„Vězni v táborech.“ Profesor Pirk: Trvalé řízení státu nouzovým stavem. To je cíl

02.03.2021 15:02

V připravované knize Institutu Václava Klause „Rozum proti kovidové panice“ má svůj příspěvek i profesor, kardiochirurg Jan Pirk. Zabývá se převážně systémem PES, kritizuje na něm nesrovnalosti v podobném duchu jako docent Ševčík z Národohospodářské fakulty VŠE. Ale přidává jedno závažné podezření. Že už se nikdy nebude žít normálně. V systému, který vláda nastavila, totiž není nikde psáno, kdy přestane platit. „Po prostudování dostupných materiálů o souboru PES jsem získal dojem, že tato epidemie, ve které jsme nešťastní, by měla sloužit k trvalému zavedení systému řízení státu nouzovým stavem,“ obává se zasloužilý lékař.

„Vězni v táborech.“ Profesor Pirk: Trvalé řízení státu nouzovým stavem. To je cíl
Foto: Hans Štembera
Popisek: Profesor Jan Pirk

Pirk konstatuje, že psi hlídali jak vězně v koncentračních táborech, tak hranice v dobách komunismu. „Bohužel i nyní mi připadá, že má PES plnit stejnou funkci jako v dobách, které, jak jsem doufal, se k nám již nikdy nevrátí,“ říká.

Anketa

Nechali byste si píchnout vakcínu Sputnik V? (Ptáme se od 2.3.2021)

88%
12%
hlasovalo: 30339 lidí

Kritizuje, že v systému se počítá s některými ukazateli dvakrát. Například že jedním ukazatelem je počet nově pozitivních na 100 000 obyvatel, druhým počet nově pozitivních ve věku od 65 let na 100 000 obyvatel, oba za čtrnáct dní. Jak Pirk poukazuje, lidé nad 65 let věku jsou již zahrnuti v prvním ukazateli, jsou tedy započítáváni dvakrát. Kromě toho PCR testy nejsou bezchybné a podle časopisu Lancet se počet falešně pozitivních testů pohybuje mezi 0,8 až 4 % všech testů. Což, pokud jde o výsledek za čtrnáct dní, může s ukazatelem jaksepatří zamávat.

Kromě počtu pozitivních testů Pirkovi nevoní ani reprodukční číslo R, počítané z počtu pozitivních nálezů, o kterém i samo ministerstvo uznává, že je pouze odhadem. „Z tohoto neurčitého modelu počítáme číslo R na setiny a považujeme je za zásadní zaklínadlo, podle kterého se vše řídí,“ říká profesor.

Co ale Pirkovi nejvíce vadí a spatřuje v tom nebezpečí, je, že i teoreticky nedosažitelný první stupeň vyžaduje nouzový stav, ve vymezených prostorách a v hromadné dopravě stále bude nutná ochrana úst a nosu, stále budou omezovány hromadné akce i kulturní akce a také některé provozovny. „Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m² prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky. Organizační a režimová opatření. Management front uvnitř i venku,“ píše se například u prvního stupně PES.

Opatření systému PES v 1. zeleném stupni:

Pro Pirka z toho vyplývá jedna věc. Že podle tohoto systému už nikdy normálně žít nebudeme. „Vláda, která si zvykne, že nouzový stav je normou řízení společnosti, přestává být vládou demokratickou, ale stává se diktaturou,“ odkazuje se na historika Timothyho Snydera. „Po prostudování dostupných materiálů o souboru PES jsem získal dojem, že tato epidemie, ve které jsme nešťastní, by měla sloužit k trvalému zavedení systému řízení státu nouzovým stavem. Čili likvidace liberální demokracie. Protože v systému PES není ani zmínka, za jaké situace a zda vůbec někdy nouzový stav skončí,“ uzavírá Jan Pirk.

Celý text prof. Pirka:

Protiepidemický systém ČR

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

 

Když byl zveřejněn Protiepidemický systém ČR, zkratkou PES, a viděl jsem jeho grafické znázornění, tak první, co mi vyvstalo na mysli, bylo, že v dobách naštěstí již dávno minulých, psi hlídali naše předky v koncentračních táborech a po skončení tohoto období začali psi hlídat naše hranice ve službách pohraniční stráže. Bohužel i nyní mi připadá, že má PES plnit stejnou funkci jako v dobách, které, jak jsem doufal, se k nám již nikdy nevrátí.

Jak všichni dobře víme, PES má pět stupňů pohotovosti dle aktuální epidemické situace. Není třeba se zabývat 2.–5. stupněm, ale abychom pochopili absurditu tohoto systému, stačí, když se budeme zabývat stupněm č. 1. Nejprve je nutno si objasnit, jak se vypočítávají a co znamenají čísla rizika – R. Ve stupni 1 je jeho hodnota 0–20. Metodika pro výpočet indexu rizika vyšla ve formě metodického dopisu Ministerstva zdravotnictví 11. 11. 2020. Jeho součástí jsou rovněž podkladové materiály pro definici indexu rizika. Jsou uvedeny čtyři klíčové ukazatele indexu.

Prvním je čtrnáctidenní počet nově pozitivních na 100 000 obyvatel. Tento ukazatel je na první pohled jasně definovaný, i když to není pravda, protože pozitivní neznamená nemocný. „Druhým ukazatelem je čtrnáctidenní počet nově pozitivních ve věku od 65 let na 100 000 obyvatel. Zde vzniká další nejasnost. Pravděpodobně tito nově zjištění senioři jsou z definice uvedeni již v prvním kritériu, protože nikde není uvedeno, že by první kritérium bylo do věku 65 let. Z metodologického hlediska je zvláštní, že jeden a týž ukazatel se počítá dvakrát. Další námitka je ta, že podle jednoho z nejprestižnějších medicínských časopisů „The Lancet“, prokazuje PCR test oficiálně 0,8 %–4 % falešně pozitivních nálezů. To znamená, že i kdyby všichni byli zdraví, přesto může být až 4 % falešně pozitivních lidí, kteří budou počítáni jako infekční. I kdybychom brali chybovost 2 %, tak při 25 000 testech je to za 14 dní 250 x 2 x 14 = 7000. A to i za předpokladu, že skutečně nikdo nebude nemocný, nás řadí přinejmenším do stupně 2. „A tento faktor vůbec není brán v potaz. A že počet těchto falešně pozitivních testů může být podstatně vyšší, je uvedeno v článku MUDr. Jana Káni z 27. 9. 2020 na serveru Echo24.cz.

Třetím ukazatelem je zjednodušený výpočet reprodukčního čísla. Nevím, jak vypadá nezjednodušený výpočet, mně, který nejsem matematik, např. věta „...představuje podíl sedmidenních oken, vzájemně posunutých o užívanou průměrnou délku sériového intervalu (5 dní)“, nepřijde tak zcela srozumitelná.

Čtvrtým ukazatelem je průměrná pozitivita testů za posledních 7 dní. To se zdá být na první pohled jednoznačným ukazatelem, avšak podle mého je zcela zásadně ovlivněn výběrem testovaných osob. Jako extrémní příklad bych uvedl, že pokud budeme testovat pouze extraligové hokejisty, z nichž velká většina toto onemocnění již prodělala, dojdeme pravděpodobně k výsledku 0. Pokud bychom jeli do některého domova důchodců, kde řada obyvatel trpí horečkami a příznaky, budeme mít 100 % pozitivních nálezů. Jak upozorňuje materiál Ministerstva zdravotnictví s názvem „Význam a výpočet reprodukčního čísla R“, na jednu stranu se „jedná o snadno prezentovatelnou charakteristiku infekčnosti onemocnění, ale nesmíme zapomenout na to, že je pouze odhadem parametrů modelu. Modely jsou vždy zatíženy různými neurčitostmi“. A z tohoto neurčitého modelu počítáme číslo R na setiny a považujeme je za zásadní zaklínadlo, podle kterého se vše řídí. To bylo na úvod několik metodických poznámek.

A nyní se dostaneme k stadiu 1. Někteří matematici tvrdí, že matematicky se při současném stavu testování nemůžeme na tento zelený stupeň nikdy dostat. Ale i kdybychom se dostali a v PES systému při čísle R bude hodnota 0, stejně nebudeme žít normálně. Protože i v tomto stadiu je nezbytné vyhlášení nouzového stavu. A jak píše Timothy Snyder ve své knize „Tyranie (20 let lekcí z 20. století)“, vláda, která si zvykne, že nouzový stav je normou řízení společnosti, přestává být vládou demokratickou, ale stává se diktaturou. To, že PES předpokládá, že již nikdy nebudeme žít jako normální lidé, vyplývá z několika příkladů. Stupeň 1 – Opatření: „Ochrana nosu a úst, tj. roušky, respirátory apod., ve vymezených vnitřních prostorách a ve veřejné dopravě“. “

To znamená, že děti budou i nadále trvale v rouškách, tedy pokud budou moci chodit do školy. Co se týče hromadných akcí ve vnitřních prostorách, jako např. sympozia a kongresy, pak v matici „Opatření – průmysl a obchod“ je uvedeno, že opatření budou následující: „Roušky účastníků po celou dobu trvání akce, rozestupy židlí minimálně dva metry, konzumace občerstvení pouze vsedě. Maximální počet účastníků 100“. To znamená faktickou likvidaci sympozií. Protože například Česká kardiologická společnost má přes 3000 členů, z nichž většina se zúčastňuje pravidelných výročních konferencí s mezinárodní účastí. Ale pozoruhodné jsou u řady aktivit (např. knihovny, lázně, podnikatelské subjekty – kanceláře a ostatní provozy atd.) poznámky: „Organizační a režimová opatření“. Jaká? A kdo je bude určovat? A kontrolovat je bude policie ORP (což nevím, co znamená).

Po prostudování dostupných materiálů o souboru PES jsem získal dojem, že tato epidemie, ve které jsme nešťastní, by měla sloužit k trvalému zavedení systému řízení státu nouzovým stavem. Čili likvidace liberální demokracie. Protože v systému PES není ani zmínka, za jaké situace a zda vůbec někdy nouzový stav skončí.

 

reklama

koronavirus

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: kasTato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Kraviny, nejradši bych mu dal do držky.“ Od Rakušana se odcházelo ve zlém. A vevnitř to nebylo lepší

8:52 „Kraviny, nejradši bych mu dal do držky.“ Od Rakušana se odcházelo ve zlém. A vevnitř to nebylo lepší

„Člověk mu pokládá jasné otázky a nic. To, co se tady odehrálo, němý úžas," rozčilovala se ekonomka …