Vyhráli jsme soutěž Senior roku 2018, raduje se radní Lachnit

01.10.2018 9:48

ROZHOVOR V neděli 30. září udělovala Nadace Charty 77 ceny v šestém ročníku soutěže Senior roku 2018. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se odehrálo v pražském divadle ABC a doprovodilo ho představení divadelní hry Neila Simona Vězeň na Druhé Avenues v hlavní roli se Simonou Stašovou a Kamilem Halbichem. V kategorii nejlepší seniorský klub získali první místo kluby Senzačních seniorů z Komunitního centra Prádelna a Komunitního centra Louka na Praze 5. Obě komunitní centra jsou součástí příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5. Více nám přiblíží radní městské části Praha 5 JUDr. Petr Lachnit, který dlouhodobě veškerou činnost komunitního centra podporuje.

Vyhráli jsme soutěž Senior roku 2018, raduje se radní Lachnit
Foto: Archiv KC Prádelna
Popisek: Vedoucí KC Prádelna Číhák, radní Prahy 5 Lachnit a vedoucí KC Loutka Šárová

Co jsou to vůbec SENzační SENioři a cena Senior roku?
 
Projekt Senzační Senioři (SENSEN) vznikl v Nadaci Charty 77 jako reakce na demografický vývoj v naší zemi, kde přibývá seniorů, z nichž mnoho je obdivuhodně vitálních, aktivních a schopných rozdávat zkušenosti, znalosti i práci pro ostatní. A právě tací se mohou zapojit do tohoto projektu, který jim umožní vytvářet neformální spojení starších lidí, kteří nechtějí jen odpočívat a přijímat cizí pomoc, kteří se ještě rádi zúčastňují dění kolem sebe, není jim lhostejný vývoj společnosti, města, obce. V rámci tohoto projektu vznikají po celé České republice tzv. kluby SENSEN coby otevřené, volně přístupné a neformální sdružení skupin i jednotlivců, které pojí zájem o program SENSEN. Jedním z prvních byl na začátku roku 2012 i klub SENSEN při Komunitním centru Prádelna, jenž právě v tomto ročníku soutěže Senior roku, jejímž hlavním cílem je ocenit a prezentovat široké veřejnosti ty nejvýznamnější počiny a aktivity seniorů z celé republiky, získal ocenění nejvyšší.
 
Můžete nám přiblížit klub SENSEN při KC Prádelna? V čem je výjimečný?
 
Klub SENzačních SENiorů při KC Prádelna vznikl v roce 2012 ze skupiny seniorů, kteří se zapojovali do aktivit komunitního centra v Holečkově ulici na Praze 5. Jedním z prvních impulsů byl kurz základů práce s počítačem a digitální technikou, který se mohl začít realizovat právě díky podpoře Nadace Charty 77 v rámci projektu SenSen. Původní kurz se rozrostl do podoby tří pravidelných týdenních seminářů rozdělených dle pokročilosti, přibyla tzv. iKavárna jako místo setkávání i poradna s digitální technikou všeho druhu. Zároveň se rozšiřovala a stále rozšiřuje i další nabídka aktivit pro seniory – herna stolního tenisu, zdravotní gymnastika, jóga, tai-chi a další pohybové kurzy, kurzy práce s tabletem a několik jazykových kurzů a konverzačních skupin, seniorský taneční a pěvecký soubor Marietta nebo pravidelná hudební odpoledne. Kromě těchto pravidelných aktivit se senioři zúčastňují letních poznávacích výletů mimo Prahu, výtvarných dílen a workshopů, fotografických a vzdělávacích seminářů, besed, společenských večerů, koncertů a celkově se zapojují do činnosti Komunitního centra Prádelna, jehož se stali nedílnou a významnou součástí. Zároveň se z centra stalo přirozené centrum aktivních seniorů naší městské části, kteří zde nacházejí zázemí a podporu pro své aktivity a pro velké množství z nich se stalo komunitní centrum velmi důležitým pilířem jejich života. Komunitní centrum Louka představuje mladšího a menšího sourozence Prádelny, kde jsme vytvořili komorní prostor pro setkávání seniorů a rozličné semináře a worskhopy. Ústředními tématy cyklů přednášek je např. zdravý životní styl, aktivní stáří, bylinky a jejich využití, netradiční výtvarné a rukodělné dílny apod. Kromě toho nabízí Louka např. také seniorům ucelený kurz floristiky a grafologie. I zde se postupně vytvořila komunita seniorů, v jejichž životě má komunitní centrum svoje významné místo.
 
V čem vidíte smysl a přínos takových seniorských aktivit?
 
O činnost seniorů v Komunitním centru Prádelna se zajímám již od samého počátku, systematicky sleduji jeho fungování a na základě mých poznatků mohu vyjádřit velmi pozitivní dojem, který mám. Senioři z Komunitního centra Prádelna jsou výrazné, aktivní a zvídavé osobnosti, pro které není věk limitujícím faktorem, nýbrž příležitostí uplatnit získané životní zkušenosti a dále se vzdělávat a zajímat o dění kolem sebe. Vyvíjejí bohatou a pestrou činnost a zároveň jsou představiteli výrazných osobností různého věku i společenského postavení. Jedno však mají společné – touhu žít stále aktivní život, vzdělávat se, být přínosem současné společnosti, zapojovat se do dění ve svém okolí a bez předsudků přistupovat ke všemu novému. Nejčastějším problémem seniorů v celosvětovém měřítku není ani finanční situace, byť leckdy nebývá jednoduchá, ani zdravotní komplikace, ale samota či absence důvodu „pro co žít“. A právě takové projekty, jako je SENSEN, ji pomáhají překonat, umožňují vytvářet nové sociální vazby, naplňovat každodenní bytí aktivní a smysluplnou činností a tím významně zvyšovat kvalitu života seniorů. Velmi atraktivní je také projekt SENzačních SENiorů coby svobodná platforma pro široké spektrum aktivit, které vyhovují především moderním seniorům, kteří nechtějí být formálně organizováni. Jelikož za pár let budou senioři patrně nejpočetnější skupinou obyvatelstva v naší zemi a kromě lékařské a sociální péče budou sebevědomí a pocit uplatnění potřebovat nejvíce, vidím velkou důležitost těchto programů zvláště do budoucnosti. Zároveň může být ocenění a propagace takovéto činnosti také inspirací pro politické představitele samosprávy při rozhodování o podpoře tohoto typu projektů a aktivit ve prospěch celé společnosti.
 
 

reklama

autor: Barbora Richterová

Ing. Petr Bendl byl položen dotaz

Diskuze

Dobrý den, pane Bendle. Hned na začátku říkám, že podle mě nemají zemědělci k demonstracím důvod. Vždyť jejich zisky rostou, tak na co si stěžují? Ale proč vás oslovuji je kvůli vašemu komentáři. Tvrdíte, že protest pokus nelegitimních osob o destabilizaci. Proč myslíte, že by se o to někdo snažil? ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Docent: Mír na Ukrajině? Až po drtivém vítězství jedné ze stran. Těch globálních

19:45 Docent: Mír na Ukrajině? Až po drtivém vítězství jedné ze stran. Těch globálních

Šlo ruské invazi na Ukrajinu nějak zabránit? Je šance na nějaké blízké mírové řešení? Nejen o tom ml…