich dítě přeočkováno znovu od počátku a proti všemu. Když vám hoří dům nad hlavou, tak také nemyslíte na očkovací průkaz, ale hlavně na život svých dětí. Kromě toho, že je to necitlivé, je to i odborně nesprávné, protože by u již očkovaného dítěte mohlo dojít ke komplikacím třeba z tzv. sérové nemoci. Za naprosto zbytečné považuji očkovat ukrajinské děti proti nemocem očkovacími látkami, jež jsou doporučené, jako jsou rotavirové, pneumokokové, meningokokové, papilomavirové infekce a chřipka. Jen pro zajímavost, hodnota těchto vakcín pro jednoho očkovaného je mezi 15 až 20 tisíci korunami.

Druhý důvod je ryze odborný, protože v doporučení se předpokládalo očkování různými vakcínami například proti tuberkulóze a dalšími vakcínami v intervalech, které neumožňuje naše vyhláška o očkování.

Z čeho plynou podezření, že návrh České vakcinologické společnosti nevznikl primárně kvůli ochraně zdraví uprchlíků ani našeho národa, jak je v otevřeném dopise zmíněno?

Mně osobně se zdálo, že se zbytečně doporučují všechny vakcíny z očkovacího kalendáře bez ohledu na to, zda je povinné nebo doporučené, ale nehledal jsem za tím žádné lobbistické tlaky výrobců vakcín. Spíše jsem za tím viděl přehnané nadšení členů výboru této odborné společnosti, aby se v České republice nerozšířily infekce. Myslím si ale, že se měli hlavně zaměřit na tuberkulózu a spalničky, které by mohly být problémem, a neřešit například papilomavirové infekce. Na druhou stranu je pravda to, že Česká vakcinologická společnost je jednou z nejmenších společností – cca 270 osob, a ne všichni jsou lékaři – v rámci České lékařské společnosti a její někteří členové ani nevakcinují. Naproti tomu pediatrů a praktických lékařů, kteří očkují každý den, je dohromady přes deset tisíc, a tak ti by asi do očkování měli promlouvat více.

Jste jednou ze tří hlavních tváří čerstvě vyhlášené Charty 2022. Co si od jejího vzniku a existence slibujete, co je vaším hlavním cílem?

Chceme, aby byly bez výhrad respektovány hodnoty charty nezadatelných a nezrušitelných práv, svobod a zásad České republiky. Chtěli bychom sjednotit hlasy lidí, které jsou roztříštěné v mnoha iniciativách, tedy osob, kteří nesouzní s plíživými negativními společenskými změnami v naší republice. Tyto změny započaly před mnoha lety a epidemie covidu-19 je akcelerovala. Základní důvody, proč bojovat za hodnoty popsané v prohlášení charty, jsou:

„Listina základních práv a svobod zavazuje každého z nás chránit svobodu jednotlivce jako základního kamene svobodné společnosti a dbát o blaho každého člověka jako prostředku k dosažení všeobecné spokojenosti a míru. Povinností státní moci není diktovat lidem, jak mají se svým zdravím naložit, povinností státu je vytvořit podmínky, aby měl každý možnost se svým zdravím naložit, jak uzná za nejlepší.“

Nastal tedy čas, kdy už je třeba se proti mnohdy nesmyslnému diktátu státu, rostoucímu počtu zákazů a příkazů ozvat?

Moc dlouho jsem si neuvědomoval, že je naše společnost ve špatném stavu, protože jsem byl v zajetí odborného pohledu na covid-19. Měl jsem dlouhou dobu za to, že se zde jedná jen o střet dvou pojetí protiepidemických opatření; ta první byla plošná, jež se bohužel bez jakékoliv diskuse aplikovala v každém státě a v každém segmentu společnosti, a cílená protiepidemická opatření, která měla chránit jen osoby ohrožené těžkým průběhem a případně úmrtím.

Při analýzách za rok 2021 jsem zjišťoval, že bylo ohroženo úmrtím 22 tisíc osob starších 60 let, což je z počtu seniorů 0,8 procenta a v celé populaci asi 0,2 procenta. Každý si pak musí položit otázku, zda má smysl aplikovat všechna plošná opatření spojená s omezením svobody, když z nich profituje 0,2 procenta obyvatel a 99,8 procenta je musí snášet. To mě vedlo k myšlence, že covid je asi jen zástěrka a zkouška pro provádění změn ve společnosti a omezování individuálních svobod. Když se mě před nějakým časem někdo ptal, kdo za tím stojí, řekl jsem, že nevím, ale že je evidentní, že se vše řídí podle tzv. ústředního výboru odborníků, podobně jako kdysi ÚV KSČ řídil společnost.

Bohužel lidé si všechna omezení nechávali líbit, a ještě za ně bojovali, ať byla sebevíc nesmyslná, jako je nošení respirátorů ve veřejném prostoru, zákazy opouštění okresů a krajů a veškeré počáteční snahy o tzv. eliminaci viru, které například velmi tragicky dopadly na Austrálii. Virus není možné ze společnosti eliminovat, je nutné se s ním naučit žít, tak aby byly jen minimálně omezovány osobní svobody jednotlivce, a začít se k němu chovat jako k původci chřipky.

V neděli pořádala Charta 2022 na Staroměstském náměstí manifestaci za ochranu svobody a pro lidská práva. Myslíte, že si nebezpečí, na které upozorňujete, lidé připouštějí v situaci, kdy bezprostředně čelí dramatickému nárůstu cen energií, léta neviděné výši inflace, dopadům války na Ukrajině a dalším bezprostředním hrozbám, proti nimž se ztráta svobody může jevit jako něco přece jen poněkud vzdáleného?

Samozřejmě že je mi jasné, že dnes lidi skutečně trápí vysoké ceny energií za bydlení, ceny pohonných hmot, vysoké úroky hypoték, nedostupné bydlení a válka na Ukrajině se všemi dopady na naši zemi. Na druhou stranu je nutné vystupovat na ochranu svobody a pro lidská práva kdykoliv, bez ohledu na to, zda je vhodná doba, nebo ne. Máte pravdu v tom, že většině lidí to může připadat skutečně vzdálené, ale pokud se nepostavíme proti nesmyslným opatřením spojeným s testováním a uzavíráním lidí doma kvůli covidu-19, tak budeme mít nakonec vcelku nedostupné zdravotnictví, protože miliardy vydané na testování, jež tvoří desítky procent výdajů na zdravotnictví, budou chybět na operace, na screeningová vyšetření, na nové léky.

Chtěl bych, aby děti už nebyly zavírány doma, aby jim nebylo upíráno právo na vzdělání ve své klasické podobě a neposilovala se jejich digitální závislost pod zástěrkou online výuky. Děti úplně přestaly sportovat, přibývá depresí, a to je podstatné. Jsme tady na světě kvůli rodině a dětem, naší budoucí generaci, a tento smysl je potlačován. Chtěl bych, aby se lidé mohli setkávat s osobami napříč generacemi a aby se neprováděly dlouhodobé, státem řízené uzavírky zařízení, kde jsou senioři, a pokud ano, aby to bylo jen na opravdu nezbytnou dobu.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

COVID-19

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: Jiří Hroník

Mgr. Jan Berki, Ph.D. byl položen dotaz

komunikace

Nemáte dojem, že absence komunikace je celkově váš problém? Nejen vlády, ale i vás poslanců? Zřejmě jste si svojí většinou tak jistí, že se ani nepokoušíte vést s námi dialog a odpovědět, když se vás třeba zde někdo slušně ptá. Je to smutné a nemůžete se pak divit, že lidé protestují

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Šichtařová nad aktuálními čísly: Státní mejdan pokračuje. Podniky i domácnosti dál a dál ždímou

16:02 Šichtařová nad aktuálními čísly: Státní mejdan pokračuje. Podniky i domácnosti dál a dál ždímou

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Ačkoli tuzemské hospodářství za třetí čtvrtletí kleslo podle upřesněnéh…