Nadace ČEZ: Také v zelené krajině podstávkových domů potřebují občas vysadit novou zeleň

07.06.2023 9:21 | Komerční článek

Nová zeleň, stromy i keře, nyní zapouští své kořeny v Chřibské na Děčínsku, konkrétně na pomezí Krásného Pole a Horní Chřibské a také za kostelem sv. Jiří. Pracovníci zahradnické firmy zde vysadili 87 okrasných keřů a 12 ovocných stromů, na které město získalo finanční prostředky ve výši 86 974 koruny v rámci grantu Stromy Nadace ČEZ.

Nadace ČEZ: Také v zelené krajině podstávkových domů potřebují občas vysadit novou zeleň
Foto: Nadace ČEZ
Popisek: Nadace ČEZ

Do žádosti o grant v této výši bylo zahrnuto i osm lip velkolistých, které byly vysazeny přímo v Chřibské za kostelem sv. Jiří. „Chtěli jsme odpovídajícím způsobem zrevitalizovat a zlepšit životní prostředí obyvatel z okolní bytové zástavby a rodinných domů v této lokalitě. Jedná se přitom o svahovitý pozemek, který je zakončen rozsáhlou zelenou plochou. Ta místním, hlavně dětem, slouží k různým hrám, ale třeba se tu pálí i čarodějnice. Nově vysazené keře jednak zpevní břeh svahu, ale poslouží i jako útočiště drobnému ptactvu a v neposlední řadě sníží prašnost a poskytne stín těm, co budou zrovna využívat spodní plochu k hraní či odpočinku,“ uvedl během poděkování Jan Machač, starosta Chřibské.

Jak dodal, osm líp velkolistých doplnilo stejné stromořadí podél zdi za kostelem sv. Jiří, neboť původní stromy musely být již před časem pokáceny. Sabina Chládková, jejíž firma se zabývá údržbou veřejné zeleně a realizací zahrad, pak během probíhající výsadby ještě upřesnila, o jaké keře se vlastně jedná: „Celkem jde 87 keřů v kombinaci meruzalka červená, ptačí zob obecný, trnka obecná, bez hroznatý, meruzalka černá a brslen evropský. Dvanáct stromů je ovocných, a to dřín obecný. Vysazujeme je jak na břehu, tak i přímo ve svahu. Ten zřejmě kdysi vznikl zásypem nepotřebné zeminy ze stavby bytového domu nad ním. Půda tak po letech již byla značně vyčerpaná, proto jsme museli dovézt i vlastní novou zeminu, aby keře i stromy dobře zakořenily.“

Anketa

Kterou hlavní českou TV skupinu sledujete nejvíc?

3%
35%
hlasovalo: 29292 lidí

Grant Stromy Nadace ČEZ je od svého vzniku v roce 2011 zaměřen na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů, a to především v urbanizovaném prostředí nebo jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách a parcích, podél vodotečí a návesních nádrží a v dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalitách. Mimo jiné jde o obnovu stávajících nebo vznik nových alejí, stromořadí, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu a podobně.

„Důležitou podmínkou je, že se v dané lokalitě musí jednat o historicky původní druhy a odrůdy, včetně těch geneticky a tvarově se odlišujících, což v Chřibské po konzultaci s odbornou zahradnickou firmou bezesporu splnili,“ podotýká k tomu Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

O grant Stromy je mezi samosprávami měst a obcí stále veliký zájem. Příjemcem nadačního příspěvku mohou být ovšem všechny právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení Stromy (více ZDE). Od roku 2011 již bylo vysazeno bez mála 115 000 nejrůznějších stromů a okrasných keřů za téměř 72 miliony korun. V současné době připravuje Nadace ČEZ jeho vyhlášení pro podzimní výsadbu.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ, která je největší firemní nadací v České republice, podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Za 20 let své existence podpořila napříč regiony v průměru přes 750 projektů za více než 160 milionů korun ročně, čímž se řadí ke špičce nadací v České republice. Nadační tým za celou dobu zpracoval 51 tisíc žádostí a správní rada nadace pak napříč celou republikou podpořila 13 764 projekty.

reklama

autor: komerční tisková zpráva

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. byl položen dotaz

potíraní dezinformací

Vaše vláda chce neustále bojovat proti dezinformacím, ale zároveň šetříte ve školství. Nemáte dojem, že to nejde dohromady? A co třeba využít peníze na potírání dezinformací a dát je do školství? A co to vlastně ta dezinformace je? Co když se něco jeví jako dezinformace, ale za chvíli se ukáže, že j...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

MHMP: Praha získala na rozvoj školství přes 78 milionů korun

11:42 MHMP: Praha získala na rozvoj školství přes 78 milionů korun

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo hlavní město v oblasti školství. V dotačním p…