Tomáš Halík pořádně nadzvedl exposlance Soukupa: Naše země by ho ze sebezáchovných důvodů měla poslat do blázince, nebo do kriminálu!

03.08.2018 20:05

ROZHOVOR Ani jednoho migranta? Ne. „To je opravdu otázka principu. Takový ústupek by bezpečnost naší země zřejmě opravdu neohrozil. Nicméně vrazil by klín do tvořící se ‚aliance rozumu‘, kterou dnes představují státy Visegrádu, Rakousko, Itálie, Bavorsko,“ říká exposlanec hnutí ANO Zdeněk Soukup, který je zakladatelem dvou platforem, které se zabývají problematikou migrace. Politiku Andreje Babiše a jeho přístup k požadavku Itálie schvaluje, zároveň ale doporučuje „projít si Nerudovu ulici, Václavské náměstí anebo parky v Teplicích“. A že jsme největší rasisté v Evropě?

Tomáš Halík pořádně nadzvedl exposlance Soukupa: Naše země by ho ze sebezáchovných důvodů měla poslat do blázince, nebo do kriminálu!
Foto: Hans Štembera
Popisek: Zdeněk Soukup
reklama

Když premiér Andrej Babiš vzkázal do Itálie: ani jednoho migranta, opět se rozvířila debata o tom, zda přijímat uprchlíky, zda jeden migrant je „trojským koněm“, nebo zda vysíláme striktním postojem spíš signál o vyřazení z Evropy. Jisté je, že Andrej Babiš prosazuje australský model. Že by měl přijmout alespoň jednoho symbolického migranta, odmítá, jednalo by se prý o zbytečné a falešné gesto a trvá na tom, že otázka je principiální. Měli bychom udělat alespoň nějaké symbolické gesto? Je naprosté odmítání správná cesta? A jak hodnotíte v tomto směru politiku premiéra?

Politiku premiéra Babiše vůči migrantům hodnotím pozitivně. Zatím – tady bych použil podtržítko – se chová jako představitel suverénní země, který respektuje vůli přibližně 80 procent jejích občanů. Ta je jednoznačná – přijímání migrantů z islámského prostředí odmítá. Správné je také premiérovo jednoznačné ne k přijetí jednoho, anebo několika takových migrantů jako symbolického gesta. To je opravdu otázka principu. Takový ústupek by bezpečnost naší země zřejmě opravdu neohrozil. Nicméně vrazil by klín do tvořící se „aliance rozumu“, kterou dnes představují státy Visegrádu, Rakousko, Itálie, Bavorsko. Vypadá to, že poměr sil mezi vítači a odpůrci migrace se vyrovnává. A to je důležité. Je to důležité především v současné době, kdy si agresivní migranti vynucují otevření cest do Evropy silou. Tady bych chtěl připomenout události ve Španělsku, ale třeba také v SRN, kde si před časem vynutil dav migrantů vydání delikventů ze svých řad z rukou policie. To jsou jasné signály, že tam, kde nectí principy, selhává – dříve nebo později – státní moc.

Na druhé straně jenom gesta a verbální úcta k principům nestačí. Jsem velmi zvědavý, jak se vláda vypořádá při projednávání státního rozpočtu s financováním vlastizrádných neziskovek, které se podílejí na otevírání nových cest pro migranty. Jsem zvědavý, kdy už naše politické elity odhodí růžové brýle a tvrzení, že nás se zatím nelegální migrace a vliv islamismu netýká. Tady bych doporučil panu premiérovi a odpovědným ministrům projít si Nerudovu ulici, Václavské náměstí anebo parky v Teplicích.

To, že Česká republika aktuálně odmítla pomoci Itálii při přerozdělování uprchlíků, namíchlo řadu lidí. Reagovalo na to nejen hnutí Žít Brno, i v jiných městech by neměli primátoři problém uprchlíky přijmout. S jakým dojmem sledujete tyto reakce?

Já bych nemluvil o řadě lidí. Jsou to jedinci. Opravdu nevím, jestli se dopouštějí vlastizrady z jakéhosi pokřiveného vyššího principu mravního, nebo z hlouposti. V podstatě je to ale jedno. Naštěstí má parlamentní demokracie proti nim dobrý instrument – volby. Předpokládám, že Žít Brno a další podivná uskupení po podzimních komunálkách zmizí z politické mapy. Voliči je pošlou pošňafávat do kavárny.

Kněz Tomáš Halík zmínil v textu, který vznikl jako kázání a převzal ho deník Referendum, že „uděláme z naší země ghetto etnické čistoty, obrněný skanzen vybájené minulosti uprostřed Evropy – to není jen nemravné, to je také pošetilé a hloupé“. I podle něj jsme prostě měli žádosti italského ministerského předsedy vyhovět a nějaké uprchlíky přijmout. Argumenty jsou tyto: kazíme si pověst v zahraničí, jsme schopni jen brát, nic dávat, vyřazujeme se z Evropy a evropské kultury. Kazíme si pověst v zahraničí, vyřazujeme se z Evropy?

Já se divím, že Halíka ještě někdo bere vážně. Jsou snad no-go zóny projevem evropské kultury? Patří do Evropy každodenní strach z teroristických útoků? Pan Halík má štěstí, že žije v zemi s rozvinutou demokracií. I ta by ho ale ze sebezáchovných důvodů měla poslat do blázince, anebo do kriminálu. Halík se podle mne snaží naplnit své osobní ambice. Už zřejmě pochopil, že na Pražský hrad ho voliči nepustí, a tak se snaží uspět alespoň v hierarchii římskokatolické církve. Prostě zkouší to všemi směry.Velmi podobný názor jako Tomáš Halík má i Karel Schwarzenberg, příkré odmítnutí považuje za blbou politiku, protože si všude uděláme nepřátele. V rozhovoru pro ihned.cz reagoval na to, že současný šéf TOP 09 Jiří Pospíšil v podstatě podporuje Babišovu politiku, a tak ho musel napomenout. Argumentoval, že TOP 09 stojí na židovsko-křesťanských základech a k nim patří milosrdenství. „Když čtete Starý zákon, je tam často zmiňováno, buď vlídný k přistěhovalci, ujmi se cizince,“ vysvětlil v rozhovoru pro ihned.cz. Jak to vidíte vy s naší křesťanskou povinností?

Pan Schwarzenberg je poněkud pomatený stařík. Na rozdíl od Halíka se ovšem jeho argumenty dají pochopit. Jako exulanta ho přijalo Rakousko, má švýcarský pas. Má blízko k Bavorsku. Je za to zemím západní Evropy vděčný. Cítí povinnost – za všechny exulanty – bezmezně hájit práva na politický azyl. Zřejmě není schopen, anebo nechce pochopit, že většina migrantů z islámského prostředí nepřichází do Evropy v roli exulantů. Přicházejí jako dobyvatelé. Přicházejí vnutit nám svoji víru, svoji kulturu. Přicházejí vnutit nám svoji nadřazenost. Důkazů pro to je bezpočet. Mimochodem – ne náhodou se těmto snahám začínají bránit země, kde Schwarzenberg kdysi našel dobrodiní, tedy Švýcarsko (tam odjakživa), Rakousko i Bavorsko.To, že proti migraci se staví většina obyvatel, je podle expředsedy TOP 09 i věc prezidenta. „Prezident Zeman od chvíle, kdy byl zvolen, nám to vylíčil jako největší ohrožení a po něm to dělají i jiní politici. A Babiš se přidal, když zjistil, že většina je pro. Jeho to původně nezajímalo, chopil se toho, když viděl, že tím zvýší svou popularitu,“ uvedl v už zmiňovaném rozhovoru pro ihned.cz. Do jaké míry je veřejné mínění podle vás v tomto ovlivňováno zmiňovanými politiky?

Pan Schwarzenberg prostě nevydýchal svoji někdejší porážku v prezidentských volbách. Vliv Miloše Zemana na mínění většiny obyvatel démonizuje. Trochu to zavání pohrdáním jejich inteligencí. K nálepce populisty pro premiéra – to je stará a obehraná deska. Populistou se stane každý, kdo nesouzní s „pražskou kavárnou“. Já osobně jsem nikdy nepatřil k bezmezným obdivovatelům AB. Musím ovšem říci, že jako poslanec jsem s ním v minulém volebním období o migraci několikrát mluvil. Zastával stejné názory jako dnes. Jako ministr financí se ovšem zřejmě necítil být kompetentní k jejich důraznějšímu prosazování. Navíc pro ně neměl podporu u svých stranických kolegů ve vládě. Tady mám na mysli hlavně někdejšího ministra spravedlnosti Pelikána. Dnes je situace jiná.

Ještě se vrátím k naší pověsti v zahraničí. Výsledek patnáctiletého zkoumání na Harvardské univerzitě zní: Největšími rasisty v Evropě jsou Češi. Hřebíček do rakve naší tolerance zasadil i nizozemský ministr zahraničí Stef Blok. Z uzavřeného setkání totiž unikl do médií záznam, kde říká, že kdyby migranti jiné barvy pleti přišli do Prahy či do Varšavy, pravděpodobně by je tam zbili. O čem to svědčí? Jak brát informace o tom, že jsme největšími rasisty?

Pan Stef Blok prokázal svoji nekompetentnost. Jak už jsem řekl, v Praze, Teplicích, Karlových Varech a na jiných místech potkáváme spoustu lidí jiné pleti, a nikdo je nebije.
Já včera na vycházce v chebském Poohří potkal milenecký pár – chlapec evidentně Čech a děvče zřejmě Vietnamka. Drželi se za ruku. Nikoho to nepohoršovalo (já byl rád). Za něco podobného, například v Německu, vykonávají rodiny některých Turků „vraždy ze cti“. Statistiky těchto odporných zločinů jsou děsivé. A ještě poznámka k harvardskému závěru. Ten vychází z údajů, které poskytují informátoři ze zkoumaných zemí. Vypovídá spíš nikoliv o rasismu, ale o ochotě informátorů kolaborovat a špinit svoji zem. V tom jsou naše neziskovky, Úřad veřejného obhájce lidských práv a pravdoláskaři obecně patrně nepřekonatelní. Mimochodem, mám vážné pochybnosti o kompetencích kohokoliv v USA vynášet podobné závěry. Při vědomí, kolikrát tam použili třeba policisté v minulém roce zbraň proti mladým lidem černé pleti.

Nepopírám, že určité obecné předsudky proti některým skupinám obyvatelstva u nás existují, například proti Romům. Ty ale vznikají neřešením problémů s vyšší kriminalitou, zneužíváním sociálních dávek a podobně. Další úkol pro novou vládu…

V souvislosti s problematickou migrací, co podle vás dnes Evropa a Česko nejvíc potřebuje?

Důslednou ochranu vnější schengenské hranice, odmítnutí takových nesmyslů, jako je Dublin IV. Země, které už jsou zasaženy islamismem, by měly odstranit takové vředy, jako jsou no-go zóny. Potřebné je i zachování otevřené informovanosti. Možná by se mělo uvažovat o důslednější kontrole (možná zákazu) šiřitelů islámu.

Jste zakladatelem Platformy evropské civilizace, která navazuje na vaše předchozí aktivity, platformu pro zákonodárce. Kdybyste se měl ohlédnout zpět, čeho se podařilo dosáhnout a co plánujete?

Podařilo se dosáhnout určitého sjednocení spolků a skupin podobně smýšlejících lidí. Já osobně neplánuji nic. Z vážných zdravotních důvodů jsem se stáhnul z aktivní politiky. Její vedení jsem předal skupině kolem advokátky Kláry Samkové. Do značné míry mně to usnadnilo dosavadní chování nové vlády. Opět podtrhuji – dosavadní.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Daniela Černá
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Sněmovna vystrčila hodně dlouhý a silný prostředníček. Senátor a venkovský starosta Canov hovoří o zničení obcí

23:59 Sněmovna vystrčila hodně dlouhý a silný prostředníček. Senátor a venkovský starosta Canov hovoří o zničení obcí

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Sněmovna svým rozhodnutím na obce a kraje vystrčila hodně dlouhý a silný prostřed…