Program rozvoje kultury ve městě Brně

11.01.2012 16:26

Program rozvoje kultury ve městě Brně je strategickým dokumentem, který rozvíjí platný materiál Strategie pro Brno, který byl ZMB schválen v r. 2009. Je jedním ze čtyř dokumentů důležitých pro zvýšení kvality života ve městě Brně.

Program rozvoje kultury ve městě Brně
Foto: Martin Šimák
Popisek: Pohled na Brno shora, letecký snímek
reklama

Program se skládá z analytické a návrhové části. Analytická část, která je nyní dokončena, mapuje stávající stav brněnské kulturní scény. Provedené analýzy vycházejí z řady průzkumů a šetření, mimo jiné z reprezentativního sociologického průzkumu mezi více než 1.000 respondenty z řad obyvatel, z anketního šetření mezi 300 subjekty nezřizované scény a z téměř 40 uskutečněných polostrukturovaných rozhovorů s řediteli příspěvkových organizací města Brna a představiteli nepříspěvkového sektoru v oblasti kultury. Mezi hlavní závěry dosud zpracované analytické části lze zařadit:

  • Brno mimo jiné umělecky tíhne k experimentu a alternativě.
  • V Brně je vysoká míra financování kulturních aktivit městem ve srovnání s Ostravou, Prahou a Plzní.
  • V dlouhodobém horizontu se jeví jako nutné přeformulovat kooperativní formu financování kultury.
  • V kulturním prostředí v Brně existují v zásadě dvě linie. V první linii se jedná o instituce zřizované městem Brnem. Zde jde zejména o absolutní výši intervence, neboť tyto organizace vytvářejí páteřní systém kultury ve městě Brně. Ve druhé linii se jedná o kulturní scénu nezřizovanou městem Brnem, kde je možné uvažovat o úpravě a jiné formě podpory z úrovně města.
  • Z provedených analýz vyplývá především velmi dobrá úroveň financování zřizovaných organizací ze strany města.
  • Kultura v parteru města, zejména ve spojení s cestovním ruchem, oslovuje jak obyvatele, tak návštěvníky.
  • Nezávislá scéna volá po víceletých kulturních grantech, které by pomohly investovat do dlouhodobějších projektů a stabilizovat programovou nabídku.
  • Produkty kreativních průmyslů (reklama, film, návrhářství, architektura a design) jsou v Evropě moderní a svébytnou městskou kulturní nabídkou.

„Návrhová část programu je s ohledem na závěry analýzy rozdělena do tří prioritních os. K této zpracované části materiálu se budou moci občané vyjádřit při jeho veřejné prezentaci, a to dne 25. ledna 2012 od 15–17 hodin v sále Břetislava Bakaly, za účasti primátora statutárního města Brna a dalších představitelů města, dodavatelské firmy,   klíčových partnerů a veřejnosti,“ uvedla náměstkyně primátora Jana Bohuňovská. Materiál bude zveřejněn na webových stránkách města Brna 19. ledna 2012.

Pro rozvoj kulturních aktivit nezávislých subjektů však téměř ve všech sledovaných oblastech dlouhodobě schází vhodné prostory s adekvátním technickým vybavením a poskytované současně za nájem odpovídající možnostem nezřizovaných institucí působících v oblasti kultury.

Dlouhodobým rizikem, které ohrožuje chod řady nezřizovaných institucí, jsou mimo jiné nízké dotace z veřejných zdrojů, a klade zvýšené nároky na dobrovolnickou práci, která je vždy nestabilním faktorem a její vysoké zastoupení tak dlouhodobě ohrožuje chod řady subjektů. Asi nejvíce se nedostatek financí ale podepisuje na naprosto nedostačující míře propagace, která je ovšem současně pro rozvoj kulturní scény alfou a omegou. Zde hrají klíčovou roli veřejné instituce, a to ať již formou vzájemné spolupráce se subjekty z nezřizované scény, nebo prostřednictvím již v současné době poskytovaných výhodných nabídek propagace pro tyto subjekty např. prostřednictvím Turistického informačního centra města Brna.

„Rolí města je podpora aktivit a provozu svých příspěvkových organizací, zajišťování vzájemného partnerství a  podpora při získávání grantů a dotací. Stabilizaci umělecké scény by pomohlo též zavedení víceletých grantů. Ty by zajišťovaly zřizovaným i nezřizovaným subjektům možnost investovat do dlouhodobějších projektů,“ zdůraznil primátor statutárního města Brna Roman Onderka.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Brno.cz

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zlín: Voda z pramene Příluky opět splňuje limity pro pitnou vodu

21:23 Zlín: Voda z pramene Příluky opět splňuje limity pro pitnou vodu

Voda z pramene Příluky (u točny MHD) již opět vykazuje charakter pitné vody. OŽPaZ zlínského magistr…