Očernění Karla Gotta. Po TV show přišel dopis: Jak jste mohli? Celé jinak

20.01.2022 10:19

V pořadu VIP svět se ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup dotkl tématu spojení Karla Gotta s Františkem Mrázkem a nadace Interpo. Ale podle Miroslava Provoda, který tuto nadaci zakládal, Soukup spojuje Gotta s Mrázkem falešně a účelově a opakuje omyly, které byly dokonce soudně vyvráceny. „Pouze hyeny a hlupáci kopou do mrtvých,“ vzkazuje mu v otevřeném dopise a žádá Soukupa, aby se veřejně omluvil. Rozkryl, jak to bylo s fotografií, na kterou se šéf TV Barrandov odvolává.

Očernění Karla Gotta. Po TV show přišel dopis: Jak jste mohli? Celé jinak
Foto: Hans Štembera
Popisek: Portrét Karla Gotta v podchodu

Anketa

Znali jste někoho, kdo umřel na covid-19?

47%
53%
hlasovalo: 26737 lidí
„Karel Gott... Ne vždycky bylo jeho jméno spojované s dobrejma věcma. Karel Gott byl známý tím, že neměl rád konflikty. S každým radši vyšel. A v devadesátých letech jsme v uvozovkách nevěděli, kde je vlevo a kde je vpravo,“ začal Soukup segment o Karlu Gottovi ve svém pořadu VIP svět. Dodal, že nikdo pořádně nevěděl, kdo je poctivý podnikatel a kdo podvodník a gauner, zatímco na pozadí byla fotka Miroslava Provoda, Františka Mrázka, Karla Gotta a ještě jednoho muže.

Vysvětlil, že tím zpěváka omlouvá. „Z pohledu dneška, když víme, co se s těmi lidmi stalo, co to bylo zač, těžko hodnotit třeba jeho podporu nadace, kterou založil pan Provod a kmotr Mrázek,“ uvedl a vysvětlil, že se jednalo o nadaci na podporu pozůstalých po padlých policistech. A poukázal na zločiny, ze kterých byli Miroslav Provod a František Mrázek podezříváni.

Více o MIroslavu Provodovi ZDE

„Karel Gott to pravděpodobně v tehdejší době nevěděl. Proslýchalo se také, že ta nadace prala špinavé peníze, které pocházely z trestné činnosti. Karel Gott od toho dal ruce pryč, ale přece jenom po mnoho let mu to bylo připomínáno,“ dokončil Soukup s tím, že tímto snad vyvážil svůj jinak obdivný postoj ke Karlu Gottovi. „No, někdy se zapletl, asi ne úplně úmyslně, to si nemyslím, ale on jak nechtěl mít konflikty, tak se snažil vyjít s každým a někdy se mu to holt nevyplatilo. Tak spojení Karla Gotta s Frantou Mrázkem,“ dodal na závěr.

Ovšem Soukupova slova se donesla k bývalému podnikateli Miroslavu Provodovi, který právě na fotografii figuruje a ten napsal řediteli Barrandova otevřený dopis, který má redakce ParlamentníchListů.cz k dispozici. Vzkazuje Soukupovi, že „pouze hyeny a hlupáci kopou do mrtvých“. Provod ještě za komunismu dle novináře Jaroslava Kmenty úspěšně pašoval digitální hodinky, po revoluci pak podnikal oficiálně s Tomášem Pitrem a za daňové úniky byl odsouzen k necelým třem letům vězení.

Soukup se dle Provoda dopustil řady chyb ve svých tvrzeních. Jednak že František Mrázek založil nadaci Interpo, což dle Provoda není pravda, Mrázek nebyl ani zakladatelem, ani spoluzakladatelem, pouze do ní přispěl. Tento omyl prý pochází z bulváru.

„Informační sílu těchto menších nedůsledných médií jsem poznal o 5 let později, kdy jsem v malé autobiografii uvedl, že pan Mrázek byl nadační ‚spolupřispěvatel‘. Známý novinář, který mi text před vytištěním brožury redigoval a po kterém jsem již ‚opravený‘ text nečetl, v ‚dezinformačním‘ ovlivnění pět let starou nepřesností bulváru, ‚opravil‘ termín spolupřispěvatel na ‚spoluzakladatel‘. Po krátké době jsem se naštěstí o tomto nechtěném ‚stylizačně opravném‘ přehmatu dozvěděl a několikatisícový náklad knihy byl stažen z prodeje a s ohledem i na další ‚opravené‘ nepřesnosti zničen,“ popisuje bývalý podnikatel, jak se tento omyl šířil.

Také si do Soukupa kopl, že je sice vzděláním právník, ale neověřil si ani něco tak základního, jako zakládací listinu dotyčné nadace. Pokud jde o fotografii, na které je Provod, Mrázek, Gott a ještě jeden muž, ta dle bývalého podnikatele vznikla tak, že s Gottem šel pozdravit ředitele Interpolu Františka Zelenického (zmíněný muž), se kterým se znali a který právě hovořil s Mrázkem.

Fotografie Mrázka, Provoda a Gotta
Zdroj: fotografie z otevřeného dopisu ParlamentnímListům.cz

 

Komentoval také Soukupovy komentáře, že se proslýchalo, jak se přes nadaci perou špinavé peníze. Připomenul, že toto „proslýchání“ zaznělo na TV Nova ještě v 90. letech. A nadace Interpo se soudně bránila a soud s redaktorem Smrčkem, který toto tvrzení vyslovil, vyhrála. Během soudu se redaktor přiznal, že mu informaci podstrčil důstojník policejního prezidia.

„Z této skutečnosti sdělené panem Tomášem Smrčkem soudu vyplynulo sice neprokazatelné, ale vysoce pravděpodobné podezření z realizace předem připravované zákeřné manipulativní pomluvy, neboť TV NOVA měla v té době velmi vysokou sledovanost a smyšlenou lež vzápětí bezhlavě ‚opapouškovalo‘ několik dalších médií,“ tvrdí Provod s tím, že se jednalo o součást konfliktu tehdejšího ministra vnitra Jana Rumla a jednoho z jeho podřízených.

„Bezprostředně po odvysílání šotu pana Smrčka v TV Nova o nadaci Interpo se na pana Gotta obrátilo více novinářů se žádostí o vysvětlení. Karel Gott, zaskočený nepravdivou reportáží, reagoval, že na všechny své finanční prostředky má účetní doklady. O poznatcích zjištěných v průběhu soudu byl Karel Gott informován. Když se Karel Gott dozvěděl, že impulz k dehonestaci nadace Interpo vzešel z půdy policejního prezidia, vyjádřil se, že pro jistotu nebude svým jménem zastřešovat nadaci, proti které zahájily partyzánský útok osoby z vedení vnitra,“ doplnil bývalý podnikatel. S perličkou, že Mistr nakonec nadaci přeci jen významnou částku poslal.

„Karel Gott se následně nechal slyšet, že některým politikům původem z disentu zachutnala moc evidentně příliš silně a chovají se jako všemocní. A rozladěně dodal, že takováto podlá zákeřnost by se za Štrougala ‚prostě nemohla stát‘,“ přidal ještě Provod. A Jaromíra Soukupa vyzývá, aby se v pořadu VIP svět omluvil.

Celé znění dopisu Miroslava Provoda:

Pouze hyeny a hlupáci kopou do mrtvých,

pane Jaromíre Soukupe…

Dne 15. ledna 2022 jste ve své TV ve VIP zprávách uvedl několik nepravdivých informací, z nichž pro diváky vyplynulo, že pan Karel Gott byl naivní hlupák, jenž „naletěl“ třicetinásobnému vrahovi Mrázkovi a zapojil se do činnosti „mafiánem“ založené nadace Interpo, která podle Vašeho vyjádření měla tzv. „prát špinavé peníze“ pocházející z Mrázkovy trestné činnosti.

 

K Vašemu sdělení divákům TV Barrandov uvádím následující fakta:

1 – Pan Mrázek nadaci Interpo  n e z a l o ž i l  ani   n e s p o l u z a l o ž i l .

Jako nezvratný „důkaz“, že se měl – podle Vás – Karel Gott s údajným mafiánem Mrázkem znát, jste národu manipulativně předložil fotografii pořízenou v momentě, kdy jsme na společenské akci s Karlem Gottem přistoupili pozdravit ředitele Interpolu JUDr. F. Z., s nímž jsme se s panem Gottem oba znali a který hovořil s panem Františkem Mrázkem. 

Navíc je z Vámi předložené „důkazní“ fotografie zřetelně jasné, že 

Karel Gott hovoří s ředitelem Interpolu JUDr. F. Z., nikoliv s panem Mrázkem.

(Jen velmi nerad si kladu otázku, jak asi často si tímto senzacechtivým stylem zvyšujete sledovanost své TV, resp., jak často svým divákům předkládáte takovéto vlastní „důkazní“ konstrukce?)

 

 2 – Zakladatelská nadační listina je dokumentem veřejnosti přístupným.

Překvapuje mě, že Vy, coby osoba s právním vzděláním, a navíc majitel TV, jste nevěnoval patřičný čas, abyste si během chvilky ověřil náhledem do zakladatelské listiny nadace, zda se náhodou nedopouštíte trestného a hanebného činu pomluvy, a to nikoliv pouze národem obdivované významné osoby, navíc poměrně nedávno zesnulé.

Televizní společnosti patří silou svého vlivu na většinové masy mezi nejsilnější média. A tak nelze přijmout ani Vaši eventuální „obhajobu“, že již v roce 2006 se v několika médiích s veřejně známou pokleslou seriózností objevila nepravdivá informace, že nadaci Interpo založil Mrázek spolu s Gottem a s Provodem.

Na většinu těchto nepravd jsem sice reagoval, nadace Interpo s Mrázkem nebo bez Mrázka byla ale tehdy považována za „nepodstatný nikoho nezajímající detail“.

Informační sílu těchto menších nedůsledných médií jsem poznal o 5 let později, kdy jsem v malé autobiografii uvedl, že pan Mrázek byl nadační „spolupřispěvatel“.

 Známý novinář, který mi text před vytištěním brožury redigoval a po kterém jsem již „opravený“ text nečetl, v „dezinformačním“ ovlivnění pět let starou nepřesností bulváru, „opravil“ termín spolupřispěvatel na „spoluzakladatel“.

Po krátké době jsem se naštěstí o tomto nechtěném „stylizačně opravném“ přehmatu dozvěděl a několikatisícový náklad knihy byl stažen z prodeje a s ohledem i na další „opravené“ nepřesnosti zničen.

 

3 – Pokud jste se dozvěděl velmi závažné informace, že kdokoliv, konkrétně pan Mrázek, měl v průběhu svého života připravit o život 30 osob, bylo Vaší povinností tyto informace neprodleně předat vyšetřujícím orgánům.

(Mimochodem – osobně jsem přesvědčen, že v nejvyšších místech BIS a MV je více osob, které znají skutečnou polohu „mafiánství“ pana Mrázka.)

Pro Vaši informovanost ještě dodávám:

Dezinformaci, že nadace Interpo legalizuje finanční prostředky pocházející z trestné činnosti, uvedl na TV NOVA zhruba před čtvrtstoletím ve zprávách pan Tomáš Smrček, tehdejší redaktor TV Nova.

Správní rada nadace Interpo ihned podala soudu podnět k prošetření situace vyplývající z nepravdivých informací Tomáše Smrčka.

Správní rada nadace Interpo následně předložila soudu své účetnictví včetně zpracovaného auditu. 

Pracovník TV Nova, pan Tomáš Smrček, soud prohrál.

Nicméně, u soudního výslechu pan Smrček uvedl, že mu smyšlenou dezinformaci „podstrčil“ tehdejší důstojník policejního prezidia, jehož identitu v průběhu výslechu soudu odkryl.

Tato informace byla nejen pro celou správní radu nadace Interpo velkým šokem: Dva pracovníci nadační správní rady byli donedávna na policejním prezidiu vysoce postavenými pracovníky!!! 

Výkonným ředitelem a předsedou správní rady nadace Interpo byl JUDr. B. Š., který na prezidiu policie pracoval ve funkci ředitele inspekce ministra vnitra.

Z této skutečnosti sdělené panem Tomášem Smrčkem soudu vyplynulo sice neprokazatelné, ale vysoce pravděpodobné podezření z realizace předem připravované zákeřné manipulativní pomluvy, neboť TV NOVA měla v té době velmi vysokou sledovanost a smyšlenou lež vzápětí bezhlavě „opapouškovalo“ několik dalších médií. 

Tehdejší ministr vnitra Jan Ruml se dostal s ředitelem své inspekce s JUDr. B. Š. (po odchodu z MV se JUDr. B. Š. stal předsedou správní rady nadace Interpo) do „války“, resp. vážného sporu v souvislosti s událostmi, k nimž došlo na dostizích Velké Pardubické.

Jan Ruml zastával názor, že lidé mají v demokratickém státě právo demonstrovat a policisté naopak proti demonstrujícím osobám nemají právo fyzicky zasahovat.

Ředitel inspekce ministra vnitra JUDr. B. Š. Janu Rumlovi oponoval, že v demokratickém zřízení sice existuje právo demonstrovat, demonstranti ale nesmí bránit průběhu pořádání významné a mezinárodně sledované sportovní události. Pokud by kdekoliv v západním demokratickém světě demonstranti bránili např. průběhu závodu F1, tenisovému turnaji nebo fotbalovému zápasu – nebo pořádání dostihů, tak by také byla tamní policie povinna proti demonstrantům zasáhnout; a pokud by byli zasahující policisté napadeni pěstmi a vrhanými dlažebními kameny, pak by i západní policista byl při obraně proti útoku na svou osobu přinucen použít obušek.

V těchto intencích ředitel ministerské inspekce JUDr. B. Š. ministrovi Janu Rumlovi odůvodnil, proč zasahující policisty za použití obušků proti demonstrantům nepotrestal.

Následně byl Janem Rumlem ředitel inspekce JUDr. B. Š. zbaven funkce.

Bezprostředně po odvysílání šotu pana Smrčka v TV Nova o nadaci Interpo se na pana Gotta obrátilo více novinářů se žádostí o vysvětlení. 

Karel Gott, zaskočený nepravdivou reportáží, reagoval, že na všechny své finanční prostředky má účetní doklady.

O poznatcích zjištěných v průběhu soudu byl Karel Gott informován.

Když se Karel Gott dozvěděl, že impulz k dehonestaci nadace Interpo vzešel z půdy policejního prezidia, vyjádřil se, že pro jistotu nebude svým jménem zastřešovat nadaci, proti které zahájily partyzánský útok osoby z vedení vnitra. 

(Za zmínku bezesporu stojí, že navzdory tomu později Mistr nadaci přispěl významnou částkou). 

Karel Gott se následně nechal slyšet, že některým politikům původem z disentu zachutnala moc evidentně příliš silně a chovají se jako všemocní.  A rozladěně dodal, že takováto podlá zákeřnost by se za Štrougala „prostě nemohla stát“.  

(Lubomír Štrougal byl předlistopadovým ministrem vnitra.)

 

K celému tomuto neradostnému, avšak nutnému komentáři jedna „perlička“ na závěr:

„Praní peněz“ vyžaduje vklad a opětovný výběr vložených prostředků z účtu organizace, která se finančními transakcemi zabývá. 

Praní špinavých peněz v charitativní nadaci je záležitost technicky nemožná, což ostatně potvrdil i soudní znalec, neboť do nadace od dárců plynou vklady jednosměrně z bankovních účtů na účely, za kterými byla nadace založena, a poté jsou z nadace přerozděleny z bankovního účtu nadace do cíle k potřebným.

Termín „praní špinavých peněz v charitativní nadaci“ tak mohla vymyslet pouze osoba v ekonomii nekompetentní. 

Jan Šubrt, pozdější tiskový mluvčí tajné služby BIS, v té době uvedl: „Skandál kolem nadace Interpo považuji za nejtrapnější skandál roku.“

Pane Jaromíre Soukupe, vyzývám Vás, abyste se v nejkratší možné lhůtě za svá nepravdivá tvrzení o panu Karlu Gottovi – ve stejném pořadu VIP zprávy – svým divákům omluvil.

Miroslav Provod

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: kas

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Nemyslíte, že to váš kolega Kalousek vystihl přesně? Nebo v čem nemá pravdu?

,,Nezoufejme. Od 1. června benzin zlevní až o 1,50 Kč/l, protože “sněmovna myslí na lidi” a na čtyři měsíce snížila spotřební daň. Od 1. října benzin tedy benzin opět o 1,50 Kč/l zdraží, ale to už bude po volbách. Marně pátrám po nějakém ještě hloupějším zásahu do spotřební daně, než se povedl nám, ...



Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Schůzky ministra Síkely se vyjednávají u vlivného advokáta. „Nesmysl," odmítl Radek Pokorný

8:14 Schůzky ministra Síkely se vyjednávají u vlivného advokáta. „Nesmysl," odmítl Radek Pokorný

Radek Pokorný se řadí mezi extrémně vlivné právníky. To by pro nás nebylo až tak důležité. Klíčová j…