Tunel OKD očima člověka, který kauzu detailně sleduje deset let: Sobotka a Urban s privatizací pospíchali. A měli k tomu velmi dobré důvody

17.08.2018 4:43

ROZHOVOR „Celý život dřeli na to, aby jejich podnikové byty stát daroval několika vyvoleným miliardářům,“ bije do kauzy, kterou se zabývá deset let, v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.cz. Ukazuje na konkrétní politiky, kteří se kauze OKD věnovali, a na odstrašující příklady. Vysvětluje, proč lidé přestávají věřit, že se v naší zemi mohou domoci spravedlnosti. V současné době se Macháček podílí na činnosti parlamentní vyšetřovací komise: „V nejbližších dnech se také chystáme navrhnout další osoby, které by měla komise vyslechnout, a další otázky, kterými by se měli v komisi zabývat.“

Tunel OKD očima člověka, který kauzu detailně sleduje deset let: Sobotka a Urban s privatizací pospíchali. A měli k tomu velmi dobré důvody
Foto: Daniela Černá
Popisek: Protest horníků v Ostravě

V souvislosti s verdiktem Nejvyššího soudu v kauze H-System se více začalo hovořit o problémech 90. let. Než se dostaneme konkrétně k OKD, s jakým dojmem jste sledoval verdikt Nejvyššího soudu o tom, že se bývalí klienti zkrachovalé společnosti musí z Horoměřic vystěhovat? Družstvo Svatopluk podalo ústavní stížnost. Poté, co jste roky chodil po soudech kvůli kauze bytů OKD, jaký je váš zkušený odhad, jak tohle dopadne?

Podstata kauzy H-System spočívá v tom, že 9/10 majetku této ve své době významné společnosti bylo vytunelováno, přesněji řečeno rozkradeno. Dnes se snaží bývalí klienti podělit o to málo, co zbylo, a spravedlivé řešení se hledá obtížně. 

Stát se musí podívat na to, kde majetek zmizel, a pokud se prokáže, že se majetek zkrachovalé společnosti prodával pod cenou, nebo dokonce, že zde operovala nějaká konkurzní mafie, musí zodpovědné osoby pohnat neprodleně k trestní odpovědnosti a majetky zajistit.

Je také nepřijatelné, aby lidé, kteří investovali do dostavby domů své prostředky, o ně přišli.

A názor, že by měl obyvatele Horoměřic odškodnit stát? Můžeme říct, proč alespoň jednou nedotovat spravedlnost. Na druhé straně protiargument zní: A co ti ostatní? Premiér Andrej Babiš i v rozhovoru pro iDnes.cz uvedl: „Dnes někteří říkají, že by to měl stát zaplatit, ale já jsem si nechal vytáhnout všechny věci, co se tu v minulosti staly v devadesátých letech – kauza Union banka, tam přišlo 75 tisíc věřitelů o 17 miliard, kauza Trend, litoměřické fondy, Agrobanka, IPB, Harvardské fondy, CS fondy, Motoinvest, Futurum Aurum, kampeličky, Key Investments... Těch kauz, kde lidi přišli o peníze, je mnoho. Týká se to statisíců lidí. A my nemůžeme říci teď těmto lidem, že to uhradíme, to není možné. Na druhé straně bychom se měli o to zajímat, protože lidské osudy nám nemohou být lhostejné. A v tomhle směru už to, že se o to stát zajímá, tak ti lidé mohou mít lepší pocit.“

Je povinností našich politiků zajímat se o své občany a voliče a jsem rád, že si to alespoň někteří politici uvědomují. Jen zájem ale nestačí. Náš stát se musí chovat jako dobrý hospodář a nemá peněz na rozhazování.

Proto musí v prvé řadě velmi důrazně vymáhat peníze po těch, kteří je našim občanům, nebo našemu státu odcizili, to se ale neděje.

Zmíněné kauzy jsou jen špičkou ledovce. Podívejme se na nájemníky 1200 bytů OKD na Kladensku – celý život dřeli na to, aby jejich podnikové byty stát daroval několika vyvoleným miliardářům. Ti je obratem ruky nabídli jejich nájemníkům za fakticky tržní ceny. Ti, co na to neměli, se museli vystěhovat. Co tisíce nájemníků bytů OKD, kteří investovali na základě slibů pana Bakaly a vlastníků OKD mnohdy celoživotní úspory do oprav bytů, o které přišli?

Jak je možné, že stát fakticky daroval 44 000 hornických bytů několika miliardářům? Jak je možné, že privatizoval byty, které měly být dle zákona převedeny na obce, nebo přednostně nabídnuty nájemníkům? 

A co ty tisíce lidí, kteří díky lichvářským půjčkám, které stát a naši politici roky přehlíželi, přišli v podvodných konkurzech o veškerý majetek, o své domy, podnikatelé o fungující firmy? Co ty tisíce našich spoluobčanů, kteří neměli peníze na právní zastoupení, ani známé, aby se mohli účinně bránit? Byla zde opravdu garantována rovnost před zákonem?

Je třeba zjistit, kdo se v těchto případech neoprávněně obohatil, a ten musí tyto způsobené škody zaplatit. Soudní spory se nesmí táhnout deset let, ale občané musí mít možnost domoci se spravedlnosti v rozumné době. A také musí platit, že když chytnete státního úředníka nebo politika s miliony v krabici pod postelí a neprokáže jejich původ, tak musí o tyto peníze okamžitě přijít. 

Tak si představuji spravedlnost.Vy jste se také několikrát obraceli na Andreje Babiše. V době, kdy byl ministrem financí, jste žádal o to, aby podal k soudu podnět na zablokování portfolia zhruba 44 tisíc bývalých bytů důlní společnosti OKD. Jistě bylo těch podnětů k různým politikům mnoho. Jakou vy máte zkušenost s jejich přístupem ke kauze? Navenek to vypadá, že spousta politicky aktivních lidí velmi plamenně hovořila o tomto problému. A nic?

S naším Sdružením nájemníků BYTYOKD.CZ více než 10 let upozorňujeme naše politiky i státní orgány, že kauza privatizace bytů OKD i celé důlní společnosti je podvod, že k prodeji majetku došlo hluboko pod cenou, kdy stát přišel o 20 mld. Kč a že je nezbytné neprodleně konat!

Mnoho let opakovaně říkáme, že může dojít k zadlužení bytového fondu OKD a k jeho zcizení, že závazky z privatizační smlouvy nebudou vymahatelné.

V roce 2015 jsme také požádali Ministerstvo financí a pana Babiše, aby zablokovali nakládání s bytovým fondem OKD, protože se jedná o výnos z trestné činnosti a hrozí jeho zcizení. Ministerstvo financí této možnosti ale bohužel nevyužilo. Dnes je bytový fond OKD vyveden mimo podnikatelskou skupinu pana Bakaly a slouží jako zástava k dluhům ve výši desítek mld. Kč.

Během mnoha let jsme jednali s řadou politiků a řada z nich nám také v dílčích věcech pomohla, zmínil bych pana Paroubka, který nám pomohl zajistit právní analýzy, pana Špidlu, nebo pana Zaorálka. Paní Bobošíková nám zase pomáhala s interpelacemi v Evropském parlamentu, o postavení nájemníků v bytech OKD, o sporech o výši nájmu; a o právu na spravedlivý proces jsem jednal s ministrem spravedlnosti panem Pelikánem, o kauzu OKD se zajímají politici z hnutí ANO, Piráti i KSČM.  

Ing. Jiří Paroubek

  • Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Když jsme začínali kauzu OKD řešit, obrátili jsme se také na tehdejšího hejtmana našeho kraje, pana Evžena Tošenovského (ODS). Jen jsme ho slušně požádali, aby vyzval pana Bakalu, aby dodržel své veřejné sliby, které dal nájemníkům. Pan Tošenovský ale nebyl ochotný pro své občany udělat vůbec nic – záhy jsme zjistili proč. V době, kdy byl hejtmanem našeho kraje, seděl zároveň v dozorčí radě společnosti OKD, kde pobíral tři miliony dvě stě tisíc korun ročně. Jeho bych uvedl odstrašující příklad politika.   
 
Aktuálně probíhá šetření vyšetřovací komise. Vyslechli svědky včetně bývalého premiéra Bohuslava Sobotky. Také v této záležitosti spolupracujete. Jak? A co říkáte na průběh? „Prozatím ale nemůžeme prozradit detaily, na ty si veřejnost bude muset počkat do podzimu, kdy vydáme závěrečnou zprávu,“ uvedl předseda komise Lukáš Černohorský. Očekáváte nějaký posun? Finančník Zdeněk Bakala řekl, že se nedostaví ke sněmovní vyšetřovací komisi, protože není nestranná. Komise oznámila, že ho předvede policie…Vznik parlamentní vyšetřovací komise ke kauze privatizace OKD velmi vítáme, o její vznik jsme usilovali již v minulém volebním období, tehdejší vláda s ČSSD ale o její vznik neměla zájem.

Kauza privatizace OKD je velmi rozsáhlá a pro členy komise může být obtížné se v takto rozsáhlé problematice zorientovat.

Na činnosti parlamentní vyšetřovací komise se proto od počátku výrazně podílíme.  S předsedou vyšetřovací komise panem Černohorským jsem se hned po jejím vzniku setkal a vysvětloval jsem mu celou kauzu privatizace OKD, důležité souvislosti a poskytnul jsem komisi důkazní materiál, který jsme s naším Sdružením nájemníků BYTYOKD.CZ během naší práce zajistili. 

Vystoupil jsem také u parlamentní vyšetřovací komise, kde jsem přítomným vysvětlil situaci nájemníků bytů OKD, upozornil jsem je na oblasti, kterým by se měli při vyšetřování věnovat, a navrhnul jsem osoby, které by měli vyslechnout.

Komise by měla důkladně prověřit, zda bylo 44 000 havířských podnikových bytů v roce 1990 zprivatizováno v souladu s platnými zákony. Podle naší právní analýzy měly být převedeny na obce, a je tak možné, že celá privatizace bytového fondu je neplatná a je zde prostor pro nápravu.

Vyšetřovací komise by měla usilovat o řádné vyšetření nedovolené veřejné podpory při prodeji OKD v roce 2004 a prošetřit roli pana Bakaly.

V nejbližších dnes se také chystáme navrhnout komisi další osoby, které by měla komise vyslechnout, a další otázky, kterými by se měli v komisi zabývat.

Poslední verdikt Obvodního soudu pro Prahu 2 z května zprostil viny znalce, který vypracoval posudek ceny státního podílu v těžební společnosti OKD, který údajně vedl k nevýhodnému prodeji firmy. Osvobodil i oba bývalé místopředsedy Fondu národního majetku. Co vy na to?

Můžeme se na to samozřejmě dívat podobně jako paní soudkyně. Obviněný znalec pan Doucha se při oceňování snažil, akorát zapomněl ocenit více než 20 dceřiných společností v účetní hodnotě přes 12 mld. Kč, náhodou zapomněl taky ocenit 1200 bytů OKD na Kladensku a náhodou si nevšimnul miliard, které měla společnost OKD na účtech. Zapomněl také ocenit pozemky a při oceňování 44 000 bytů si zase asi náhodou spletl roční a měsíční výnos z nájmu (takže mu v jeho posudku fakticky vyšel měsíční nájem cca 120 Kč/byt).

Ministr financí pan Sobotka a průmyslu pan Urban se náhodou snažili, aby privatizace OKD proběhla před vstupem do Evropské unie a před zveřejněním hospodářských výsledků OKD za rok 2003.

Můžeme samozřejmě věřit, že to byla náhoda, ale je to asi stejně pravděpodobné, jako že David Copperfield umí procházet Velkou čínskou zdí.

K tomu tématu se detailněji vrátíme v příštím rozhovoru. Teď mě ale zajímá, jak reagují lidé ve vašem sdružení? Věří ještě někdo z nich tomu, že by se mohlo něco změnit v jejich prospěch?

Lidé jsou samozřejmě z délky vyšetřování kauzy privatizace OKD a především ze závěrů Obvodního soudu v Praze naprosto rozčarováni. Přestávají věřit, že se v naší zemi mohou domoci spravedlnosti.


Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Daniela Černá

Z jakých čísel při svých odhdech vycházíte?

Podle odhadů exministryně financí a šéfky poslanců hnutí ANO Aleny Schillerové si příští rok čtyřčlenná rodina připlatí kvůli vyšším daním 100 tisíc korun. Ptám se, protože každý tvrdí něco jiného, určitě na tom nezbohatneme, ale jak jste dospěla k čísu právě 100 000?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ožebračí lidi a pak jim budou rozdávat dávky... Hrnčíř z SPD navrhuje úplně jiný balíček

18:19 Ožebračí lidi a pak jim budou rozdávat dávky... Hrnčíř z SPD navrhuje úplně jiný balíček

„Vláda trestá na prvním místě pracující, živnostníky, podnikatele a rodiny s dětmi. Ožebračuje střed…