MHMP: Pražští zastupitelé se shodli na citlivém přístupu k řešení výtoňského mostu

24.03.2023 9:44 | Tisková zpráva

Pražští zastupitelé dnes v obecné shodě koaličních i opozičních klubů Pirátů, SPOLU, Starostů a nezávislých, Prahy Sobě a ANO vyjádřili podporu rekonstrukci železničního mostu na Výtoni za využití moderních technologií při zachování co nejvíce z charakteru, hmoty a ducha této stavby, která je reprezentována zejména obloukovou nýtovanou konstrukcí přes Vltavu. Pražské zastupitelstvo chápe nezpochybnitelnou dopravní funkci výtoňského mostu, nutnost doplnění třetí koleje z důvodu potřebného zkapacitnění a vybudování nové zastávky na Výtoni, to vše s ohledem na rozvoj města na další desetiletí.

MHMP: Pražští zastupitelé se shodli na citlivém přístupu k řešení výtoňského mostu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova Nové radnice, sídla pražského magistrátu

Zastupitelé berou na vědomí hodnotu stávajícího mostu, spoluvytvářejícího obraz města, který je výjimečnou kulturní a technickou památkou a konstatují, že hlavní město Praha není určujícím činitelem v dalším postupu. Cílové rozhodnutí o podobě mostu je v konečném důsledku na centrálních orgánech - Ministerstvu dopravy, Správě železnic, Ministerstvu kultury a orgánech státní památkové péče.

„Hodnotu genia loci místa, kterou most spoluvytváří a celkovou estetickou hodnotu stávajícího mostu nelze opomenout. Proto jsem se snažil vyjednat mezi kluby v pražském zastupitelstvu maximální možný konsenzus napříč koalicí i opozicí k rekonstrukci za využití moderních technologií. Most představuje klíčovou dopravní trasu, kterou Praha i s ohledem na demografické predikce potřebuje zachovat. Shodu na základních principech o dalším postupu v této záležitosti, vnímám v tuto chvíli jako klíčový základ pro další jednání. Tyto principy, které nastavují kurz, kterým se ve věci výtoňského mostu Praha vydá, se nám dnes i v dialogu s občany podařilo nastavit,” uvádí Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora pro oblast dopravy.  „Praha v minulém volebním období investovala do nátěru lávek pro pěší, které má na mostě jediné ve správě, téměř 30 milionů korun z toho důvodu, že byla ubezpečována o tom, že most projde rekonstrukcí,” dodává Hřib.

Praha žádá centrální orgány, tedy Ministerstvo dopravy a Správu železnic, aby situace nedospěla do stavu, kdy by musel být přerušen provoz z důvodu havarijního stavu, a nebylo by připraveno realizovatelné náhradní řešení. Pražští zastupitelé také doporučili zpracovat porovnání harmonogramu a ceny variant řešení od nezávislé instituce. Vítají také nabídku Ministerstva dopravy a Správy železnic uspořádat odborný seminář pro zastupitele hl. m. Prahy k problematice výtoňského mostu a žádají o jeho realizaci.

„Železniční most na Výtoni je stavbou výjimečné architektonické hodnoty a jsem rád, že pražští zastupitelé napříč kluby zohlednili i toto hledisko. Rekonstrukce bude nepochybně náročná a technologicky složitá, ale kvůli zlepšení železničního spojení v této části metropole je nevyhnutelná. Konečné rozhodnutí je na státu, který tento most vlastní. Věřím ale, že se najde vhodné a efektivní řešení. I z toho důvodu jsem se ve středu sešel s ministrem dopravy Martinem Kupkou a vítám nabídku na uspořádání odborného semináře pro pražské zastupitele, kde by se problematika výtoňského mostu řešila. Opět se ukazuje, jak je výhodné mít na pražské radnici koalici vzniklou na vládním půdorysu," říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„V otázce ohledně budoucnosti železničního mostu se střetávají dva veřejné zájmy – první je ekologická a moderní železniční doprava, tím druhým je zachování kulturní a technické památky. Cokoliv jiného, co by se namísto stávajícího mostu postavilo, přestane mít historický otisk doby, v níž vznikal. Z mého pohledu náměstka odpovědného za kulturu a památky je především nutné také vědět, jak se k tomu postaví UNESCO. Bylo by krajně nežádoucí, kdyby Praze kvůli neobratnému rozhodnutí hrozilo vyškrtnutí ze seznamu UNESCO. Myslím si, že kulturní dědictví by se mělo zachovávat, proto jsem pro maximální možné zachování mostní konstrukce. Ale rovněž za předpokladu, že umožní moderní železniční dopravu, která je za současné situace, kdy je most ve špatném technickém stavu, nemožná,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče Jiří Pospíšil.

„Dnes jsme absolvovali kultivovanou diskusi o výtoňském mostu, jehož problematika poslední týdny značně jitří emoce. Při přípravě na dnešní jednání jsem našel zprávu z dobového tisku z období, kdy docházelo k osazování nového železničního mostu pod Vyšehradem. Prahu tehdy navštívil ministr železnic dr. Wittek, který byl mimo jiné upozorněn na „některé naléhavé potřeby komunikační v Praze“. I já jsem při diskusi upozorňoval, že příměstská železnice je dnes na svých limitech a v dohledné době nás čeká významný rozvoj, například vstup vysokorychlostní železnice do Prahy. Jsem rád, že Zastupitelstvo si uvědomuje jak kulturní a estetický význam mostu, tak jeho dopravní funkci, kterou je potřeba plánovat s ohledem na potřeby města 21. století,“ doplňuje náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

„Pokud Správa železnic a pan ministr dopravy Martin Kupka chtějí naleznout nejrychlejší cestu k řešení aktuálního špatného a zanedbaného stavu mostu, je nutné jít cestou rekonstrukce. Tato varianta je nejrychleji připravitelnou a hlavně povolitelnou. Nejde totiž proti hlavnímu městu, UNESCO, Ministerstvu kultury České republiky a ani proti Národnímu památkovému ústavu,“ sděluje Adam Scheinherr, člen Výboru pro dopravu Zastupitelstva hl. m. Prahy.

„Jsem nadšený, že jsme napříč zastupitelskými kluby našli shodu názorů a že jsme společně PROTI jeho zbourání, jak plánovalo ministerstvo. S kolegy jsme se shodli, že most na Výtoni patří k důležitým a významným technickým i kulturním památkám, které je potřeba zachovávat. Nadále v této záležitosti tak za hlavní město budeme postupovat jednotně,” připojuje se Ondřej Prokop, předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Dopravní funkce mostu a zvýšení kapacity spojení je nezpochybnitelné, nutností je doplnění třetí koleje a nové zastávky na Výtoni, která umožní přestup na tramvajové linky a zvýší potenciál železniční dopravy pro cesty do města ze směru, který mimo železnice nemá žádnou kapacitní alternativu. Tříkolejné řešení je nutné i přes přípravu nových železničních tunelů pod Prahou, jelikož očekávaná poptávka po cestování po železnici by vyčerpala i kapacitu tříkolejného spojení Smíchova s Hlavním nádražím.

Praha bude i nadále bedlivě naslouchat závěrům technického kolokvia odborníků, ale i zájmům Pražanů a dojíždějících do hlavního města, kteří využívají železniční spojení v této lokalitě, které se s ohledem na demografické predikce každým dnem zintenzivňuje a poptávka po cestování vlakem (nejen) v této relaci se bude dále navyšovat. Praha v minulosti pomohla obhájit nutnost doplnění 3. koleje a zastávky na Výtoni a podpořila Správu železnic ve snaze nalézt řešení přemostění v soutěžním dialogu.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jaroslav Bžoch byl položen dotaz

migrační pakt

Nepřijde vám divné, že se o migračním paktu hlasovalo těsně před volbami? A bude tedy ještě po volbách něco změnit nebo je to už hotová věc? Taky by mě zajímalo, nakolik se nás týká, protože Rakušan tvrdí, že tu máme uprchlíky z Ukrajiny, takže nebudeme muset přijímat další ani se nebudeme muset vyp...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministerstvo zahraničí: První Národní rozvojový den v Černínském paláci

13:21 Ministerstvo zahraničí: První Národní rozvojový den v Černínském paláci

Ve čtvrtek 25. dubna se na Ministerstvu zahraničních věcí uskuteční historicky první Národní rozvojo…