Volte Zemana, ten naši zemi neprodá! Hlásá plukovník – veterán a vytahuje, co naši politici říkají v cizině

8. 1. 2018 4:41

ROZHOVOR „Ostatní kandidáti mě ve svých předvolebních projevech nepřesvědčili o tom, že se za minulost České a Československé republiky nestydí,“ uvedl předseda Svazu vojenských veteránů plk. v. v. ing. Jiří Pešta. Právě svaz, jehož je předsedou, se přidal ke spolkům sdruženým do Vlasteneckého fóra, které v jednom z prohlášení vyzývá, aby lidé volili takového kandidáta, který se za svou minulost nestydí, nebude se před nikým hrbit a ani Českou republiku nikomu neprodá. Předseda Svazu vojenských veteránů se domnívá, že i letos je vedena proti opětovnému zvolení prezidenta Miloše Zemana kampaň, i když ne tak ostře jako v roce 2013. Upozorňuje i na přístup médií: „V současné době usiluje o opětovné zvolení současný prezident České republiky. V některých médiích není tato skutečnost vůbec zohledňována a prezident České republiky je v předvolebních komentářích představován jako občan. To je přece neúcta k té funkci prezidenta České republiky.“

Volte Zemana, ten naši zemi neprodá! Hlásá plukovník – veterán a vytahuje, co naši politici říkají v cizině
Foto: protenis.cz
Popisek: Jiří Pešta
reklama

V říjnu jste obnovili činnost tzv. Vlasteneckého fóra, které vzniklo na podporu Miloše Zemana v roce 2013. Letos se tedy opět jedenáct spolků rozhodlo podpořit v prezidentské volbě tohoto kandidáta. Vy jste jako předseda Svazu vojenských veteránů jedním z těch, kdo se k podpoře Zemana hlásí. Co vás k tomu vede? Proč jste se rozhodl podpořit právě Miloše Zemana a proč odmítáte ostatní kandidáty?

Anketa

Půjdete k 1. kolu prezidentských voleb?

97%
3%
hlasovalo: 13943 lidí

Vážená paní redaktorko, vaše otázka skrývá dvě podotázky:
Odpověď na první podotázku, Vlastenecké fórum, které vzniklo v roce 2013, v podstatě zaniklo zvolením ing. Miloše Zemana, prezidentem České republiky. Představitelé spolků sdružených do současné formy „Vlasteneckého fóra“ uzavřeli „Společenskou smlouvu o kolektivní spolupráci“ ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedná se o volné sdružení občanských spolků (nikoliv politických stran nebo politických hnutí) při respektování nezávislosti každého ze zúčastněných spolků. To, co zúčastněné spolky spojuje, je to VLASTENECTVÍ, to znamená zejména udržování a připomínání paměti na události spojené se vznikem Československé republiky v roce 1918 a její osvobození z německé nacistické okupace v roce 1945. Vzhledem k tomu, že se jedná o volné sdružení nezávislých spolků, tak se k této smlouvě mohou připojit i další vlastenecké spolky. Současné sdružení vlasteneckých spolků do Vlasteneckého fóra však nevzniklo pouze na podporu opětovného zvolení současného prezidenta České republiky ing. Miloše Zemana. Vzniklo zejména proto, že v dnešní době se řada různých občanských spolků vyjadřuje k různým společenským záležitostem, které se dotýkají všech obyvatel České republiky, a přitom tyto spolky vůbec nepropagují kladný vztah k české historii, a to znamená ani k budoucnosti České republiky.
Členská základna těchto spolků není nijak veliká, mnohdy se jedná pouze o desítky osob. Nicméně mají dostatek finančních prostředků, aby mohly negativně ovlivňovat české prostředí. I to byl jeden z důvodů, proč se vlastenecké spolky České republiky, jejich pohledy na minulost i na budoucnost České republiky a na český národ rozhodly sdružit se do Vlastenecké fóra. Smyslem současného Vlasteneckého fóra tedy není pouze volba prezidenta České republiky, jako tomu bylo v roce 2013, ale kolektivní vyjadřování se k důležitým událostem, které se dotýkají všech obyvatel České republiky. Toto kolektivní vyjadřování se je realizováno vydáváním Prohlášení Vlasteneckého fóra. K dnešnímu datu vydalo Vlastenecké fórum již pět takových prohlášení a „Prohlášení k volbě prezidenta České republiky“ (takové má to prohlášení název) je v pořadí čtvrté. Před podpisem tohoto v pořadí již čtvrtého prohlášení představitelé spolků zúčastněných ve Vlasteneckém fóru probírali všech devět kandidátů na funkci prezidenta České republiky. Ve vydaném prohlášení představitelé spolků zúčastněných ve Vlasteneckém fóru uvádějí důvody, proč se domnívají, že současný prezident České republiky ing. Miloš Zeman nejvíce vyhovuje obecným požadavkům, které by prezident České republiky měl mít. V závěru Prohlášení Vlasteneckého fóra k volbě prezidenta České republiky se doslovně uvádí: Proto vás, občany České republiky, spolky sdružené ve Vlasteneckém fóru vyzývají – volte takového kandidáta na prezidenta České republiky, který se za svou minulost nestydí, nebude se před nikým hrbit a ani Českou republiku nikomu neprodá.

Anketa

Zvítězí Miloš Zeman už v 1. kole?

85%
hlasovalo: 19723 lidí

Ve druhé podotázce, kterou mně pokládáte, se ptáte, co mě vede k tomu, že jsem se rozhodl podpořit právě Miloše Zemana a proč odmítáme ostatní kandidáty? Paní redaktorko, i když v Prohlášení Vlasteneckého fóra k volbě prezidenta republiky není uvedeno pregnantně, že by všichni čtenáři tohoto prohlášení měli z devíti kandidátů volit právě ing. Miloš Zemana jak to tvrdíte ve své otázce, tak má odpověď na tuto vaši osobní otázku je výše vyznačena tučně. Ostatní kandidáti mě ve svých předvolebních projevech nepřesvědčili o tom, že se za minulost České a Československé republiky nestydí. Rovněž tak mě nepřesvědčili o tom, že se nebudou před nikým hrbit a že budou dostatečně hájit zájmy České republiky v zahraničních vztazích.

Máte vy nějakou osobní zkušenost s prezidentem Milošem Zemanem?

Moje zkušenost s prezidentem Zemanem je, že jsem byl již několikrát na Hradě jako člen delegace kolegia Rady seniorů za náš „svaz“ a položil několik námětů, co se týče důchodců (zúčastňoval jsem se práce v Potůčkově komisi o důchodech). Plně mě pan prezident podpořil v mých názorech, jak by se změna důchodového systému měla realizovat. Vždy se vyjadřoval, že bude podporovat naše úsilí o zlepšení ekonomických potřeb seniorů.

V aktuálním prohlášení Vlasteneckého fóra připomínáte, že vám v minulosti šlo o „úctu k českým dějinám a úctu k  zakladatelům novodobé československé, a tím i české státnosti v roce 1918, jejímiž pokračovateli by měli být i současní političtí představitelé České republiky.“ Píše se v něm, že agresivní kampaň proti zvolení Miloše Zemana prezidentem České republiky v roce 2013 přesvědčila členy spolků sdružených v tehdejším Vlasteneckém fóru, že jejich rozhodnutí bylo správné. Jak je to letos? Myslíte si, že i v těchto dnech je vedena kampaň proti zvolení Miloše Zemana prezidentem, a pokud ano, kdo ji vede? Co by vám vyšlo, kdybyste srovnal „agresivní kampaň“ při první přímé volbě s atmosférou při letošním klání o Hrad?

O „úctu k českým dějinám a úctu k zakladatelům novodobé československé, a tím i české státnosti v roce 1918“ jde neustále, každý den. Tato úcta se nemůže projevovat pouze ve významných dnech, kdy političtí představitelé pronášejí projevy a kladou kytice k pomníkům. Ano, myslím si, že i v současné době je vedena kampaň proti opětovnému zvolení prezidenta ing. Miloše Zemana, prezidentem České republiky na další volební období. Není vedena tak ostře jako v roce 2013, ale vedena je. Na otázku, kdo ji vede, vám odpovědět neumím, to je otázka pro orgány BIS. Nicméně řekl bych, že i vy sama jste touto kampaní ovlivněna. Možná nevědomky a nechtěně, ale ovlivněna. To usuzuji z toho, jak pokládáte otázky. V roce 2013 kandidoval na prezidenta České republiky občan ing. Miloš Zeman. Zdůrazňuji občan. V současné době usiluje o opětovné zvolení současný prezident České republiky. V některých médiích není tato skutečnost vůbec zohledňována a prezident České republiky je v předvolebních komentářích představován jako občan. To je přece neúcta k té funkci prezidenta České republiky. To není proti vám, takto je ta kampaň proti prezidentovi České republiky vedena. Ne tak agresivně.     

Dělá Miloš Zeman dobře, když tvrdí, že žádnou kampaň nedělá, a přitom jsou vyvěšeny jeho billboardy? Navíc nechodí ani do debat s protikandidáty. Nevadí vám to?

Nerozumím vaší otázce týkající se billboardů? Vy máte nějaký důkaz o tom, že prezident České republiky, nebo snad Kancelář prezidenta České republiky nechává vyvěšovat billboardy na podporu opětovného zvolení současného prezidenta ing. Miloš Zemana na nové volební období? Myslím si, že to, že nechodí do debat s protikandidáty, je dobře. Domnívám se, a nejsem sám, že kdyby do těchto debat chodil, tak by naopak mohl být obviňován, že v těch debatách je zvýhodněn právě tím, že je současným prezidentem České republiky.

Sledoval jste některé besedy s dalšími kandidáty, zaujala vás nějaká?

Ano, sledoval jsem různé besedy, a to jak televizní (ČT24, TV Barrandov, Prima), tak i rozhlasové (Radiožurnál). Všechny besedy mě zaujaly. Žádný z besedujících kandidátů mě však nepřesvědčil, že by byl lepším prezidentem České republiky, než je současný prezident ing. Miloš Zeman, CSc.

Mimochodem, obecně, jak hodnotíte přístup médií, ať už co se týká televizních stanic nebo tisku či rozhlasu k současnému prezidentovi?

Podle mne není vyvážený a objektivní. Např. po návštěvě Číny televize i tisk zvýrazňovaly, že se pan prezident dopustil zásadní chyby, že použil soukromé letadlo na cestu zpět (jako by to někoho zajímalo), ale nevyzdvihly, co udělal ekonomicky dobrého pro naši ekonomiku na své návštěvě s čínskými představiteli. Stále televize, tisk a někteří politici omílají lidská práva v Číně, ale nikdo nezná historii Číny, proč postavili zeď, která zabránila rozpadu, neboť tam jsou stovky národností. U nás se našli politici, kteří by v rámci demokracie tento rozpad způsobili v roce 1993. U nás to bylo tak, že chtěli vládnout Klaus i Mečiar, tak se domluvili na rozpadu státu bez referenda.

V prohlášení Vlasteneckého fóra se píše: „Chtějí-li čeští politici být v Evropě a ve světě rovnocennými partnery, tak by se za historii České, dříve Československé republiky neměli stydět – zejména za historické skutečnosti, které vedly ke vzniku samostatného Československa v roce 1918 a k jeho osvobození z německé nacistické okupace v letech 1938 až 1945.“ Domníváte se, že by ostatní kandidáti na prezidenta měli tendenci přepisovat dějiny? Proč by to dělali? A jak?

Paní redaktorko, řekl bych, že s tou formulací, jak je uvedena v Prohlášení Vlasteneckého fóra, v podstatě souhlasíte. Řekl bych dokonce, že všichni kandidáti na funkci prezidenta České republiky s tou formulací, pokud ji budou číst, budou souhlasit. S tou formulací v obecné podobě vyjadřovalo a vyjadřuje souhlas řada politiků. Nicméně tak, jak někteří politici s touto formulací vyjadřovali v minulosti souhlas, zrovna tak stejní politici se chodili za hranice České republiky omlouvat za něco, co naši otcové a dědové nezavinili, ani nezpůsobili. A to nazývám přepisováním dějin České republiky. Proč by to kandidáti na funkci prezidenta České republiky dělali, to byste se musela zeptat jich. Nicméně právě z jejich předvolebních debat a prohlášení jsem nenabyl dojmu a přesvědčení, že by to neudělali.

Ještě k tomu prohlášení, píše se v něm: „I dnes, 99 let po ukončení 1. sv. války, potomci těch, kdo se nechtěli stát obyvateli Československa po 28. říjnu 1918, usilují o revizi výsledků 1. i 2. sv. války.“ Můžete to prosím nějak blíž popsat, upřesnit i toto, jak je myšleno?

Paní redaktorko, nemusíte chodit za hranice České republiky. Stačí se podívat na různá prohlášení a proklamace představitelů spolku Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách na Moravě a ve Slezsku, z.s. Oni se nijak netají tím, že vznik Československé republiky v roce 1918 byl omyl.

V rodinách, na pracovištích je volba prezidenta jistě tématem, o kterém se hodně mluví. Někteří lidé už se kvůli rozdílným názorům prakticky nesnášejí. Ale je skutečně atmosféra tak vyhrocená? Jaké nálady sledujete vy ve svém okolí? A jaká je atmosféra mezi vojenskými veterány, koho budou volit?

V prostředí, ve kterém se pohybuji, žádná vyhrocená atmosféra před volbou prezidenta České republiky nepanuje. Svaz vojenských veteránů ČR, z.s., není žádný totalitní spolek. Členy svazu jsou i bývalí vojáci z povolání, kteří byli vyhozeni z armády po roce 1968 a po roce 1989 byli rehabilitováni a byla navrácena jim důstojnická hodnost. Vedení svazu nediktuje svým členům, kterého kandidáta mají volit. Jsem však přesvědčen, že většina členů svazu podporuje stanovisko vedení svazu. Volba prezidenta České republiky je tajná a vedení svazu rozhodně neplánuje zjišťovat, komu jednotliví členové svazu dali svůj hlas. 

Čekají nás hlasování o důvěře vládě Andreje Babiše, následně prezidentské volby a po nich možná jednání o vzniku nové vlády Andreje Babiše, u kterých bude minimálně do dubna Miloš Zeman. Jde o přelomovou dobu pro český národ?

Paní redaktorko, to je přece demokracie. Do tohoto stavu jsme se dostali sami po loňských parlamentních volbách. Voliči uvěřili líbivým heslům a nezvolili tradiční strany, což se nám může do budoucna vymstít. Jako přelomovou dobu bych spíše viděl tu skutečnost, že voliči do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zvolili více nových poslanců (začínajících politiků) a politických stran, než tomu bylo dosud, ač nemají žádnou zkušenost s reálnou politikou. Jak dopadne důvěra k vládě Andreje Babiše a volbě prezidenta, nedokážu odhadnout, neboť budou rozhodovat poslanci a v druhém případu voliči. Věřím, že všechno dobře dopadne ve prospěch České republiky.   

Foto: předseda Svazu vojenských veteránů plk. v. v. ing. Jiří Pešta. Zdroj: http://www.svazvojenskychveteranucr.net

Pozn:
Svaz vojenských veteránů ČR, z.s. (SvVV ČR), je spolek registrovaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Sdružuje vojenské veterány Armády České republiky a ostatní vojenské důchodce v souladu s Rozkazem ministra obrany ČR. Vlastenectví je samozřejmým prvkem všech členů SvVV ČR. 

 


 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Daniela Černá
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Slova do covidové pranice! Roman Šmucler: Virus se blíží promoření a svému konci

12:04 Slova do covidové pranice! Roman Šmucler: Virus se blíží promoření a svému konci

ROZHOVOR „Očkování vysoce pravděpodobně sníží o až 90 % počet (spíše méně) hospitalizací a snad i ú…