„Skončila na vozíku.“ 1200 úmrtí na Pfizer. 25 tisíc potíží. Pravda? Prý 10x víc, píší vědci

17.01.2022 10:56 | Ze sítí

Vakcína firmy Pfizer patří na světě k nejpoužívanějším. Ovšem podle kanadského sdružení pěti set lékařů a vědců jsou ve studiích, na jejichž základě byla vakcína podmínečně schválena, vážné nedostatky. Anesteziolog Emil Berta z Iniciativy 21 zkoušel najít argumenty proti těmto nedostatkům, ale nenašel. A tak závěry zveřejňuje se slovy, že by na ně měl Pfizer odpovědět. Například proč nebyly vedlejší účinky sledovány delší dobu, proč studie vůbec nezkoumala šíření viru po vakcíně nebo úmrtí a proč byla testována převážně na zdravých a mladých.

„Skončila na vozíku.“ 1200 úmrtí na Pfizer. 25 tisíc potíží. Pravda? Prý 10x víc, píší vědci
Foto: Hans Štembera
Popisek: Očkování proti Covid 19

Anketa

Podporujete vládní návrh, který ve volbách umožní korespondenční hlasování ze zahraničí?

2%
97%
hlasovalo: 34409 lidí
Vakcíny firmy Pfizer byly schváleny na základě studie, která vyšla v periodiku The New England Journal of Medicine. Ovšem v této studii jsou podle kanadské organizace Canadian Covid Care Alliance vážné nedostatky. Tyto nedostatky pak zkoumal i anesteziolog Emil Berta ze skupiny Iniciativa 21 a jeho závěry sdílí i SMIS – sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

„Hledali jsme pečlivě důkazy, které by vyvrátily vyjádření kanadských lékařů, ale na žádné jsme nepřišli, proto jsme se rozhodli text zveřejnit, jelikož se jedná o nesmírně závažné skutečnosti, které mohou mít dalekosáhlé důsledky, na které musí vlády všech států okamžitě reagovat. Pokud by se kanadští lékaři mýlili, nechť Pfizer předloží důkazy, že uvedené skutečnosti nejsou pravdivé,“ říká.

Dle Canadian Covid Care Alliance (dále CCCA) nebyla vakcína zkoumána zdaleka tak, jak by si zasloužila, zvláště vzhledem k tomu, že se jedná o celosvětově aplikovanou látku. „Ve studii došlo k dezinterpretaci dat a zásadním pochybením, která se jeví jako účelová,“ shoduje se Berta s kanadskou organizací.

Studie netestovala ani šíření viru, ani úmrtí. „Celková úmrtnost (bez ohledu na příčinu) byla v obou skupinách poměrně srovnatelná (ve skupině očkovaných zemřelo 20 osob, ve skupině s placebem 14). Výstupem studie byla pouze PCR pozitivita testu a zároveň klinické projevy infekce (přičemž postačoval jeden příznak). To je z hlediska argumentace pro zavedení plošné vakcinace nedostatečné,“ píše lékař.

Studie měla ovšem i jiné nedostatky, tedy nedovolenou manipulaci s odebranými vzorky, falzifikaci dat, nedostatečné sledování pacientů, včetně zamlčení hlášených vedlejších příznaků a nedodržené zaslepení obou skupin, výzkumníci věděli, kteří pacienti dostávají placebo.

„Tyto nedostatky byly publikovány v prestižním vědeckém časopisu British Medical Journal 2. října 2021, byly doloženy písemně a svědectvím paní Brooke Jackson, oblastní ředitelky firmy Ventavia, která pracovala pro Pfizer v rámci této studie, a potvrzeny jejími zaměstnanci. Následně byly nedostatky hlášeny na dozorující Food and Drug Administration (FDA). Reakcí byla výpověď paní B. Jackson, FDA kontrolu neprovedla a v žádosti o schválení vakcíny Pfizer veškeré problémy zamlčel,“ dodává.

Dále, nežádoucí účinky byly sledovány krátkou dobu. Dle analýzy povinnost nežádoucí účinky hlásit trvala pouze 2,5 měsíce, kdy Pfizer zaznamenal přes 1 200 úmrtí a přes 25 000 nežádoucích účinků postihujících nervový systém. Pak už byly nežádoucí účinky sledovány pouze pasivně. „V rámci pasivních systémů sledování (VAERS v USA, Yellow Card v Evropě) je nahlášeno pouhých 1–10 % nežádoucích účinků z jejich skutečného počtu. I tak ale počet nahlášených nežádoucích účinků mRNA vakcín výrazně převyšuje historické hodnoty hlášených nežádoucích účinků po použití jiných vakcín či léčiv,“ upozorňuje CCCA.

Dle tohoto sdružení také studie nesledovala hladiny látek, které mohou signalizovat závažné problémy, například troponinu nebo C-reaktivního proteinu, jež ukazují míru poškození srdečního svalu a míru nárůstu zánětů. Tedy sledování bezpečnosti probíhalo dle mínění CCCA velmi povrchně.

Co se týče testování, zda je vakcína bezpečná pro děti, CCCA kritizuje nízký počet účastníků studie, tedy 1 005. „Tento vzorek je tak malý, že není schopen spolehlivě zachytit dokonce ani časté nežádoucí účinky (např. s frekvencí 1:800). K závažným komplikacím v této studii však došlo, ale Pfizer je zamlčel,“ poukazuje sdružení.

„Konkrétně jde o případ dvanáctileté Maddie de Garray, která byla do 24 hodin po druhé dávce vakcíny hospitalizována s poruchou inervace žaludku, zvracením a s výraznými poruchami nervového systému včetně křečí. Stav se postupně zhoršil, rozvinula se u ní inkontinence, ztratila citlivost od pasu dolů a není schopna polykat potravu. Maddie je nyní upoutána na invalidní vozík a je vyživována sondou do žaludku. Invalidizace této doposud zcela zdravé dívky je ve zprávě o nežádoucích účincích Pfizerem popsána jako ‚funkční bolest břicha‘, stav pacientky nereflektoval ani Pfizer ani FDA ani Centers for Disease Control and Prevention (CDC). FDA slíbila prošetření až po medializaci celého případu,“ uvádí.

Kromě toho prý Pfizer bagatelizuje riziko myokarditidy. Firma sama přiznává, že tento nežádoucí účinek vakcína má. „Pfizer odhaduje, že některé případy myokarditid skončí v nemocnici, všechny děti se však zotaví a žádné nezemře. Tento předpoklad je spekulativní, a i kdyby platil z krátkodobého hlediska, dlouhodobý vývoj je velmi nejistý,“ uvádí CCCA. Zde je dobré připomenout, že úmrtí na myokarditidu eviduje i Nový Zéland.

Kromě toho jsou dle Berty a CCCA nedostatky i v protokolu studie, a to tyto:

  1. Délka testování vakcín ve studiích byla bezprecedentně zkrácena, a to včetně vynechání zkoušek na zvířatech.
  2. Při zařazení do studie nebyl zkoumaným osobám prováděn PCR test na covid-19, aby se zjistilo, zda nejsou infikovaní. Rozhodnutí, zda jsou tyto osoby infikované, bylo subjektivní, bez jasně daných kritérií.
  3. Při zařazení osob do studie nebylo zjišťováno, zda v minulosti prodělaly covid-19, byť tato skutečnost zásadně ovlivňuje účinnost i nežádoucí účinky vakcinace.
  4. Do studie byla zařazena pouhá 4 % osob ve věku nad 75 let. Většina osob ve studii (58 %) byla mladší než 55 let, tedy z hlediska těžkého průběhu covidu-19 neriziková. Přitom stanovení přínosů vakcinace oproti nežádoucím účinkům je klíčové právě pro starší a křehké či polymorbidní pacienty, kteří jsou rizikoví z hlediska těžkého průběhu nemoci.
  5. Do studie byli zařazeni především zdraví lidé (pouze 21 % testovaných trpělo nějakou další chorobou). Přitom 95 % lidí zemřelých na covid-19  trpělo nejméně jednou chronickou chorobou (v průměru však čtyřmi chronickými onemocněními!).
  6. Riziko těžkého průběhu covidu-19  je výrazně vyšší u obézních pacientů. Přesto bylo do studie zařazeno pouze 35 % obézních osob (BMI > 30).
  7. Údajně vysoká účinnost vakcíny byla odvozena od toho, že ve vakcinované skupině bylo 8 osob testováno pozitivně na covid-19, zatímco ve skupině s placebem 162 osob (z celkem 43 548 zkoumaných osob). Pokud budeme hodnotit klinickou účinnost vakcíny – definovanou na základě klinických příznaků (1 594 osob ve skupině vakcinovaných a 1 816 osob ve skupině s placebem mělo příznaky covidu-19), dojdeme ke klinické účinnosti vakcíny pouhých 19 %.  
    Přitom dle WHO je pro schválení vakcín nutné překonat hranici 50 %.
  8. Pfizer účelově uváděl vysokou relativní účinnost vakcíny 95 %. Tato interpretace je ovšem zavádějící, neboť se jedná o snížení relativního rizika infekce pro neočkované. Snížení absolutního rizika – dopad vakcinace na populační úrovni je pouze 0,84 %. To znamená, že pouze necelé jedno procento osob ve studii neonemocnělo díky tomu, že bylo vakcinováno. Účelová argumentace  účinností vakcíny pouze na základě snížení relativního rizika je při zamlčení hodnoty absolutního rizika manipulativní. Obě hodnoty je vždy třeba uvádět společně.

„Je zřejmé, že klinické studie firmy Pfizer, na jejichž základě bylo zahájeno celosvětové plošné očkování populace, mají příliš mnoho nedostatků. Namísto jejich vysvětlení a doplnění informací jsme svědky nátlaku na vakcinaci a revakcinaci v situaci, kdy není zaručena bezpečnost vakcín a firmy nenesou žádnou odpovědnost za případné vedlejší účinky. To je alarmující, protože v nedávné minulosti byl Pfizer (i další farmaceutické firmy) usvědčen a odsouzen kvůli korupci a zamlčování dat vedoucím k poškozování a úmrtím pacientů.

V situaci, kdy se jedná o záležitost globálního významu, je nezbytná maximální obezřetnost regulačních orgánů (FDA), protože případné napáchané škody mohou být nedozírné. Vlády jednotlivých zemí by měly postupovat v souladu s platnými a osvědčenými medicínskými principy v zájmu svých občanů, nikoli ve slepé důvěře v doporučení nadnárodních farmaceutických korporací,“ říká kanadské sdružení závěrem.

reklama

autor: kas

pojištění

Kdo rozhoduje o tom, co pojišťovny proplatí, a co už ne? Nejde jen o běžné věci, ale třeba i o to, když někdo potřebuje nějakou mimořádnou léčbu, která by mu zachránila život. Pak místo pojišťoven musí pomáhat ostatní – neříkám, že solidarita není správná, ale jde mi o princip, proč to nehradí pojiš...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Dokud nebude vláda držet Babiše za kule…“ V Brně se Paroubek s Konečnou rozjeli

4:44 „Dokud nebude vláda držet Babiše za kule…“ V Brně se Paroubek s Konečnou rozjeli

Při bleskové návštěvě Brna bývalý premiér Jiří Paroubek slavnostně odhalil pamětní desku a besedoval…