Řezník z ODS dal na stůl tvrdé argumenty a odchází: Už to není moje strana

22.06.2014 17:03

ROZHOVOR Jeho sekaná je vyhlášená na celém Klatovsku. V jeho obchůdku pod starou nemocnicí si můžete i popovídat. Nikdy nebyl a nebude na slovo skoupý. Mistr uzenářský Pavel Havlíček, vždy pravicově smýšlející člověk, se po mnohaletém členství v ODS rozhodl prozatím své členství ukončit. Nikoliv však nutně trvale…

Řezník z ODS dal na stůl tvrdé argumenty a odchází: Už to není moje strana
Foto: Hans Štembera
Popisek: 24.kongres ODS v Olomouci

Jaká je podle vás politika? Můžeme ji rozdělit na pravou a levou?

Je celkem jedno, jak to nazveme. Jestli pravým, levým, socialistickým, konzervativním a nebo regulativy a direkcí nadřízené autority. Levice nebo pravice či přesněji rozdělení by se mělo týkat výhradně ekonomiky a vůbec to nemá nic společného se sociální interaktivitou jedinců. Je absurdním bludem, co se nám socialisti snaží namluvit. Socialisti, ať už oranžoví nebo rudí, se pořád ohánějí tím, že myslí na ty druhé, na ty slabší, ať už ekonomicky, fyzicky… ale tím chtějí říci, že ti druzí, tedy pravice, činí vše na jejich úkor. Ale to přece tak není. Pravičák může být daleko sociálně citlivější a vnímavější než například kterýkoliv levičák a samozřejmě opačně.

Můj pohled na pravici má svoji historii. Můj děda zemřel v Jáchymově na uranu v padesátých letech, maminka měla v občanském průkazu až do konce svého života německou národnost a říkávala, já se nebudu za to stydět, nikomu jsem nic neudělala, jako Němka jsem se narodila a jako Němka zemřu.

Pokud se podíváme na minimální mzdu bez vášně, musím říci, že socialisté velmi zapomínají na lidskou interaktivitu a v konečném důsledku je její regulace a navyšování negativní právě proti těm nízkopříjmovým skupinám, v jejichž blahu má být instalována. Dopady minimální mzdy se týkají nejen příjemců, ale i plátců. Nechápu, kde se bere ono přesvědčení, že zaměstnavatel se topí v penězích bez práce a malinkou část může věnovat na zvýšení minimálních mezd. To je naprostý mýtus a pokud by tomu tak bylo, proč nezakládá každý socialista firmu, kde bude zaměstnávat tisíce lidí a platit jim několikanásobnou minimální mzdu...

Na svou firmu a na sebe se již z principu musím dívat pravicově. Stejně tak pravicově se na hospodaření své domácnosti dívají všichni socialisté. Jen si to nechtějí uvědomovat. Jedinou pravicovou stranou tady byla donedávna ODS. A kde já vidím její pokles? Byl jsem jejím dlouholetým členem od druhé poloviny devadesátých let a jsem přesvědčen, že ODS na vrchol vynesli právě živnostníci.

Občanskou demokracii tedy vynesli k výsledku živnostníci a strana se jim podle vás „náležitě odvděčila“?

Voličský potencionál bych rozdělil na odborově organizované zaměstnance, státní zaměstnance a soukromou sféru s drtivou převahou právě živnostníků. Jsem přesvědčený, že odeeska se začala starat, a to je podle mého onen odklon od kořenů, spíše o „hlas lidu" neboli „vox populi", a poté následně podle toho korigovala svoje kroky a politiku….a tvrdím, že to bylo špatně. Měla zůstat u kořenů, a těmi je svoboda jednotlivce, nedotknutelnost soukromého vlastnictví jednotlivce, osobní svoboda, společnost plná svobodných jedinců. Svobodnou společnost tvoří přece svobodní jednotlivci A na svobodné společnosti vyrostl kapitalismus v průběhu konce devatenáctého a dvacátého století.

A ptáte-li se na odbory, pak odbory se nemají cpát do vlády, tam přece nepatří. Dnes odboráři jsou druhá komora sociální demokracie….. Státní zaměstnanci jsou spokojeně přisáti na státní dojnou krávu, protože silný stát je bude dobře kojit…ti budou posilovat stát, nikoliv svobodnou občanskou společnost. Zbývá tedy soukromá sféra, která v té době byla tvořena více než milionem živnostníků a těžko odhadnutelným počtem jejich rodinných příslušníků a zaměstnanců. A to už je tedy síla, o kterou ODS přichází jen proto, že její vedení není schopno tento fakt přijmout.

Ale kde ta síla a ti lidé, voliči, jsou?

Přestali chodit volit nebo se pokouší lavírovat mezi jinými pseudopravicovými stranami – což je topka, alternativu se snažil vytvářet i Bárta Věcmi veřejnými, posléze LIDEM. To jsou všechno subjekty, které budí zdání jakéhosi konzervatismu. Pravicovost je zodpovědnost. Myslící a dívající se nejen na první centimetr problému, ale hledající další metr problému, který na to navazuje. Bezmála jeden a tři čtvrtě milionu voličů, které odeeska postupně ignorovala, a ti ji potopili….živnostníci ji vynesli do výšin okolo čtyřiceti procent voličských výsledků v devadesátých letech a živnostníci jsou ti, kdo ji dostali na současných sedm procent.

Musím zmínit Macha a Svobodné…. Petr Mach je velmi umírněný a velmi klidný člověk, který umí argumentovat. Byla by to velká alternativa, bohužel se staví příliš negativisticky. Jsem přesvědčený, že právě Svobodní by mohli začít spolupracovat s ODS a dotáhnout to zas na těch čtyřicet procent. Oba mají hodně společného. A pokud ODS se tedy oprostí od levičáckých manýrů a salónního kavárenského žvanění, když přestanou poslouchat vox populi, pak to bude dobré. Lidé ve státní správě ani odboroví zaměstnanci ODS totiž apriori volit nebudou.

Je to dlouhodobá záležitost, která nazrávala. Nesmíte zapomenout, že časové úseky voleb jsou poměrně dlouhé, jsou dva roky mezi jednotlivými volbami. Jedny volby jdete volit ODS, protože to je vaše strana a vy jí věříte. Druhé volby jdete volit ODS, že je to vaše strana. Ale během těch dvou let se pokoušíte té straně položit na stůl témata a snažíte se někomu něco sdělit, ale během těch dvou let zjišťujete, že ze sta lidí už vám naslouchá jenom padesát lidí. Ale pořád ještě volíte ODS, protože programově je to vaše strana. Pak přijdou další volby. A za čtyři roky se už stane hodně věcí. To není bod zlomu. To, že jsem skončil v ODS, neznamená, že ji nebudu volit. Záleží na tom, co mi nabídne. Ale v této chvíli už to není moje strana.

Jak tedy hodnotíte nového předsedu občanských demokratů?

Profesora Fialu je příliš brzo hodnotit. Nemá kolem sebe nikoho, kdo by mu řekl, že daňové paušály by vůbec neměly být tématem ODS, pravicové strany, protože daňové paušály nezvýhodňují pravicové lidi. Komu vlastně slouží pravicové paušály? Podnikatelům na volné noze, režisérům, umělcům, dramatikům, kteří nemají žádné přímé náklady. Živnostníci, kteří vynesli ODS nahoru, nepoužívají daňové paušály. Proč se ale za ně bije? Proč se nebijou za živnostníky? Vedení ODS je mimo realitu života. Profesoru Fialovi by prospělo, kdyby se stýkal s původními, řekl bych, kořeny, s lidmi, kteří podporovali ODS už léta a kteří ji vynesli nahoru. Živnostník podle Babišova receptu má přijít o odpočitatelné položky. Proč někdo může a jiný nemůže?

Jenže se tu objevilo kmotrovství…

Kmotrovství je moderní výraz starý několik let zpátky a není přece doménou ODS. ODS se mu neuměla bránit. Ta se nestarala o svou voličskou základnu. Kmotrovství vládne všude, kde je moc. Krajská vedení pod vlajkami ČSSD jsou plná kmotr… můžeme vyjmenovat naprosto stejné množství socialistických kmotrů, bude to jedna ku jedné. To není typicky odeesácký problém.

Co říkáte rychlému růstu preferencí hnutí ANO? Nesměřují právě sem nespokojenci z ODS?

Nejsem si jistý, že tam přichází hodně odeesáků. Spousty živnostníků se až tak úplně nezajímají o to, kdo je to Babiš a jak je organizováno ANO, ale spíše volí protestně, proti ODS. Hodně voličů ODS vidí svět dvoubarevně, na levici a pravici. Nalevo vidí sociální demokracii a komunisty, napravo ty ostatní. Živnostníci nemají tolik času rozkrývat, co kdo je, a volí protestně proti ODS, ale na pravé straně! Makáme – to už je pouze marketingová strategie, zaměřená právě na část pravicových voličů z ODS. Já se domnívám, že celá akce antiodeeska a antikorupce je tak trochu součástí tohoto konceptu. Zaujmout pozici vůdčího subjektu. Prostě převzít voliče. A kalkulovat s tím, že spousta voličů za mnou půjde, protože jsem nový. Já vám neřeknu, že jsem dostal sto miliónů dotací a 800 miliónů jsem odvedl na daních, takže výsledné saldo je mínus 200 miliónů. To nikomu neřeknu. Ale budu říkat, že mám velké firmy a zaměstnávám spousty lidí. Dřív nebo později na to lidi přijdou. Makáme, makáme, nemáme čas….To nebude mít dlouhého trvání, bude to trvat déle než Bártovy Věci veřejné, protože je to na trochu propracovanějším konceptu. Veverky byly postaveny na negaci ostatního, kdežto tohle akcentuje zdánlivě konstruktivní postup.

Pojďme k vašemu podnikání. Která léta byla ta nejlepší?

Jednoznačně devadesátá leta. Svého času jsem provozoval tři provozovny a zaměstnával sedmnáct lidí. Pak přicházelo v roce 1998 množství regulací, když to přebíral Zeman… čím více přišlo regulací, tím více zaměstnanců jsem musel propouštět. Ideální to bylo za Klause, ministra financí a premiéra. To jsme netušili, kam to půjde… Zpozorněl jsem a začal mně přebíhat mráz po zádech v té době, kdy Zeman začal mluvit o prvních investičních pobídkách. Když zahraniční investory měly přilákat darované peníze, které ale samozřejmě se musí někomu jinému vzít. Protože peníze a příroda fungují podle zákonů přírody a zákonu o zachování hmoty a energie, to už jsme se přece učili na základní škole. Otázka vytištění více peněz? To je velmi legrační a moderně tomu říkají kvantitativní uvolňování. Nebývalo kdysi na bankovkách napsáno, tato bankovka je kryta zlatem a jinými aktivami? Peníze nejsou papír, ty mají pouze vyjadřovat hodnotu práce. Čím více bude peněz, tím menší hodnotu bude mít práce. Absurdní jsou přece výkřiku typu – ať nám dají více peněz!

a zpět k současnosti. Dnes jsou kandidátky plné zvučných jmen, s tituly před i za jmény. Je to tak podle vás v pořádku, neboli doba si to žádá?

Vládnou nám učitelé a doktoři. ODS nikdy nedržela ministerstvo školství! I v městských radách jsou učitelé a doktoři… Nejde až tak o zvučná jména a lidi s titulem, ale takzvaně mediálně známé lidi. Podvědomě budete preferovat svého lékaře, učitele svých dětí. To není útok proti nim. Jsou to chytří, inteligentní lidé, ale žijí mimo realitu. Vedle sebe by potřebovali i realisticky jednající a uvažující lidi. Ideální spojení na radnici nebo na hejtmanství je několik učitelů, několik doktorů a několik živnostníků. To je naprosto ideální spojení. Nejsem pro to, aby tam nebyli, ale proti tomu, aby byli na předních místech kandidátek jen proto, že jsou to známé tváře, učitelé a doktoři, lidé s titulem a proto nejvolitelnější. A to jsem pranýřoval i v místní ODS.

Co říkáte na současnou vládu? A co říkáte „fenoménu Babiš“?

Co udělala současná vláda a prezident? Z věcí, které se dozvídám, mně vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Zatím toho moc neudělali, spoustu toho pokazili. Chtějí se zabývat žabomyšími válkami. Registrační pokladny, účtenková loterie – to demotivuje lidi…. Každý člověk přece jedná ve svém vlastním zájmu, ať je levicový nebo pravicový. Babiš je tam proto, aby si ošéfoval dotace. Babiš a jeho lidi mají ovládnout státní správu, zafixovat si tam svoje lidi, zafixovat si dotace a žít z nich. Babiš nebudoval žádnou firmu. Je to pro mne nedůvěryhodný a nečitelný člověk a mimo jiné mne v tom usvědčuje i to, jak se vyhnul soudu na Slovensku. I jeho vlastní zaměstnanci jsou jeho voličská základna, nešel tedy s nulou. On vlastní obrovský konglomerát firem, které nevybudoval, ale převzal. Lidi na pásu, na linkách budou nadávat svému mistrovi, ale ne nějakému imaginárnímu šéfovi někde přes půl republiky. „On nám dává práci, my ho budeme volit.“ Nebude to ale na věčnost.

Můžete nám ještě na závěr říci několik vět o vás?

Je mi 52 let. V sedmdesátých létech jsem se vyučil řezníkem, po absolvování základní vojenské služby 1981-3 jsem se chtěl vrátil ke studiu, technologie masa a „pošilhával jsem“ i po vysoké škole. Podmínkou však bylo stát se kandidátem a posléze členem strany KSČ s tím, že strana mne bude vší silou na mých studiích podporovat. Bez díků jsem odmítl. I zůstal jsem tedy řezníkem, ale s čistýma rukama……

Do konce roku 1989 jsem pracoval na sanitní porážce Masokombinátu Klatovy. V devadesátém roce, když nastávala liberalizace trhu, jsem odešel na podnikovou prodejnu a po dvou letech jsem se zřídil pro sebe jako řezník. Přes dvacet let se tedy živím soukromě řezničinou a obchodem... A bez vysokoškolského titulu.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Václav Fiala
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Paní Geislerová, raději nečtěte. Výhrůžky demonstrací před ČT? „Kámoši“ v radě? Mediální expert Ostrý má jiný názor

21:18 Paní Geislerová, raději nečtěte. Výhrůžky demonstrací před ČT? „Kámoši“ v radě? Mediální expert Ostrý má jiný názor

ROZHOVOR Vtahování médií veřejné služby do demonstrací proti jedné části politického spektra, proti …