Ministr Baxa: Zákon přináší požadavky na minimální věk a odbornou i zdravotní způsobilost osob

02.06.2022 17:15

Projev na 25. schůzi Poslanecké sněmovny 2. června 2022 k zákonu o vnitrozemské plavbě

Ministr Baxa: Zákon přináší požadavky na minimální věk a odbornou i zdravotní způsobilost osob
Foto: Reprofoto: ČT24
Popisek: Martin Baxa (SPOLU)

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

v zastoupení vlády a pana ministra dopravy Martina Kupky si dovoluji Poslanecké sněmovně předložit k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je provést transpozici tří směrnic Evropské unie do vnitrostátního právního řádu.

Jde o směrnici EU a Rady 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě, a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES a další dvě směrnice Evropské komise novelizující tuto směrnici. Návrh zákona rovněž zohledňuje dva související přímo použitelné předpisy EU.

Návrh zákona tak především reaguje na novou unijní úpravu, která stanoví podmínky a postupy pro osvědčování kvalifikací osob podílejících se na provozování plavidel na vnitrozemských vodních cestách v EU a pro uznávání těchto kvalifikací v členských státech EU. Na rozdíl od dosavadní unijní úpravy, která dopadala pouze na vůdce plavidel, se nová úprava týká rovněž ostatních profesionálních členů posádky a některých dalších osob. Vzhledem k úzké provázanosti způsobilosti členů posádek plavidel spadajících nově pod unijní právo s úpravou způsobilosti členů posádek ostatních pod unijní právo nespadajících... plavidel, pardon, se navrhované změny dotýkají i neharmonizované, tedy čistě vnitrostátní zákonné úpravy.

Anketa

Je Stepan Bandera hrdina?

1%
97%
hlasovalo: 20518 lidí

Tyto změny přesahující implementační rámec však spočívají především v přesunutí podstatné části úpravy z podzákonné úrovně na úroveň zákonnou v jejím novém systematickém uspořádání a v precizaci normativního textu. Návrh zákona tak přináší nové harmonizované a vnitrostátní požadavky na minimální věk a odbornou i zdravotní způsobilost osob, které budou podmínkou pro udělení oprávnění k vedení či obsluze plavidel a k výkonu dalších odborných činností ve vnitrozemské plavbě. Dále vymezuje doklady, kterými bude možné příslušná oprávnění doložit a stanoví postup plavebního úřadu při udělování příslušných oprávnění a k vydávání uvedených dokladů, jakož i postupy pro případ pozbytí znalostí nebo dovedností potřebných k vedení či obsluze plavidel, nebo k výkonu odborných činností ve vnitrozemské plavbě, či pro případ omezení či zániku zdravotní způsobilosti držitelů příslušných dokladů.

Zakotvuje se rovněž rejstřík členů posádek plavidel a odborníků na plavidlech, jehož správcem bude Státní plavební správa. Rozsah údajů vedených v tomto rejstříku je dán unijním právem. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si váš požádat o podporu předloženého návrhu zákona, kterým se mění zákon o vnitrozemské plavbě a další související zákony.

Děkuji vám za pana ministra Martina Kupku i za sebe za pozornost.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
lic. Marek Novák, MBA byl položen dotaz

česká ekonomika

Dobrý den, nemám žádné ekonomické zdělání, tak spoléhám na to, že mi to vy jako odborník -našel jsem si, že se hospodářské politice věnujete vysvětlíte a hlavně nastíníte řešení, protože se bojím, že se řítíme do zkázy. Co přesně znamená, že důvěra v ekonomiku u lidí roste? Jaké to pro ni bude mít n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

KDU-ČSL: Náš úkol? Aby senioři mohli v klidu a pohodlí užívat podzimu života

22:02 KDU-ČSL: Náš úkol? Aby senioři mohli v klidu a pohodlí užívat podzimu života

Komentář na facebookovém profilu k Mezinárodnímu dni seniorů.