Komunista Valenta udeřil: Demonstrace organizuje nejzákeřnější skupina osob v zemi. Většina protestujících ani neví, o co běží! A vesnice? Ta má jiné starosti

20.6.2019 4:30 odp.

ROZHOVOR Takzvané legitimní protesty organizuje nejhorší a nejzákeřnější skupina osob v ČR. Zradikalizovaný dav rozeštvává společnost, což může vést až k občanské válce. Umělci, kteří dříve vymetali každý prorežimní seriál, jsou i nyní „nosiči nové myšlenky“. Ve skutečnosti jde o předsmrtný záchvěv politického vzepětí, zvláště u topky. To uvádí v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz komunistický poslanec Jiří Valenta. Rozebírá také Andreje Babiše i svoji nedávnou monitorovací cestu do Kazachstánu.

Komunista Valenta udeřil: Demonstrace organizuje nejzákeřnější skupina osob v zemi. Většina protestujících ani neví, o co běží! A vesnice? Ta má jiné starosti
Foto: Hans Štembera
Popisek: Demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi a ministryni Marii Benešové na Václavském náměstí. Příští se uskuteční v neděli 23.6. na Letné

Co říkáte na předsedu vlády a jeho problémy – nyní i s Bruselem? Lepí se mu smůla na paty, neumí v politice chodit, anebo je v tom ještě něco jiného? 

Nelze si namlouvat, obdobně jak to v posledních týdnech činí pan premiér Babiš, že žádný problém zde neexistuje. I on by se měl k nastalé situaci, s velice pravděpodobným zřejmým střetem zájmů jeho osoby a státu, postavit rovně a čelem. Nemyslím, že by měl zrovna odstupovat, ale že by se měl od svého podnikání odstřihnout mnohem razantněji, než doposud učinil. Buď by měl být politikem, nebo velkopodnikatelem a tento princip by měl platit pro každého bez výjimky! Současně je mi ale jasné, že by se proti němu ihned objevily kauzy jiné. Prostě kapitalismus je již jednou ze své podstaty zcela bezohledný společensko-ekonomický systém, ve kterém se ihned potom, co se dehonestují a zlikvidují ideologičtí protivníci, nebo alespoň omezí jejich vliv ve společnosti, začnou jeho významní protagonisté požírat navzájem. Občanské protesty, které jsou dnes údajnou společenskou odezvou, jsou ale především jen jakýmsi „fíkovým listem“ a zfanatizovanou kulisou aktivit Babišových podnikatelských konkurentů a oponentů, začal totiž být svým vlivem pro ně již nebezpečný. A to se těm, kteří zde sami vytvořili a provozovali parazitický systém, založený na klientelismu a vykořisťování, s jedinou mainstreamovou pravdou, nelíbí. Stačí se jen podívat, kdo tyto „legitimní“ protesty v českých podmínkách organizuje a podporuje, a člověku by se hned mohlo udělat špatně. Podle mého názoru je to ta nejhorší a nejzákeřnější skupina osob, kterými tento národ disponuje. I proto jsem dal Babišově vládě svým hlasem důvěru, nepřeji si za žádných okolností návrat takových person, jako jsou například panové Kalousek, Topolánek či Nečas, ani návrat dominance kmotrovských struktur vytvořených ODS, ale ani nepolitické politiky Václava Havla, která od samého svého zrodu zde ničila ústavní systém a principy parlamentní demokracie, například i již zmíněnou výměnou za „pořvávání úderek po pražských ulicích“.

... ale má skvělého promotéra a drtí sociální sítě... nebo ne?

A proč by neměl mít?! Politický management a marketing je v dnešní době již prakticky zcela profesionalizován a sociální sítě jsou také jejich neopomenutelnou platformou. Neříkám, že tam lze politické oponenty masově přesvědčovat, ale minimálně máte možnost vejít do podvědomí, které následně začne s obdrženými informacemi pracovat již samo. Počty „lajků“ jsou potom jen jakýmsi lakmusovým papírkem, spontánní reakcí na navozené téma, které se následně buď upozadí, nebo naopak se s ním začne mnohem více mediálně pracovat. A Babišovi „promotéři“, jak jim říkáte, to nejspíše umějí dobře.

Demonstrace proti předsedovi vlády, proti ministryni spravedlnosti, proti prezidentovi. Se železnou pravidelností, každý týden. Co se to podle vás děje, vždyť premiér to vlastně bagatelizuje…

Popravdě řečeno, osobně jsem nikdy necítil úctu a respekt ke zfanatizovaným a podivnými existencemi zradikalizovaným davům, přičemž současné „protesty“ se této definici blíží. Skutečně si myslím, že velká většina účastníků demonstrací ani neví, o co vůbec ve společnosti běží, a jsou tak jen umně zneužíváni organizátory ve prospěch mocenského proudu, o kterém se domnívám, že je ještě mnohem nebezpečnější než ten Babišův. Na druhé straně, každý má právo protestovat, proti čemu chce. Nikdo by ale neměl současně zapomínat, že tato země je vystavena na principu parlamentní, tedy zastupitelské demokracie, principu dokonce zakotveném v ústavě. A tak nikdo, ať již sedí „v pražské kavárně“ nebo sprostě křičí někde „na ulici“, nemůže rozhodovat za politiky zvolené ve svobodných a demokratických vobách. A velice mne mrzí, že někteří čelní politici, zejména z takzvaného demokratického bloku, na tuto nešťastnou strunu společenského nesváru hrají a společnost rozeštvávají. Uměle vytvářejí nepřátelství mezi početně menšinovými, protestujícími davy a většinovými voliči. Je to pro ně ale jediná možnost, byť ne zcela ústavně konformní, jak se dostat opět k „politickému korytu“, které museli po roce 2013 kvapem opustit. Naštěstí!

V čele odporu jsou tradičně umělci, studenti, a třeba TOP 09. Jak to, že „vesnice“ je tak mimo dění?

Složitá otázka! TOP 09 mele z posledního a rozpadá se dokonce i vnitřně, a tak nejspíše sází na „předsmrtelný“ záchvěv politického vzepětí, které by je ještě mohlo udržet chvíli „v sedle“. Umělci a studenti vidí v demonstracích možnost dalšího společenského růstu, sebezviditelnění a sebeprosazení. Archetypální obraz „listopadových“ vůdců, kteří se následně protlačili do mnoha státních a společenských funkcí, byť byli často nekvalifikovaní a neschopní, zřejmě funguje i nyní. A to i přes fakt, že společenská situace a podmínky jsou absolutně jiné, než byly v roce 1989. Jednu podobnost však přesto vidím. V listopadu 1989 protestovali na náměstích vysokoškolští studenti z komunisticky prověřených rodin či herci, kteří vymetali jeden prorežimní seriál za druhým, tak i dnes se aktivizují skupiny, kterým nic v podstatě, a to na rozdíl od jiných sociálních skupin, nechybí. Lidé na vesnici či menších a středních městech mají zcela jiné problémy než se zapojovat do boje o politickou moc v zemi, která po mnoho desetiletí stranila Praze a velkým městům. Babiš dal mnohým naději, alespoň ve srovnání s předchozími pravicovými vládami, a velká část společnosti si toho i váží. Bohužel fakt, že by si občané zasloužili pro své životy mnohem více, se neprezentuje či se považuje za populismus. Nejspíše se Babišovi sympatizanti volebně řídí úslovím, že nemusí hned pršet, stačí když kape“. Objektivně slušný život v sociálně spravedlivé společnosti jim ale ani Babiš a jeho hnutí ANO zajistit neumí, nemůže, a dokonce možná ani nechce.

A co voliči KSČM? Není čas „antimanifestací“? Anebo to není v našich zeměpisných šířkách obvyklé…

Voliči a sympatizanti KSČM by měli přijít především k volbám! Jestli chceme usilovat společně o nějakou systémovou změnu, je třeba začít úspěchem právě u volebních uren, a nikoliv vyvolávat společenskou konfrontaci, která by potom mohla přerůst teoreticky až do občanské války. Rádo se dnes zapomíná, že za ministrování Miroslava Kalouska, v roce 2012, bylo v ulicích Prahy také přes sto dvacet tisíc lidí, on se tomu jen usmíval a pozvání odmítl s tím, že demonstrace je namířená proti demokratickému systému. Dnes on a jeho „pokrevní sekundanti“ neúčast vyčítají Babišovi a protesty jsou podle nich prý „plně demokratické“. Znovu opakuji, osud naší země řeší pouze volby, a nikoliv někteří zpovykaní a extrémně ambiciózní Pražáci a někteří další. Ti, co dnes svážejí do Prahy na demonstrace obdobně zaměřené lidi a za milionových nákladů na tyto akce potom indoktrinují společnost, za úzké asistence tendenčních médií. Bohužel i za asistence médií veřejnoprávních.

Václav Klaus mladší představil novou politickou stranu. Co na to říkáte a vidíte nějaké průsečíky spolupráce? V něčem je podle odeesky velmi levicový…

Víte, v ČR platí, že ten, kdo se chce dostat k politické moci, musí mít alespoň v počátku levicový program, byť se sám třeba označuje za „pravici“. Podtrhávám to slovní spojení „alespoň v počátku“, protože poté většina politických subjektů potom rychle nasadí kurz směrem ke svému skutečnému programu, a tím jsou benefity pro sebe a spřízněné elity. To samé předvedl i Václav Klaus starší, ať již šlo o privatizaci v devadesátých letech, kdy se zde rozkradly stamiliardy, nebo také ještě později, co jako prezident vytáhl z kriminálů své spřízněnce prostřednictvím nesmyslné amnestie. Nemyslím si, že „mladý Václav a kolektiv“ budou o mnoho jiní. Souhlasím, že některé jejich priority jsou racionální a čistě levicové a spolupráce na nich by byla teoreticky i možná, ale o jejich skutečnou realizaci se skutečně obávám. Sliby se slibují, blázni se radují! Pravice nás zde podvedla již mnohokrát, bohužel často i za asistence sociální demokracie.

Srazy Sudetoněmeckého landsmanšaftu by měly napříště probíhat v České republice. Jaký na to máte názor a co byste organizátorům vzkázal?

Tato idea je naprosto obludná a rozhodně nejen já v ní spatřuji paralelu s triumfálním vjezdem německých vojsk do Prahy 15. března 1939. Revanšistická organizace, kterou založili bývalí příslušníci SS, dlouho usilovala „o právo na vlast a právo na majetek“, zabavený z rozhodnutí vítězných velmocí prostřednictvím takzvaných Benešových dekretů, dnes nabírá, za pomoci některých českých kolaborantů, znovu na síle. Nemám nic proti Němcům, matka v Německu po léta žila, a dokonce někteří rodinní příslušníci odešli sami po válce do západního Německa, ale takovéto přepisování výsledků II. světové války a urážka tragického osudu stovek tisíc mrtvých Čechů se mi skutečně zajídá. Národ, který vedl totální genocidní válku, a to i proti nám, byl po právu potrestán. Každý, kdo toto zpochybňuje, nebo dokonce iniciuje jakési naše omluvy za údajně nespravedlivý odsun, by se měl nad svým chováním zamyslet. Bohužel i někteří čeští zaprodanci, místo aby vyžadovali nárokové reparace, které poválečně stanovil mezinárodní úřad, naopak ještě chtějí české občany znovu majetkově poškodit. A konání sjezdu landsmanschaftu, historicky poprvé na našem území, je jedním z prvních kroků k další vlastizradě.

Ministerstvo zahraničí nekoordinuje aktivity v zájmu ČR s Hradem. zvláště se to týká Ukrajiny. Hrozí, že se k nám dostanou vzhledem k většímu náboru pracovníků i pravicoví radikálové velebící Banderu?

Předesílám, že garantem zahraniční politiky v naší zemi je vláda prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí, a nikoliv postoje a zahraničněpolitické názory prezidenta republiky. V případě, že má dnes Miloš Zeman v tomto ohledu jiné názory než vláda, koordinovat to prostě nejde. Plná odpovědnost, a to i za eventuální příliv pravicových radikálů do ČR, po linii vaší otázky dokonce vyznavačů válečného zločince fašisty Bandery, leží tedy na ramenou české vlády a tuto odpovědnost z ní nemůže sejmout nikdo. Naopak, Sněmovna může vládě některé konkrétní kroky uložit. Osobně se domnívám, že riziko infiltrace radikálů do ČR hrozí a záleží jen na nás, konkrétně na bezpečnostních a zpravodajských složkách, jak se s ním vypořádáme.

Vraťme se ještě k premiérovi. Máme díky němu ve světě, nebo spíše v Evropě, z ostudy kabát, nebo je on a naše republika jen otloukánek?

Anketa

Kdybyste byli poslanci, jak byste příští týden hlasovali o nedůvěře vlády?

hlasovalo: 28621 lidí
Nemyslím si, že premiér Babiš dělá v Evropě ostudu. Jako člen Stálé delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy za ČR mám poměrně často příležitost konfrontace s kolegy poslanci ze všech zemí Evropy a doposud jsem nezaznamenal ani jedinou výtku na adresu naší země v souvislosti s aktivitami premiéra Babiše. Domnívám se, že mimo naše hranice není ani zvykem se plést do záležitostí jiné země, přirozeně toto se netýká velmocí v rámci EU, které se snaží již diktovat každému. Údajné dotační podvody firem předsedy vlády Babiše jsou doposud neprokázané a z toho všichni rozumní lidé napříč Evropou vycházejí. Dokud není Andrej Babiš odsouzený, je prostě nevinný, byť se to nemusí líbit každému!

A co si myslíte o tom, že EU chce vlastně zničit poslední velké české kolosy, které mají v rukou právě členové vlády – tedy premiér a ministr zemědělství?

Jak jsem již naznačil, je boj velkokapitálu na celém světě neúprosný a nemilosrdný. A o konkurenční válku mezi giganty zcela jistě do určité míry půjde. V jedné ze svých otázek jste použil termín „otloukánek“. Ano, české zemědělství je již od našeho vstupu do EU velkým otloukánkem. Tento proces začal již extrémně špatně vyjednanými přístupovými podmínkami k EU v kapitole zemědělství. Od té doby klesá naše soběstačnost a konkurenceschopnost v zemědělství, a jestli tedy za dnešní dramatický stav někdo může, rozhodně to nejsou podnikatelské aktivity pánů Babiše a Tomana, ale především neschopnost a snad až úmyslná hloupost zodpovědných politiků v době našich přístupových jednání k EU.

Vrátil jste se z Kazachstánu. Mnozí by řekli – zase na ten východ…

Ano, zúčastnil jsem se nezávislé pozorovatelské mise na pozvání ministra zahraničních věcí Kazachstánu v souvislosti s prezidentskými volbami, a to konkrétně v hlavním městě Nur-Sultan, dříve Astaně a za éry SSSR Celinogradu. Loni jsem takto dohlížel také například nad prezidentskými volbami v Ázerbájdžánu. A musím konstatovat, že obě tyto země se rozvíjejí velice bouřlivým způsobem, přičemž nejen obě hlavní města jsou vizitkou krásy a pokroku, ale i přátelského soužití mnoha etnických skupin a konfesí. Stojí zde mešity vedle pravoslavných chrámů a katolických kostelů, lidé jsou milí a přátelští a doposud ještě nepodléhají konzumnímu způsobu života, který již infikoval velkou část planety. Samotné volby proběhly, podle mého přesvědčení, demokraticky a svobodně a prezidentem se stal pan Tokajev z nejsilnější politické strany v zemi Nur Otan se ziskem více než 70 procent hlasů. Pro Čecha by zde byl možná trošku zarážející princip jakéhosi „kultu osobnosti“, neboť po bývalém prezidentovi a zakladateli novodobého Kazachstánu Nur Sultanu Nazarbajevovi se zde jmenuje prakticky vše včetně hlavního města, letiště, univerzity a tak dále, ale taková je již prostě zdejší asijská mentalita vděčnosti a nezaznamenal jsem zde nikoho, komu by to vadilo. A to na rozdíl od „kultu osobnosti“ Václava Havla u nás, který vadí významné části národa, a to z důvodu, že se bývalý prezident spíše než o stát zasloužil o jeho rozpad a následný morální rozvrat.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Václav Fiala

Demise

Pane premiére, vzhledem k otřesnému stavu veřejných financi, rostoucí inflaci, poklesu životní úrovně i osobních úspor, vzhledem k nejistotě týkající se zásobování plynem Evropu z Ruska letos v zimě, neuvažujete, prosím, o demisi? Nezaznamenal jsem krom projevů jediný hmatatelný krok Vašeho kabinetu...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Toto si mají diváci myslet? Velká Rada smetla Noru Fridrichovou. Citlivé a výbušné téma „předžvýkáno“

16:30 Toto si mají diváci myslet? Velká Rada smetla Noru Fridrichovou. Citlivé a výbušné téma „předžvýkáno“

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) se na svém úterním zasedání usnesla, že se ČT v pořa…