„Skončíme na dvou procentech. Politický hřbitov! Ale ne, běž do toho.“ Expremiér, exministři, poslanci, kraje a straníci účtují s Petříčkem, který chce do vedení ČSSD. Silné čtení

13. 1. 2019 8:45

ANKETA Ještě před pár měsíci ho téměř nikdo neznal a byl asistentem europoslance Miroslava Pocheho. Dnes je Tomáš Petříček ministrem zahraničí a na březnovém sjezdu ČSSD chce kandidovat na místopředsedu strany. V rozhovoru pro MfD uvedl, že dle něj může být ČSSD moderní levicovou stranou, k čemuž chce přispívat. Neodrazuje ho ani to, že se o něco podobného pokoušel expředseda Bohuslav Sobotka a volební výsledky byly žalostné. "Ale ty porážky nebyly způsobeny tím, že jsme se chtěli stát moderní levicí. Přišly spíš kvůli tomu, že jsme se jí nestaly," domnívá se. ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků (současných i bývalých) ČSSD, co si o tom myslí.

„Skončíme na dvou procentech. Politický hřbitov! Ale ne, běž do toho.“ Expremiér, exministři, poslanci, kraje a straníci účtují s Petříčkem, který chce do vedení ČSSD. Silné čtení
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček
reklama

"Práce pana Petříčka na mě působí pozitivně, jeho kroky mi přijdou rozumné. Má své zásadní výstupy, to mám u politiků rád. V tuto chvíli nemám námitek, kdyby kandidoval, a byl bych schopen ho podpořit. Co se týká vize - je třeba dělat sociálně demokratickou politiku s ohledem na to, že to má být politika především pro lidi, kteří se živí poctivou prací a kterých je v této zemi většina. To znamená i lidí, kterým se třeba zrovna nedaří, ale snaží se své osudy zvládat. To si myslím, že je typická sociálně demokratická politika. Nepotřebuje být moderní ani nějak zkostnatělá, měla by být lidem prostě srozumitelná," řekl pro ParlamentníListy.cz donedávna předseda Senátu (nyní místopředseda) Milan Štěch. "Řada z nás ji praktikuje a bylo by dobře, kdyby ji převzalo celé vedení sociální demokracie. Myslím si, že pan Petříček by do toho mohl rozumně zapadat, protože zase v mezinárodní politice je třeba mít zásadní stabilní postoje a řídit se přístupem, který je pro sociální demokracii vlastní a který jsem teď popsal. Takže docela jeho kandidaturu vítám, uvidíme, jestli těch kandidátů bude víc a je dobře, aby bylo možné vybírat ze širší nabídky," dodal.

Milan Štěch

  • "Slušně, ale důrazně."
  • místopředseda Senátu

"V podání Sobotků a Petříčků to volání po nových myšlenkách nahrazuje nové myšlenky samotné. Duté fráze o západním střihu sociální demokracie - to je také momentálně blábol, protože bych chtěl vidět, kterou sociálně demokratickou a socialistickou stranu západní Evropy by chtěl Petříček ukázat jako ten vzor pro dnešní sociální demokracii. Obávám se, že s výjimkou Labour Party - která však podle posledních průzkumů zaostává za konzervativci - tak není v západní Evropě strana, která by byla nějakou výzvou pro českou sociální demokracii," řekl bývalý premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek. "Česká sociální demokracie musí jít cestou vlastního unikátního programu a za rok a čtvrt, který uplynul od voleb do Poslanecké sněmovny, se nestalo vůbec nic. Pokud vedení strany obsadí lidé jako Petříček, tak se ani nic nestane," doplnil.
 

Ing. Jiří Paroubek

  • Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Inspirujme se na Slovensku, to by měl být náš SMĚR

"Liberální sociální demokracie západního střihu, kterými se chce pan ministr Petříček inspirovat jako kandidát na místopředsedu ČSSD, bohužel stagnují a propadají se napříč západní Evropou jedna po druhé. Hledejme inspiraci všude, kde ještě socdem funguje a je úspěšná, nejblíže v nám tolik blízkém Slovensku, to by měl být i náš SMĚR," vysvětlil Michal Hašek, staturární místopředseda ČSSD (2011 - 2013), poslanec (2002 - 2009. 2010 - 2014) a hejtman Jihomoravského kraje (2008 - 2016).
 
 
"Myslím, že bychom měli mít stranu pro slušné a pracující lidi, kteří potřebují pomoci nebo povzbudit. Stranu pro potřebné, ne jen pro ty, kteří chodí s nataženou rukou. Stranu, která bude podporovat rodiny s dětmi, aby se rodiče nemuseli strachovat o budoucnost. Stranu, která myslí na lidi, kteří se živí prací a ti se musí mít zásadně lépe než ti, co se rozhodli nepracovat," napsal Tomáš Hanzel, místopředseda Poslanecké sněmovny, v letech 2006 až 2018 primátor Karviné. 
 
 
"Jsem přesvědčený, že naše politika by měla být zaměřena na podporu pracujících, rodin s dětmi, seniorů znevýhodněných lidí, studentů. Tématy jsou dostupná péče, bezpečnost či vzdělávání. Pokud to je styl moderní levicové strany, tak beru. Naše předchozí politika tomu neodpovídala," vysvětlil pro ParlamentníListy.cz poslanec Ondřej Veselý, bývalý starosta Písku.
 
 

Cesta k moderní levici nás dovedla do stavu klinické smrti

Anketa

Měl by Tomáš Petříček i nadále být ministrem zahraničí?

3%
97%
hlasovalo: 20715 lidí
"Snahu pana Petříčka o záchranu sociální demokracie oceňuji. Jen úplně přesně nevím, co má znamenat pojem moderní evropská levice. Obávám se totiž, že na cestu k moderní levicové straně jsme vykročili pod vedením Bohuslava Sobotky a tato cesta nás dovedla až do stavu klinické smrti. Z toho, že v podobném stádiu jsou prakticky všechny ostatní strany "moderní evropské levice", se však dá usuzovat, že problém nebyl primárně v osobě Bohuslava Sobotky a jeho (ne) charismatu, ale v ideových východiscích, která v sociálně demokratické politice začal prosazovat," vysvětlil poslanec za Ústecký kraj a místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna
 
"Zde je nutné se vrátit zpátky do historie a podívat se, na jakých základech levicové (demokratické) strany vznikly a po dlouhá léta dobře fungovaly. Základní nosnou myšlenkou těchto stran bylo zastupování zájmů lidí práce, tedy dělníků, řemeslníků či živnostníků, proti zájmům veřejného kapitálu. Karel Marx (a nestyďme se, že z jeho myšlenek levicové strany čerpaly) tvrdil, že "svoboda dělníka je omezena jeho metabolismem", což znamená, že čas strávený činností umožňující zajištění základních životních potřeb se dá vnímat jako čas v nesvobodě, protože daný jedinec nemá na výběr - buď se uživí, nebo umře hlady, žízní, zimou či vším dohromady. Levicově orientované strany proto začaly usilovat o to, aby "čas strávený nesvobodně" nebyl v rámci společnosti rozdělen až příliš nerovnoměrně. Začaly usilovat o zkrácení pracovní doby (tehdy to bylo 14 hodin), o zákazu práce dětí, o skutečnou rovnost lidí před zákonem, o právo na vzdělání, lékařskou péči, o péči o staré a nemocné, o podpoře rodin a o mnoha dalších věcech. To vše mělo vést k důstojnějšímu životu dělníků a zvyšování celkové harmonie (sociálního smíru) ve společnosti," upozornil. 
 
"Jak je na tom ale levice dnes - tedy "nová, evropská, moderní"? Ta omezuje svobodu dělníka nejen metabolismem jeho rodiny, ale také metabolismem obyvatel třetího světa, dále metabolismem jednotlivců a skupin parazitujících na jeho práci. Moderní evropská levice prostřednictvím různých ideologií útočí na dělníkovu rodinu, na způsob života, který převzal od předků a se kterým je spokojený, útočí na zem, kde se narodil a kterou má rád (přiznejme, že Marx se mýlil, když tvrdil, že dělník nemá vlast). Moderní evropská levice (Marcuseho metodou "represivní tolerance") útočí na dělníkovu svobodu slova a tím na svobodu myšlení (myšlenky, které nesmíme říkat, jako by nebyly), moderní evropská levice neuznává rovnost před zákonem, a tak bych mohl pokračovat ještě dlouho...," konstatoval.
 
"Moderní levice zkrátka dnes likviduje vše, za co bojovala a v co věřila levice stará a "nemoderní". Že to je přehnané tvrzení? V tom případě bych rád připomenul, že náš sociálně demokratický dorost otevřeně a aktivně podporuje proticivilizační revolucionáře z brlohu zvaného Klinika, ve kterém jsou parazitismus a násilí oficiálním paradigmatem. Co k tomu dodat? Snad jen, že je to smutné a že si strana "lidí práce" takový konec opravdu nezasloužila. Rád s panem Petříčkem budu spolupracovat na pokusu o resuscitaci sociální demokracie, avšak ne na její "klinikizaci" - ta totiž neznamená oživení, ale potupnou a zaslouženou smrt. Opravdu nová levice se dnes ve skutečnosti musí vrátit ke kořenům levice staré, které bych mohl shrnout následovně: rodina, práce, bezpečí, svoboda, důstojnost, vlast a tradice. Jestli obnovu naší politiky myslí pan Petříček takto, tak má u mě dveře kdykoliv otevřené. Pokud se k našim kořenům nevrátíme my sami, tak na nich vyroste někdo jiný, protože jde, narozdíl od těch "klinikářských", o kořeny zdravé," uzavřel svůj obsáhlý příspěvek pro ParlamentníListy.cz.
 

Tradiční témata jsou out, společnost je dnes jinde. Ať jde Petříček do toho! 

"Zatím nic. Jsou to jen proklamace a slova. Takže až přijde každý, kdo chce kandidovat do vedení strany, s návrhy, recepty řešení a tématy a odpoví na pokládané otázky, především jak toho chce dosáhnout, sdělím, co si o tom všem myslím. Doposud je to o heslech," uvedl poslanec a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 
 
"Jako dlouholetý sociální demokrat, který má dostatek životních, profesních i politických zkušeností, mám jasnou představu o tom, kam by měla politika a programové priority ČSSD směřovat. A nemyslím si, že je nutné politiku sociální demokracie dělit na politiku pro městské liberály či pro obyvatele venkova. Základem politiky ČSSD musí být zlepšování životní úrovně zaměstnanců, drobných živnostníků, seniorů a rodin s dětmi a  pomoc potřebným. Je třeba mít komplexní řešení k řešení problémů dneška a také pro zvýšení spravedlnosti a solidarity v naší společnosti. Sociální demokracie by měla společnost spojovat, a ne rozdělovat," domnívá se Antonín Seďa, bývalý poslanec za Zlínský kraj (2002 - 2017). "A co se týče kandidatury pana ministra, v ČSSD může kandidovat každý její člen, pokud dostane důvěru a nominaci svých spolustraníků. Já jsem vždy preferovat více kandidátů na jakoukoliv pozici, aby si delegáti a členové strany mohli vybírat. Takže mně osobně kandidatura pana ministra Petříčka nevadí," konstatoval. 
 
 
"Je potřeba nových, mladých rozumných lidí do vedení. A nejen ČSSD. Věřím, že pan Petříček má svůj rozum a nepotřebuje nikoho, kdo by mu našeptával. Ať do toho jde!" sdělil Josef Novotný, bývalý poslanec (2010 - 2017) a hejtman Karlovarského kraje (2008 - 2015).
 
 
"Pana Petříčka znám a myslím, že je to nadějný mladý politik, držím mu palce a budu rád, když uspěje. Osobně nejsem vyhraněn, pokud jde o zaměření a zužování levicové politiky," uvedl Jan Mečl, čerstvě znovuzvolený krajský předseda ČSSD v Libereckém kraji.
 
Je to správné a je potřeba hledět tímto směrem. Reagovat na současnost a uchopit aktuální témata. Ta tradiční jsou out. Troje poslední volby to jasně ukázaly. Společnost je dnes jinde. Tady, stejně jako v Německu. Jinak vymřeme. A co se týče Sobotky, témata měl dobrá, lepší než potom za Lubomíra Zaorálka. Ale nevhodně a nedostatečně zpracovaná," sdělil pro ParlamentníListy.cz bývalý poslanec (2013 - 2017) Lukáš Pleticha.
 

Odchod do mimoparlamentní opozice sociální demokracii prospěje

"Petříčkův pokus o to, aby už ve volbách do EP ČSSD získala obdobný výsledek jako v komunálních volbách v Praze, asi bude nadmíru úspěšný. Ale následný odchod do mimoparlamentní opozice sociální demokracii prospěje," myslí si bývalý sociálně demokratický ministr a diplomat Jaroslav Bašta.
 
"Opravdu? Jak vidno, lidi už nejsou ani v politice. Tedy aspoň někde. Ale proč ne. Osobně jej neznám. Prý by každý měl mít právo volit i být volen. Byť to ne vždy a všude platí. Hlavně tam ne, kde vládnou intrikáni. Takže na detaily a šance se, prosím, raději zeptejte pana Pocheho. Je to jeho člověk a zřejmě i další tah. A jen a pouze na delegátech "socanů" je, jak opět "moudře" rozhodnou. Zatím je to ale vždy stálo nějak dost procent preferencí," konstatoval bývalý poslanec (2010 - 2017) Jiří Koskuba
 
 
"Nesdílím názor, že by ministři měli být současně i místopředsedy ČSSD, samozřejmě s výjimkou předsedy strany. Co se týče Tomáše Petříčka, zatím jsem neslyšel jeho jediný politický názor na směřování ČSSD a nezaznamenal jedinou politickou aktivitu v tomto směru. Měl by se teď v první řadě věnovat svému resortu. Bohužel se domnívám, že při volbě místopředsedů opět nad soubojem osobností zvítězí opět straně škodící dohody ve stylu "když ty mě, tak já tobě", které zpravidla nevedou k výběru nejlepších, ale k výběru nejlepších kamarádů. To ale není způsob, jak získat mezi voliči ztracenou důvěru," upozornil pro ParlamentníListy.cz Michal Kraus, bývalý poslanec (za ČSSD od roku 1993 - 2006), nyní předseda okresního výboru ČSSD v Semilech.
 

Orientace sociální demokracie na městské liberály je cesta na politický hřbitov

Anketa

Je Jan Hamáček dobrý předseda ČSSD?

5%
81%
hlasovalo: 6067 lidí
"Návrh Tomáše Petříčka na orientaci sociální demokracie na městské liberály je cesta na politický hřbitov, kterou již šel Vladimír Špidla, Jiří Dienstbier ml. a Bohuslav Sobotka. Výsledkem je, že sociální demokracie ze Zemanových 30 % skončila na Sobotkových 7 % a za Hamáčka se potápí dál. Městské liberály oslovují Piráti. Sociální demokracie nemá u této skupiny šanci. Katastrofální je, že kvůli podlézání této skupině voličů, která je především v Praze a Brně, sociální demokracie opustila původní voliče, které převzal Babiš. Tito voliči vůči sociální demokracii mohou říci: "Opustíš-li mne, nezahynu, opustíš-li mne, zahyneš," vysvětlil pro ParlamentníListy.cz právník Zdeněk Koudelka, poslanec v letech 1998 až 2006.
 
"Petříček pochází z pražské sociální demokracie, která je neschopná uspět ve volbách, což dokazuje zisk 2 % voličů v posledních komunálních volbách. Petříčkova politika povede k tomu, že tento pražský zisk se stane celostátním volebním ziskem sociální demokracie. Naopak pražská organizace protřele podvádí, když v rozporu se stanovami sociální demokracie, podle nichž by měla mít jen 10 obvodních organizací, jich má 15, což protiprávně posiluje její zastoupení v nejvyšších orgánech strany - Ústředním výkonem výboru a Sjezdu. Jmenování Tomáše Petříčka bylo trapnou tečkou za trapným pokusem předsedy sociální demokracie Jana Hamáčka protlačit jmenování Miroslava Pocheho ministrem zahraničí proti vůli prezidenta republiky Miloše Zemana. Samozřejmě neuspěl. Prezident a předseda vlády se na jmenování ministra musí shodnout," konstatoval. 
 
"Sleduji Petříčkovu neschopnost prověřit možnost vrácení českého gotického jablka a žezla z doby Karla IV., které jsou uloženy ve Vídni a o jejichž vydání by podle mírové saintgermainské smlouvy mohla Česká republika žádat. Petříček to odůvodnil úřednickým argumentem, že není příslušný. Věc přehodil na Ministerstvo financí. Petříčkův postoj je v rozporu s aktivitou Rakouska, které roku 2006 dosáhlo vydání historického nábytku z vídeňského Hofburgu uloženého na Moravě. Pokud jde o vydání starých rakouských židlí, bylo naše Ministerstvo zahraničí činné. Má-li usilovat o vrácení našich korunovačních klenotů, je úřednicky nemohoucí. Naopak za návrat gotického žezla a jablka bojuje moravský senátor Ivo Valenta. Dřívější ministr zahraničí Karel Schwarzenberg například roku 2012 poskytl pomoc starobrněnskému opatovi Lukáši Evženu Martincovi při návratu rukopisu základního genetického díla Johana Gregora Mendela: Pokusy s rostlinnými hybridy, který byl dlouhodobě v Německu. Ministr zahraničí, který nehájí zájmy státu v oblasti kulturního dědictví, je zbytečný ministr. Tomáš Petříček je špatná volba na ministra zahraničí i špatná volba na místopředsedu sociální demokracie," uzavřel.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Oldřich Szaban
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Nestrašte lidi, nebo se z toho nedostaneme, vyšlápl si na Vojtěcha Marek Benda. Jenže ten mu předložil čísla

21:43 Nestrašte lidi, nebo se z toho nedostaneme, vyšlápl si na Vojtěcha Marek Benda. Jenže ten mu předložil čísla

Poslanec Marek Benda (ODS) dnes ve Sněmovně vyzval, aby se přestal „strašit národ“. „Jestli budeme n…