Nadace Jihočeské cyklostezky

5. 5. 2016 8:33

Záběr činnosti Nadace Jihočeské cyklostezky je velmi široký. Od koordinace rozvoje cyklistické infrastruktury přes sdružování a poskytování finančních prostředků, podporu projektové připravenosti žadatelů, řízení a asistenci celé řady projektů, ediční činnost a marketing, až k pravidelným auditům cyklistické infrastruktury a následné péči o cyklistické dopravní značení v kraji.

Nadace Jihočeské cyklostezky
Foto: kr-jihocesky.cz
Popisek: Jihočeský kraj

V roce 2016 lze akcentovat následující témata a činnosti, které nad rámec výše uvedeného budou mít v tomto roce zvláštní význam a na něž se bude nadace jejími aktivitami soustředit:

1) Jihočeský cykloportál

Již více než 3 roky se NJC s přispěním Jihočeského kraje snaží vytvořit kvalitní mapový portál, který by splňoval nejen požadavky na správu cyklodopravního značení na území Jihočeského kraje, ale rovněž by poskytoval relevantní webové prostředí pro přenos aktuálních informací o cyklostezkách a cyklotrasách vůči široké veřejnosti. Budovaný on-line systém, jenž bude mít podobu GIS mapového prostředí, bude sloužit 4 hlavním účelům:

a) editace a správa dat o cyklotrasách pro auditory nadace (značení, mobiliář, povrch komunikace, bezpečnost, atraktivita, údržba zeleně apod.),

b) prezentace cyklotras na webu dotčeným subjektům (odborná veřejnost) – jedná se zejména o možnost nahlížení pro účely přípravy projektů a plánování nových či úpravy stávajících cyklotras a cyklostezek. Na rozdíl od mapy pro turisty, která bude prezentovat trasy a nabízet informace o povrchu, atraktivitě a obtížnosti, bude tato mapa obsahovat informace o problémových místech, návrzích tras, plánovaných projektech apod.,

c) editace a správa dat o uzavírkách a problémových místech na síti dotčenými a partnerskými subjekty – krátkodobé uzavírky a omezení např. v důsledku těžby v lese, kalamity nebo jiných problémů způsobených např. rekonstrukcí cyklostezek, či dané komunikace apod. Takto upravené informace se okamžitě promítnou do mapy přístupné veřejnosti,

d) prezentace aktuálních cyklotras na webu široké veřejnosti (turistům) včetně detailních informací o jejich charakteru a možnosti sofistikovaného vyhledávání na základě různých kritérií.

Ve spolupráci s Lesy ČR rovněž dojde v průběhu května (na vybraných účelových komunikací v jejich správě) k osazení doplňkových cedulí s upozorněním na možné nebezpečí při pohybu na lesních cestách. Jedná se o další prvek pro zvýšení bezpečnosti nejen cyklistů pohybujících se na těchto komunikacích, ale zároveň i lesních správců, kteří jsou za bezpečnost v lesích ze zákona zodpovědní.

2) Vltavská Cyklistická cesta, produkt cestovního ruchu

Vltavská cyklistická cesta (VCC), která je jednou z pěti páteřních cyklistických cest Jihočeského kraje, měří úctyhodných 456 km, přičemž tento mapový list zobrazuje pouze její jihočeskou část o délce 270 km. Tato cyklistická cesta se neustále vyvíjí, tak jako se vyvíjí koryto řeky Vltavy, jejíž tok sleduje. Poté, co byla její linie vyznačena v terénu, začala nadace pracovat na její propagaci. Mezi již vykonané aktivity patří např. propagační cyklojízdy, či opakovaná edice kvalitních cykloturistických map. Pro další zviditelnění této nádherné a rozmanité linie přistoupila nadace k tvorbě tzv. Cyklistického atlasu Vltavské cyklistické cesty, který nebude jen „mrtvým“ materiálem plným informací potřebných pro absolvování celé trasy. Zapojením restauračních zařízení na trase prostřednictvím „nápoje zdarma“ k hlavnímu jídlu začíná nadace spolupráci se soukromým sektorem, který povede k dalšímu rozvoji cestovního ruchu ve stylu destinačního managementu, jak je známe např. u Dunajské stezky. Po ukončení sezóny proběhne slosování všech cyklistů absolvujících celou jihočeskou část VCC o hodnotné ceny. V dalších letech chce nadace celý koncept produktu rozvíjet o zapojení dalších služeb (např. zvýhodněné ubytování, doprava zavazadel, další aktivní sporty, kulturní akce apod.).

3) Monitoring pohybu cyklistů a pěších na jihočeských cyklotrasách

Nadace Jihočeské cyklostezky zahájila koncem srpna 2015 souvislý monitoring pohybu cyklistů a pěších na části linie Vltavské cyklistické cesty (VCC) a to konkrétně v úseku České Budějovice – Hluboká nad Vltavou – Týn nad Vltavou. Pomocí pěti automatických sčítacích zařízení jsou 24 hodin denně sčítáni cyklisté a pěší. Největší pohyb v tomto úseku je logicky zaznamenán na kraji města za lávkou směrem na sídliště Vltava, kde je průměrný denní pohyb v těchto dnech přes 4000 cyklistů denně (obvykle st – pá), počet pěších je cca poloviční. Tato periferní část města slouží nejen volnočasovému pohybu, ale zejména dojížďce do zaměstnání a škol. Ve větší vzdálenosti od města je pak patrná změna v charakteru pohybu cyklistů i pěších ve prospěch volnočasových aktivit, kdy je navíc zřejmý rozdíl mezi levým břehem s převahou cyklistů (lepší povrch) a naopak pravým břehem, kde se pohybuje více chodců, případně cyklistů hledajících přírodě bližší povrch stezky bez pohybu in-line bruslařů apod. Z pohledu pohybu cyklistů „vede“ levobřežní cyklostezka s hladkým asfaltovým povrchem cca 3-4:1 oproti druhému břehu. Ve směru na sever od Hluboké nad Vltavou, případně na jih od Týna nad Vltavou je provoz cyklistů i pěších poměrně řidší, kdy špičky jsou zde logicky o víkendech a v těchto jarních dne se pohybuje kolem 200-300 cyklistů v případě směru z Hluboké na Purkarec a z Týna nad Vltavou proudí o víkendech cca 200 cyklistů denně. Je zajímavé, že stezka, pokud je v bezprostřední blízkosti města, je hojně využívána

4) Nové úseky cyklostezek

V roce 2016 bude začátkem sezóny otevřen úsek cyklostezky v Hluboké nad Vltavou kolem sportovního areálu, jenž je jedním z posledních bolavých míst v úseku ČB-Hluboká-Týn nad Vltavou, kde docházelo ke kolizi aut, cyklistů, pěších a bruslařům. Z nejblíže realizovaných akcí se koncem roku 2016 začne stavět cyklolávka v Rožnově v ČB, na níž naváže cyklostezka přes Planou do Boršova, kde v současnosti probíhá výkup pozemků a rovněž cyklistický okruh kolem budějovického letiště. V projekční fázi jsou úseky vedlejší linie Vltavské cyklistické cesty podél Malše přes Římov a Velešín, přičemž některé komunikace užívané cyklisty se dočkají nového povrchu. Rekonstrukci povrchu podstoupí rovněž část linie Sedláčkovi stezky severně od Písku, jež je součástí Otavské cyklistické cesty, či některé stezky ve Strakonicích, na něž budou dotčená města žádat o prostředky z aktuálních dotačních titulů. V předprojekční přípravě jsou linie z Loučovic přes Vyšší Brod, Rožmberk, Větřní, ČK až po Zlatou Korunu, cyklostezka přes Branišov a Dubné na Jankov, část CC Volyňka z Vimperka směrem na Čkyni.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Komora daňových poradců podporuje pozměňovací návrhy, které zvýší stabilitu daňového prostředí

9:51 Komora daňových poradců podporuje pozměňovací návrhy, které zvýší stabilitu daňového prostředí

V souvislosti s projednáváním daňového balíčku se objevují mnohé pozměňovací návrhy. Komora podporuj…