Čunek je jako Sládek. Je tu Sorosovo. V Plzni se málem porval duhový pochod s odpůrci, my máme i FOTO

03.09.2017 16:43

REPORTÁŽ Několik set proti několika desítkám. Tak dopadlo skóre první plzeňské Gay Pride, proti které protestovala skupinka aktivistů, mezi kterými nechyběli ani zástupci krajní pravice. Od fyzického kontaktu chybělo v jedné chvíli jen velmi málo a policisté svými těly zabránili přímým potyčkám. To ve chvíli, kdy se protestující snažili nelegálně zabránit předem avizovanému pochodu. Protest byl zaměřen hlavně proti vyznavačům pedofilie, kteří se údajně měli akce zúčastnit. Tak to alespoň tvrdili organizátoři v e-mailu rozeslaném redakcím, ve kterém se dožadovali zveřejnění akce, neboť informace o plzeňské Gay a LB Pride byla v mnohých médiích publikována a komentována.

Čunek je jako Sládek. Je tu Sorosovo. V Plzni se málem porval duhový pochod s odpůrci, my máme i FOTO
Foto: Vít Hassan
Popisek: Pilsen Pride

Celá plzeňská Gay Pride měla podle organizátorů „vzbudit zatuchlou, katolickou, konzervativní Plzeň“. To se podle nich podařilo, byť místních nebylo zase takové množství – „pomoci“ jim přijeli lidé z Prahy, středních Čech, ale i ze zahraničí. V jednom táboru nebylo možné přehlédnout vlajky a transparenty Strany zelených a Pirátů, na straně „opozice“ pak DSSS.

Začalo to bohoslužbou

Den začal ekumenickou bohoslužbou za sexuální menšiny a úspěch pochodu. Bohoslužbu vedli jáhen Církve československé husitské Martin Grabner a kněz Římsko katolické církve Prokop Bahník. Akce se zúčastnilo kolem třiceti lidí.

Pak se účastníci přesunuli pod městské hradby. Oponenti měli místo zhruba o několik set metrů jinde, takže se navzájem nemohli překřikovat.

Prohnilá Západočeská univerzita plná sorosovců

„Bojíme se za tmy chodit po ulicích. Je hrůza, co se tady schází,“ upozornil na bezpečnostní situaci ve městě jeden z organizátorů protestu proti pochodu. „Loni se zde v hotelu Mariott konal kongres Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za přímé účasti Henleinova pohrobka, Berndta Posselta. Semeništěm zla se stala nechvalně proslulá prodejna titulů Západočeská univerzita a její právnická fakulta. Celá ZČU je prohnilá, sídlí tam Sorosova univerzita ISEC a víme, co je to projekt Edison. Tato neziskovka je propagátorem multikulturních projektů. Každoročně se zde pořádá také Arab fest. A nyní máme v Plzni první, a doufám, že i poslední, duhový pochod. Radujete se z této akce jako já?“ zeptal se skupinky postávajících řečník. Odpovědí mu bylo „neee!“ , ale také „Anoooo“ z hrdel několika oponentů stojících a „monitorujících“ situaci poblíž setkání. „Jak toto mohl vůbec někdo dovolit. Je to ukázka toho, co máme na magistrátu, na krajském úřadě, protože kdyby tam seděli vlastenci, tak pochod povolen nebude,“ dodal zastánce pevné ruky. „Ale hovnoo…,“ ozvalo se z okolí. „Nemám nic proti takovýmto menšinám, ale nesnížím se k tomu, aby byly veřejně propagovány. Ať si užívají za dveřmi svých bytů. Ale nikdy žádná propagace. Naše společnost vyrostla na křesťanských základech, ne na zvrhlostech, které jsou nám neustále podsouvány. Tradiční rodina je matka, otec a děti. Tak to bylo, je a bude!“ uvedl za potlesku několika lidí jeden z organizátorů. Další z aktivistů, Oldřich Lukáš, připravoval k pódiu další hesla.

Jeden z řečníků

Perverzáci se sjíždějí do Aghánistánu

Neformální vůdce plzeňských fanoušků Viktorky Roman Bakala, který nemá nic společného se svým jmenovcem, bývalým uhlobaronem z OKD, přečetl zdravici bezpečnostního experta Martina Kolera: „… Fakt, že něco existuje, neznamená, že je to normální, že je to správné, bezpečné pro lidskou společnost. Myslím tím samozřejmě společnost civilizovaných lidí, kteří se dokázali v průběhu tisíciletého vývoje zbavit primitivismu a pudového myšlení a konání. V současnosti bohužel vidíme, že do civilizované Evropy se všemožnými cestami vracejí právě primitivismus, sprostota a nízké pudy, které jsou s nimi neoddělitelně spojeny. Jedním z takových jevů je i pedofilie, která byla dlouho vnímána jako cosi odporného a nemorálního. Důvod je jasný – pedofilové ubližují dětem. Dokonce i zvířata chrání své potomky. Pouze současná společnost v EU se vzdává takových hodnot, jako jsou vlastní děti. Už to je důvod k odchodu z EU plné byrokratů, korupčníků, otrokářů a především úchylů. Ve všech civilizačních společnostech, pokud se nedostaly do morální hniloby, úpadku a rozkladu, byli pedofilové stíháni a trestáni.“

Dále pak šokoval i otrlé přítomné: „Stačí přece ostudné cestování reprezentantů především německé politiky do Afghánistánu, kde se zúčastňují pedofilních hrátek s malými chlapci. Pořádají je místní šejchové a narkobaroni, které mohou úchyty z EU samozřejmě následně vydírat, ať již jde o podporu islamizace Evropy nebo přehlížení obchodu s drogami… I ti emigranti z Afghánistánu, kteří se vydávají za politické uprchlíky, tvoří nejhorší kriminální spodinu mezi imigranty posledních let. Zaznamenala to i německá policie. My jsme se dostali do spárů pedofilů. Další problém, který je ve spojení islámu a pedofilie, je, že nemůžeme přehlédnout dvanáctileté nevěsty, které se vdávají za muslimy podle islámského práva šaría a některé z nich jsou již brzy těhotné. Navíc tyto svazky jsou uzavírány v rámci blízkých příbuzných, protože islám povoluje sňatek bratrance a sestřenice. Typickým příkladem je bývalý irácký diktátor Saddám Husajn a jeho synové.“ Další věcí je podle Kolera jednání britských úřadů, které svěřily výchovu křesťanské holčičky do rodiny ortodoxních muslimů. Něčeho takového se můžeme dočkat prý i v EU. „Stačí se podívat na všemožné neziskovky, mediální pracovníky a politiky prosazující tato zvěrstva v médiích, především v České televizi. Zrůdné totalitní multikulturní protinárodní ideologie EU, které zahrnují tažení proti civilizované bílé a křesťanské rodině. Počínaje Teličkou, Štětinou, Roučkem, Gabalem a dalšími. Nebo samozvaným knězem, předlistopadovým socialistickým kádrovákem Halíkem,“ nenechal na nich nit suchou bezpečnostní analytik Koler ústy Romana Bakaly. „Vidíme snahu o legalizaci pedofilního jednání především v zemích EU, kde má hlavní slovo Německo… Podpora všemožných deviací včetně sexuálních je přímým programem EU. EU dělá vše pro to, aby zmizela normální heterosexuální rodina a ubývalo dětí. Nelze se divit, že většina vrcholných evropských politiků děti nemá. Zároveň vidíme snahu bagatelizovat problém nebezpečnosti pedofilů a vytvářet v médiích názor, že pedofilové nejsou nebezpeční, nejsou organizovaní a že jsou to v podstatě normální přátelé dětí. Zde je vidět obrovské pokrytectví…“

„Není špatná účast,“ libovali si organizátoři, byť počet přítomných, kteří se sešli na protestu proti plzeňskému duhovému pochodu, byl oproti Gay Pride jen několikaprocentní.

Nebojme se!

O pár set metrů dále, na stanovišti „duhových“, hřímala dívka do mikrofonu: „Nemáme práva jako heterosexuální lidé, nemáme manželství či osvojení dětí partnera, většina lidí není v práci vyautována ze strachu z reakce šéfů nebo okolí. Na naši poradnu S barvou ven se obracejí stovky mladých LBG lidí, kteří čelí šikaně, bojí se rodičů, jejich odmítnutí… Máme před sebou ještě dlouhou cestu k úplnému zrovnoprávnění. Je třeba, abychom si šli za svým právem, nikdo to za nás neudělá… Je to naše hrdost, že jsme se emancipovali a vylezli z podzemních barů. Chceme, aby se tu z pochodu stala tradice tak jako v Praze,“ uvedla za potlesku a souhlasného přikyvování přítomných. Mladý muž ji pak doplnil a povzbudil přítomné: „… chystáme se dotazovat kandidátů do Poslanecké sněmovny na jejich postoj. Ptejte se i vy!“

Fotogalerie: - Plzeňský pochod hrdosti

Pilsen Pride
Pilsen Pride
Pilsen Pride
Pilsen Pride
Pilsen Pride-  dorazili i odpůrci
Pilsen Pride

„Čečensko a Rusko – tam jsou brutální útoky a ohrožování na životě, za které je odpovědná vládnoucí vrstva, represivní složky i většinová společnost. V americkém či latinskoamerickém prostředí se počet transžen zavražděných z nenávisti od začátku tohoto roku přiblížil ke dvěma desítkám. A nyní překvapení – jde o ženy jiné než bílé barvy pleti?“ rýpl si do notně vzdálené skupiny. „V ČR nám může být útěchou, že tyto extrémní projevy homofobie či transfobie ve větší míře nehrozí. Nenávistné projevy na naši adresu ale nejsou výjimkou. Ať už jde o útoky verbální či fyzické a ti, kdo tyto útoky podnikají, jsou nezřídka nepokrytými rasisty či xenofoby… Připadá někomu legitimní, že translidé musejí být sterilizováni jenom proto, aby mohli mít v dokladech písmeno označující jejich identifikaci.“

Rasista Čunek. A ten Sládek! A sexuolog Zvěřina!

Tím, kdo rozhoduje o změnách, jsou podle dramaticky mluvícího mladíka lidé v poslanecky činných postech. „V médiích dostává prostor Jiří Čunek, rasista a člověk, který neheterosexuální osoby přirovnává k těm, kteří již z principu nemohou žít důstojný život. Když se podíváme do nedávné historie našeho státu, do devadesátých let, nalezneme politika, autora velice podobných výroků. Je jím Miroslav Sládek. O Romech prohlašoval, že jejich existence je sama o sobě největším zločinem. Nyní tu máme člověka, v jehož rétorice jsme namísto Romů my, kdo tu dnes stojíme. Člověka, který nás považuje de facto za podlidi. Člověka, který vnímá naše preference a orientace jako postižení a současně říká, že lidé s fyzickým či psychickým postižením nejsou schopni plnohodnotného života. Katolická církev se pokouší ničit život Jaroslavu Lormanovi, knězi, který se vyautoval jako gay. Následovalo rozvázání několika pracovních poměrů a snaha o zákaz jeho činnosti. V čele sexuologické společnosti stojí Jaroslav Zvěřina, sympatizant ODS a Strany svobodných občanů, tedy těch, kteří nechtějí o emancipaci sexuálních a genderových menšin ani slyšet. Jde o sexuologa – politika, který svými neustálými výpady na adresu nás, translidí, kromě ponižování vede i své politické cíle. Cíle, které znamenají zvětšování rozdílů mezi lidmi, které povedou k tomu, že zisk těch nejbohatších se bude zvětšovat na úkor těch nejchudších…,“ ukončil svůj projev mladý muž a dodal bojovně: „Naší zbraní je solidarita!“

Bitka nebyla, leč nadávky jen sršely

Poté se přítomní vydali na duhový pochod, který zanedlouho v těsné uličce mohl, nebýt policie, skončit pěknou melou. Naštěstí to skončilo pouze slovními výpady. Jen jeden z aktivistů, bojovníků proti pochodu, rychle vběhl do davu a vzal jednomu ze Zelených vlajku.