Čteme z knihy Petra Hájka: Václav Havel byl prý služebníkem Satana

22.10.2012 6:27

Zdá se, že prezidentův vicekancléř Petr Hájek vyvolá svou novou knihou Smrt v sametu, jejíž rukopis mají ParlamentníListy.cz k dispozici, ještě větší poprask než médii symptomaticky odsouzenou Smrtí ve středu.

Čteme z knihy Petra Hájka: Václav Havel byl prý služebníkem Satana
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vicekancléř prezidenta republiky Petr Hájek

Zatímco ve Smrti ve středu poukazoval na mediální manipulaci, mediokracii a silné tendence ke vzniku světové totalitní vlády, v nejnovější knize říká, kdo za tím vším stojí. Odpověď je znepokojivá a pro ateistu i šokující: je to Satan a jeho služebník v lidské podobě – Antikrist, jímž se mohl stát i Václav Havel.  A Apokalypsa popsaná v Písmu se rychle blíží… A jakou roli v tom má Václav Klaus?

Zjevení Janovo

Podle Bible, konkrétně Zjevení Janova (Apokalypsy) bude ještě před druhým příchodem Krista na zemi vládnout po určitou dobu celému světu Antikrist. Podle římského katolíka Hájka vše nasvědčuje tomu, že tento okamžik brzy přijde.

Antikrist je člověk, který se stane vládce celého světa a jeho záměrem je (totalitní) světovláda. Apokalypse předchází právě vznik světové vlády, odpad věřících od Krista, pronásledování křesťanů a úpadek morálky. Antikrist o sobě hlásá, že je spasitelem, na oko hlásá pravdu a lásku a vyžaduje božské pocty.

„Apokalypsa – text svatého Jana Apokalypsis Iésú Christú, tedy Zjevení Ježíše Krista, podle současné kategorizace ´vážného a uvěřitelného´ bezpochyby také patří mezi ´konspirační teorie´. Tvrdí totiž, že za vším Zlem stojí jistá velmi mocná síla, která je sice skrytá, ale navenek se projevuje snahou o světovou vládu,“ napsal Petr Hájek.

Křesťané vědí, jak vše skončí, což je podle Hájka výhoda, ale neznají dne, ani hodiny, tu zná jenom Bůh-Otec.

Legenda o Antikristu

Kromě Zjevení Janova, které je hlavní zprávou o tom, jak bude konec světa vypadat, Hájek operuje i s knihou s názvem Legenda o Antikristu, kterou napsal ruský spisovatel a teolog Vladimír Solovjov, kterého uznával mimo jiné i Jan Pavel II.. Ten již v roce 1900 napsal předpověď, z jejíž aktuálnosti až mrazí.

Děj se odehrává na začátku 21. století. V Berlíně právě zasedá velké ústavodárné shromáždění Evropské unie. Elity unie se rozhodnou centralizovat moc a prostřednictvím uměle vyvolané krize vytvořit federální stát s prezidentským systémem. A k tomu se brzy připojí i Spojené státy a další země a evropský prezident se tak stane i šéfem Světové vlády. Tento mírotvůrce, který tvrdě potře jakékoli narušení světového míru, je Antikristem.

Solovjov popsal důvod, proč se shromáždění sešlo: „Hlavní předáci evropské politiky, členové mohutného bratrstva svobodných zednářů, pociťovali nedostatek společné výkonné moci. S takovou námahou dosažená evropská jednota hrozila zhroucením.“

Zástupci katolické, pravoslavné i protestantských církví pak přijmou pozvání na „světový ekumenický kongres“ všech církví v Jeruzalémě a přísahají Antikristu věrnost.

Civilizační porucha

„Podobnému scénáři mnohé nasvědčuje. Projekt revoluce proti lidské svobodě je věkovitý a není vyloučeno, že právě v naší době dospěl ke svému velkému finále,“ píše k tomu Hájek.

Příchodu Antikrista může podle Hájka ještě předcházet civilizační porucha částečně podobná té, kterou popsal v románu a filmu Cesta Jižan a katolík Cormack McCarthy. Může například nastat blackout a unijní síly Antikrista využijí krizi k upevnění své moci.

Antikřesťanská revoluční EU

Postupnému naplňování apokalyptických vizí podle Hájka odpovídá to, že EU – Čtvrtá říše -   je protikřesťanská a vědecký ateismus se stal státním náboženstvím Západu. Ateistické náboženství získalo základnu ve svobodném zednářství elit odhodlaných ovládnout svět. Již Velká francouzská revoluce byla v jejich rukou. Ta vyhlásila totální válku křesťanství a byla avantgardou apokalypsy.

Hájek popsal hodnoty EU a dnešního Západu takto: „Jakákoli perverze, sexuální na místě prvním, je pokroková, avantgardní, a proto musí být podporována jako projev pokroku a lidského práva na vše, zvláště pak na cokoli. Sociální inženýrství, eugenika, genetická manipulace, ´ukončení´ života před narozením či před jeho přirozeným koncem je pouze technický a právní problém, nikoli vražda.“

Klíčovým okamžikem bylo podle Hájka přijetí Lisabonské smlouvy alias evropské ústavy: „Obnovením Římské říše – což je základní podmínkou apokalypsy podle svatého Jana – se otevřely dveře pro příchod Antikrista.“

Levičáci dnes EU řídí: ministryně zahraničí baronka Ashtonová placená ze SSSR, neomarxisté Joschka Fischer, Daniel Cohn-Bendit a šéf Evropské komise, maoista José Manuel Barroso.

Média ve službách ďábla

Média a tajné služby slouží svou manipulací příchodu Antikrista. Jenže ani sám ďábel neví, který antikrist je tím s velkým „A“. A v průběhu dějin se jich pokusilo několik uchvátit moc nad světem více, ale neúspěšně, neboť ďáblův plán na rozdíl od toho Božího vždy v něčem selže. Jeho nástrojem byly a jsou revoluční síly jako kacíři včetně husitů, kteří předběhli protestantského bludaře Luthera, dále svobodní zednáři, jakobíni, socialisté, bolševici, nacisté, europeisté.

Média vytváří iluzi demokracie a skandalizují ve spolupráci s tajnými službami například prostřednictvím odposlechů kohokoli se svobodným názorem, i když většina novinářů slouží „apokalyptické“ revoluci nevědomě. 

Bojiště v České republice: Havel vs. Klaus

Česká republika byla z hlediska ďáblových plánů podle Hájka důležitým bojištěm a potenciálním Antikristem byl Václav Havel.

„Václav Havel – ať vědomě či bezděčně, ale v každém případě aktivně – byl nástrojem sil lži a nenávisti. Ve své misi byl úspěšný. A přesto prohrál. Václav Klaus – ať vědomě či bezděčně, ale v každém případě aktivně – byl nástroj pravdy a lásky. Ve své misi byl neúspěšný. A přesto zvítězil,“ napsal Hájek.

Celý svět se podle Hájka zakládá na paradoxu a lze vysvětlit i tento: Havel byl úspěšný ve své misi, že obranu kapitalismu, občanských svobod, národní suverenity a demokracie Klaus prohrál, ale Havel se zase nestal prezidentem EU-Antikristem.  „Václav Klaus zanedlouho opustí prezidentský úřad. Většina toho, oč usiloval, je v troskách: místo demokracie mediokracie, místo pravice její europeistická karikatura,“ píše Hájek.

To není zdaleka vše…

To ale určitě není z Hájkovy knihy vše. Nebyl pád komunismu jenom domluveným podvodem a co měl společného s Pražským jarem? Jakou roli hraje v příběhu Apokalypsy 11. září a co má společného s požárem Říma za císaře Nerona? Jsou s Antikristem spojení i někteří představitelé Katolické církve? Umožnil Masaryk nástup bolševismu a havlismu? Co Schwarzenberg a Bilderberg? Může pravice, demokracie a svoboda existovat bez ukotvení v křesťanství? To a mnohé další se dále dočtete v Hájkově kontroverzní knížce Smrt v sametu, která vychází 7. listopadu na výročí Velké říjnové socialistické revoluce.   

Citáty z knihy Petra Hájka Smrt v sametu:

Dvacetiletý Václav Havel - Václav Klaus ... vůbec nebyl jen „regionální šarvátkou“ dvou výrazných osobností polistopadového českého světa. Jako na displeji ukazoval všechny tendence a směřování naší nemocné euroamerické civilizace, její velké možnosti i fatální nebezpečí. Právě tento rozměr politického zápasu na „malé české“ mocenské scéně měl daleký a hluboký přesah.

Preambulí ústavy nového vězení národů (EU-pozn. red.) promlouvá stále tentýž nepřítel člověka a lidské svobody, jenž lží, mystifikací a podvodem šikuje vojska svých věrných k závěrečné bitvě u hory Armageddon. Jak blízko či daleko jsme od této mystické války o všechno? Vladimír Solovjov před sto dvanácti roky soudil, že v naší době, po vzniku superstátu zvaného Evropská unie, už do prvních dějství apokalypsy moc času zbývat nebude.

V postdemokratickém světě existuje pouze iluze lidovlády. Její pokřivený obraz, falešná kopie, kterou dnes a denně vyrábí a fixuje mediální mainstream. Činí tak z velmi vážných důvodů. Stojí za ním zájmy mocných finančních a politicko-mediálních elit, které pro své světovládné cíle demokracii, tím méně občanskou svobodu nepotřebují. Proto soustředěně, krok za krokem, demokratický systém a politický provoz od šedesátých let minulého století systematicky a úspěšně likvidují.

Václav Havel  byl teoretický moralista, který ve svém osobním životě ani v bojích s politickými konkurenty si rozhodně nepotrpěl na morální skrupule, současně také apoštol svobody a demokracie, jehož politická koncepce přitom otevřeně mířila k fašistickému korporativistickému státu tzv. občanské společnosti.

Teprve poslední scéna filmu Odcházení povýší kouzlem nechtěného banalitu na kryptogram-poselství-epitaf: Z vody v kašně se vynoří sám autor režisér jako podivný hybrid démona a člověka se smrtí na jazyku: „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí,“ zašklebí se ironicky ve velkém detailu do kamery, a aby snad nebylo pochyb, co tím míní, zvedne dva prsty do svého typického „véčka“, pozdravu-znaku svobodných zednářů.

Darwinisté, marxisté a europeisté všeho druhu jsou ideovým spojencem antikristovského islámu, nikoli jeho protivníkem. Mluvíme-li o konspiraci proti civilizaci svobody, jdou v první linii. Prostřednictvím médií denně křísí pohanství starého Říma s jeho apoteózou krve, násilí, sexu a modlářství, s oslavou homosexuality a dalších podob totálně pojaté tělesnosti lidské existence, aby ze srdcí a mozků mnohých vymazali její duchovní podstatu.

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE.

 

reklama

autor: Lukáš Petřík

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

odvody

Když si začínající podnikatel odloží platby pojištění, ale v podnikání se mu nedaří, tak je stejně bude muset uhradit, nebo ne? A kde je pak nějaká pomoc? Protože ony i minimální zálohy budou díky vaší vládě dost vysoké. Uvědomujete si to? Proč jste vlastně na navýšení přistoupili, hlavně teď když ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Fialovy „statisíce Kč“ nabobtnaly. Pravda a lži o billboardech

13:30 Fialovy „statisíce Kč“ nabobtnaly. Pravda a lži o billboardech

Vznikla kolem Petra Fialy nepřehledná a podivná síť finančních toků? Podnikatelská družstevní záložn…