Tohle udělat s ČT. Zkušený muž otřese mnohými, navrhl masakr

13.6.2022 12:52 odp. | Rozhovor

Politici by se měli zajímat nejen o financování veřejnoprávní televize jako takové, ale v první řadě by se měli ptát poněkud filozoficky, zda a proč potřebuje občan v roce 2022 takovéto přebujelé medium. Holým nesmyslem je i vysílání na tak velkém počtu kanálů. Trapasem zase to, že se Česká televize holedbá vysílacím kanálem, který recykluje socialistické archivy a považuje to za to správné pro seniory. „Česká televize by měla určitě zeštíhlet, zejména v redukci vysílacích kanálů na dva a s tím souvisí vše další, včetně personálních a finančních otázek,“ říká pro ParlamentníListy.cz televizní a filmový producent Ivan Štefka.

Tohle udělat s ČT. Zkušený muž otřese mnohými, navrhl masakr
Foto: Archiv IŠ
Popisek: Mgr. Ivan Štefka, filmový a televizní producent

Co si myslíte o strategii udržitelnosti veřejné služby na roky 2023 a 2024, kterou Česká televize reaguje dle slov svého generálního ředitele Petra Dvořáka na dlouhodobý trend poklesu reálné hodnoty televizního poplatku? Je to reálné zhodnocení daného stavu, nebo spíš pokus dostat ještě politiky pod tlak, aby přece jen přikročili ke zvýšení koncesionářského poplatku?

Zda se politici jako dospělí a svéprávní lidé nechají dostat pod nějaký tlak, je pouze na nich. Pokud se nechtějí dostat pod takovýto emotivní nátlak, který úsměvně a rádoby skrytě předvedl pan Dvořák na tiskové konferenci, pak je nezbytné, aby se zajímali nejen o financování televize jako takové, ale v první řadě by se měli ptát poněkud filozoficky, zda a proč potřebuje občan v roce 2022 takovéto přebujelé medium? Tím, kdo jej v této nafouknuté podobě potřebuje, jsou pouze zaměstnanci. To, co prezentoval pan Dvořák, je to, o čem mluvím konzistentně celá léta. Snižování předimenzovaného počtu vysílacích kanálů je podle mne jediná cesta nejen k úsporám, ale taktéž k dosažení stavu obyčejné účelnosti České televize.

To nadšení, které se kolem sebe snaží šířit management České televize, na kolika že kanálech vysílá, tedy nesdílíte?

Každému asi logicky dojde, že vysílat na tak extrémním počtu kanálů je holý nesmysl. Česká televize vysílá na šesti programech v řádu asi 44 tisíc hodin ročně, což je v průměru nějakých 120 hodin denně. Čili jeden den vysílání je ve vysílacím čase pět dnů. Mají snad lidé zůstat doma, nechodit do práce, nestarat se o své věci, děti a mladí lidé nemají chodit do škol a namísto toho mají všichni sedět u televize bez pohybu, společenských kontaktů, bez četby a nechat si vymývat mozek pasivním sledováním něčeho, co nám chce televize předložit jako potřebné? Argumentace, že nemusí sedět u televize a mají si vybírat z archivu, jen dokresluje neúčelnost takto rozbujelého vysílání. Pojďme tedy pouze vkládat pořady do archivu, zrušit klasické vysíláni a udělat z České televize internetovou předplacenou televizi ve výši aktuálních poplatků a ideálně pouze pro ty, co opravdu chtějí.

Spousta lidí by vám za tato slova zatleskala, že by nemuseli platit koncesionářský poplatek někomu, jehož služby stejně nevyužívají. Ale co by pak bylo s vysílacím kolosem z Kavčích hor?

Upřímně řečeno, tady vůbec nejde o nějakých pár desítek korun navíc, ale o vyšší princip mravní, jak by řekl klasik, kdy se Česká televize zpronevěřila tomu, k čemu byla určena. Kromě umělecké tvorby zejména k nezávislému, objektivnímu, všestrannému zpravodajství a publicistice. Co se zpravodajství a publicistiky týče, tak po roce 89 byla snaha o vyváženou a objektivní pluralitu názorů, žádnou ale v České televizi nevidím… Je to spíše snaha televizních aktivistů neprezentovat jiné názory a osobnosti, než se kterými souzní oni, a to namísto toho, aby je aktivně vyhledávali a prezentovali nezaujatě v celém jejich pestrém spektru. To je ovšem povinností televize plynoucí ze zákona, která není plněna. Tím je občan, platící koncesionář, Českou televizi aktivně poškozován nedodáváním komplexních, objektivních, všestranných a vyvážených informací. Lidé tak v České televizi nemají přístup k celému spektru názorů rezonujících ve společnosti, a tím jsou ovlivňovány jejich volební preference a následně veškeré věci veřejné. Nezvrátí to ani pro televizi příznivé průzkumy, jež si dělá sama, nebo je platí.

Česká televize se pasovala do role jakéhosi vychovatele k těm správným názorům, ale společnost nic takového nepotřebuje a nežádá.

Česká televize oznámila, že bude muset přistoupit ke snižování počtu pracovních míst v zájmu toho, aby dokázala svým pracovníkům nabídnout relevantní mzdu a aby udržela klíčové zaměstnance. Ve druhém pololetí letošního roku se tak chystá propustit až 50 pracovníků, v průběhu let 2023 a 2024 dalších až 200. Je vzhledem k tomu, že se počet zaměstnanců ČT blíží třem tisícům a část výroby či jiných prací je stejně řešena dodavatelsky, snížení počtu zaměstnanců o 1,7 procenta ve druhém letošním pololetí vůbec něco dramatického?

V první řadě nevím, kteří zaměstnanci jsou pro pana Dvořáka těmi klíčovými. Jsou to ředitel výroby, ředitel programu, veledůležití technici, nebo snad aktivisté a propagandisté ze zpravodajství a aktuální publicistiky? Já si myslím, že všichni jsou klíčoví ve svých oborech. Je možné snižovat počty lidí pouze v kontextu snižování objemu práce. Pak ale mohou odejít i ti, co pro zaniklou práci byli klíčoví. Moc panu Dvořákovi nerozumím, snad alespoň on sám ví, o čem mluví. Druhá možnost je ta, že se ví dlouhodobě, že má televize nadbytečný počet zaměstnanců, a pak se nabízí otázka, proč tam přetrvávají až do dneška.

Uspořádat takovouto tiskovou konferenci s více méně obecnými údaji je takové vypuštění testovacího balónku. Neustále nějaké firmy provádějí restrukturalizace a snižování počtu pracovníků, ale nehlásají to na tiskových konferencích, neb je to pro veřejnost naprosto nezajímavá informace se kterou nemůže vůbec nic dělat a k ničemu ji taková informace není. Z toho plyne, že se jednalo o marketingovou akcí směrem k politikům.

A která z televizí by případně mohla sáhnout po klíčových zaměstnancích České televize?.

Po těch klíčových zaměstnancích, o nichž nevím koho má pan Dvořák na mysli, může sáhnout sice konkurence, ale otázka je, proč by to dělala. Lidé v České televizi nejsou zvyklí fungovat v tržním prostředí, ale spíše v takovém socialistickém pohodlí. Chápal bych to u některých techniků, ale jinak si myslím, že všechny televize mají své lidi. Ale opravdu záleží, co se skrývá za slovy pana Dvořáka ve skutečnosti. Možná že se stanou ze zaměstnanců pouze externisté… bůh ví.

Veřejnoprávní televize ukončí od ledna 2023 vysílání ČT3 a pohrozila, že po roce 2024 by mohly nastat další změny ve složení či počtu kanálů ČT. Při rozjezdu kanálu ČT3 před dvěma lety jste ho v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz označil jako trapas. Přišel jste mu mezitím na chuť? A jak byste jeho existenci zhodnotil? O co jeho koncem veřejnoprávní divák přijde?

Tak trapas je zejména to, že se Česká televize holedbá vysílacím kanálem, který recykluje socialistické archivy a považuje to za to správné pro seniory. Pro některé určitě, ale dnes jíž nejsou senioři ti lidé, které zná stárnoucí vedení České televize ze svého dětství. Dnes to jsou ve značné míře lidé aktivní, mnohdy podnikající, pracující s počítači, cestující a tak dále.

Je zarážející, že Česká televize není schopna pro seniory vyrábět moderní pořady, pokud již chce diváky dělit tímto způsobem.

Součástí úsporných opatření na Kavčích horách má být i omezení výroby sportovních pořadů a omezení v oblasti vlastnictví vysílacích práv. ČT zároveň avizuje odprodej sublicence na část utkání fotbalového mistrovství světa v Kataru. Jak by měla vypadat budoucnost kanálu ČT sport, resp. vysílání sportu na veřejnoprávní obrazovce vůbec?

V době, kdy má každý, kdo chce mít, na ovládači několik desítek zahraničních satelitních televizí a je příznivcem sportu, tak pro sledování mezinárodních sportovních událostí sportovní kanál České televize nepotřebuje. Co se týká českého sportu, je otázkou, zda by se na provozu tohoto českého kanálu neměly podílet sportovní svazy, kterým jde o propagaci jejich sportu. V opačném případě se takový sport vejde na jiné vysílací kanály a nemusí to být formou přímých přenosů, ale třeba jen magazínových reportáži.

Osobně si myslím, že by se Česká televize měla vrátit ke dvěma kanálům, kde se na první vejde vzdělávání, zpravodajství, publicistika a sport a na druhém budou ty tzv. umělecké formy. Není ani důvod vysílat 24 hodin denně zpravodajství, pro které není náplň. Výsledek je pak ten, že stále slyšíte celý den to samé s nějakou aktualizaci. To stejné můžete slyšet z dalších mediálních zdrojů. Vše, co je na ČT 24, se dá zredukovat a zhutnit pro společný, jakýsi univerzální kanál.

Ohlášený útlum studiové výroby v Televizním studiu Ostrava nazval mediální analytik Petr Žantovský velice radikálním kulturním zločinem. Přitom ČT to zdůvodnila zastavením investic, které za nynějšího technologického stavu neumožní zajistit v Ostravě výrobu nových pořadů. Ale co jiného jí zbývá?

Já tady opět nevím, co přesně se za slovy pana Dvořáka skrývá. Jde pouze o jakési zapůjčení brněnských technických a technologických kapacit studiu v Ostravě, nebo jde o celkové převzetí výroby některých pořadu studiem v Brně a vyřazení ostravských tvůrců, nebo ostravští tvůrci budou jezdit pracovat do Brna? Tohle nevím. Ale kladu si jinou otázku. Jak je možné, že to došlo tak daleko, co dělal v této věci jedenáct let pan Dvořák, co jeho předchůdci, co dělal pan Racek jako bývalý ředitel ostravského studia? Tohle není přece nová věc. V Ostravě, pokud vím, byly i nějaké problémy s pozemkem, kde studio stojí.

A pokud se jedná o to, že byla pouze zastavena plánovaná investice a následkem je přemístění výroby z Ostravy, tak by asi měli začít urychleně odstupovat všichni, kdo v této věci selhali. Snad to nejsou ti klíčoví zaměstnanci. Tohle není normální stav odpovědného profesionálního dlouhodobého řízení firmy.

V následujících dvou letech Česká televize také přehodnotí svoji dosavadní obchodní strategii a bude zvyšovat podíl obchodních sdělení ve vysílání na tu hranici, kterou jí zákony umožňují, aby maximálně zvýšila příjem z obchodní činnosti na všech kanálech. Na ČT1 a ČT24 je reklama zakázaná, dojde vedle ČT2 a ČT sport i k umísťování reklamy na ČT D, tedy do dětských pořadů?

Mělo by dojít k realizaci veškeré možné obchodní činnosti, kterou povoluje zákon, a nikoli čekat na poplatky. A pokud doposud nevyužívala Česká televize plně svých možností k umisťování obchodních sdělení, tak nezbývá než se ptát, proč obchodní partneři neměli zájem a nyní jej mít budou. Nebo je problém uvnitř televize? Reklama v dětských pořadech je možná, stejně ji vidí všude kolem sebe, ale nevím, zda toto nějak neomezuje zákon.

Třešničkou na dortu ohlášených opatření, která mají dojmout veřejnost a oblomit politiky, představuje sdělení, že příští dva roky bude jen jedna premiéra vánoční pohádky, a ne dvě, jak je tomu dnes. Má to vedení ČT dobře promyšlené, že každou diváckou skupinu nějaký ten škrt zabolí, a to přitáhne pozornost ke koncesionářskému poplatku, jehož výše má být důvodem pro všechny ty úspory?

Myslím, že život nikoho nestojí na počtu vánočních premiér. Navíc kvalita těch nových pohádek není, podle mě, úplně v pořádku, byť je to otázka názoru a vkusu. Myslím, že Česká televize má v archivu velké množství kvalitních pohádek z minulosti, které je možné vysílat i dnes. Vážně nevím, proč by měly být dvě premiéry? Kdo chce o Vánocích sledovat pohádky, není vůbec závislý na České televizi.

„Umím si představit, že Česká televize přestane provozovat ČT sport, umím si představit situaci, že přestaneme vysílat Dvojku, umím si představit, že zavřeme Art,“ řekl na tiskové konferenci ředitel Petr Dvořák. Co si v souvislosti s budoucností České televize a Petra Dvořáka v jejím čele umíte představit vy?

Já si umím představit Českou televizi bez Petra Dvořáka. Ale vážně, v čele České televize by měl stát manažer, který ji bude skutečně aktivně řídit nejen ve prospěch zaměstnanců a spolupracovníků, ale zejména ve prospěch všech občanů a jejich potřeb. Člověk, který se nebude bát vstupovat do střetů ohledně plnění zákona ve věci vyváženosti a objektivity zpravodajství. Člověk, který nepodlehne politickým aktivistům, kteří hrají role redaktorů a moderátorů. Prostě člověk pracující pro koncesionáře, pro většinového občana a poskytuje mu informační a jakýsi relaxační servis. Česká televize by určitě měla zeštíhlet, zejména v redukci vysílacích kanálů na dva a s tím souvisí vše další, včetně personálních a finančních otázek. V neposlední řadě je otázka, zda hradní sídlo na Kavčích horách je do budoucna udržitelné. Součástí redukce by měl být, podle mě, prodej tohoto sídla komerčním subjektům, nebo státu. Do tohoto objektu by se po úpravách vešla spousta ministerstev. No a Česká televize by si pořídila nové, moderní, mnohem menší sídlo.

Zákonodárci se chystají financování ČT vyřešit, ale to by se už nemělo týkat Petra Dvořáka, protože mu 30. září 2023 skončí jeho druhý šestiletý mandát v čele veřejnoprávního média. Hovoří se o automatické valorizaci koncesionářských příspěvků, o možnosti zvýšit objem reklamy nebo o možnosti poplatky vztáhnout i na diváky na chytrých telefonech a počítačích. Která z cest vám připadá nejrozumnější?

No, podle mě už není možné dále obtěžovat občany nějakým zvyšováním poplatků pro nějakou firmu. Pokud budou poslanci trvat na existenci takovéto služby v její současné, předimenzované podobě, pak se o ni musí postarat jinak než jakoukoli platbou od občanů. Určitě je nutné se vrátit k vysílání reklam. Mně by se také líbila cesta poplatků za chytré telefony a počítače, ovšem úplně jinak, než by to chtěl pan Dvořák.

Nemyslím si, že by tyto poplatky měli platit majitelé těchto zařízení, ale ti, kdo jim umožňují televizní signál v těchto zařízeních sledovat. Tedy mobilní operátoři a internetoví poskytovatelé, vesměs firmy se silným podílem na trhu. Pokud vezmeme, že mobilní telefon má každý, pak je to deset milionů lidí a při částce deseti korun na jednoho člověka měsíčně to dá 1,2 miliardy ročně. Pro operátory by to byly v zásadě drobné, televize by měla své peníze a občané by nemuseli být obtěžování nějakým zvyšováním. Navíc administrace takového příspěvku by byla velmi jednoduchá, s minimálními náklady. Tohle v kombinaci se znovu vysíláním reklamy by vše vyřešilo. Ale věřím, že co nejdříve dojde k zeštíhlení a peněz bude dost i v rámci stávajícího poplatku.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jiří Hroník

Tomáš Zdechovský byl položen dotaz

předsednictví EU

Pořád se mluví, jak je to pro nás prestižní a důležité. Ale mění se tím něco i pro vás jako europoslance? Jste třeba víc sledovaní, máte víc prostoru? A není celá událost nebo co to je, příliš přeceněvána?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Tři roky s covidem. Imunoložka Krátká varuje před tím, co si vakcinologové nepřipouštějí

17:43 Tři roky s covidem. Imunoložka Krátká varuje před tím, co si vakcinologové nepřipouštějí

Před podzimní covidovou vlnou se chystá nová kampaň ministerstva zdravotnictví. „Sama jsem zvědavá, …