Vize Nula: Řidičák pro začínající řidiče jako poukaz na smrt? Nyní ano. Je čas to změnit!

25.10.2019 10:58

Řidičský průkaz na zkoušku je efektivním opatřením ke snížení výskytu smrtelných nehod z vlastní viny u začínajících řidičů. Takový je závěr odborného semináře uspořádaného Platformou VIZE 0 a jejími partnery za účasti předního evropského dopravního psychologa Dr. Georga Bartla.

Vize Nula: Řidičák pro začínající řidiče jako poukaz na smrt? Nyní ano. Je čas to změnit!
Foto: platformavize0.cz
Popisek: Platforma Vize nula - logo

V letech 2014-2018 vinou mladých řidičů motorových vozidel ve věku do 24 let zahynulo celkově 505 osob a dalších 2 013 lidí bylo těžce zraněno. Jen v loňském roce 2018 zahynulo jejich zaviněním 94 osob, tedy 17 procent z celkového počtu obětí DN, a dalších 397 utrpělo těžké zranění, což bylo 16 procent z celkového počtu těžce zraněných. Do konce září 2019 vinou mladých řidičů zahynulo 58 osob a dalších 194 utrpělo těžké zranění.

Platforma VIZE 0 proto uspořádala v úterý 22. října 2019 společně se svými partnery odborný seminář s cílem vyvolat diskuzi o přijetí nových, v zahraničí osvědčených metod ke snížení závažné dopravní nehodovosti začínajících řidičů. „Mladí lidé ve věku 18-24 let jsou nejrizikovější věkovou skupinou účastníků silničního provozu. Proto jsme se rozhodli uspořádat panelovou diskuzi za účasti předního evropského dopravního psychologa Dr. Bartla, jenž se podílel na nastavení efektivního systému přípravy nových řidičů a také zavedení tzv. řidičského průkazu na zkoušku v Rakousku. Tato opatření výrazně snížila výskyt závažných nehod z viny uvedené skupiny řidičů,“ uvádí Martin Laur, ředitel Platformy VIZE 0.

Mezi diskutujícími panovala shoda, že systém přípravy a provádění řidičských zkoušek nových řidičů v ČR je beznadějně zastaralý a je třeba otevřít cestu k jeho modernizaci. V porovnání s rakouskými statistikami nehodovosti je patrné, jak moc u nás chybí institut řidičského průkazu na zkoušku. Přitom v programovém prohlášení vlády schváleném 27. června 2018 je v kapitole věnované dopravě uvedeno následující: „Důraz budeme klást i na bezpečnost. Rostoucí silniční doprava, moderní a rychlé dopravní prostředky v kombinaci s řadou dalších působících vlivů vyžadují větší důraz než dosud na prevenci a průběžné vzdělávání. Mimo jiné se v tomto směru chceme zaměřit na začínající řidiče, aby nebyli smrtelným nebezpečím pro sebe i pro druhé. Proto pro ně prosadíme např. řidičské oprávnění s omezenou platností na max. 2 roky, ve které budou muset absolvovat výcvik s cílem zdokonalení řidičských schopností a dovedností při zvládnutí krizových situací.“

Podobně i Akční program aktuální Národní strategie bezpečnosti silničního provozu zadává úkol do konce roku 2020 prověřit možnosti legislativního zavedení řidičského průkazu na zkoušku do zákona č. 361/2000 Sb. „Zavedení řidičského průkazu na zkoušku je mnohaletý proces. Na konci října 2019 s ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že nastal čas podniknout odpovídající kroky, které by postupně vedly k tolik potřebné změně ve vzdělávání mladých řidičů. Věříme, že je nutné sestavit kompaktní řešitelský tým složený z odborníků na autoškolství, provádění zdokonalovacích kurzů řidičů, dopravní psychologii, legislativu, management, leadership a také moderní marketingovou komunikaci. Aby bylo dosaženo žádoucích výsledků, vše musí mít podporu z nejvyšších pater politického světa i státní správy,“ upozorňuje Roman Budský, předseda expertní rady Platformy VIZE 0.

Program semináře byl následující:

  • Mgr. Martin Laur, ředitel Platformy VIZE 0, stručně představil Platformu VIZE 0 a její činnost. Poukázal na to, že systémová prevence nehodovosti mladých začínajících řidičů patří k jejím prioritám.
  • Plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, pověřený ředitel služby dopravní policie Policejního prezidia ČR, představil statistiky nehod mladých začínajících řidičů a poukázal na jejich typické jezdecké chyby. Poukázal na nejčastější problém a to nepoužívání bezpečnostních pásů.
  • Bc. Roman Budský, BA (Hons.), MBA, předseda Expertní rady Platformy VIZE 0, hovořil o efektivitě přípravy a provádění závěrečných zkoušek nových řidičů v ČR a dalších státech EU28 a také o tzv. řidičáku na zkoušku.
  • Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i., se zaměřil na nehodovost mladých a začínajících řidičů z úhlu pohledu plnění úkolů daných aktuální Národní strategií bezpečnosti silničního provozu. Přítomné seznámil i s poznatky z hloubkové analýzy dopravních nehod mladých řidičů a také s potenciálem snížit jejich nehodovost změnou přístupu k jejich řidičské přípravě.
  • Ing. Aleš Horčička, místopředseda Asociace autoškol ČR, poukázal na současný stav přípravy nových řidičů v českých autoškolách, důraz kladl na definici slabých a kritických míst.
  • Ing. Dalimil Frič, místopředseda Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR, uvedl poznatky z provádění zdokonalovacích kurzů řidičů. Zmínil typické slabiny řidičů i po několikaleté praxi a také opatření, jež by mohla vést k výrazně kvalitnější přípravě nových řidičů.

Po krátké přestávce vystoupil přední evropský dopravní psycholog Dr. Gregor Bartl, který stál u zrodu zavedení řidičského průkazu na zkoušku v Rakousku. Prokázal, že tento institut významně snižuje výskyt vážných dopravních nehod způsobených mladými začínajícími řidiči, konkrétně během prvních tří let jejich samostatné praxe o cca 30 procent. Bližší představení řidičského průkazu na zkoušku v Rakousku se nachází v příloze.

Panelové diskuze se zúčastnilo téměř 60 odborníků z oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

CzechInvest: Startupy Readmio a FaceUp reprezentovaly Česko na globálním finále Creative Business Cup

20:32 CzechInvest: Startupy Readmio a FaceUp reprezentovaly Česko na globálním finále Creative Business Cup

Firma FaceUp, která pomáhá s odhalováním šikany, se probojovala mezi nejlepší šestici z celého světa…