Univerzita Karlova udělila čestné doktoráty významným světovým právníkům

23. 10. 2012 12:00

Německý právní filosof a konstitucionalista profesor Robert Alexy a uznávaný francouzský právník, univerzitní profesor a politik profesor Robert Badinter převzali ve Velké aule Karolina čestnou vědeckou hodnost doktora honoris causa Univerzity Karlovy.

Univerzita Karlova udělila čestné doktoráty významným světovým právníkům
Foto: Univerzita Karlova
Popisek: Univerzita Karlova
reklama

České právní myšlení se muselo po roce 1989 vypořádat s obtížnými úkoly. Vyrovnávání se s důsledky komunistického režimu bylo totiž problémem nejen společenským, nýbrž i právněfilosofickým. Málokterý z význačných zahraničních badatelů ovlivnil českou právní vědu a aktuální podobu českého ústavního soudnictví jako německý právní filosof a konstitucionalista profesor Robert Alexy.

Robert Alexy vystudoval a habilitoval se na slavné univerzitě v Göttingenu a od roku 1986 je profesorem na univerzitě v Kielu. Svým dílem a pedagogickou činností inspiroval řadu svých žáků, působících nyní na řadě univerzit celého světa. Alexyho myšlenky ovlivnily řadu českých právních teoretiků. Mezi nejvýznamnější díla profesora Alexyho patří Teorie právní argumentace z roku 1978, Teorie základních práv z roku 1985 a Pojem a platnost práva z roku 1992. V prvním z nich pod vlivem sociálního filosofa Jürgena Habermase formuloval pravidla ideálního právního diskursu. Ve svém nejvlivnějším díle, v Teorii základních práv, vybudoval promyšlenou koncepci vzájemného vyvažování a poměřování základních práv a svobod, které považuje za právní principy. Význam otázek nastolených či zkoumaných profesorem Robertem Alexym je nadčasový.

Prof. Robert Alexy spolupracuje dlouhodobě s katedrou teorie práva a právních učení PF UK. V nedávné době participoval například na řešení projektu s názvem „Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě“. Projekt byl završen mezinárodní konferenci, která se pod stejným názvem konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v loňském roce.

Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze oceňuje přínos profesora Dr.Dr.h.c.mult. Roberta Alexyho v oblasti teorie práva a právní argumentace, kterou významně ovlivnil soudobou právní vědu a praxi Ústavního soudu České republiky a navrhla prof. Alexymu udělení čestného doktorátu Univerzity Karlovy v Praze za jeho zásluhy o rozvoj právního státu, konstitucionalismu a lidských práv ve světě i v České republice.

Profesor Robert Badinter je vysoce uznávaný francouzský právník, univerzitní profesor a politik. Patří v mezinárodním měřítku mezi výjimečné osobnosti, které se zasloužily o posílení lidských práv a spravedlnosti ve světě. Je autorem řady významných publikací, zejména z oblasti trestního práva a ústavního práva.

Profesor Robert Badinter byl profesorem práva na univerzitách v Dijonu, Besançonu a Amiens, avšak jeho hlavní působiště bylo na Univerzitě Paris I (Panthéon – Sorbonne). Významnou stopu v dějinách zanechal i jako předseda Conseil d´Etat (francouzské Ústavní rady) a ministr spravedlnosti. Zasloužil se především o zrušení trestu smrti ve Francii. Mezinárodní proslulost získal zvláště po roce 1991, kdy byl jmenován členem arbitrážní komise mírové konference o bývalé Jugoslávii, složené z pěti předsedů ústavních soudů evropských států.

Robert Badinter je i velkým přítelem České republiky. S nedávno zesnulým Dr. Otakarem Motejlem, bývalým ministrem spravedlnosti a veřejným ochráncem práv, byl zakladatelem a spolupředsedou česko-francouzské Asociace Masaryk, která zprostředkovávala právnické kontakty mezi českou a francouzskou právnickou obcí a pořádala přednášky významných francouzských právníků (včetně prof. Badintera) od roku 1990 také na Právnické fakultě UK. Dne 23. 4. 2009 vystoupil s přednáškou na téma „Evropský právní prostor“ též ve Vlasteneckém sále Karolina s velmi příznivým ohlasem. Stejně tak byla přijata i jeho poslední přednáška, kterou měl dne 28. 4. 2011 na Právnické fakultě UK.

Vědecká rada Právnické fakulty UK v Praze schválila návrh na udělení čestného titulu doctor honoris causa University Karlovy v Praze profesoru Robertu Badinterovi za jeho přínos pro ochranu lidských práv a česko-francouzskou akademickou spolupráci v oboru právo.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Armáda ČR: Češi, kteří převezmou velení mise v Mali, už jsou na místě

22:03 Armáda ČR: Češi, kteří převezmou velení mise v Mali, už jsou na místě

Ve čtvrtek 28. května přiletěla do Mali poslední část čtyřicetičlenné skupiny příslušníků resortu ob…