Bekot a kecy politiků, plány na buzeraci občana. Analytik přitom vidí kořen tragédie v U. Brodě jinde: Nezaměstnanost, nepořádek a zákony nahrávající zločinu

27.02.2015 9:10

KOMENTÁŘ Vraždění v Uherském Brodě je opět jednou z ukázek současné politické a bezpečnostní reality v naší zemi. Ta je však podobná situaci v celé Evropě. Výsledkem bude obecné lkaní nad oběťmi tragédie, kde se budou přiživovat politici se snahou o ta nejtupější byrokratická řešení za současného přehlížení či zastírání reality. Známí bojovníci proti populismu se budou v populismu předhánět. Vše je třeba vidět v širších souvislostech, nikoli pohledem svazácké kampaňovitosti, uvádí ve svém komentáři pro ParlamentníListy.cz vojenský analytik Martin Koller.

Bekot a kecy politiků, plány na buzeraci občana. Analytik přitom vidí kořen tragédie v U. Brodě jinde: Nezaměstnanost, nepořádek a zákony nahrávající zločinu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Policisté, ilustrační foto

Celý komentář analytika Martina Kollera:

Celou situaci po hospodské střelbě bychom mohli označit jako další politické a mediální show, které připomíná psí honění vlastního ocasu. V zásadě se odstraňují následky, nebo se o tom spíše řeční, místo aby se odstranily příčiny. Především je třeba si uvědomit, že podobným událostem prostě nelze zcela zabránit. Vždy se může najít někdo, komu lidově řečeno přeskočí. V takové situaci je prostě na tahu moment překvapení. Na policii se snáší vlna kritiky a přitom udělala snad dokonce víc, než bylo její povinností. Včetně dotazu na městský úřad k majiteli zbraně a jeho opakovaného předvolání k lékařské prohlídce. Dále je třeba si uvědomit, že policisté prostě nemohou být vždy a všude. To by nezvládli, ani kdyby došlo k desetinásobnému navýšení jejich stavů. Investice do policie jsou nevelké. Ostatně jejich služební nadšení ochlazuje celý český ideologicko-právní systém, který spíš zločin podporuje, než by chránil občana. Jakou má mít policista chuť riskovat život, když soudce zatčeného kriminálníka obvykle pustí na svobodu a ten se směje. Z hlediska ochrany takzvaného obyčejného občana chybí opravdový zájem politiků a především finance. 

Zato se chystají miliardové nákupy pro armádu, především výzbroje z USA k nesmyslné válce proti Rusku. Reálně má z hlediska potřeb armády a bezpečnosti obyvatelstva smysl pouze posílení protiletecké

obrany, která byla dlouhodobě nepochopitelně a extrémně zanedbávána, případně z vojenského systémového hlediska ještě přezbrojení dělostřelectva. K čemu budeme kupříkladu potřebovat třetí velký dopravní letoun. Dva většinou postávají bez užitku na letišti ve Kbelích. Stačí se podívat, kolik mají za rok nalétaných hodin a s jakým cílem. Vesměs slouží k zahraničním cestám politiků a jejich královsky početného doprovodu.

Přitom hlavní ohrožení občana naší republiky pochází evidentně z domova. Vedeme v Evropě ve výrobě i konzumaci drog, a dokonce i v krádežích. Multikulturně podporovaní islamisté se předvádějí útoky po celé Evropě. Snaží se ve svůj prospěch politicky využívat i střelby v Uherském Brodě. Přirovnávají ji k teroristickému útoku v Paříži. Chtějí tak přesvědčovat Evropany, že jsou stejní teroristé jako islamisté. Jenže ve Francii se jednalo o plánovaný ideologický teroristický útok necivilizovaných přistěhovalců, zatímco u nás o psychický zkrat jinak bezúhonného občana.

Podle dosažitelných informací v podstatě nebyl důvod k odebrání zbraní útočníkovi v Uherském Brodu. Neexistují ani oficiální záznamy o nějakém porušení zákona. Údajně docházelo občas k hádkám mezi ním a manželkou, případně některými sousedy. Jako problémová byla hodnocena právě jeho žena. Něco takového se děje každý den na tisíci místech naší republiky v rámci rozbíjení rodiny jako základního prvku civilizované společnosti. Není dosud známo, že by někomu vyhrožoval zbraní. Vzhledem k jeho finanční situaci není pravděpodobné, že by chodil trénovat střelbu. Nebyl to žádný primitivní omezenec, takže nelze vyloučit, že by absolvoval s úspěchem i sezení u psychologa. Jak je možné, že zkušený elektrikář dlouhodobě nenašel odpovídající

zaměstnání? Přitom stále posloucháme zvěsti o zoufalém nedostatku řemeslníků. Zde je třeba hledat hlavní selhání státu!

Občanská nebo ovčanská společnost

Z hlediska ochrany před takovými případy existují tři základní cesty. První je návrat do situace, kdy stát a jeho zaměstnanci, tedy placení politici představují hlavní pozitivní moc. Jejich úkolem je chránit zájmy občanů, nikoli jen úzkých zájmových skupin, které je korumpují nebo vydírají. Stačí si připomenout jednání některých arogantních managerů či synáčků ze zámožných rodin, pro něž neplatí zákony ani obyčejná lidská civilizovaná slušnost na silnici. Čtvrtstoletí trvající privatizace, místy spíše rozkradení státu vytvořilo situaci, kdy mizí takový obecný faktor jako spravedlnost. Mohli bychom mluvit o čtvrtstoletí rostoucí arogance, hlouposti a sprostoty. Slušný občan se spravedlnosti mnohdy nedovolá, zatímco necivilizovaný kriminálník a parazit, mnohdy přivandrovalý ze zahraničí, si užívá všech výhod svobody a demokracie a ochrany státu. Můžeme tedy mluvit o potřebě návratu Evropy k pořádku a spravedlnosti, nikoli kecům o zákonech, které jsou mnohdy pouze zneužívány v něčí prospěch. Výsledkem je, mimo jiné, obrovská nezaměstnanost v celé Evropě, která se dlouhodobě nezlepší. Naopak životní úroveň bude dále klesat. Rozdíl je v tom, že například Němci budou padat déle, zatímco Češi se již čvachtají ve fekáliích na dně. A někteří z nich to dokonce oslavují jako vítězství svobody, demokracie a lidských práv. Ekonomika postavená na půjčkách, službách a virtuálních penězích je reálná stejně jako Avatar. K tomu se přidají dopady smlouvy TTIP a odchod Ruska z Evropy. Nebude žádné „Bude líp“. Nespravedlnost a neřešené sociální napětí povedou k dalšímu růstu problémů. Otázkou je, kdo má zájem a možnost prosadit návrat ke státu, který plní svoje povinnosti. Ve fungujícím státě totiž není místo pro

teroristy a násilníky, ani je negeneruje na rozdíl od současných demokracií. Logicky může rozhodnout občanská většina voličů, pokud se nenechají zblbnout oficiálními médii, začnou používat vlastní hlavu a prosazovat vlastní zájmy. Jen se nebát!

Další cestou jsou různá byrokratická omezení z hlediska držení zbraní občanem. Oficiálním důvodem je možnost zneužití zbraní k trestné činnosti. Vrcholem takové pitomosti byla registrace a buzerace sběratelů vojenské historické techniky, kterou bohužel občané vesměs přehlédli. Eurobyrokrati se pravděpodobně bojí teroristického útoku jeepem z druhé světové války. A to v době, kdy si lze vyrobit účinnou výbušninu s pomocí návodu z internetu, vytisknout funkční zbraň na tiskárně a při dostatku peněz kdejakou zbraň koupit ilegálně na černém trhu. A kdo nekoupí zbraň, vyjede do útoku s autem, nožem, mačetou, plynovou bombou a podobně. Podle logiky byrokratů bychom museli zakázat osobní auta. Jejich řidiči totiž zabijí podstatně více spoluobčanů než nějaký blázen s pistolí. Někteří jsou horší arogantní psychopati, než střelec z Brodu. A na zbrojní pas po vyšetření u psychiatra by se prodávaly kuchyňské nože. Tupá řešení lze jen odmítnout, protože nic nevyřeší. Pouze poskytují prostor v médiích pro předvádění politiků.

Poslední a nejperspektivnější cestou je návrat k občanské společnosti, kde rozhoduje bezúhonný občan, nikoli zkorumpovaný politik či vyplašený úředník hodnocený pouze podle stupně svojí podlézavosti k šéfovi. Ti mají občanovi sloužit, nikoli naopak. Vzhledem k tomu, že policie není a nikdy nebude vždy a všude, bude vhodné, aby se občané starali o část bezpečnosti sami. Jak by dopadli kriminálníci útočící v Čechách mačetami, teroristé v Paříži, sexuální násilníci a různé kriminální živly, kdyby se setkali s tvrdým ozbrojeným odporem? V mnoha případech by si pravděpodobně ani netroufli zaútočit. Zde je

zcela logické, že zbrojní průkaz a povolení k nákupu zbraně, ale rovněž řidičský průkaz by neměli dostat recidivisté, narkomani (bez ohledu na drogu, kterou užívají), osoby stíhané v souvislosti s násilnou činností, alkoholici a rovněž cizinci stíhaní již v zahraničí, kteří nedodržují zákony hostitelské země, počínaje neplacením daní, a rovněž propagátoři terorismu. Takovým osobám by měly být zbrojní či řidičské průkazy odebírány ve zkráceném řízení. A jaká je realita? 

Je logické, že každý civilizovaný a bezúhonný občan by měl mít možnost se aktivně bránit s použitím zbraně. Kdyby se střelci v Uherském Brodě někdo postavil na odpor a včas ho zastřelil, bylo by mrtvých méně. Ale zde je třeba zásadně změnit české i evropské ideologické zákony, které podporují a omlouvají zločince a dávají mu přednost před obětí. Nelze vycházet z předpokladu, že slušný a civilizovaný občan dodržující zákony má stejná práva jako zločinec. Práva a výhody každého občana lze odvozovat především od jeho přístupu k plnění povinností. Kdo neplní svoje povinnosti ke společnosti, nemůže od ní požadovat práva a výhody jen proto, že existuje. Jenže záměrný chaos, nepořádek, nespravedlnost a přetlak nesmyslných, nedůležitých a zavádějících informací z médií omezují možnost přemýšlení pracovně přetížených občanů. Ti potom ani nevidí, že se stávají oběťmi politických manipulací a zločinců. Nad pořádkem a povinností vítězí v hlavách lidí, zvláště těch méně zkušených, mediálně propagovaná imaginární svoboda, především pro společenskou spodinu, hlupáky a organizované zločince, kteří z dezorganizace těží.

Občanská společnost je společností lidí s vlastní hrdostí, možností a schopností se bránit. To je symbol svobody a demokracie, která nejsou základem chaosu, ale vědomého rozhodnutí každého jedince, zda se bude chovat civilizovaně a plnit svoje povinnosti, nebo nikoli a

s patřičnými následky. A to platí od prezidenta po posledního občánka. Svoboda a demokracie nejsou bezuzdné právo a arogance, ale volba. Je zajímavé, že v některých zemích, konkrétně ve Švýcarsku nebo v Izraeli je mezi občany mnoho zbraní. Kriminalita není vyšší než v zemích, kde se zbraně byrokraticky zakazují. A občané jsou schopni a ochotni bránit sebe i svoji zemi. Jak je to u nás?

Koktání některých českých politiků v médiích připomíná bekot vyděšených ovcí. Hlavně proto, že by mohli přijít o krmelce. Zde je třeba využít svoje volební hlasy a nutit je k tomu, aby podporovali zájem občanské většiny. Zájmem této většiny jsou především důstojné životní podmínky a perspektiva do budoucna. Už to sníží napětí ve společnosti a možnost vražedných útoků. Pokud se nezmění celkové klima ve společnosti, objeví se třeba zítra další blázen se zbraní a opět se budou předvádět politici na obrazovkách. A pokud politici nečiní reálná opatření ve prospěch občanské většiny, bude třeba je nahradit takovými, kteří budou sloužit voličům, nikoli cizím a skupinovým zájmům a svému kontu. Do této oblasti nedělitelně patří i bezpečnost. A zase připomínám nezapomínat. Nezapomínat, co dělali páni politici za dobu svého mandátu. Mnozí totiž před volbami, někteří i dříve, zázračně mění názory. Samozřejmě dočasně a účelově. Stačí si připomenout výroky a činy některých hvězd českého politického nebe či spíše ráje ve vztahu ke konfliktu na Ukrajině. Je třeba používat vlastní hlavu, nebýt manipulovanými ovcemi, neposlouchat ubohou mediální propagandu a vzít svůj život a bezpečnost do vlastních rukou. A když bude třeba, mít v ruce vlastní zbraň. O tom je reálná svoboda a demokracie.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Martin Koller

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Okamura se před lidmi neudržel: V EU se zbláznili! Green Deal. Elektřina zdraží o stovky procent. Všichni budete na dávkách!

7:40 Okamura se před lidmi neudržel: V EU se zbláznili! Green Deal. Elektřina zdraží o stovky procent. Všichni budete na dávkách!

„To, že se vám teď zdražuje elektřina, už je na základě Zeleného údělu EU. Elektřina se má zdražit o…