Vyhazování členů, intriky, poslankyně obestřená mnoha záhadami. Promlouvá zakládající člen SPD Chomutov, kterého se okamurovci zbavili

08.10.2018 19:42

ROZHOVOR Ivo Stanislav Ladenberger je jedním ze zakládajících členů buňky SPD v severočeském Chomutově. Ladenberger byl dle svých slov ve straně úspěšný. V jednu chvíli byl dokonce členy a čekateli SPD navržen na místopředsedu strany v Ústeckém kraji. Pravděpodobně jej tak mohla čekat i úspěšná politická kariéra. Jenže SPD se nakonec Ladenbergera kvůli neshodám zbavila a vyloučila jej; bez toho, aby se o tom hlasovalo. Podle Ladenbergera je podobných případů víc, a to v různých krajích i městech. Tomio Okamura se podle Ladenbergera „obklopuje zásadně loajálními, věrnými a poslušnými lidmi“. Kuriozní je, že Ladenbergerovo vyloučení z SPD podepisoval někdejší tajemník Okamurovy partaje Jaroslav Staník, kterého se později strana zbavila kvůli jeho rasistickým a homofobním extempore ve sněmovním bistru, za které dostal později od soudu podmínku.

Vyhazování členů, intriky, poslankyně obestřená mnoha záhadami. Promlouvá zakládající člen SPD Chomutov, kterého se okamurovci zbavili
Foto: Archiv Ivo Ladenbergera
Popisek: Ivo Ladenberger

Jste jedním ze zakládajících členů SPD v Chomutově, proč jste ze strany odešel? 

Tomio Okamura mě zaujal už když začal budovat stranu Úsvit za pomoci poslance D. Kádnera ze strany Věci veřejné. V té době jsem se účastnil dvou jeho vystoupení. To první bylo u nás v Klášterci nad Ohří. Podruhé to bylo v Mostě, kde se sjeli již jen vyložení zájemci o Úsvit. Na této schůzce více mluvil David Kádner z Věcí veřejných než sám Okamura, což mi přišlo podivné. Na dotaz, zda bude Úsvit budovat členskou základnu, přišla odpověď, že ne. Tudíž jsem se o Úsvit přestal zajímat. 

Když přišel za dva roky Tomio Okamura s myšlenkou založit SPD, zaujalo mě to. Popravdě jsem tehdy o finančních machinacích a rozporech v Úsvitu nevěděl. A tak jsem se vydal na první informativní schůzku zájemců o činnost v SPD. Konala se v Ústí nad Labem v restauraci Na Kopečku v červnu 2015. Bylo tam možná i sto lidí z celého Ústeckého kraje. Z bývalého Chomutovského okresu jsme tam byli dva. Tam jsme se dozvěděli, co a jak bude při budování členské základny SPD potřeba dělat s jediným cílem, úspěšně se zúčastnit parlamentních voleb v roce 2017. Takže se dá říci, ano, byl jsem u toho, když se SPD zakládalo.

Věřil jste tehdy straně, nepochyboval jste?

Nikoliv, na této schůzce přišla i moje první pochybnost, zda má smysl, abych se v politice angažoval. Bylo tomu tak proto, že formální a organizační záležitosti na této schůzce zabezpečovala stejná slečna jako v Mostě s poslancem D. Kádnerem a tehdy senátorem T. Okamurou. Když jsem se jí na to přímo zeptal, popřela to. Bylo to pro mě hodně těžké rozhodování, když mi dvacetiletá studentka Tereza Hyťhová zalhala do očí. Naivně jsem si myslel, že to k nerozvážnému mládí prostě patří. Záhy byla navržena Prahou na předsedkyni SPD Ústeckého kraje. 

 Tereza Hyťhová samotná je zajímavou a tajemstvím obestřenou postavou v řadách SPD. Jako nezletilá již pracovala pro Věci veřejné a tam se asi seznámila s Tomiem Okamurou. V osmnácti letech odešla od rodičů a po dosažení plnoletosti kandidovala za Úsvit. Její specialitou byly stížnosti na to, že je zastrašována anonymními dopisy. Nicméně ty samotné nikdy nepředložila. Jeden takový anonym prý poukazoval na to, kde bere peníze na živobytí, když jako studentka bydlí v hotelu, jezdí vlastním autem, navštěvuje taneční kroužek a ještě má čas sbírat funkce v politice. Vlastně mně není dodnes jasné, zda vůbec dostudovala. Osobně si myslím že ne, protože pokud by dostudovala pedagogickou fakultu, získala by nějaký akademický titul.

Její vzestup byl tedy raketový, Hyťhová nyní sedí ve Sněmovně za Okamuru, přitom je stále ještě studentkou. Má Okamura ve zvyku obklopovat se loajálními, věrnými lidmi?

Její vzestup při pohledu zpět byl dle mého názoru pečlivě naplánován a střežen od samého začátku. Na první zakládající krajské konferenci v Ústí nad Labem bylo asi padesát členů a čekatelů SPD. Celou schůzi mistrně řídil Radim Fiala a Jaroslav Staník, byť měli dle stanov jen dozorovat průběh schůze. Dnešní poslankyně Jarošová, která byla zvolena do návrhové komise a měla za úkol vybrat písemné návrhy jmen od členů i čekatelů do funkcí k volbě předsedy a místopředsedů, chodila mezi lidmi po sále, povídala si s nimi, ale nepřinesla jediné jméno.

A to bylo neuvěřitelné, protože už v té době se mnohým nelíbila skutečnost, že by měla vést krajskou organizaci dvacetiletá svobodná slečna bez životních zkušeností a bez vzdělání. Jeden čekatel se před volbou přihlásil a navrhl na předsedu mě. Jeho návrh nebyl do hlasování přijat, a to bez toho, že by to někdo odůvodnil. Já sám jsem to neřešil, protože jsem o žádnou funkci neusiloval. Na této ustanovující konferenci bylo pro mě zajímavé i to, že po jejím skončení se mně tam ztratil můj zápisník s poznámkami k práci v SPD. Z dnešního pohledu se Tomio Okamura obklopuje zásadně loajálními, věrnými a poslušnými lidmi. Jako důkaz slouží to, že v televizi hřímal, jak zakáže politikům kumulování funkcí. A sám ve svém SPD to má ve většině krajů poskládané tak, že předseda krajské organizace SPD je krajským zastupitelem a sedí v poradních komisích kraje, je i poslancem, sedí i v poslaneckých výborech a podvýborech.

 Vy jste ale tehdy ve straně dosáhl na určité úrovni rovněž jistého úspěchu, že ano?

Já byl členy a čekateli navržen na místopředsedu krajského vedení SPD v Ústeckém kraji a následně na první krajské konferenci i zvolen. Pro mě mělo být před touto ustanovující první konferencí v Ústeckém kraji varováním to, že mně den před konferencí oznámili, ať na ni ani nejezdím, že nemám zaplacený členský příspěvek, což nebyla pravda. Poslal jsem kopii o platbě do Prahy na předsednictvo, a tak dostal svolení na konferenci jet. Tenkrát jsem si naivně myslel, že to byla jen nějaká administrativní chyba. Z hnutí SPD Tomia Okamury jsem neodešel dobrovolně, byl jsem po několika pokusech o diskreditaci mé osoby vyloučen. Zajímavé bylo i to, že při volbě předsedy a místopředsedy R.Fiala nastavil způsob hlasování tak, že prvním místopředsedou bude ten, kdo bude prvně volen, což byl D. Hanko, protože o něm se hlasovalo hned po zvolení předsedkyně  T. Hyťhové. Pak se volil druhý místopředseda, tedy já. Dostal jsem více hlasů než D. Hanko, přesto jsem byl druhý. To byla taková srozumitelná ukázka toho, jak si Tomio Okamura představuje svobodu a přímou demokracii. Neřešil jsem to, věřil jsem v Desatero SPD a mylně se domníval, že je nás takových více a že si časem zvolíme vedení kraje dle svých představ a potřeb.

Jaký byl důvod vašeho vyloučení?

Důvod k vyloučení nebyl fakticky žádný takový, kdy by nebylo jiné možnosti než vyloučení z SPD. Nesouhlasil jsem s některými návrhy předsedkyně Terezy Hyťhové a místopředsedy Dominika Hanka. Třeba jsem nesouhlasil s tím, aby byl na kandidátce jako číslo jedna člen za SPO pan P. Šmíd a aby i osoba za SPO dostala funkci zmocněnce. Nebo jsem nesouhlasil s tím, aby se v předvolební kampani slibovalo z plakátů to, že Tomio Okamura a Jan Veleba zruší pro seniory koncesionářské poplatky za televizi. To byla úplná pitomost a přímá lež, protože na krajské úrovni se toto vůbec řešit nedá.

Nesouhlasil jsem s tím, aby byli členové SPD vylučováni bez možnosti obhajoby, a navrhoval jsem v jiných stranách běžně používaný institut pozastavení členství do doby, než se věc vyřeší. Věděl jsem, že jim jsem trnem v oku, a tak jsem se snažil v klidu a rozumně pracovat, protože jsem pořád věřil prospěšnosti Desatera SPD. A tak mě Tereza Hyťhová a Dominik Hanko obvinili z toho, že jsem sabotoval petiční stánky, což byla nehorázná lež, kterou jsem snadno důkazy vyvrátil. Následně mě obvinili, že se neúčastním schůzek a akcí, byť moje účast byla minimálně 85 %.

LADENBERGERŮV VYHAZOV PODEPISOVAL NECHVALNĚ PROSLULÝ TAJEMNÍK SPD STANÍK: 

I to jsem jim vyvrátil, tak mě obvinili z pomluv ohledně vztahů mezi Terezou Hyťhovou a T. Okamurou i R. Fialou, ale mnou požadovaný důkaz nedoložili. Dle jejich slov bylo poslední kapkou k mému vyloučení to, že jsem se nedostavil na schůzku. Když mně zřejmě záměrně poslali pozvánku s datem o den později, než se schůzka skutečně konala. Ona ta věta ve stanovách sloužící k vyloučení člena SPD je opravdu diktátorská. Každý vyloučený člen z SPD byl vyloučen stejnou větou: Svým jednáním a činností jste poškodil pověst hnutí Svoboda a přímá demokracie. Tečka.

Kdy snahy o vaši diskreditaci, jak říkáte, začaly?

Diskreditace mé osoby začala poté, co jsem v Chomutově doporučil za člena tamní SPD Elvíru Hahnovou. Dokud ona nebyla členkou a později oblastní koordinátorkou, tak na mě žádné stížnosti či poukazování na mé pochybení v práci pro SPD nebyly. Při pohledu zpět toho nelituji. SPD Tomia Okamury od krajských voleb v roce 2016 jen sbírá placené funkce a Desatero SPD (jakýsi kodex strany, pozn. redaktora) vůbec neplní. Elvíra Hahnová asi ve vidině senátorského křesla začala sbírat akademické tituly. Údajně externě studovala nějakou školu kriminalistiky, ale jakou a kde odmítla sdělit. Právě u ní jsem litoval, že jsem ji do SPD navrhl za členku, když se později ukázalo, že má neziskovou organizaci, bere dotace od kraje a i se snažila obhajovat potřebu pomáhat migrantům. Když jsem se za čas dozvěděl, že byla jednatelkou společnosti provozovanou Pákistánci, došlo mně, že láteření T. Okamury na neziskovky a migranty jsou opravdu jen jeho lákadla pro členy, příznivce a voliče.

Je lidí, kteří se setkali s podobnou situací jako vy, v SPD víc?

Ano, je jich více. První vyloučená členka SPD v Ústeckém kraji byla krajská koordinátorka a dobrá organizátorka L. Š. Ostatně ona přišla s nápadem venčení psů v Teplickém parku a tím dostala Tomia Okamuru do hlavních televizních zpráv. Údajně byla vyloučena za to, že obtelefonovala koordinátory v jiných krajích ohledně krajských voleb, do kterých jsme dle původního rozhodnutí Tomia Okamury vůbec neměli jít.

V Ústeckém kraji jsme si odhlasovali to, že půjdeme do krajských voleb samostatně. Naše hlasování nikoho ve vedení v Praze nezajímalo. Zajímaly je jen peníze na předvolební kampaň od SPO ( Strana práv občanů, v té době pod vedením senátora Veleby). Možná to bylo i proto, že L. Š. věděla o nadstandardních vztazích Terezy Hyťhové s pražským vedením. Nicméně L. Š. nedostala ani možnost celé obvinění podané Terezou Hythovou vysvětlit a popřípadě se obhájit. Tomio Okamura presumpci neviny asi neuznává.

Druhým vyloučeným byl z Chomutovska M. B., který celkem oprávněně poukázal na to, že vyloučení L. Š. nebylo demokratické. Pan M. Š. byl velice zdatný organizátor. Dokázal přivést na setkání s Tomiem Okamurou asi sto dvacet lidí. Na demonstrace nám zajistil autobus. Na všech demonstracích, kam byl jako řečník Tomio Okamura pozván, vykonával pořadatelskou službu. Uměl získávat členy i sympatizanty pro SPD, přesto byl opět bez možnosti obhajoby svých slov na uzavřené schůzce vyloučen.

Dalším vyloučeným byl J. Č. z Mostu. Dobrý pořadatel schůzek v Mostě, kam mu jezdili lidé i z okolí Bíliny, byť spadali pod Terezu Hyťhovou. Proč byl vyloučen nevím. Se všemi vyloučenými odešli i další členové nebo čekatelé, protože s takovým postupem nesouhlasili. Pak jsem přišel na řadu i já. O dalších nevím, přestal jsem se o činnost SPD zajímat.

Jak probíhalo vylučování? Kdo o vylučování členů hlasoval?

O vylučování členů se nehlasovalo. Vyloučenému členovi přišel dopis v tom smyslu, že poškodil dobré jméno hnutí a tím to pak bylo definitivně uzavřeno. Pokoušel jsem se dojednat návrat vyloučeného M. B., ale bez úspěchu. Nakonec Okamura rozhodl o tom, že máme přijetí či nepřijetí M. B. zpět do SPD řešit hlasováním. To se pro různé důvody odkládalo, a když se konečně dospělo k hlasování, tak jsem byl nepozorný a v domnění, že se klasicky prvně hlasuje, kdo je pro, jsem zvedl ruku, ale první otázka zněla, kdo je proti.

Za spoluprací SPO a SPD byly tedy peníze, sponzorské dary?

Ano, Okamura argumentoval tím, že bez peněz od SPO předvolební kampaň do krajských voleb 2016 sami nezvládneme. Většina tehdejších členů a čekatelů si myslela opak a atmosféra okolo SPD byla vynikající. A asi to nebyly jen peníze do volební kampaně od SPO, ale i cesta pro T. Okamuru k prezidentu M. Zemanovi přes senátora J. Velebu. Sponzorské dary byly mizivé. Finanční podpora přímo z pražského předsednictva avizovaná Terezou Hyťhovou měla být asi 40 000,- Kč, ale něco jako pokladníka jsme v té době neměli a informace o pohybu peněz na krajském účtu nebyly součástí schůzek, takže o tomto nic konkrétního nevím.

V jaké době k těmto věcem a k vylučování členů docházelo?

Tlaky a nesváry začaly poté, co nám Radim Fiala přijel na mimořádnou schůzku do Loun „vysvětlit“ nutnost jít do krajských voleb v koalici s SPO. SPO mělo v té době asi 1 800 členů v celé ČR a nebyli nikde vidět ani slyšet, a tak se do toho mnohým včetně mě nechtělo. Na tuto mimořádnou schůzku do Loun jsem nejel, protože by to asi špatně dopadlo. Chápal jsem to jako podraz od pražského vedení a pošlapání našeho rozhodnutí většinovým hlasováním.

Mnozí opravdu ve velkém nasazení a za vlastní peníze udělali hodně velkou práci při propagaci SPD a najednou se měli o tuto práci dělit půl na půl s neznámou stranou. V Ústeckém kraji bylo podivné i to, že byl jako jednička na kandidátce člen SPO pan P. Šmíd, byť bylo jasné, že tak SPD přijde o jednoho krajského zastupitele. Asi za odměnu vzal záhy P. Šmíd Terezu Hyťhovou na oslavu k prezidentovi republiky na Hrad. Tento člověk za SPO společně s Terezou Hyťhovou zamítli zahrnout do předvolebního programu deprivatizaci vody v Ústeckém kraji a protlačili propagaci k zastavení ilegální migrace a zrušení TV poplatků pro seniory.

Odkud se vzali lidé, kteří tyto dle vašich slov hodnotné členy SPD nahradili?

V roce 2016 moc nových členů nepřibývalo. Dokonce někdy z jara v roce 2016 bylo přijímání členů do odvolání zastaveno. Byly i situace, kdy příznivci nebyli ani po roce aktivní práce pro SPD přijati za čekatele. A naopak byli v tzv. zrychleném řízeni přijati za členy lidé, které ostatní uviděli na schůzce poprvé už jako členy. U nás v Ústeckém kraji byl takový přijat Terezou Hyťhovou s tím, že má kontakty v TV Prima. A naopak Tereza Hyťhová odmítala ve svém regionu přijmout inženýrku geodézie s jejím partnerem déle jak rok a půl. Zda byli nakonec přijati, jsem se už nedozvěděl, byť jsem s nimi žádost o členství sepsal na schůzce v Chomutově, kam přijeli, byť věděli že spadají pod Teplice. Dnes je na Chomutovsku situace v SPD asi taková, že z původních asi 30 členů a čekatelů z roku 2015–2016 zůstali asi jen čtyři.

Odkud se vzala samotná paní Hahnová, která za SPD kandiduje v Chomutově do Senátu? 

Paní Hahnovou jsem poznal na road show, kterou jsem uspořádal pro Tomia Okamuru v chomutovské Kulisárně u divadla. Nijak mě neoslovila, ale snažila se být aktivní a v té době byl Chomutov a okolí po vyloučení M. B. bez koordinátora. Z toho důvodu jsem ji a ještě dvě další ženy doporučil za čekatele.

V té době už se sháněli lidé do volebních komisí a přihlásili se mi na této akci tři zájemci právě pro Chomutov. Poslední den pro odevzdání doporučení členů do okrskových volebních komisí na příslušný městský nebo obecní úřad jsem tyto přihlášky rozvážel po radnicích a zjistil, že právě ti tři žadatelé z oné road show byli vyřazeni údajně proto, že jsem nedodal jejich rodná čísla, byť v té době zákon nic takového nevyžadoval.

IVO LADENBERGER: 

Nicméně jsem jim tento požadavek slíbil splnit a v součinnosti s úřednicí byli do volebních komisí zařazeni. Uvědomil jsem si i to, když jsem objížděl s papíry těchto členů do okrskových volebních komisí za SPD nejen Chomutov a sousední Jirkov, ale i jiná města a obce v celém chomutovském regionu, že paní Hahnová, kterou jsem i pro tuto činnost SPD doporučil, asi přišla do SPD z jiných důvodů. Nejvíce jsem litoval svého doporučení paní Hahnové do SPD v okamžiku, když se ukázalo, že má vlastní neziskovku a že čerpala od Ústeckého kraje dotace a ještě na schůzce krajských koordinátorů nám dělala kázání v tom smyslu, že jsou i dobří migranti.

Z jakých důvodů podle vás přišla Hahnová do SPD?

Z počátku svůj zájem o SPD zdůvodňovala tak, že je v tíživé životní situaci jako vdova, matka samoživitelka s postiženým synem. Jedenkrát uspořádala v Chomutově akci pro děti s propagací SPD a petičním stánkem. Jinak se nijak neprojevovala v propagaci Desatera SPD ani v tom, že by předkládala nějaké návrhy k práci SPD. Doznala se k tomu, že už má politickou zkušenost v politickém subjektu Otevřená radnice, že je ředitelkou vlastní veřejně prospěšné organizace a víc už nic. Při pohledu zpět si myslím, že jen čekala na příležitost a k uvolnění míst na čele kandidátky asi i přispívala v zákulisních jednáních k prospěchu svému. V dnešních dnech těsně před volbami pustila do oběhu klasický okamurovský ufňukaný dopis voličům, jak jí všichni hází klacky pod nohy, sledují ji, a dokonce i vyhrožují. Ale nic, co by doložila konkrétním důkazem. Takže důvod vstupu do SPD byl asi jediný – dostat se přes politiku někam výš.

Celé to na mne dělá dojem, jako byste naznačoval, že je strana řízena jakoby shora a autoritativně Tomiem Okamurou a jeho lidmi. Je to možné?

Stanovy SPD v roce 2015–2016 byly jednoznačně postaveny tak, že o všem de facto rozhodovalo pražské předsednictvo, přesněji řečeno Tomio Okamura. Osobně se mi to nelíbilo, ale na druhou stranu jsem věřil v demokracii zapasovanou do názvu hnutí, takže jsem to nějak neřešil. Praxe byla taková, že co se rozhodlo v Praze, to platilo, byť členové chtěli něco jiného. Jak už jsem zmínil, my jsme hlasovali o tom jít do krajských voleb samostatně a taky jsme si to odhlasovali, ale bylo nám to k ničemu. A jako důkaz o tom, že je SPD vedeno autoritativně shora to snad stačí. Tomio Okamura všude hlásá, jak chodí za občany na hokej, na festivaly a lidové atrakce, beseduje s občany a sbírá od občanů podněty ke své práci. Ale za rok a půl nenavštívil nějakou schůzi v našem kraji a nevím, že by tak učinil v jiných krajích. To rozhodně nepoukazuje na to, že by ho ti dole nějak zajímali.

Ale to je jen jeden případ…

Není to jeden případ, jsou i jiné důkazy. V krajských volbách 2015 se ve všech krajích (asi dva kraje šly do voleb samostatně, protože SPO tam své zastupitele měla) objevil na plakátech výhradně Tomio Okamura, jenže na jiných už vystupoval po boku Jana Veleby. Byl jsem i pokárán, když jsem na Facebooku vystavil svoji fotografii s logem SPD jako kandidát do krajských voleb. V parlamentních volbách v roce 2017 to bylo úplně stejné. Stejná je dokonce i propaganda SPD pro letošní komunální volby. Tomio Okamura slibuje z billbordů bezpečné ulice pro slušné lidi, ale skutečné kandidáty za SPD nikde nevidíme. Před pár dny Okamura ustoupil od propagace vlastní osoby a senátorům kandidujícím za SPD dovolil, aby si na fotografiích, plakátech a billbordech stoupli za něj. Já se domnívám, že taková osobní propagace zavání budováním kultu osobnosti. Nepamatuji si, že by si toto nějaký politik v České republice od roku 1993 dovolil.

Tento princip autokratického rozhodování v SPD, kterou v našem rozhovoru naznačujete, jakých měst či krajů se to týkalo?

Jsem přes internet v kontaktu s některými bývalými členy SPD. Potkalo je to, že byli buď proti své vůli vyloučeni, anebo odešli sami. Z toho usuzuji, že podobné praktiky se týkaly i jiných krajů než jen toho mého. Nejhůře to asi probíhalo v Brně. Vzpomínám si, že tam došlo až k zranění řádného delegáta konference jakousi ochrankou. V Moravskoslezském kraji rovněž čelili nátlaku i intrikám. V Pardubickém kraji si pak jistý vyvolený člen SPD dokonce zřídil vlastní fond na krajské volby. A ani v těchto komunálních a senátorských volbách to není u SPD lepší. V Ústí nad Labem kandiduje jakýsi elektrikář, žijící pět let v cizině, a o své kandidatuře nic nevěděl. Dle Terezy Hyťhové je to jen technická chyba. V Chomutově do voleb na radnici kandiduje na čele kandidátky Elvíra Hahnová s dalšími dvěma příbuznými a samozřejmě kandiduje i do Senátu. V Pardubicích kandiduje jedna osoba za SPD ve dvou městských obvodech. Zkrátka praxe v SPD ani po třech letech nedoznala žádných změn k profesionalitě a k naplnění svého názvu.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jonáš Kříž

Jan Veleba byl položen dotaz

České potraviny

Dobrý den, dnes jsem vyslechla v rádiu zprávu, že zemědělci v Oseku u Rokycan musí nechat ležet ladem 100 ha půdy. Copak není možné, aby spojili síly čeští zemědělci, výrobci potravin z českých surovin, ovocnáři, zelináři a český svaz spotřebních družstev a prodávali se české produkty v českých obch...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Stávka. Okamura po demonstraci odhalil plán

12:21 Stávka. Okamura po demonstraci odhalil plán

„Potřebovali bychom k tomu zmobilizovat velké závody, podniky, statisíce zaměstnanců. Diskusi jsem z…