Česká obchodní inspekce: S internetovým obchodováním rostou i počty porušení zákonů

15.11.2022 12:47 | Tisková zpráva

Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách internetového obchodování. V této oblasti uskutečnila 177 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 80 %. „Kontroly ČOI potvrdily, že i ve 3. čtvrtletí 2022 přetrvávají nedostatky zejména u poskytování kompletních informací o prodávaných výrobcích. V některých případech se obchodníci uchýlili i k nekalé obchodní praktice. Česká obchodní inspekce se bude segmentu internetového obchodování důsledně věnovat a kontroly budou dále pokračovat,“ uvádí k výsledkům kontrol ředitel ČOI Jan Štěpánek.

Česká obchodní inspekce: S internetovým obchodováním rostou i počty porušení zákonů
Foto: coi.cz
Popisek: Česká obchodní inspekce - logo

Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 1. července do 30. října tohoto roku 177 kontrol, které byly zaměřené na nabídku a prodej výrobků po internetu. Kontrolovanými subjekty byly podnikající fyzické a právnické osoby vyvíjející obchodní aktivity v internetovém prostředí.

ČOI kontrolovala především dodržování povinností, které provozovateli ukládá zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Česká obchodní inspekce v této oblasti zjistila porušení zákonů ve 142 případech (80,2 %). Zjištěné procento porušení právních předpisů neodráží reálnou úroveň elektronického obchodování v ČR, protože kontroly České obchodní inspekce jsou cílené převážně na obchodníky, na které inspekce eviduje podání spotřebitelů (často i několik na jednoho obchodníka), nebo má důvodné podezření, že by mohlo docházet k porušování zákonů.

Zjištěné nedostatky

Česká obchodní inspekce zjistila, že zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl ve sledovaném období porušen ve 297 případech. Konkrétně se jednalo o porušení těchto ustanovení:

  • v 75 případech prodávající neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)

  • v 63 případech prodávající použil vůči spotřebiteli klamavé konání ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele, apod. (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2, 3)

  • v 53 případech bylo zjištěno klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popř. informace zatajil nebo je poskytl nejasným, nejednoznačným či nesrozumitelným způsobem (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)

  • v 51 případech prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů – ADR (§ 14)

  • ve 24 případech nedodržel obchodník postup při uplatnění a řešení reklamací, zejména v oblasti, kdy prodávající má povinnost přijmout reklamaci a vystavit o tom písemné potvrzení a dále povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě (§ 19 odst. 1, 3)

Porušení dalších ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. bylo zjištěno v menším rozsahu.

V dalších 30 případech se jednalo o porušení jiných právních předpisů, které jsou předmětem dozoru České obchodní inspekce, např. zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (10 případů) nebo zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (8 případů). Právní předpisy Evropské unie byly porušeny ve 23 případech.

Uložená opatření

Ve sledovaném období (1. červenec - 30. září 2022) nabylo právní moci celkem 192 pokut subjektům podnikajícím v online prostředí a to v celkové výši 3 203 000 Kč.

Nejvyšší pokuta, ve výši 300 000,- Kč, byla pravomocně uložena společnosti Kovonástroje s.r.o., která prostřednictvím internetových stránek https://www.kovonastroje.cz mimo jiné prodávala respirátor FFP2/KN95, model 9052A, který ze zákona nemohl být vůbec prodáván na tuzemském trhu, neboť nedisponoval příslušným prohlášením o shodě (postrádal označení „CE“). Součástí sankce jsou i další zjištěná porušení právních předpisů.

Druhá nejvyšší pokuta, ve výši 250 000,- Kč, byla pravomocně uložena společnosti FINALTY TARGET MEDIA s.r.o., která provozuje webové stránky https://mollio.cz. Spotřebiteli jasným a jednoznačným způsobem nesdělila, že se nejedná o tzv. klasický obchodní model internetového obchodu, ale že jde „pouze“ o zprostředkování prodeje výrobků, kdy prodávajícím je třetí subjekt ze země mimo EU, obvykle z Číny. Tím se dopustila klamavé obchodní praktiky.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Bc. Markéta Gregorová byl položen dotaz

Nový nástroj, jak mluvit do evropských pravidel. Piráti spouští unikátní web

Děláte si z nás legraci? Jak vám věřit, že chcete dělat něco pro lidi? Hlasujete pro věci, které lidi ani tato vláda neschvaluje, jako například zákaz spalovacích motorů. Nebo vy jste si mezi občany ČR udělali nějaký průzkum nebo analýzu, že si zákaz aut se spalovacími motory přejí? Jednou určitě, a...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

České dráhy: Desítky nostalgických vlaků nabídnou i letos zážitek

22:11 České dráhy: Desítky nostalgických vlaků nabídnou i letos zážitek

České dráhy také v letošním roce připravují se svými partnery bohatou nabídku nostalgických jízd s h…