Tohle si očkovaní připustí jen těžko... Doktor Zlínský přemítá: Infarkty, embolie, mrtvice. Vše podhodnocené

30.11.2021 17:32 | Rozhovor

Záblesk zdravého rozumu! Hovoří další z odborníků, který podepsal Deklaraci lékařů k nátlaku na očkování, a ptá se, kdy bude označena za „dílo satanovo?“ „Mám pocit, že se nám poměrně rychle vracejí středověká církevní dogmata s jedinou zjevenou pravdou, kterou reprezentuje EMA,“ říká lékař a nový poslanec za SPD Vladimír Zlínský. Zmiňuje „svátost vakcinace“ a burcuje dál: „Ten, kdo je navakcinován (já používám s nadsázkou slovo zombifikován), si jen těžko připustí, že...“

Tohle si očkovaní připustí jen těžko... Doktor Zlínský přemítá: Infarkty, embolie, mrtvice. Vše podhodnocené
Foto: Daniela Černá
Popisek: Vladimír Zlínský

Někteří lékaři iniciovali „Deklaraci lékařů k nátlaku na očkování“. Co o tom soudíte? A přidáte se?

Pro mne je tato deklarace jeden z prvních záblesků zdravého rozumu v naší společnosti ohledně pandemie covid-19. Také jsem se snažil ve svých článcích na stránkách ParlamentníchListů.cz burcovat proti povinnému očkování proti onemocnění covid-19 a jiným nesmyslům, jako například vydávání potvrzení o bezinfekčnosti všem očkovaným a naproti tomu neuznávání protilátek u osob, které onemocnění prodělaly. Třeba jsem aspoň trochou přispěl do veřejné diskuse na témata, která jsou v deklaraci zmíněna. Se vším, co je v deklaraci zveřejněno, souhlasím a také jsem ji již parafoval.Odborná veřejnost není konzistentní v názorech na covid, i když převládl jeden přístup k řešení epidemie, a to vakcinace. Myslíte si, že aktivity, jako je například zmiňovaná deklarace, mohou otevřít širší debatu?

Anketa

Bude nakonec od března 2022 povinné očkování? Třeba i jen vybraných skupin.

11%
86%
hlasovalo: 11567 lidí
Většina odborníků, kteří ovlivňují současnou vládu a prezidenta, je poměrně jednotná a vidí ve vakcinaci proti covidu-19 jedinou cestu, jak se dostat ze současné krize, i kdyby mělo docházet k opakovanému přeočkovávání každých několik měsíců, a to ke všemu zatím původní vakcínou, která byla konstruována překotně na původní wuchanskou variantu. Odborníci, kteří vystupují proti tomuto paradigmatu, jsou v menšině a většinou jsou v televizních diskusích dehonestováni a ukřičeni jako Jan Hus v Kostnici. Spíše mám pocit, že se nám poměrně rychle vracejí středověká církevní dogmata s jedinou zjevenou pravdou, kterou reprezentuje EMA (Evropská agentura pro léčivé přípravky) a CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí – USA) a vše, co se vymyká jejich pohledu na věc, je hereze a kacířství nejvyšší kategorie, které způsobí konec současného způsobu života osobám požehnaným a odpovědným, které přijaly svátost vakcinace. Takže z pohledu těchto dogmatiků bude deklarace označena jako dílo satanovo. To bude ta širší debata: „Však až vás, kacíři, povinně naočkujeme, tak vás přejde chuť podporovat kacířské bludy, jelikož konečně skončíte v lůně blahoslavené pravé církve svaté na věky. Amen.“

Pokud vezmete reakce od vašich kolegů, lékařů, jak silný je tlak proti současnému předsedovi ČLK? Má zásadní oponenty, nebo s ním většina souhlasí?

Musíme si uvědomit, že podle „oficiálních“ údajů je 85 % lékařů naočkováno proti onemocnění covid-19. Z toho vyplývá jejich postoj. Část naočkovaných lékařů je rezolutně pro povinnou vakcinaci, další naočkovaná část je smířlivější a část se o tom nechce bavit, jelikož tvrdí (a správně), že to bylo jejich osobní rozhodnutí a nikomu potom nic není. Naštěstí aspoň menší část lékařů patří mezi zavilé kacíře (kupodivu i někteří nevakcinovaní). Na druhou stranu je jich ale podstatná menšina. Geny bojovnosti a odvahy z genomů naší inteligence postupem staletí jaksi vysublimovaly prostřednictvím mnoha emigračních vln a selekčním tlakem rekatolizace a jiných restriktivních režimů, které u nás tak často vládly.

Do jaké míry se podle vás lékaři zabývají myšlenkou, že budou muset do budoucna případně řešit i nežádoucí účinky vakcinace?

Ten, kdo je navakcinován (já používám s nadsázkou slovo zombifikován), si jen těžko připustí, že by se u něho nebo u jeho rodiny rozvinula nějaká choroba, která by mohla být časným či pozdním následkem vakcinace proti covid-19. I časné následky, které jsou pravděpodobně silně podhodnocené, se jenom velmi těžko přiřazují na vrub vakcinace. Zejména pokud jsou to běžně se vyskytující onemocnění jako plicní embolie, infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda a jiné. Jedinou šanci, jakým způsobem to zjistit, vidím v perfektně připraveném statistickém šetření, pokud budou nezávislým odborníkům pravdivé a relevantní informace poskytnuty. Přiznám se, že jsem nemile překvapen, že již ve veřejném prostoru ochránci demokracie z řad novinářského mainstreamu netepou odpovědné činitele, kde jsou tato zmíněná data a proč nejsou analyzována a zveřejněna. Určitě by to část veřejnosti, která ztratila oprávněně důvěru v jedinou správnou cestu, aspoň trochu uklidnilo, pokud šetření dopadne pro dogmatiky tak, jak si představovali. Jestliže dopadne opačně, tak se základy pravé víry otřesou.

Je možné, že ani nebude z čeho závěry o případných nežádoucích účincích vakcinace udělat, protože pacienti raději podezření nebudou sdělovat nebo případně pokud je sdělí, nebudou se tím lékaři zabývat? Čili už teď není možné získat relevantní data?

Toto je skutečně velmi ožehavá otázka. Každý, kdo na ni nějakým způsobem zkusí odpovědět, nese kůži na trh, jelikož hejno černých krkavců se na něho vrhne ze všech stran. Pro pacienty a případně jejich příbuzné je velmi těžké si spojit v pro ně tragických chvílích úmrtí nebo těžké onemocnění s vakcinací, která proběhla před několika týdny. Ono je to těžké i pro lékaře (zejména vakcinovaného), a pokud ta závislost mezi vakcinací a úmrtím (nebo nemocí) není zjevná, tak se s velkou pravděpodobností nehlásí. Odpověď na otázku, jaká je míra podhodnocení hlášení těchto případů, stojí opět na vodě. Je to jenom můj hrubý odhad, ale může jít o jeden až dva řády. Ale opět připomínám, že vše je velmi těžké predikovat. Chtělo by to získat a zpracovat data, která jsem zmiňoval výše. Doufám, že k tomu někdy dojde, a nelze vyloučit, že krkavci mně za dnešní vyjádření řádně poklovou fasádu. Ač velmi nerad, tak musím připustit, že podrobná statistická data ohledně pandemie covid-19, která sbírá UZIS, s velkou pravděpodobností neodrážejí realitu ze 100 % (nemám na mysli běžná statistická data, kterými jsme zhusta zásobováni). Z kolika je to procent, je otázka, kterou si netroufám ani naznačit. Na druhou stranu si nemyslím, že data jsou k ničemu a nepoužitelná. Jenom bych byl trochu ostražitý při jejich hodnocení nezávislými odborníky, které jsem navrhoval v předchozím textu.Víme, že lékařů je kritický nedostatek. Dlouhodobě na problém veřejně upozorňujete a hledáte řešení. Zhorší situaci povinná vakcinace zdravotníků? Z vašich zkušeností, hrozí, že přijdeme o další zdravotníky?

Co se týká lékařů, tak si myslím, že by mohli zamířit tam, kde nebude vakcinace povinná, ale nijak výrazně to s početním stavem lékařského stavu u nás nezatřepe. Na druhou stranu, pokud násilím přinutí odmítače z řad lékařů k opakované povinné vakcinaci, tak zasejí do jejich duší a srdcí těžký odpor k tomuto systému a jejich přístup ke kolegům, k pacientům a jejich léčbě nemusí být právě pozitivní. A to je v medicíně moc špatně. Jiná věc mohou být zdravotní sestry, nižší zdravotnický personál a pracovníci v sociálních službách. Tam by nějaký odliv nastat mohl a lokálně a možná i celkově by mohlo dojít k provozním problémům. Jinak opět to výrazně zhorší vztahy na pracovištích, k pacientům a klientům a hlavně to zhorší vztah a loajalitu zlomených duší ke společnosti jako celku, protože tito povinně navakcinovaní budou mít pocit diskriminace a ohromné nespravedlnosti společnosti vůči nim.

Anketa

Těšíte se, až se kabinet Petra Fialy ujme vlády?

5%
91%
hlasovalo: 15138 lidí


Prezident Miloš Zeman podpořil povinné očkování. „Všichni politici se bojí říci, že jediným řešením je povinné očkování, protože by ztratili hlasy. Já si to mohu dovolit, protože já už po deseti letech končím ve funkci prezidenta,“ uvedl s tím, že se přiklání k rakouskému modelu. Je to dobrá zpráva, nebo ne?

Pro mne je vyjádření pana prezidenta velké zklamání, jelikož ve většině názorů s ním souhlasím. Ale tak to v životě bývá, že není ten, kdo by myšlenkově vyhověl všem. Je to asi dáno i tím, že byl vážně nemocen a je silně rizikový pacient, tak vnímá onemocnění covid-19 svým úhlem pohledu. Bohužel pro odpůrce povinné vakcinace je to těžká rána, protože pro mnoho lidí je slovo pana prezidenta svaté. Naše pozice se tímto dále oslabila a musíme ještě přidat na usilovnosti a přesvědčivosti.Povinné očkování už dostává konkrétní obrysy. S výhledem do 10. prosince by mělo být nařízeno vyhláškou pro lidi nad šedesát let, pracovníky v sociálních službách, zdravotnictví, policii, hasiče… co říkáte na nová upřesnění podmínek?

Já mám sice 57 let, ale moc nejásám. Je mně jasné, že je jenom otázkou času, kdy příznivci dogmat začnou očkovat od 50 let a skončí u pěti let, případně u novorozenců. Totéž platí u různých odborností. Pěkně štangli salámu nakrájejí kousek po kousku, až zbude jenom skrojek. Upřesňovat budou do nekonečna, jelikož virus jim stále mutačně utíká, což je běžná vlastnost respiračních virů, a proto se budou vždy za virem belhat se svými nařízeními a opatřeními. Já spíše věřím imunitnímu systému jedinců populace, který si s tím zajisté časem poradí. Imunitní systém se vyvíjel stovky milionů let a byl vystavován v minulosti daleko větším stresům a zatížení. Bohužel jsme díky úspěchům moderní medicíny a výdobytkům globální civilizace vytvořili patogenu typu covid-19 ideální živnou půdu pro jeho množení. Příroda nám důrazně připomněla (i kdyby člověk trochu pomohl), kdo je tady pánem. Měli bychom si to dlouho udržet v historické paměti a podle toho se chovat a připravovat se do budoucna na podobné, ne-li horší situace. Stejně jako život jednotlivce i každá společnost prochází údobím zrození, zrání, rozkvětu, degenerace a zániku a pandemie v minulosti mnoho společností poškodily tak těžce, že jejich zánik byl značně urychlen.

Očekáváte, že i když budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek nebyl velkým příznivcem povinného očkování, změní nebo bude muset změnit názor? I s ohledem na evropský trend…

Jak novou proevropskou vládu pozoruji, tak bych si moc přál, aby to, co slíbili, do týdne nezrušili, až převezmou vládní zodpovědnost. Již předchozí vláda jenom čekala, co kdo ve světě nebo v Evropě vymyslí a otestuje na svém obyvatelstvu, a vařili jako pejsek a kočička v hrnci pudink opatření z nejhorších (nikoli nejlepších) ingrediencí. Z toho skutečně nešlo uvařit nic chutného a jedlého. Pokud si nastupující vláda udrží slíbený kurz k nepovinnému očkování, uznávání protilátek, otevřené diskusi na téma covid-19, tak sepíšu knihu: Jak jsem se  mýlil v politice 2 aneb Jak se z pana Petra Fialy nečekaně vyklubal nový mistr Jan Hus.


Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

COVID

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: Daniela Černá

Mgr. Petr Gazdík byl položen dotaz

školství

Už roky se tu mluví o reformě školství a výsledek je, že se úroveň školství nezlepšuje, a co hůř, zhoršuje se. Proč je tak těžké, to změnit? Myslím, že na tom, že je potřeba změnu se shodne vláda i opozice. A k aktuální situaci. Dcera vyjde základku sice až za dva roky, ale už teď se bojím toho, kam...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Erdogan s čerstvým mandátem: „Dušení“ USA? Sbližování s BRICS? Hovoří bývalý diplomat a poslanec

4:46 Erdogan s čerstvým mandátem: „Dušení“ USA? Sbližování s BRICS? Hovoří bývalý diplomat a poslanec

Turecko má po prezidentských volbách, které opět vyhrál dosavadní prezident Erdogan. Poslanec Jiří K…