Lachnit (ANO): Aktivizace jako součást soudobých trendů v péči o seniory

19.07.2022 9:31 | Tisková zpráva

"Pryč je doba, kdy v sociálních službách bylo hlavním cílem v péči o seniory zabezpečit jejich základní životní potřeby. V době, kdy se věk seniorů prodlužuje, stává se nedílnou součástí moderní péče o seniory jejich aktivizace," uvádí radní pro sociální oblast JUDr. Petr Lachnit.

Lachnit (ANO): Aktivizace jako součást soudobých trendů v péči o seniory
Foto: Praha 5
Popisek: Radní MČ Praha 5 JUDr. Petr Lachnit

Ruku v ruce s prodlužujícím se věkem seniorů se dostává do popředí prevence fyzického a duševního stárnutí seniorů, která spočívá spolu s dodržováním zdravého životního stylu i v tělesných aktivitách a dostatečném zatěžování a trénování mozku a udržování intelektuálního rozhledu.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 (více ZDE) má vytvořený funkční systém poskytování sociálních služeb a sociální péče pro seniory a zdravotně a tělesně handicapované občany formou rozšířené nabídky aktivizačních programů a volnočasových aktivit. Odborní pracovníci se na jednotlivých střediscích setkávají se seniory, kde společně plánují aktivizace a realizují volnočasové programy, ve kterých si mají možnost senioři procvičit paměť formou testů, kvízů, deskových her a reminiscenčních technik, které podporují a rozvíjejí jejich kognitivní funkce.

Anketa

Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné?

4%
96%
hlasovalo: 25298 lidí

Senioři si v prostorách komunitních center, ale i v domech s pečovatelskou službou zvykli sami organizovat i řadu kurzů, seminářů, setkání, workshopů, výletů, které je motivují k dalším společným aktivitám, setkáním a zážitkům. Podstatou fungování středisek příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 se tak stala komunitní forma práce s občany.

Sociální péče je obohacena o aktivity a aktivizační programy nejen pro aktivní občany z komunitních center Louka, Prádelna a Konírna, ale i pro klienty Domu sociálních služeb Na Neklance a Domu s pečovatelskou službou v Zubatého ulici a v Raudnitzově domě v Hlubočepech.

V pobytovém zařízení v Domě sociálních služeb Na Neklance probíhají specifické aktivizace individuální a skupinové pod vedením profesionálního týmu odborných pracovníků. Individuálně formou nácviku chůze, pohybu na lůžku, nácviku sebeobslužné péče. V skupině také vedle pohybových cvičení realizujeme cvičení paměti a reminiscenční aktivity, které podporují, rozvíjejí a pomáhají udržet mentální schopnosti seniorů. Klienti se mohou zapojit i do sázení rostlin v atriové komunitní zahradě a tvořivé dílny, výrobou různých doplňků a předmětů zejména pro radost a své příbuzné a známé. Tím si cvičí jemnou motoriku, a získávají tak motivaci k rozvíjení dalších činností.

Pro tyto klienty je velmi důležité navazování společenských kontaktů při pravidelných setkáváních při různých významných příležitostech, jako jsou oslavy narozenin v kavárničce domu a kulturních akcí a vystoupení hostů. Těchto aktivit se účastní i jejich rodinní příslušníci, kteří se naučili zde být i pravidelnými hosty. Nejenže se účastní těchto aktivit, ale také pomáhají s vytvářením kulturních programů a oslav. Svým rodičům, známým, přátelům, kteří jsou momentálně v zařízení, tak projevují svou sounáležitost a oporu. V některých případech tím dochází i k zlepšování a ztmelování vztahů v rodinách a navazování dlouhodobých přátelství, která přetrvávají i po dobu, kdy klient naše zařízení opouští.

Další aktivizační programy jsou realizovány v Domě s pečovatelskou službou v Zubatého ulici již od roku 2016, kdy klienti sami projevili zájem setkávat se, společně prožívat a nebýt sami se svými problémy. Setkání probíhají v společných prostorách domu, klubovně s malou kavárničkou, kde se všichni cítí příjemně. Pod vedením aktivizační pracovnice se zde prostřednictvím reminiscenčních technik odvíjejí a předávají životní příběhy a zkušenosti. Organizují se cestovatelská odpoledne a připravují další programy. Tyto aktivizační programy jsou v Domě s pečovatelskou službou v Zubatého ulici v současné době již běžnou a nepostradatelnou součástí života domu. Podobné aktivity se konají od jara tohoto roku i v novém Domě s pečovatelskou službou – Raudnitzův dům v Hlubočepech.

Komunitní centra Prádelna, Louka a Konírna znamenají úzké propojení nabídky aktivizačních a volnočasových aktivit se všemi středisky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5. Veřejnost, zejména seniorská, zde najde širokou škálu vzdělávacích programů z oblasti zdravého životního stylu, jazykových a počítačových kurzů, pohybových aktivit, cvičení, společenských a kulturních aktivit. Někteří aktivní seniorští návštěvníci komunitních center se naučili spolupracovat se středisky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, a vytvářejí tak pro klienty další aktivity pod heslem Senioři seniorům, což bylo a je naším společným cílem a máme z tohoto všichni radost.

reklama

autor: PV

nová totalita

Četl jsem zde váš článek i článek o tom, co Strach říkal a je to svatá pravda. Tato vláda se opravdu snaží umlčet a potlačit jakékoliv jiné názory, lidi, kteří je mají často dost nevybíravě nálepkuje. Kam myslíte, že to povede dál? Nastane nová totalita jak tvrdí Babiš? Myslíte, že tento rozjetý vla...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Koudelka (Trikolora): Válka o Karabach

14:07 Koudelka (Trikolora): Válka o Karabach

Náhorní Karabach je území na Kavkaze, donedávna asi s 145 000 obyvateli obývané Armény, jež je jablk…