Ministerstvo spravedlnosti finalizuje s Českou advokátní komorou novelu advokátního tarifu

20.04.2023 22:02 | Tisková zpráva

V úterý 18. dubna 2023 se uskutečnilo jednání mezi zástupci Ministerstva spravedlnosti a České advokátní komory. Na základě tohoto jednání došlo k dohodě na finální podobě novely advokátního tarifu. Ta bude v nejbližší době zaslána do meziresortního připomínkového řízení.

Ministerstvo spravedlnosti finalizuje s Českou advokátní komorou novelu advokátního tarifu
Foto: justice.cz
Popisek: Ministerstvo spravedlnosti ČR

„Právní úprava odměny advokáta byla v zásadě naposledy valorizována v roce 2006. Cílem našeho návrhu je změna úpravy odměn advokátů tak, aby jejich výše byla přizpůsobena vývoji inflace, růstu minimální mzdy, průměrné mzdy v podnikatelské sféře, výdajům na odměnu soudců a státních zástupců. Je také zapotřebí vzít v úvahu odbornou náročnost vykonávaných činností a míru odpovědnosti advokáta, vůči které je odměna advokáta vždy v přímé úměře,“ vysvětluje ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Adekvátní nastavení výše odměny za vysoce odbornou a specializovanou činnost advokáta by mělo přispět rovněž k řádnému zajištění potřebné sítě advokátů i v oblastech, v nichž žije více sociálně znevýhodněných obyvatel.

Aktuálně připravená novela má za cíl zejména sjednotit pásma sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby z tarifní hodnoty do 10 000 Kč, na částce 1500 Kč. U zbývajících pásem je poté navrženo navýšení tarifní hodnoty. Při obhajobě v trestním řízení se nově stanoví namísto pěti tarifních hodnot tři, a to (jako doposud) v návaznosti na horní hranici trestu odnětí svobody za trestný čin, o které při obhajobě jde.

Stejná výše tarifních hodnot jako v případě obhajoby v trestním řízení se navrhuje pro případ zastupování v řízení o přestupku, přičemž namísto výše trestu odnětí svobody se jako určující kritérium stanoví horní výše pokuty.

Samostatnou právní úpravu představuje v advokátním tarifu náhrada nákladů řízení, tedy odměna za zastupování účastníka řízení advokátem pro účely rozhodování soudu nebo jiného orgánu. Stávající úprava obsahuje zvláštní ustanovení o náhradě těchto nákladů při tzv. formulářových žalobách, u nichž je mimo jiné také navrhována dílčí valorizace.

„V souvislosti s touto právní úpravou předpokládáme diskuze, které se budou týkat dopadů navrhovaných změn na státní rozpočet. Nicméně aktuální ekonomický vývoj a délku časového období od poslední valorizace odměn advokátů lze považovat za objektivní důvody pro přijetí novely tohoto právního předpisu,“ dodal náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

migrační pakt

Dobrý den, prý budete ve sněmovně jednat o migračním paktu. Znamená to, že jde ještě zvrátit jeho schválení nebo nějak zasáhnout do jeho znění? A můžete to udělat vy poslanci nebo to je záležitost jen Bruselu, kde podle toho, co jsem slyšela, ale pakt už prošel. Tak jak to s ním vlastně je? A ještě ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministerstvo zahraničí: První Národní rozvojový den v Černínském paláci

13:21 Ministerstvo zahraničí: První Národní rozvojový den v Černínském paláci

Ve čtvrtek 25. dubna se na Ministerstvu zahraničních věcí uskuteční historicky první Národní rozvojo…