Gestapácké metody. Trapné, ubohé, nechutné a odporné. Ombudsmanka Šabatová to schytává z parlamentu kvůli Romům. A Kalousek jí vzkázal...

25.03.2015 16:11

ANKETA Ombudsmanka Anna Šabatová najala provokatérky, jež se vydávaly za romské zájemkyně o bydlení. Realitky je odmítly s tím, že majitelé byt Romům pronajmout nechtějí. Nyní žádá odškodnění jedna z žen, která zájem o byt jen předstírala – prý se natolik vžila do role diskriminované osoby, že cítí újmu. Šabatová ji v tom podporuje. Co tomu říkají vaši volení představitelé?

Gestapácké metody. Trapné, ubohé, nechutné a odporné. Ombudsmanka Šabatová to schytává z parlamentu kvůli Romům. A Kalousek jí vzkázal...
Foto: Ivan Noveský
Popisek: Anna Šabatová

„Zaměstnankyně poradny provedly tři testovací hovory, během nichž se vydávaly za zájemkyně o bydlení. Ve dvou případech se testující pracovnice představily jako Horvátová, v jednom případě se romská pracovnice představila vlastním jménem. Makléři se poté pracovnic zeptali, zda jsou Romky. Poté, co tuto otázku pracovnice zodpověděly kladně, jim makléři sdělili, že požadovanou prohlídku bytu nemohou zprostředkovat, neboť si to majitel bytu nepřeje,“ uvádí ve zprávě ombudsmanka Šabatová a konstatuje, že realitní makléři se dopustili přímé diskriminace na základě etnicity a majitelé bytů se dopustili navádění.

Diskriminace pouze na oko

„Ochránkyně se ve své zprávě zabývala také otázkou situačního testování. V této věci dospěla k závěru, že nemateriální újma, která vznikne osobě mající diskriminační znak (zde etnicita) ucházející se o bydlení „pouze naoko“, je srovnatelná s újmou vzniklou osobě skutečně hledající bydlení, neboť diskriminační jednání snižuje především důstojnost osoby, a ta je v obou případech dotčena stejnou měrou. Obdobnou situaci sice české soudy prozatím neřešily, ale Nejvyšší soud Švédska dospěl v podobné věci k závěru, že testující osoby mohou žádat o odškodnění,“ uvedl úřad Šabatové.

„Soudního rozhodnutí ve věci náhrady újmy testující osoby se dočkáme i na našem území, neboť se jedna z testujících pracovnic rozhodla (ve spolupráci s poradnou) podat žalobu proti jedné z realitních kanceláří k Okresnímu soudu v Litoměřicích. Žalovaná realitní kancelář však závěry ochránkyně odmítá. Zbývající dvě kanceláře na zprávu ochránkyně nereagovaly. Ochránkyně proto vyzvala k vyjádření Asociaci realitních kanceláří ČR, Českou komoru realitních kanceláří a Realitní komoru ČR. Podle jejich reakce uváží další kroky směřující ke změně jednání realitních makléřů,“ uvedl úřad Šabatové.

Do sociálních dávek a vzdělávání Romů jsme dali až dost...

ParlamentníListy.cz se dotázaly politiků, co si o tom myslí. Většina politiků, kteří odpověděli, se Šabatovou nesouhlasí. Někteří si myslí, že by měla ve své funkci skončit. Majitelé by měli mít právo rozhodovat sami, kdo v jejich bytě bude v nájmu. Navíc u romských nájemníků hrozí zdemolování bytu či neplacení nájemného, varují.

Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, první vicepremiér a předseda ANO Andrej Babiš ani vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek na dotaz nereagovali.

„Rozdíl mezi veřejnou osobou ve veřejné funkci a soukromým aktivistou je ten, že soukromý aktivista může dělat všechno, co mu zákon nezakazuje. Veřejná osoba smí dělat pouze to, k čemu je zákonem zmocněna. Mrzí mě, že paní Šabatová v pozici ombudsmana si tento rozdíl neuvědomuje. Doufám, že provokatéři paní Šabatové nedostali odměnu vyplacenou z prostředků kapitoly veřejného ochránce práv, protože v takovém případě by se jednalo o zneužití rozpočtových prostředků,“ řekl ParlamentnímListům.cz první místopředseda TOP 09 a poslanec Miroslav Kalousek.

„Nevím, zda vůbec konání paní ombudsmanky je v souladu se zákonem. Podle mého názoru institut provokatéra neboli spolupracující osoby mohou užívat pouze orgány činné v trestním řízení. A také si nemyslím, že by měl ombudsman zasahovat při soukromých aktivitách, jako je koupě či pronájem bytu. Rozhodnutí, komu soukromník pronajme, či nepronajme byt, je věcí pronajímatele. Někdy mám pocit, že si paní Šabatová plete institut ombudsmana s mluvčí Helsinského výboru. Doporučoval bych jí, aby se více zaměřovala na rozhodnutí státní a veřejné správy. V této oblasti občané tahají za kratší konec provazu a potřebují pomoc,“ domnívá se místopředseda poslaneckého klubu ČSSD Antonín Seďa.

„Jestli je toto vše pravda, tak musím zdůraznit, že paní Šabatová je státní úředník placený z daní všech poplatníků v ČR, který si nemůže a dle mého ani nesmí najímat provokatéry. Romská komunita by se měla sama nad sebou zamyslet, proč má pověst, jakou má. Projektů na vzdělávání, adaptabilitu, začleňování a neuvěřitelné sociální kumulované dávky investovala a investuje naše společnost víc než dost. Takže jestli se musí něco změnit, musí to jít zevnitř romské komunity. Naše společnost už začala. Teď je řada na nich. Realitky zastupují organizace a občany, kteří pronajímají SVŮJ majetek a tak s ním mohou dle libosti zacházet. Je to jejich plné právo,“ odpověděla předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny a místopředsedkyně poslaneckého klubu ANO Radka Maxová.

„Myslím, že by se všichni zúčastnění měli vážně zamyslet, proč se i slušným Romům lidé bojí pronajmout byt a v ideálním případě by s tím mohli začít něco dělat – třebas kultivovat tu romskou část, které se celá republika děsí a vedle nich by nechtěli žít ani mnozí Romové. Já předkládám konkrétní návrhy na řešení romské problematiky již dlouho, ale tato vláda to ignoruje a nic neřeší,“ uvedl poslanec Tomio Okamura.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec

Profesionální provokatéři vás budou vydírat

„Myslím si, že je Šabatová koza. A ta druhá, co chce odškodnění, taky,“ reagoval pro ParlamentníListy.cz senátor ODS Tomáš Jirsa.

„Vlastník bytu má právo se rozhodnout, komu byt a za jakých podmínek pronajme. Někteří vlastníci například nechtějí pronajímat byty skupinám mladých lidí, jiní vlastníci negativní zkušenosti s touto skupinou nemají a byty jim za daných podmínek pronajímají. Myslím, že paní ombudsmanka organizuje nesmyslné akce a svými kroky zhoršuje i postavení Romů v České republice,“ soudí místopředsedkyně TOP 09 a poslankyně Helena Langšádlová.

„To je další z ´vydařených' kousků paní Šabatové, dokazujících, že by se jí dařilo více v kabaretu než na tomto úřadu. Ukazuje, jak málo ji znali poslanci, když právě jí úřad svěřili. Ať se přijede podívat, jak vypadají byty po krátkém užívání Romy. Možná by stačilo, kdyby se podívala na okolí takových domů a určitě by se ze svých bludů dostala. Pak by také pochopila, proč majitelé bytů jim byty nechtějí pronajímat. Prostě si je nechtějí nechat zdevastovat a to bez jakékoli možnosti náhrady škod. Skoro bych se vsadil, že ta nastrčená provokatérka, požadující náhradu za utrpěné trauma, je Romka. Jen ti dokáží až zarážejícím způsobem hledat možnosti, jak přijít k penězům. Ať si paní Šabatová ty Romy nastěhuje k sobě domů. Ona nechrání práva občanů, naopak je poškozuje. Hájí privilegia nepřizpůsobivých a nepracujících na úkor slušných občanů. Je to hnus a zvrácenost. Tímto podnítí profesionální provokatéry, kteří se takovýmto vydíráním slušných majitelů budou živit. Odporné,“ uvedl senátor Jaroslav Doubrava.

„Myslím si, že konspirace nepatří do metod ombudsmana a potvrzují se názory četných odpůrců paní Šabatové, že není vhodnou osobou pro tento vysoký úřad,“ má za to předseda SPO a senátor Jan Veleba.

„Mám dojem, že se svět zbláznil. A pokud ne svět, tak paní ombudsmanka a ti, kdo s ní na těchto zhůvěřilostech spolupracují, určitě. Kam to spějeme, když si vlastník bytu nemůže svobodně vybrat, komu svůj majetek pronajme! Ale zas tak překvapivé to není. Zaměstnavatel už si svobodně nejlepšího pracovníka vybírat nemůže, poškozený musí dokazovat, že není viníkem a tak dále. Je to jen další prohlubování nesvobody, zvrácenosti a chaosu. A odpověď na mou možná řečnickou otázku radostná není,“ zlobí se senátor ODS Milan Pešák.

Paní Šabatová si může vzít na byt Cikánů, kolik chce

„Omlouvám se, ale tohle opravdu nemá cenu komentovat. Po těchto zkušenostech bych byt nepronajal ani paní Šabatové. A takto bych krom dalšího realitku poučil. Jisté je jedno. Že - ač vládní poslanec ve sněmovně - nepodpořím vyšší kompetence pro ombudsmana. Gestapácké či estébácké metody bych od disidentky opravdu nečekal. Je to trapné, ubohé a navíc k ničemu. Pokud je mi známo, dle Ústavy ČR je soukromý majetek nedotknutelný. To znamená, že prodat či pronajmout si jej mohu, komu chci. Jsem zvědavý, kdy vyšle další agenty maskované jako alkoholiky, narkomany, bezdomovce či teroristy. Obávám se, že je taky, krom paní Šabatové, eventuálně pana Kocába doma nikdo chtít nebude. Nedivím se,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz poslanec ČSSD Jiří Koskuba.

„Evropská unie v roce 2007 vyhlásila romskou dekádu. Výsledek je rovný nule. Reálně se pro řešení situace nedělá nic. Nemůžeme zavírat oči před tím, že v EU žije 90 procent Romů v chudobě nebo je na její hranici. Na druhé straně je třeba chápat lidi, kteří se bojí kriminality, protože tak, jak se změnila k horšímu sociální situace Romů, tak výrazně u nich narostla i kriminalita. Podobné iniciativy paní ombudsmanky jsou úplně k ničemu a je to nesmyslné. Vyvolá to spíše negativní reakci. Lidé mají také obavu, že nedostanou zaplaceno či dojde k vybydlení bytů,“ řekl redakci europoslanec KSČM Miloslav Ransdorf.

Podle člena poslaneckého klubu Úsvitu Karla Fiedlera se jedná jen o další konkrétní příklad toho, kdy zastánci občanských práv chybně pojali jako hájení zájmů pouze menšinu. „Občanská práva mají však i většiny! Tuto záležitost jsme řešili i v Petičním výboru sněmovny, jehož jsem členem. Paní ombudsmanky jsem se dotázal, jak se staví k právům vlastníka bytu, kterému takový nájemník byt zdevastuje, a z toho je náhrada nevymahatelná. Odpovědí mi bylo, že se má svých práv domáhat v občanskoprávním sporu a soudní cestou. O této odpovědi si myslím zcela určitě to stejné jako drtivá většina čtenářů. Řešení tohoto problému není jednoduché. Ale asi by, a to rozhodně už z více důvodů, nebylo od věci zamyslet se nad osobou paní ombudsmanky. Jsem opravdu rád, že svůj hlas jsem ji při volbě nedal,“ dodal Fiedler.

„Šabatová přece nemá být ochránkyní cikánské populace, ale všech občanů České republiky. Ona začala dělat provokatérku? To je v rozporu s její funkcí! Paní Šabatová si může vzít na byt Cikánů, kolik chce. Proč to dosud neudělala?“ řekl senátor ODS Jaroslav Zeman.

Právě takto vzniká latentní rasismus

Podle europoslance KDU-ČSL Tomáše Zdechovského bojuje ombudsmanka proti diskriminaci tím nejhorším možným způsobem: „Dělá medvědí službu. Právě takto vzniká latentní rasismus. Lidé frustrovaní z nelogiky práva si pak svou frustraci budou ventilovat na Romech. Osobně podobné sociální inženýrství odmítám a žaloba bude mít jediný výsledek – ještě větší diskriminaci!“

„Podle mého názoru je třeba oddělit dvě věci. První je postup realitních kanceláří a tou druhou je účelová reakce zmiňované spoluobčanky. Myslím, že ta pociťovaná ´újma´ je zcela přehnaná. Paní ombudsmanka by si to měla uvědomit, a ne se veřejně ztrapňovat,“ míní poslanec KSČM Vojtěch Adam.

„Mě jednání vládou dosazené paní ombudsmanky nepřekvapuje, neboť jsem od ní čekal právě nerespekt k soukromému vlastnictví a nerovné prosazování práv menšin, což je přesně tento případ,“ sdělil ParlamentnímListům.cz poslanec ODS Petr Bendl.

„Myslím, že máme hodně umělých starostí, ale uměle si je přidělávat může také svědčit o tom, že je málo práce v úřadě, který paní ombudsmanka vede,“ reagoval poslanec ANO Vlastimil Vozka.

„Zvolená metoda paní ombudsmanky Šabatové se mi vůbec nelíbí a je na hraně,“ upozorňuje bývala nejvyšší státní zástupkyně, exministryně spravedlnosti a poslankyně ČSSD Marie Benešová.

Nezvyšovat pravomoci ombudsmana!

„Pokud je to pravda, tak ať raději Šabatová dělá něco užitečnějšího,“ reagoval místopředseda poslaneckého klubu ANO Bronislav Schwarz.

„Požadovat náhradu škody za simulované, tedy nevážně míněné právní jednání, nemá moc nadějí na úspěch u soudu, ale hlavně to je nechutné,“ říká europoslanec KDU-ČSL Pavel Svoboda.

Podle poslance ODS Ivana Adamce by se měli zamyslet ti poslanci, kteří Annu Šabatovou do funkce veřejného ochránce práv zvolili. „Zároveň je to velké varování před dalším připravovaným zvyšováním pravomocí ombudsmana,“ dodává Adamec.

„Myslím, že konfliktů je dost i bez provokací. Nemyslím si, že provokace je dobré řešení. Komu to může pomoci? Teď navíc se mladá žena cítí poškozená a majitel nemovitosti se může cítit obelhán. To není dobrý výsledek pro nikoho,“ říká si europoslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová.

Za rok 2013 dle ČTK ombudsmanka Šabatová předložila deset doporučení, nevyslyšena zůstávají pouze dvě. K naplnění většiny ostatních se vláda zavázala a pracuje se na nich. Za léta 2012 a 2013 uspěla veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová se dvěma třetinami doporučení - změny se buď připravují, nebo jsou už hotové. Její předchůdce Pavel Varvařovský přitom z úřadu odcházel s konstatováním, že jeho podněty nemají přiměřenou odezvu.    

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

Ing. Tomáš Jirsa, MBA byl položen dotaz

O Německu si nedělám iluze

Naopak si myslím, že je strůjcem stávající ekonomické krize, ale lze mu vyčítat, že chce svým lidem pomoci? Není spíš smutné, že to nedělají i ostatní? To, že na to nemají je to, co by se mělo řešit, nemyslíte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Státní rozpočet s obřím schodkem platí. Vládní poslanci přehlasovali Zemanovo veto

20:03 Státní rozpočet s obřím schodkem platí. Vládní poslanci přehlasovali Zemanovo veto

Sněmovna dnes hlasy poslanců vládní koalice přehlasovala veto prezidenta Miloše Zemana a stvrdila no…